LTV, DTI, DSTI - co znamenají

Tři klíčové ukazatele, které se často objevují v souvislosti s úvěry: LTV, DTI a DSTI. Tyto takzvané metriky jsou důležité jak pro žadatele o úvěr, tak pro poskytovatele půjček. A přeneseně i pro investory, kteří se zabývají P2P půjčkami nebo crowdfundingem. Všechny tři ukazatele nabídnou cenné informace o finančním zdraví zájemce o úvěr, i o úrovni rizikovosti, s jakou by mu půjčka mohla být poskytnuta. Možná znáte LTV, DTI a DSTI jen z hypoték. Ale pracuje se s nimi u všech půjček.

LTV, DTI, DSTI - co znamenají

Klíčové informace

icon

LTV je poměr mezi výší úvěru a hodnotou zastavené nemovitosti, používá se jen u hypoték

icon

DTI je poměr mezi celkovou výší (všech) dluhů a mezi čistým ročním příjmem, používá se u všech půjček.

icon

DSTI je poměr mezi celkovou měsíční splátkou a mezi čistým měsíčním příjmem, používá se u všech půjček.

icon

Všechny tři ukazatele mají v praxi široké využití, přestože nenabídnou komplexní vhled do finanční situace jednotlivce či domácnosti, ani firmy. Poskytovatelé půjček proto do úvěrového skóringu zahrnují i další hodnocení

icon

Na všech třech ukazatelích se dá „zapracovat“ a vylepšit si je, i když to není snadné.

Co je LTV? 

LTV je jediný ukazatel, který se týká pouze hypotéky. LTV, neboli Loan to Value, je poměr mezi výší úvěru a hodnotou zastavené nemovitosti. LTV vyjadřuje, jak velkou část hodnoty nemovitosti (vyjádřenou procentuálně) financujete úvěrem, a kolik doplatíte ze svého. 

LTV ukazuje míru rizika úvěru - pro věřitele i pro zájemce o hypotéku. Čím vyšší LTV, tím vyšší riziko, že dlužník nebude schopen úvěr splatit. Vyšší LTV obvykle znamená vyšší úrokovou sazbu a přísnější podmínky pro schválení úvěru. Banka si prostřednictvím nižšího LTV ponechává zadní vrátka pro případný odprodej nemovitosti, když by se nedařilo splácení hypotéky.

LTV, uváděné v procentech, se vypočítá pomocí tohoto vztahu:

LTV = (Výše úvěru / Hodnota zastavené nemovitosti) * 100

Příklad: chcete si koupit nemovitost v hodnotě 3 mil. Kč, přičemž vám banka bude ochotna poskytnout hypotéku v maximální výši 80 % LTV. Pro vás to bude znamenat, že na víc než 2,4 mil. Kč s hypotékou nedosáhnete. 

Hypotéka bez naspořených peněz dnes už zdaleka není standardem. Ale stále ještě se dá získat. Podívejte se, jak na to.

Co je DTI?

DTI, neboli Debt to Income, je poměr mezi celkovou výší (všech) dluhů jednotlivce nebo domácnosti, a jejich čistým ročním příjmem. Tento ukazatel vyjadřuje, kolik ročních příjmů tvoří celkové zadlužení jednotlivce nebo domácnosti. 

DTI je důležité pro posouzení schopnosti splácet úvěr, zda by se zájemce o půjčku nedostal do stavu předluženosti. Vyšší DTI znamená vyšší riziko, že dlužník nebude schopen splácet své závazky. Většina poskytovatelů zvyšuje svým klientům cenu úvěru, spolu s rostoucím ukazatelem DTI.

DTI vypočtete pomocí jednoduchého vztahu:

DTI = Celková výše dluhů / Čistý roční příjem

Příklad: pokud vaše celkové dluhy činí 5 mil. Kč a váš čistý roční příjem domácnosti je 800 tis. Kč, vaše DTI bude 6,25. Obecně doporučovaný limit pro zachování finančního zdraví domácnosti (ale i jednotlivce) je osminásobek, tedy DTI na úrovni 8.

Co je DSTI?

DSTI, neboli Debt Service to Income, je poměr mezi celkovou měsíční splátkou všech závazků a mezi čistým měsíčním příjmem. Tento ukazatel vyjadřuje, jak velkou část příjmu jednotlivce či domácnosti spotřebovávají splátky. 

DSTI je důležité pro posouzení aktuální schopnosti splácet závazky, případně zda přibrání další půjčky nepovede k ohrožení pravidelného splácení. Čím vyšší DSTI, tím vyšší část příjmu odchází na splácení závazků (a méně zůstává pro běžný život a pro tvorbu finanční rezervy). Většina poskytovatelů zvyšuje svým klientům cenu úvěru, spolu s rostoucím ukazatelem DSTI.

DSTI, také uváděné v procentech, se vypočítá se následovně:

DSTI = (Celková měsíční splátka dluhů / Čistý měsíční příjem) * 100 %

Příklad: Jestliže celková měsíční splátka dluhů činí 15 tis. Kč a čistý měsíční příjem je 42 tis. Kč, výsledné DSTI bude 35,7 %. Obecně doporučovaná horní hranice pro zachování finančního zdraví domácnosti (ale i jednotlivce) je 40 %. 

Jak se používají LTV, DTI a DSTI v praxi?

V praxi můžeme najít spousty příkladů využití všech tří ukazatelů. Čistě k hypotéce se vztahuje totiž jen LTV, další dva ukazatele jsou obecně využitelné pro jakékoliv závazky (nejen půjčky, ale i třeba tarify u telekomunikačních služeb, pronájmy aj.).  Podívejme se na nejčastější využití:

  • Banky a další finanční instituce používají LTV, DTI a DSTI k posouzení bonity žadatelů o úvěr. Tyto metriky jim pomáhají určit, zda je žadatel schopen splácet úvěr a jak vysoké riziko představuje.
  • Podobným způsobem využívají tyto ukazatele i investoři do P2P půjček, P2B půjček (obecně crowdfunding).
  • Česká národní banka (ČNB) stanovuje limity pro LTV a DSTI, které banky musejí dodržovat při poskytování hypoték (a měly by dodržovat i u ostatních úvěrů). To pomáhá chránit spotřebitele před nadměrným zadlužením a zajišťuje stabilitu finančního systému. 
  • Pro žadatele o úvěr je důležité znát především své DTI a DSTI hodnoty a snažit se je udržovat na přijatelné úrovni. Zvýší tím nejen šanci na schválení úvěru za výhodnějších podmínek (čím horší výsledek u ukazatelů, tím dražší půjčka), ale zachovají tím i své finanční zdraví
  • Poskytovatelé služeb s pravidelnou měsíční platbou za služby si takto předem prověřují potenciální nové klienty. Týká se to jak nájemního bydlení, tak telekomunikačních služeb, dlouhodobých pronájmů aut atp.).

Než půjdete žádat o hypotéku na stavbu domu, přečtěte si, co všechno k ní potřebujete

Výhody a nevýhody LTV, DTI a DSTI

Používání LTV, DTI a DSTI přináší na finančním trhu řadu výhod. Pro věřitele tyto metriky představují nástroj pro řízení rizika a zajištění návratnosti investic (návratnosti peněz z půjčky). Dlužníkům (klientům) poskytují zpětnou vazbu ohledně jejich finančního zdraví. Také pomáhají v často náročném finančním rozhodování (zadlužit se či nikoliv, případně jakou částkou atp.).

Nutno ale brát v úvahu, že tyto metriky mají i svá omezení. Zdaleka nenabízejí kompletní obraz o finanční situaci jednotlivce, natož celé domácnosti: nezohledňují například úspory, investice nebo kapitálový majetek. I proto s nimi finanční instituce vždycky pracují v širším kontextu, při schvalování půjčky z něj vytváří komplexnější ukazatel, tzv. úvěrové skóre.

Jak zlepšit své LTV, DTI a DSTI ukazatele

Snížit výsledky u ukazatelů LTV, DTI a DSTI lze několika cestami. Připomeňme, že jejich snížení vede nejen k případné výhodnější půjčce (hypotéce), ale především k lepšímu finančnímu zdraví:

Často kladené otázky

Konkrétní výše regulačních limitů se v čase mění. Aktuální verzi vždycky najdete na stránkách České národní banky, konkrétně na tomto odkazu.

Změny v úrokových sazbách mají dvojí vliv: aktuální a budoucí. A podle toho se vyvíjí i změna, již vyvolávají u LTV, DTI a DSTI. 

Aktuální vliv, platný především u běžných půjček, říká, že čím vyšší je úroková sazba, na tím nižší úvěr lze dosáhnout z pohledu DSTI. Vyšší úrok zvyšuje měsíční splátku, a proto se domácnost rychleji dostane ke stropu tohoto ukazatele (poměr mezi celkovou měsíční splátkou všech závazků a čistým měsíčním příjmem).

Změny v úrocích ale mají i dlouhodobý budoucí vliv: u hypoték. Ty jsou jediným typem úvěru, kde se úroková sazba nezachovává po celou dobu jejich trvání. Proto: bere-li si klient hypotéku v době nízkých úrokových sazeb, musí se jeho úvěruschopnost vyhodnocovat podle přísnějších limitů. 

Proč? Je totiž velmi pravděpodobné, že v budoucnu se mu úrok u hypotéky zvýší. Proto musí mít rezervu, aby i při dvou nebo i trojnásobném růstu úroků (po refixaci) byl stále schopen hypotéku splácet.

V období vysokých úrokových sazeb je to s hypotékami přesně naopak. Stropy (až na LTV) se mohou zrušit nebo v nich polevit, protože do budoucna se čeká, že bude klientova hypotéka zlevňovat.

Nejde snad ani o chyby, ale spíš o chybějící data. Banka totiž do výpočtu celkového úvěrového skóre klienta zahrnuje i mnoho dalších informací. Domácnosti často podhodnocují své pravidelné výdaje, u OSVČ je náročné odhadnout index krácení, o který jim banky poníží dosahovaný příjem.

Bezplatnou odbornou pomoc poskytují dluhové poradny, organizace Člověk v tísni. Mnoho informací načerpáte i v našem magazínu, který tématicky členíme, a významný prostor věnujeme právě půjčkám, včetně jejich podrobných recenzí.

Autor:

Lenka Rutteová

Lenka Rutteová

Pro Bezvamoney.cz píše články zaměřené na osobní finance, vystudovala na Ekonomicko-správní fakultě a součástí jejího vzdělávání je i složení zkoušky pro registraci u ČNB.

Zobrazit profil

Další články, které by vás mohly zajímat:

Banky

10.04.2024

Chybně odeslaná platba: Co dělat a jak předejít omylům

Jak řešit a předcházet chybně odeslaným platbám? Co dělat, pokud peníze omylem zamíří na špatný účet a jak předejít chybám při jejich odesílání.

Banky

25.01.2024

Bankovní identita: snadní a rychlá identifikace na internetu

Co je bankovní identita, jak se využívá a u které banky ji získáte? Jak si vyřídit BankID a jak se o ni starat? Kde se dá BankID využít a může ji někdo ukrást?

Banky

23.03.2021

Podnikatelský účet 2024 - co nabízí, kdy ho musí OSVČ mít a které firmy ne?

OSVČ bankovní účet - jaké výhody vám nabídne a jakým nevýhodám s ním budete muset čelit? Kdy si ho musí OSVČ založit a které firmy ho mít nemusejí?