Co vás čeká a nemine, když nebudete řádně splácet svou půjčku

Do prodlení se splátkou úvěru se může lehce dostat i ten, kdo splácí pouze jeden úvěr. Stačí pokles příjmu v důsledku ztráty zaměstnání či dlouhodobé nemoci a problém je na světě. Co čeká klienty, kteří svůj úvěr nesplácí včas? Jak předcházet prodlením se splátkami a jak dlouho bude banka čekat, než dojde k zesplatnění půjčky? Do jaké míry ovlivní nesplacený úvěr možnost získat v budoucnu nový úvěr?

Co vás čeká a nemine, když nebudete řádně splácet svou půjčku

Klíčové informace

icon

Nesplácení půjčky včas může vést k zesplatnění půjčky a dalším sankcím.

icon

V případě potíží se splácením je doporučeno kontaktovat poskytovatele půjčky a řešit situaci.

icon

Nesplacený úvěr může negativně ovlivnit možnost získat v budoucnu nový úvěr.

icon

Při neschopnosti splácet dluhy může být řešením oddlužení či insolvence.

Co dělat, když nemáte na zaplacení splátky?

Potížím, které vzniknou při zpoždění se splácením, se pokuste pokud možno předcházet. Víte-li, že nebudete mít dostatek financí na úhradu měsíční splátky, kontaktujte poskytovatele půjčky a začněte situaci neprodleně řešit.

>> Dozvíte se z našeho článku: Co dělat když zjistíte, že nebudete mít na splátky

Většina finančních společností se snaží případy řešit individuálně a mnohdy se dá s věřitelem domluvit na odkladu splátek, snížení pravidelné splátky či prodloužení splatnosti úvěru. Řešením potíží se splácením více úvěrů může být také konsolidace úvěru. Pokud se dlužník dostane do prodlení se splácením, bude se věřitel snažit svou pohledávku vymoci následující cestou.

1/ Upozornění na nezaplacení splátky

Zapomínat je naprosto přirozené, a to v každém věku. Pokud nemáte nastaven trvalý či inkasní příkaz pro splátku úvěru, může se jednoduše stát, že ve víru každodenních povinností opomenete jednu měsíční splátku poslat. V ten moment banka či nebankovní poskytovatel půjčky zbystří a upozorní vás na opoždění zpravidla telefonicky, SMS, e-mailem, případně zobrazením informace na bankomatu. Splátku je nutné obratem uhradit, v opačném případě věřitel zahájí s dlužníkem upomínkové řízení.

Následující postup věřitele bude vždy záležet na přístupu klienta a jeho snaže situaci řešit. Poskytovatel úvěru může také v závislosti na důvodu nesplácení úvěru navrhnout řešení v podobě změny splátkového kalendáře či konsolidace úvěru.

Pomáháme v rozhodování. Srovnejte si půjčky rychle a snadno

Srovnat půjčky

2/ První upomínka o nezaplacení dlužné částky

V případě, že dlužník nezaplatí splátku v termínu, který mu instituce nařídila (zpravidla 10 dní od původního termínu splátky, či do konce kalendářního měsíce), zasílá věřitel výzvu k úhradě dlužné částky. Spolu se zaslanou upomínkou, ve které je splácející vyzván k úhradě dlužné splátky, jsou dlužníkovi účtovány sankce dle platného sazebníku poplatků.

Zákon o spotřebitelském úvěru stanovuje, že věřitel je oprávněn sjednat se spotřebitelem pro případ jeho prodlení s plněním dluhu vyplývajícího ze smlouvy o spotřebitelském úvěru pouze:

  • Právo na náhradu účelně vynaložených nákladů – Náklady, které věřiteli vznikly v souvislosti s prodlením spotřebitele. Typicky se jedná o poplatky za upomínku či výzvu k zaplacení. První upomínka bývá často zpoplatněna nižší částkou než upomínka druhá či třetí.
  • Úroky z prodlení – Účtují za každý den, kdy je dlužník v prodlení se splátkou. Výše úroku z prodlení může být stanovena dle občanského zákoníku předem ve smlouvě, v tom případě se jedná o smluvní úrok z prodlení. Pokud tomu tak není, vyplývá jeho výše automaticky ze zákona. Zákonný úrok z prodlení odpovídá základní úrokové sazbě České národní banky (2T REPO), která je navýšena o 8 procentních bodů. Při aktuální výši základní úrokové sazby 0,25 %, je zákonný úrok z prodlení ve výši 8,25 % p.a.
  • Smluvní pokutu – Smluvní pokuta nesmí přesáhnout 0,1 % denně z částky, kterou má dlužník zaplatit. Součet všech smluvních pokut nesmí přesáhnout polovinu z celkové výše spotřebitelského úvěru a zároveň částku 200 000 Kč.

3/ Poslední výzva k úhradě dlužné částky

Upomínkové řízení, v rámci kterého bude věřitel požadovat splacení dlužné částky a naúčtovaných sankcí, trvá zpravidla tři měsíce a zaslány jsou přibližně tři upomínky. Finální upomínkou je poslední výzva k úhradě dlužné částky.

4/ Zesplatnění zůstatku úvěru

Pokud nedošlo v průběhu upomínkového řízení k úhradě celkové dlužné částky, přistoupí věřitel k zesplatnění zůstatku úvěru navýšeného o úroky a poplatky. V tento moment již dlužník ztrácí možnost splátkového kalendáře. Dlužník má také poslední šanci se vyrovnat s institucí, u které úvěr splácel, a to jednorázovou úhradou celkové pohledávky.

Máte drobný záznam v registrech a potřebujete peníze?

Srovnání půjček pro dlužníky

5/ Proces vymáhání

V případě, že zůstatek úvěru nebyl splacen jednorázově, může věřitel předat dluh k vymáhání advokátní kanceláři, postoupit jinému věřiteli nebo ho vymáhat soudní cestou. Výsledkem může být v konečném důsledku usnesení o nařízení exekuce.

Vymáhání inkasní agenturou

Věřitel může také přistoupit k vymáhání pohledávky externími společnostmi (inkasní agentura). I když pracovníci inkasních společností nemají stejná práva jako exekutoři či soudní vykonavatelé (např. právo vstoupit do domu či bytu), je vhodné s nimi jednat a pokusit se najít řešení zaplacení dluhu.

V případě, že dlužník obdrží výzvu k zaplacení od inkasní agentury, je dobré si vyžádat také potvrzení o tom, že agentura převzala vymáhání dluhu od původního věřitele, včetně vysvětlení z jakých položek se dluh skládá. Exekuci provádí pouze soudní exekutor na základě exekučního titulu (např. platební rozkaz či rozsudek vydaný soudem), nikoli pracovník inkasní agentury.

Oddlužení jako řešení problémů s nezaplacenými dluhy

Pokud jste se již dostali do dluhové spirály a nemáte prostředky na splacení svých závazků, může být cestou, jak se zbavit svých dluhů, oddlužení (insolvence či osobní bankrot). Oddlužení je způsob řešení dluhů fyzických osob a jeho principem je řízené splacení dluhů po dobu maximálně 5 let. Pokud dlužník splní podmínky oddlužení, soud jej zbaví zbývajících neuhrazených dluhů.

Záznam v registrech dlužníků a snížené úvěrové skóre

O pozdní úhradě splátky bude banka či nebankovní poskytovatel informovat bankovní a nebankovní registry dlužníků, do kterých se následně propíše negativní informace. Tento záznam bude hrát do budoucna velkou roli také při posuzování dalších žádostí o jakékoli úvěrové produkty (úvěry, kreditní karty, hypoteční úvěr apod.). Záznam v registrech dlužníků způsobí také snížení úvěrového skóre, které vyjadřuje schopnost klienta dostát svým závazkům.

O vzniku záznamu v úvěrových registrech dlužníka nikdo neinformuje. O to větší překvapení může v budoucnu nastat při zamítnutí žádosti o úvěr z důvodu existence negativní informace v registrech dlužníků.

Zdroje: dtest.cz/ finance.cz/ novinky.cz

Potíže se splácením? Zkuste konsolidaci

Konsolidace půjček

Autor:

Iva Grácová

Iva Grácová

Ve světe bankovnictví se pohybuje od roku 2007 a voľný čas věnuje psaní článků převážně finančního charakteru s úvěrovou, bankovní a investiční tématikou.

Zobrazit profil

Další články, které by vás mohly zajímat:

Půjčky

20.05.2024

Půjčka na zelené technologie: kdy má smysl?

Půjčka na fotovoltaiku znamená rychlé úspory na účtech i na daních. Kdo ji poskytuje, kolik stojí, jaké jsou podmínky a kde získat dotaci? Dozvíte se v článku

Půjčky

19.04.2024

Reverzní hypotéka: peníze za vaše bydlení, ale bez stěhování a bez splátek

Peníze z nemovitosti bez prodeje a stěhování? Jako důchodce můžete využít reverzní hypotéku. Jednorázová výplata, ale i doživotní renta. Kde jsou háčky? Na co pozor?

Půjčky

22.03.2024

Půjčka od lichváře: Jak je poznat? Jak se nenechat napálit?

Půjčka od lichváře je finanční zlo. Lichvář zneužívá tísně klientů a vydělává na sankcich a zabavování majetku. Přitom se mu dá snadno vyhnout. Zjistěte jak.