Bankovní a nebankovní registry dlužníků – co o vás řeknou?

authorLenka RutteováČtení na 5 minutPublikováno: 14.01.2021
Bankovní a nebankovní registry dlužníků – co o vás řeknou?

Svět půjček je rozsáhlý vzájemně propojený. Vzhledem k riziku, které s sebou půjčování peněz nese, se poskytovatelé potřebují jistit, že půjčují těm správným žadatelům, že své peníze pouštějí do světa za cenu, která riziko vyváží. Proto vznikly registry dlužníků - spotřebitelů, přičemž dva z nich jsou tzv. základní, určené přímo pro svět spotřebitelských úvěrů. Nesou označení BRKI a NRKI. Podívejme se, co o vás tyto registry řeknou a jak je banky a nebankovky využívají.


Co je vůbec smyslem registrů dlužníků?

Velmi podrobně jsme se smyslem registrů dlužníků a jejich fungováním zabývali v tomto článku. Nyní proto jen stručně. Registry dlužníků jsou v podstatě databáze úvěrů a jiných dluhů osob, tyto databáze slouží poskytovatelům pro lepší přehled a snížení rizika, samotným klientům pak pro vyvarování se předlužení.

Pokud bychom měli dlužnické registry k něčemu připodobnit, můžeme se inspirovat ve světě povinného ručení. Stejně jako pojišťovny využívají centralizovanou evidenci o řidičích, kde je vedeno, jak dlouho jezdí bez nehod nebo kolik a jakých nehod zavinili, jaké mají bonusy či malusy, mají pro podobné účely i banky a nebankovní společnosti centralizované registry o dluzích.

Vzhledem k rozdělení úvěrového trhu na bankovní a nebankovní část máme i dva registry dluhů z půjček: bankovní a nebankovní.

BRKI aneb Bankovní registr klientských informací

Bankovní registr klientských informací je a priori zaměřen na bankovní trh se spotřebitelskými půjčkami všeho druhu: od malých přečerpání na kontokorentu, až po milionové hypotéky.

Registr je pozitivní i negativní, což znamená, že se do něj zapisuje vše: žádosti o úvvěr, jejich zamítnutí, dále samotný dluh z realizovaného úvěru, proces jak jej klient splácí nebo i fakt, že splácí s problémy, případně vůbec.

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 20 000 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 250 000 Kč

Kdo stojí za BRKI?

BRKI je provozován společností CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a. s. Ta byla založena v roce 2000 zakládajícími bankami: Česká spořitelna, Československá obchodní banka, Komerční banka, MONETA Money Bank a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

Banky za členství v BRKI platí, ale výměnou za to do něj mají přístup nejen k nahlížení, ale i k zápisu všech důležitých dat souvisejících s klienty a jejich úvěry. Registr slouží jen k evidenci všech druhů spotřebitelských půjček. Banky mají centrální bankou důrazně doporučeno s registrem spolupracovat – a že to dělají, jasně ukazuje pestrý přehled bank, které BRKI užívají.

Co o sobě v BRKI najdete?

Jestli máte nebo jste v nedávné době měli půjčku od banky, jste vedeni v BRKI. A to po celou dobu od podání žádosti, přes trvání dluhu, plus další čtyři roky po jeho splacení. Takže splácíte-li úvěr po dobu tří let, jste v BRKI vedeni celkem sedm let. Ale i když jste si půjčku nakonec nevzali (zůstalo jen u žádosti), je v BRKI záznam o vás veden celý jeden rok.

Jaké informace o vás banky v BRKI uvidí:

 • vaše osobní údaje
 • zda byla půjčka vyřízena nebo zamítnuta nebo jste jen podali žádost a dál jste nepokračovali, přestože jste mohli
 • počet právě probíhajících žádostí o půjčku a jejich výše
 • údaje o vašich finančních závazcích (dluzích, povinných platbách), zde zejména: počet existujících úvěrových smluv, výše jednotlivých úvěrů a splátek, historie splácení vašich dluhů – všechny včas poslané splátky, ale i všechna zpoždění – včetně jednodenního prodlení, informace o případném zajištění závazků (například o ručitelích nebo o zajištěné nemovitosti).

Jak je to se souhlasem o zpracování osobních údajů a se zabezpečením osobních dat?

Souhlas zde není nutné udělovat, protože automaticky vychází ze zákona o spotřebitelském úvěru. A co se bezpečí vašich osobních dat týká, je to podobné jako v bance. Bezpečnost údajů je v BRKI zajišťována profesionální společností (CRIF), ke zpracování dochází v tomto případě v Italské Boloni, a dle vyjádření CBCB je databáze i komunikace velmi dobře zajištěna jak po technické, tak po organizační stránce.

Jak nahlédnout do BRKI?

Vzhledem k tomu, že jsou v BRKI vedena velmi důležitá data o vašich financích, je nutné, abyste měli možnost do nich také nahlédnout. Samozřejmě, že funguje registr dlužníků online, včetně výpisů. Nejsnazší cesta k výpisu vede přes stránky Kolikmam.cz, službu provozuje právě Czech Credit Bureau. Výpis vás vyjde na 100 Kč.

Co bude ve výpisu z BRKI?

Když požádáte o výpis z Bankovního registru klientských informací, přijde vám dokument s těmito povinně obsaženými údaji:

 • identifikační údaje v podobě osobních dat
 • rozpis všech půjček ve všech stádiích, tedy: žádosti, odmítnutí, odvolání, existující úvěry, doplacené úvěry do 4 let od doplacení
 • splátkové operace – jejich průběh, a to včetně leasingů, nákupů na splátky
 • kreditní karty – sem patří nejen kreditky, ale i úvěr ze stavebního spoření nebo revolvingový úvěr.
 • nesplátkové operace – kontokorent a povolený debet na osobním bankovním účtu
 • souhrn a detaily závazků dle typu kontraktu – měsíční splátková suma za všechny dluhy
 • resumé všech žádostí

Pokud byste kterémukoliv z uvedených záznamů nerozuměli, můžete se s dotazem obrátit na klientské centrum CBCB, například přes kontaktní formulář na jejich stránkách.

A kdy požádat o výmaz z registru?

Tehdy, když v něm najdete chybné nebo zastaralé negativní informace. Obojí totiž může poškozovat vaši pozici vůči bankám. V GDPR je zajištěno právo na opravu chybných dat – ta budou opravena poté, co BRKI prověří, zda se opravdu jedná o chybu. Služba je pro v tomto případě zdarma. Jak požádat? Nejlépe přes Klientské centrum BRKI, kde vyplníte formulář a odešlete.

NRKI aneb Nebankovní registr klientských informací

Vzhledem k tomu, že NRKI je velmi podobný výše popisovanému BRKI, již se mu nebudeme věnovat tak podrobně. Pouze shrňme jeho základní určení, provozovatele a povinnost nebankovních poskytovatelů s ním spolupracovat. I v NRKI je možné požádat o výpis a i zde vás přijde na 100 Kč, i zde bude jeho obsah v podstatě stejný.

Kdo stojí za NRKI?

NRKI provozuje zájmové sdružení právnických osob CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o., bylo založeno v roce 2004. Údaje zde vedené vypovídají o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klientů – zde nejen fyzických, ale již i právnických osob.

I zde členové za členství v NRKI platí, nebankovní společnosti však nemusejí při své činnosti využívat služeb tohoto registru. Přesto je seznam uživatelů poměrně dlouhý. Připočítat k nim musíme všechny banky, které sem také mají automatický přístup.

Shrňme si vše důležité

BRKI a NRKI jsou pozitivními i negativními registry, které vedou všechny informace o vašich dluzích, a to nejen z klasických půjček, ale i z kreditní karty nebo třeba povoleného přečerpání. Za oběma registry, které jsou informačně propojeny, stojí Czech Credit Bureau, v rozdělení na CBCB a CNCB, v obou případech tvořené svými členy – samotnými úvěrovými společnostmi.

Data se zde aktualizují jednou za měsíc a poskytují bankám a nebankovním společnostem přehled o vaší platební morálce, bonitě a možnostech dalšího zadlužení, vám nastavují hranici, kam byste s dluhy už neměli pouštět. Data se uchovávají rok po podání žádosti (když se půjčka nakonec nerealizovala) nebo 4 roky po doplacení dluhu.

Čím lepší data o sobě v BRKI a NRKI máte, tím levnější úvěry budete dostávat. Klient, který si bere půjčky pravidelně a splácí je včas, je pro poskytovatele čitelnějším a méně rizikovým než ten, kdo žádné úvěry (a zápisy v registrech dlužníků) neměl a nemá.

Zdroje: BRKI / NRKI

author

Autor článku:

Lenka Rutteová

Pro Bezvamoney.cz píše články zaměřené na osobní finance, vystudovala na Ekonomicko-správní fakultě a součástí jejího vzdělávání je i složení zkoušky pro registraci u ČNB.
Přečíst více