Vše, co musíte vědět o spotřebitelském úvěru

authorLenka RutteováČtení na 7 minutPublikováno: 25.02.2022
Vše, co musíte vědět o spotřebitelském úvěru

Co je to spotřebitelský úvěr? V našem textu najdete vše, co potřebujete vědět o spotřebitelském úvěru ještě před tím, než si třeba i tu nejmenší půjčku vezmete. Praxe totiž stále ukazuje, že jakmile se lidé o pravidla zadlužení nezajímají, mohou se vlastní neznalostí dostat do finanční nouze,která může vést až k exekuci nebo insolvenci. Pojďme se proto podívat, co jsou spotřebitelské úvěry, kdy je rozumné žádat o spotřebitelský úvěr, jaká pravidla dal půjčkám speciální zákon a jak na správné srovnání spotřebitelských úvěrů.

Proč speciální zákon o spotřebitelském úvěru?

Z důvodu ochrany spotřebitele. Nový zákon o spotřebitelském úvěru, který je účinný od prosince 2016, totiž jasně stanovil, že pozice věřitele a dlužníka si nejsou navzájem rovny (na rozdíl od půjček podnikatelských, kde stojí podnikatel proti podnikateli).

U spotřebních úvěrů je chápán poskytovatel coby strana silnější, a tu je nutno regulovat právě v zájmu ochrany strany slabší - běžných lidí, jinými slovy spotřebitelů.

Proto mají spotřebitelské půjčky spoustu pravidel, kterým musí dostát nejen dlužník, ale zejména poskytovatel. Jenže neznalost zákona neomlouvá, a tak se nenechají napálit jen ti, kdo se o pravidla půjček pro spotřebitele alespoň trochu zajímají. Ti ostatní za svou neznalost zaplatí, protože i mezi regulacemi si spousta finančních domů dokázala najít dobře výdělečné kličky.

Než se posuneme dále, je nutné zmínit, že slova úvěr a půjčka jsou vnímána jako slova se stejným významem (synonyma).

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 20 000 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 250 000 Kč

Co je spotřebitelský úvěr

Za spotřebitelský úvěr je ve spotřebitelském zákoně (§2) považovaná každá půjčka, úvěr nebo odložená platba (nákup na splátky) poskytnutá spotřebiteli. A právě slovo „spotřebiteli“ zde hraje klíčovou roli. Nejde o půjčku na podnikání, ale jen a pouze na spotřebu, jinými slovy na to, co používáte v běžném denním soukromém životě.

Ze spotřebitelského úvěru si můžete koupit byt, pračku, nábytek, auto, počítač a další věci domů či třeba na zahradu. Můžete jím dokonce zafinancovat i cokoliv pro vaše příbuzné a blízké. Peníze si půjčujete na své jméno a rodné číslo (resp. na občanský průkaz). Nikdy na OSVČ, IČO, živnostenský list nebo DIČ!

Jakmile se ve smlouvě objeví požadavek na živnostenské oprávnění, jedná se o úvěr podnikatelský. A ten funguje podle jiné legislativy, jiných pravidel a rozhodně není určen na spotřební nákupy, nýbrž jen a pouze na financování podnikání. Podívejte se, proč nesouhlasit s podnikatelskou půjčkou, když jste chtěli běžnou spotřebitelskou!

Je nutné vědět, že veškeré odložení plateb vašimi penězi je půjčkou. Tedy nejen klasický úvěr, ale i kreditní karty, kontokorent (a to i tehdy, když zrovna nejste v mínusu), P2P půjčka, nákup na splátky, revolving, služby odložených plateb při online nákupech apod.

O čem musí poskytovatel prokazatelně informovat v nabídkách půjček na svých stránkách, v inzerátu, v reklamě?

Zákon o spotřebitelském úvěru také definuje, co musí obsahovat každá nabídka na spotřebitelský úvěr. Vše je podrobně rozepsáno v § 91 a 92, proto si zde shrňme je to nejdůležitější. S výjimkou úvěrů v podobě přečerpání musí být v každé reklamě (nabídce půjčky) vždy uvedeno:

  • roční procentní sazba nákladů (RPSN) neboli procentní cena půjčky,
  • úroková sazba s uvedením, zda je pevná nebo pohyblivá,
  • celková výše úvěru a měna, ve které je nabízen
  • výše splátek
  • doba trvání úvěru
  • celková částka splatná spotřebitelem (původní půjčka plus přeplatek)

U prodeje na splátky nebo u vyšších úvěrů se ještě dodává

  • výše případné zálohy (akontace), jde-li o prodej na splátky
  • zda je nutné uzavřít pojištění

Najdeme pouze jeden typ spotřebitelské půjčky, u kterého se nemusí uvádět RPSN, výše splátek, doba trvání úvěru a celková částka splatná spotřebitelem – a tou jsou zmíněné úvěry v podobě „přečerpání splatného na požádání nebo do 3 měsíců ode dne poskytnutí“. Ve většině případů si však poskytovatel stanoví jiné podmínky splatnosti, a tak RPSN najdeme právě i u kontokorentu nebo například revolvingu.

V §92 se pak dočtete, co všechno musí být vždy uvedeno na webových stránkách poskytovatele. Podrobněji se tomu budeme už čoskoro věnovat v textu jak poznat důvěryhodného poskytovatele půjček.

Dále bude tento text rozdělen do bloků otázek, abyste se mohli soustředit na ty, které vás zajímají přednostně - na ně pak stačí jen kliknout. Samozřejmě doporučujeme projít všechny, v každém bloku najdete užitečné informace týkající se úvěrů na spotřebu nebo i řešení problémů s nimi.

První okruh: Kdo je kdo v souvislosti se spotřebitelským úvěrem?

Druhý okruh: Jak a podle čeho se rozhodovat o spotřebitelském úvěru?

Třetí okruh: Co dělat, když potřebujete změnu nebo pomoc?

Čtvrtý okruh: Vymáhání pohledávek

author

Autor článku:

Lenka Rutteová

Pro Bezvamoney.cz píše články zaměřené na osobní finance, vystudovala na Ekonomicko-správní fakultě a součástí jejího vzdělávání je i složení zkoušky pro registraci u ČNB.
Přečíst více