Co lze pokládat za pravidelný příjem pro účely posouzení úvěruschopnosti žadatele o půjčku?

Datum publikování: 12.01.2017
Co lze pokládat za pravidelný příjem pro účely posouzení úvěruschopnosti žadatele o půjčku?

Pravidelný příjem. Tento pojem najdeme u všech poskytovatelů půjček, ať už ve spojení s nutností jeho doložení nebo právě naopak, kdy se poskytovatel půjčky nabízí s tvrzením, že finanční obnos zapůjčí i bez toho, aby žadatel své pravidelné příjmy doložil. Které příjmy lze zařadit do kategorie pravidelných příjmů?

Opakování je základní podmínkou

Zcela logicky je pravidelným příjmem ten, který se pravidelně opakuje. A předpokládá se, že se po celou dobu trvání půjčky, o kterou žádáme, tento příjem opakovat bude.

Interval bývá obvykle měsíční, může být i kratší. Delší intervaly nejsou vyhovující, protože splátky bývají většinou rozloženy po měsících. Konečné rozhodnutí však záleží na samotném poskytovateli půjčky.

Zdroje pravidelných příjmů mohou být různé

Pravidelným příjmem nemusí být jen příjem ze závislé činnosti, tedy ze zaměstnání. Zdrojů pravidelných příjmů je mnohem více. Ale faktem stále je, že mzda a starobní důchod bývají hodnoceny jako příjem nejspolehlivější.

Zaměstnavatel – nejčastější zdroj pravidelných příjmů

Pod pojmem pravidelný příjem si většinou představíme výplatu. Tedy měsíční příjem ve formě odměny zaměstnavatele za námi odvedenou práci.

Smlouva na dobu neurčitou

Lidé, kteří mají pracovní smlouvu na dobu neurčitou a nemají žádné potíže se zaměstnavatelem (výplaty chodí včas), mají na trhu půjček dobrou pozici pro vyjednávání podmínek půjčky. Jejich úvěruschopnost je díky zaručené pravidelnosti příjmů vysoká.

Ale ani u zaměstnání na dobu neurčitou nikdo nezaručí jeho trvání po celou dobu půjčky. Určitá míra rizika je tu vždy.

Smlouva na dobu určitou

Pracovní smlouva na dobu určitou také zajišťuje trvalý příjem, ale jen po dobu trvání této smlouvy. Proto u půjček, kde je nutno dokládat příjem, přichází v úvahu pouze půjčka maximálně na tak dlouhou dobu, jak dlouho bude trvat pracovní poměr.

DPP a DPČ

Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti jsou alternativními formami pracovní smlouvy. I ony mohou být uzavírány na dobu neurčitou, většinou ze znění dohod z nich plyne množství požadované odvedené práce za měsíc, a tedy i pravidelná odměna.  Je na posouzení poskytovatele půjčky, zda dohodu bude brát jako zdroj trvalého příjmu či nikoliv.

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 15 000 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Podnikání

Dalším zdrojem trvalého příjmu může být podnikání. Musí však trvat natolik dlouho, abyste už měli odevzdané daňové přiznání. Jedině z něj lze totiž posoudit podnikatelské příjmy. A k tomu také výpisy z účtu, bez nich to pravděpodobně nepůjde.

Renta

Rentou se rozumí pravidelný příjem, který nám plyne bez toho, abychom pro něj něco pravidelně dělali. Renta většinou pochází z kapitálu, cenných papírů, z pojištění (pravidelné pojistné plnění, například u penzijního připojištění, případně po velkém úrazu z pojištění úrazového).

Příjem z pronájmu nemovitosti, zejména bytu či domu, ale i nebytových prostor, je specifickým typem renty a do pravidelných příjmů lze zařadit zejména příjmy z pronájmu, který je dohodnut na dobu neurčitou.

Důchod

Důchod starobní (i předčasný)

Jediný příjem, který máme (zatím) zajištěn až do konce života, je starobní důchod. Jakmile se staneme jeho příjemci, máme zajištěnu pravidelnou měsíční platbu a poskytovatelé půjček ji vítají (ale také ne všichni).

Důchod invalidní

Důchod invalidní podléhá pravidelným revizím, tudíž se jeho výše, případně jeho přiznání jako takové může neočekávaně změnit. Ale i tak bývá považován za příjem pravidelný. Jen s vyšším rizikem.

Důchod vdovecký, vdovský a sirotčí 

Tyto důchody jsou časově omezeny. Proto se považují za pravidelný příjem jen pro účely půjčky, která bude trvat kratší dobu nebo stejně dlouho, jako příjem z některého z těchto důchodů.

Sociální dávky

Dávky od státu, které jsou podmíněny určitou životní situací, také mohou být poskytovatelem půjčky pokládány za pravidelný příjem. Mnoho z nich však má časové omezení, případně podléhá pravidelnému přezkumu.

Poskytovatelé půjček jsou ochotni za pravidelný příjem pokládat ty dávky, na které se vztahuje alespoň částečné právo exekuce. Mezi tyto dávky patří peněžitá pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek, podpora v nezaměstnanosti, přídavek na dítě. Tyto dávky může exekutor z části zabavit, ponechat musí jen nezabavitelné minimum.

Prokazování pravidelných příjmů

Banky a většina nebankovních společností pravidelné příjmy žadatelů vyžadují, ostatní nebankovní společnosti a mnoho soukromých investorů inzerují své nabídky s tvrzením, že pravidelné příjmy nebudou muset být dokládány.

Tam, kde chtějí pravidelné příjmy doložit, jsou většinou vyžadovány výplatní pásky, výpisy z účtů, potvrzení o přiznání sociálních dávek, smlouvy (například o pronájmu) atd.

Někde se spokojí s čestným prohlášením. Čestné prohlášení je v našem právním řádu nastaveno tak, aby vyžadované doklady dokázalo nahradit. Proto je uvedení nepravdivých údajů v čestném prohlášení trestné.

I přesto Nejvyšší správní soud nedoporučuje bankám a nebankovním institucím poskytovat půjčky pouze na základě potvrzení pravidelných příjmů formou čestného prohlášení. Počítejte tedy s tím, že dokládat své pravidelné příjmy budete muset spíše formou potvrzení od instituce či osoby, která vám tyto příjmy zasílá (s výjimkou podnikání a některých rent).

 

Vždy mějte na mysli, že každý poskytovatel půjčky chce své peníze zpět, i se ziskem. Proto i když nevyžaduje potvrzení o příjmech, vyžádá si jiné dokumenty o vaší ekonomické situaci. A také má přichystány, pro případ vašeho nesplácení, takové kroky, kterým nebude možné se účinně bránit. Vždy důkladně zvažte vaši schopnost splácet i tu půjčku, pro kterou nemusíte své příjmy dokládat.