Smlouva o půjčce peněz, na co si dát pozor?

Čtení na 5 minutPublikováno: 21.10.2020
Smlouva o půjčce peněz, na co si dát pozor?

Život nám může někdy přinést takové životní situace, ve kterých potřebujeme peníze rychle získat pomocí úvěru. Pokud si už máme půjčit peníze, neměli bychom se spolehnout jen na dobrou vůli věřitele. Ideální je zajistit si kvalitní smlouvu o úvěru, abychom se nedostali do zbytečných problémů.

Od koho si půjčit a na co při tom myslet?

Zadlužit se může být někdy problém. V první řadě musíte vzít v potaz všechny výhody a nevýhody daného úvěru.

Je mnoho možností, od koho si půjčíte - banky, nebankovní instituce, P2P půjčky - kde jsou smlouvy o úvěru v papírové formě ověřené právníkem úplnou samozřejmostí. Nevýhodou může být vyšší úrok a dohodnuté podmínky, také podrobnější zkoumání vaší úvěruschopnosti.

Výhodnější možnost, může být půjčit si peníze od známých, či rodiny - přesto, že v takových případech se mnohokrát dohodnete pouze ústně. A právě nepořízení papírové smlouvy často vede ke zbytečné hádce, soudnímu sporu , či ztrátě přátelství. Proto je třeba i při rodinné nebo přátelské půjčce myslet na smlouvu o úvěru sepsanou na papíru a na její ověření u notáře.

Mám vlastně na to?

Vzít si úvěr je velký závazek a měli byste si předem promyslet, zdali máte na jeho splácení. Promyslete, zda vzít splátky ve vyšší částce, ale na kratší dobu, nebo delší splácení a po menších a snadněji zaplatitelných částkách. Při počítání nezapomeňte na nečekané výdaje. Příjem musí být pravidelný, dostatečný a stabilní.

Co ale, pokud ho nemáme? Tehdy jsme povětšinou odkázání na nebankovní společnost, na příbuzné a přátele, kteří jsou nám ochotní půjčit. Ve složitější situaci může být také dobré obrátit se na nějakou třetí osobu - na kvalitního finančního poradce, který nám pomůže vypracovat finanční plán nebo oslovit zkušeného právníka ohledně vypracování smlouvy.

Úvěr je v každém případě velký závazek, který je třeba předem důkladně promyslet, abychom byli připraveni ho v pohodě splácet, a abychom odeslali jednotlivé splátky včas.

Nejdůležitější je serióznost

Serióznost společnosti, případně osoby, od které si peníze půjčíte, by měla být nejvyšší prioritou. Vše by mělo být v psané formě na papíře, potvrzeno podpisem obou stran a ověřené notářem. Mnoho lidem se již stalo, že byly změněny podmínky smlouvy a připojen k nim původní podpis, a dlužník tak musel splácet částku, na které se předem s věřitelem nedohodnul. U licencovaných společností, jako jsou banky nebo nebankovní poskytovatelé však takové praktiky nehrozí - jednu kopii smlouvy totiž ihned po podpisu dostanete do ruky i vy.

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 15 000 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Vypočítáním přesné sumy, kterou potřebujeme, se vyhneme zbytečným nákladům

Stejně tak si důsledně spočítejte, kolik peněz potřebujete. Nenavyšujte finální výšku částky zbytečně tím, že si budete stále doplňovat, co ještě jste chtěli.

Nejvýhodnější je zapisovat si na papír, co přesně potřebujete a kolik vás to bude přibližně stát. Zamyslete se nad tím, jak budete v budoucnu splácet půjčenou částku, a pokud je to možné, pojistěte si úvěr (resp. svou schopnost splácet), abyste nezatížili rodinu jeho splácením, pokud by se vám přihodilo cokoliv zlého. Stačí být nějakou dobu na neschopence nebo na úřadu práce, a o potíže je postaráno.

Smlouva o půjčce peněz

Na co všechno nezapomenout a jaké náležitosti má smlouva o půjčce mít? Smlouvu nám sice nemusí vypracovat zkušený právník, ale musíme dodržovat jisté náležitosti, aby byla smlouva platná.

Úvěrová smlouva se uzavírá mezi věřitelem a dlužníkem. Je nutné ji sepsat na papír ve dvou provedeních, aby každá ze stran měla svůj podepsaný originál. Také musí obsahovat několik povinných častí:

  • Údaje o věřiteli a dlužníkovi - jméno a příjmení, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číslo OP.
  • Předmět smlouvy o úvěru - předmětem smlouvy je půjčení peněz, v tomto bodě je třeba uvést částku také slovy.
  • Způsob čerpání peněz - peníze mohou být poskytnuty v hotovosti při podpisu smlouvy, převodem na bankovní účet, nebo lze část peněz poskytnout v hotovosti a část na bankovní účet (v takovém případě je nutné uvést, jaká suma byla odeslaná na bankovní účet a jaké vyplacena v hotovosti).
  • Domluvený úrok, případně poplatky - v této části smlouvy se jedná o dohodu věřitele a dlužníka o tom, zda si půjčí peníze bezúročně nebo s úrokem. Pokud se dohodnou, že úvěr bude s úrokem, je důležité zapsat, v jaké výšce bude a jaká bude celková suma vrácených peněz včetně odměny.
  • Splácení dluhu - dluh je možné vrátit jednorázově nebo ve splátkách. V případě jednorázového splacení dluhu je nutné zadat lhůtu splatnosti. Pokud se smluvní strany dohodnou na splátkách, je třeba uvést, kolik se bude splácet a v jaké výši (v hotovosti, příp. na účet).
  • Prodlení splátek - ve smlouvě je vhodné specifikovat i sankci za nedodržení smluvních podmínek.
  • Doručování písemností - smluvní strany prohlašují, že výše uvedená adresa (uvedená u jejich jména) je adresou, na které přebírá poštovní zásilky. V případě, že jakákoli smluvní strana zásilku nepřevezme (nebo se vrátí jako nedoručená), tato zásilka se považuje za doručenou ve chvíli, kdy se vrátila odesílateli.
  • Datum a místo podpisu smlouvy.
  • Podpisy smlouvy - dlužník a věřitel potvrzují, že si smlouvu o úvěru řádně přečetli, obsahu smlouvy o úvěru rozumějí a žesvůj souhlas vyjádřili podpisem. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva o úvěru byla uzavřena svobodně a závazně.

V úvěrové smlouvě se předem definuje a dohodne splátkový kalendář, způsob, jakým ho bude dlužník splácet a také úrok i poplatky, které si může banka nebo poskytovatel vyžádat za půjčku peněz.

Věřitel nebo banka mohou žádat o ručení (majetkem nebo jinou osobou). Takže se úvěr dá zajistit vaším domem či bytem, autem nebo jiným majetkem. Případně se za to, že budete splácet, zaručí někdo z vašeho okolí. Pokud byste přece jen nespláceli, přechází celý dluh na ručitele.

Závěr

V dnešní společnosti se život na dluh stává pro mnoho lidí běžnou záležitosti. Pokud si potřebujeme půjčit peníze, musíme si dobře promyslet, zda vůbec budeme mít na její splacení. A zároveň je nutné si rozmyslet, od koho si peníze půjčit. Úvěry od soukromých investorů (fyzických osob) bývají pro dlužníky dost rizikové, protože ve smlouvách se často skrývají háčky. Bezpečnější jsou vody bank a Českou národní bankou licencovaných nebankovních společností, případně příbuzných a známých.

Nesmíme zapomenout, že každá smlouva o úvěru musí být v papírové formě - také mezi kamarády, či rodinou, a musí obsahovat povinné údaje, jako například částku, úrok, datum a podpisy, v opačném případě totiž může být smlouva prohlášena za neplatnou.

Smlouvu o úvěru si vždy důkladně prostudujte a ptejte se na všechny detaily, kterým nerozumíte. Ujistěte se, že v ní nejsou skryté poplatky, případně jiné “naschvály”. Obecně platí, že čím kratší a jednodušší smlouva, tím důvěryhodnější věřitel.