Co potřebujete při žádosti o půjčku?

Každá společnost poskytující půjčky má svůj vlastní schvalovací proces, takže se může klidně stát, že i když vás v bance odmítli, jinde vás přivítají s otevřenou náručí. Jedno však mají subjekty, které na českém trhu poskytují půjčky, společné. Ať už si žádáte o úvěr v bance nebo u nebankovního poskytovatele, online nebo osobně, vždy musíte splnit základní požadavky pro získání půjčky. A ty bývají mnohdy stejné bez ohledu na to, kde si o úvěr žádáte. Jaké jsou základní podmínky, které musí každý žadatel o půjčku splnit?

Co potřebujete při žádosti o půjčku?

Základní podmínky pro získání půjčky

Kdo může získat v České republice úvěr? Všechny banky i nebankovní poskytovatelé půjček mají několik základních požadavků, které je nutné pro získání půjčky splnit. Obecně lze říci, že půjčku může získat žadatel, který splňuje následující základní podmínky:

  • plnoletost,
  • české občanství,
  • pravidelný příjem,
  • vlastnictví běžného účtu.

Tyto podmínky jsou však pouze obecné a mohou se u jednotlivých poskytovatelů mírně lišit. V případě, že je žádost o půjčku zadávána online, je nutné uvést také platný emailový a telefonický kontakt.

Dále je nutné dodat, že i když splníte základní podmínky pro získání půjčky, stále není jisté, že vám bude úvěr nakonec schválen. Každá finanční společnost bude následně hodnotit schopnost žadatele půjčku splácet a až poté rozhodne, zdali mu úvěr schválí či nikoli.

Ověření totožnosti

Svou totožnost, stejně jako skutečnost, že jste plnoletí a zároveň občané naší země, budete dokazovat předložením dvou dokladů totožnosti. Jedná se o oficiální dokumenty vystavené státními institucemi, které slouží k prokázání totožnosti osoby při jednání s úřady. Jedná se o občanský průkaz a dále cestovní pas, řidičský průkaz, rodný list nebo např. zbrojní průkaz.

V některých případech lze získat půjčku i bez občanského průkazu, takže jeho ztráta ještě nemusí nutně znamenat stopku pro vyřízení úvěru. Někteří nebankovní poskytovatelé nabízejí „půjčky bez OP“, což znamená, že místo občanky se můžete prokázat pomocí dalších platných dokladů totožnosti, a to dokonce včetně rodného listu.

Půjčky pro cizince? Záleží na poskytovateli

Některé banky a nebankovní společnosti poskytují také úvěry žadatelům cizí národnosti. V základních podmínkách pro získání takovéto půjčky není uvedeno české občanství, nýbrž trvalý pobyt v ČR. K ověření totožnost cizince však nelze vyžadovat občanský průkaz. Cizinec předkládá nejčastěji svůj pas či ID Card. Dalším dokladem, který je po cizincích požadován, je povolení k pobytu v ČR.

Bez příjmu půjčku nezískáte

Každý poskytovatel úvěru má zákonnou povinnost posoudit, zdali je konkrétní osoba schopna spotřebitelský úvěr splácet, či nikoli. Při posuzování úvěruschopnosti se budou banky i nebankovní poskytovatelé řídit bonitou a hodnotou úvěrového skóre. Součástí tohoto procesu je ověření pravidelného příjmu na základě potvrzení o příjmu.

Maximální výši úvěru bude ovlivňovat především bonita klienta a výše jeho příjmů. Celková výše příjmů by měla pokrýt veškeré výdaje, za které se považují především náklady na živobytí, splátky na dosavadní úvěry, kreditní karty, pojištění apod. Nedostatečná výše příjmu, nepravidelné a nezaručené příjmy, stejně jako nesoulad mezi příjmy a výdaji, kdy na neodkladné výdaje dává žadatel příliš velkou část příjmů, mohou být důvodem k zamítnutí půjčky.

Konkrétní doklad, kterým se pravidelný příjem prokazuje, se liší podle typu příjmu. Jiný dokument budou předkládat zaměstnanci, jiný podnikatel či důchodce.

  • Zaměstnanec předkládá potvrzení zaměstnavatele o průměrné výši čistého měsíčního příjmu za poslední 3 měsíce. Součástí tohoto potvrzení je také informace, že žadatel o úvěr není ve zkušební či výpovědní lhůtě.
  • Podnikatel dokládá poslední jedno či dvě daňová přiznání, doklad o zaplacení daně a potvrzení o bezdlužnosti vůči finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně.
  • Důchodci k získání půjčky předloží důchodový výměr vystavený správou sociálního zabezpečení, případně oznámení o valorizaci důchodu a výplatní doklad od České pošty.
  • Ženy na mateřské či rodičovské dovolené dokládají Potvrzení o vyplácení peněžité pomoci v mateřství nebo výměr rodičovského příspěvku vydaný Úřadem práce ČR.

Půjčka bez doložení příjmu

Možná si teď říkáte, že vám tu něco nesedí. Hovoříme o tom, že je nutné doložit pravidelný příjem a že potvrzení o příjmu je nedílnou součástí každé žádosti o úvěr. Jak je tedy možné, že tolik zejména nebankovních společností nabízí půjčky bez doložení příjmu?

Je to jednoduché, povinnost posoudit úvěruschopnost má každý poskytovatel půjčky. Žádná právní norma však nenařizuje, jakým způsobem k tomu bude docházet. Půjčky bez potvrzení příjmu jsou úvěry, u kterých se pravidelný příjem dokládá jiným způsobem než oficiálními doklady, o kterých se zmiňujeme v předchozí části. Pravidelný příjem lze doložit:

  • výplatními páskami za poslední 3 měsíce,
  • výpisy z účtu za období 3 – 6 měsíců.

Čerpání půjčky a bankovní účet

Půjčky jsou ve většině případů čerpány bezhotovostně. To znamená, že po schválení půjčky odesílá poskytovatel peníze na žadatelův běžný účet. To, jak rychle přistanou peníze na vašem běžném účtě, je ovlivněno tím, zdali vaše banka umí okamžité platby, případně máte účet u stejné banky, jako jej má poskytovatel úvěru. V takovém případě půjčka na účet přistane zpravidla do 5 minut po jejím schválení. V opačné situaci si budete muset počkat na další den.

V případě bankovních půjček se může dokonce stát, že splácení půjčky probíhá pouze prostřednictvím běžného účtu, který je veden přímo u poskytovatele půjčky. To znamená, že k získání půjčky si u banky v některých případech musíte ještě založit také běžný účet. V případě nebankovních úvěrů je zcela na vás, u které banky budete mít účet vedený.

Půjčka na ruku bez nutnosti vedení účtu

Ne každý však vlastní bankovní účet. I pro takové zájemce o půjčku, kteří z jakékoli důvodu preferují vyplacení peněz na ruku, existuje řešení. Některé nebankovní společnosti nabízejí úvěry, které se vyplácí osobně a na ruku. Řeč je o hotovostní půjčce.

Ve většině případů bývá půjčka zatížena poplatkem za zprostředkování hotovosti, což je vždy spojeno s určitými náklady navíc. Úrok a celkové RPSN jsou proto zpravidla vyšší než v případě klasických úvěrů. Splácení probíhá zpravidla na bázi pravidelných měsíčních splátek a záleží na klientovi, zdali bude splácet převodem přes bankovní účet, hotově na vybraném místě či prostřednictvím poštovní poukázky.

Čistý registr dlužníků

Při posuzování, zdali je konkrétní osoba schopna úvěr řádně splácet, či nikoli, může banka i nebankovní společnost nahlížet do registrů dlužníků. Ty slouží k dlouhodobějšímu monitorování úvěruschopnosti spotřebitelů a poskytovatelům půjček nabízí okamžitý přehled o finančních možnostech žadatele, o jeho úvěrové historii a jeho současné úvěruschopnosti.

Pokud měl zájemce o půjčku v minulosti potíže se splácením svých závazků, je v úvěrových registrech o této skutečnost zaznamenán negativní zápis. Klidně může jít jen o pár dní zpoždění se splátkou, ale též o úplné nesplácení. Negativní záznam v registrech dlužníků může být důvodem k zamítnutí půjčky.

Půjčka bez nahlížení do registrů

Na trhu s půjčkami existují také poskytovatelé z řad nebankovních společností, kteří poskytují půjčky bez registrů. V tomto případě je bonita žadatele prověřována jiným způsobem než nahlížením do registrů dlužníků. Cenou za snazší získání půjčky je vyšší úročení.

Další podmínky získání půjčky

V případě, kdy zájemce o úvěr žádá o vyšší částku úvěru, případně nemá dostatečnou bonitu k získání potřebné výše úvěru, může poskytovatel půjčky požadovat přizvání spolužadatele či ručení třetí osobou. Spolužadatel o úvěr je dále prověřován stejně jako hlavní žadatel. Je požadováno potvrzení o příjmech, ověřuje se platební morálka v bankovních i nebankovních registrech a další. Ručitel je osoba, která se ve smlouvě o úvěru zaručí převzít odpovědnost za splacení půjčky tehdy, pokud dlužník přestane úvěr splácet.

Zajištění úvěru ručením nemovitosti je další možné opatření, kterým se poskytovatel půjčky zajišťuje pro případ, že by dlužník přestal úvěr splácet. K zajištění půjčky se použije předem určená nemovitá věc, kterou poskytovatel úvěru může prodat a uhradit tak svou ztrátu v případě, že klient přestane splácet půjčku. Typickým představitelem těchto půjček může být např. americká hypotéka.

O své finanční situaci hovořte otevřeně

Každá společnost poskytující půjčky si žadatele o úvěr řádně „proklepne“. Banky a úvěrové organizace budou vždy prověřovat žadatelovu schopnost dostát svým finančním závazkům a v některých případech tak budou činit za pomoci úvěrových registrů.

Ve snaze získat úvěr za každou cenu se pak může stát, že člověk opomene nebo úmyslně nesdělí informace o svých předchozích půjčkách a úvěrech. Nepřiznat své závazky při žádosti o půjčku může mít pro žadatele neblahé důsledky v podobě trestního stíhání za naplnění skutkové podstaty trestného činu úvěrového podvodu v souvislosti s uzavřením úvěrové smlouvy.

ČNB upozorňuje veřejnost, že: „poskytnutím nepravdivých či hrubě zkreslených údajů nebo zamlčením podstatných údajů při sjednávání úvěrové smlouvy může zájemce o poskytnutí úvěru naplnit skutkovou podstatu trestného činu úvěrového podvodu podle ustanovení § 211 odst. 1 trestního zákoníku. K naplnění skutkové podstaty trestného činu úvěrového podvodu a tedy k jeho spáchání přitom postačí, uvede-li zájemce o poskytnutí úvěru nepravdivé údaje, např. údaj o výši příjmu, již v průběhu sjednávání úvěrové smlouvy například na některém z pomocných dokumentů (např. žádosti o úvěr). Stejně tak k naplnění skutkové podstaty trestného činu úvěrového podvodu postačí zamlčení podstatných údajů, např. o dalších podstatných závazcích, jež nevyplynou z předložených výpisů z dlužnických registrů.“

Více informací souvisejících s Žádosti o půjčku naleznete v sekci Dotazy.

Zdroje: finance.cz/ cnb.cz

Autor:

Iva Grácová

Iva Grácová

Ve světe bankovnictví se pohybuje od roku 2007 a voľný čas věnuje psaní článků převážně finančního charakteru s úvěrovou, bankovní a investiční tématikou.

Zobrazit profil

Další články, které by vás mohly zajímat:

Půjčky

02.07.2024

Splácení půjček: Jaké máte možnosti a na co si dát pozor?

Jak splácet půjčku? Zjistěte, jaké jsou možnosti splácení půjček a na co si dát pozor, abyste předešli opožděným platbám a finančním komplikacím.

Půjčky

20.05.2024

LTV, DTI, DSTI - co znamenají

Co jsou ukazatele LTV, DTI a DSTI a jak ovlivní proces vyřízení hypotéky či jiného úvěru? Jak ovlivní cenu půjčky? A jak si hodnoty LTV, DTI a DSTI vylepšit?

Půjčky

20.05.2024

Půjčka na zelené technologie: kdy má smysl?

Půjčka na fotovoltaiku znamená rychlé úspory na účtech i na daních. Kdo ji poskytuje, kolik stojí, jaké jsou podmínky a kde získat dotaci? Dozvíte se v článku