Půjčka se spolužadatelem

Půjčit si sám, nebo se spolužadatelem? Jaké výhody nabízí možnost přibrat k půjčce spolužadatele (a následného spoludlužníka)? Ale i jaké má půjčka se spolužadatelem nevýhody? Za jakých podmínek je výhodnější žádat o půjčku se spolužadatelem, jaká je jeho role v celém procesu vyřízení půjčky a následného splácení? Jak spolužadatel ovlivní možnosti refinancování nebo odkladu, či jiné změny splátek?

Půjčka se spolužadatelem

Klíčové informace

icon

Spolužadatelem o půjčku může být kdokoliv, kdo je starší 18 let (a svéprávný), má prokazatelný pravidelný příjem.

icon

Spolužadatel může pomoci získat vyšší a/nebo levnější úvěr.

icon

Po podpisu smlouvy o půjčce se ze spolužadatele stává spoludlužník.

icon

Hlavní dlužník a spoludlužník (spoludlužníci) dluží společně a nerozdílně za celý úvěr.

icon

Spolužadatel může pomoci se splácením půjčky.

icon

Společná půjčka se propíše do registrů všem: hlavnímu žadateli i spolužadateli.

Co je půjčka se spolužadatelem

O půjčce se spolužadatelem hovoříme ve chvíli, kdy o úvěr nežádá jen jeden zájemce, ale přidává se k němu ještě alespoň jedna osoba. Spolužadatelů o půjčku může být více. Každý z nich ale žádá, společně a nerozdílně, o celý finanční obnos úvěru. Nelze být spolužadatelem a žádat například jen o polovinu nebo o třetinu půjčky, atp.

Jestliže je taková půjčka schválena, řadíme ji do kategorie půjček se spolužadatelem. Jedním z jejich typů je například partnerská půjčka.

Kdo může být spolužadatelem při žádosti o půjčku?

Spolužadatelem se může stát kterákoliv osoba, která zároveň splňuje podmínky pro požádání o spotřebitelský úvěr. To znamená, že musí být dospělá, svéprávná a mít zajištěn svůj pravidelný příjem (zde nezáleží na jeho zdroji).

Čím vyšší úvěruschopnost může spolužadatel prokázat, tím více vám (jakožto hlavnímu žadateli o půjčku), pomůže při procesu schvalování půjčky, ale i v jednání o její ceně (především úroku).

Specifické podmínky? Nikoliv, jde o klasický úvěr

Půjčka se spolužadatelem není ničím výjimečná. Jde o stejný spotřebitelský úvěr jako v případě každé jiné půjčky vyřizované pouze jedním zájemcem. Na půjčku se spolužadatelem se také vztahuje zákon o spotřebitelském úvěru a všechna jeho pravidla. 

Jediné, co by tu mohlo být vnímáno nesprávně, je dluh spolužadatele. Vždycky žádá o celou půjčku a dluží pak celou částku, bez ohledu na to, jak se s hlavním žadatelem o půjčku dohodl.

Hledáte výhodnou půjčku?

Porovnat nabídky

Proč přibrat spolužadatele: zvýší naději na schválení za nižší úrok

Spolužadatel pomůže se schválením půjčky. To je hlavní důvod, proč si lidé k žádosti o půjčku přibírají spolužadatele. Dva dlužníci u jedné půjčky, to pro poskytovatele znamená i dva příjmy na splácení jednoho úvěru. To jim také dovoluje nabídnout půjčku o něco levněji, neboť úvěrové riziko tu značně klesá.

Automaticky se spolužadatelem o úvěr stává manžel nebo partner hlavního žadatele, a to i v případě, kdy o vyřizované půjčce vůbec neví. Do ceny půjčky se však tato „automatika“ většinou nepromítne. Podívejte se, co bude s půjčkou při případném rozpadu manželství.

Jak probíhá schvalování půjčky se spolužadatelem, a čí bonita rozhoduje?

Proces schvalování půjčky je velmi podobný, jen se namísto jednoho příjmu posuzují příjmy dva (nebo víc, podle počtu spolužadatelů). Sčítají se jak příjmy, tak i pravidelné povinné výdaje. A do skóringu se promítá platební historie všech žadatelů o danou půjčku (záznamy v registrech). 

Někdy může být kladen větší důraz na skóring hlavního žadatele, ale pravidlem to rozhodně není. Při žádosti o půjčku se pouze hlavní žadatel hodnotí tehdy, když je spolužadatelem ze zákona manžel, partner. V ostatních případech, kde se cíleně žádá o půjčku se spolužadatelem, se započítávají bonity všech „v součtu“, hodnotí se celkový výsledek, nikoliv po částech. 

Půjčka se propíše do registrů i spolužadateli

Jistě už tušíte, že jak skóring, tak i případné schválení půjčky a její následné splácení, budou do registrů také zaneseny všem. Nejen hlavnímu žadateli, ale i všem spolužadatelům. Zapisovat se všem bude i průběh splácení. A to i v případě, kdy spoludlužníkem je partner/manžel dlužníka, a o půjčce vůbec neví. 

Nesplácení úvěru hlavním dlužníkem pak vrhá špatné světlo i na spoludlužníky, nehledě na to, že věřitel má plné právo vymáhat vše také po spoludlužnících.

Jak se liší úroky u půjček se spolužadatelem a bez něj

Už jsme zmínili, že žádost podpořená spolužadatelem může zajistit nižší cenu úvěru. Cena úvěru odráží skutečnosti, při nichž se půjčka schvalovala. Vedle ceny peněz (repo sazba) je to i míra rizika, s jakou poskytovatel své peníze půjčuje. 

Čím je úvěrové riziko nižší, tím levnější může ve výsledku půjčka být. Proto když má půjčka více než jednoho dlužníka, riziko nesplácení tu pro poskytovatele významně klesá.

Ze spolužadatele se podpisem půjčky stane spoludlužník

Spolužadatel a spoludlužník jsou jedna a ta samá osoba. Jen v rozdílných fázích vyřizování půjčky. Dokud není půjčka „přiklepnutá“ a podepsaná, mluvíme o roli spolužadatele. Po podpisu smlouvy a převedení peněz na dohodnutý účet se ze spolužadatele stává spoludlužník.

Pozor, ještě se v souvislosti s půjčkami často hovoří o ručiteli. Jeho úloha v půjčce je však jiná. Podívejte se, čím se od sebe liší spoludlužník a ručitel spotřebitelského úvěru!

Jak spolužadatel ovlivní případné refinancování, či odklad splátek? 

Máte-li půjčku se spolužadatelem, který je na smlouvě o ní také podepsán, bude jeho souhlas a podpis vyžadován i u změn v úvěru. Jinými slovy: odklad splátek, refinancování a podobné kroky vyžadující úpravu smlouvy a podpis, se bez spolužadatele, resp. teď už spoludlužníka, neobejdou.

Srovnejte si půjčky bez úroků a poplatků

Srovnat půjčky

Může se spolužadatel následně z půjčky vyvázat, či se vyměnit s jinou osobou?

Ano, je to možné. Ale vše závisí na vůli poskytovatele. Je jeho rozhodnutím, zda vám takový krok umožní, neboť v obou případech jde o změnu ve sjednané smlouvě. Pokud takový krok během splácení úvěru plánujete, ještě před podpisem smlouvy se ujistěte, že to bude možné. Nejlépe, když vám o tom poskytovatel vydá písemné prohlášení (například v emailu). 

Výhody půjčky se spolužadatelem

 • zvýší šanci na schválení půjčky
 • umožní získat vyšší úvěr, než na který dosáhnete jako jediný žadatel
 • úrok u půjčky může být díky spolužadateli nižší
 • půjčka (hypotéka či běžný úvěr ve vyšších částkách) může být schválena mnohem rychleji
 • na splácení jsou dva příjmy (i více)
 • nižší celkový přeplatek za úvěr

Nevýhody půjčky se spolužadatelem

 • se všemi podmínkami kýžené půjčky musí souhlasit i spolužadatel
 • jakékoliv změny v půjčce se neobejdou bez souhlasu spolužadatele
 • společná odpovědnost za splácení – riziko výpadku splátek od spoludlužníka
 • náročnější administrativa
 • hrozí poškození vztahů mezi spoludlužníky

Zdroje: Zákon o spotřebitelském úvěruObčanský zákoník

Autor:

Lenka Rutteová

Lenka Rutteová

Pro Bezvamoney.cz píše články zaměřené na osobní finance, vystudovala na Ekonomicko-správní fakultě a součástí jejího vzdělávání je i složení zkoušky pro registraci u ČNB.

Zobrazit profil

Další články, které by vás mohly zajímat:

Banky

10.04.2024

Chybně odeslaná platba: Co dělat a jak předejít omylům

Jak řešit a předcházet chybně odeslaným platbám? Co dělat, pokud peníze omylem zamíří na špatný účet a jak předejít chybám při jejich odesílání.

Banky

25.01.2024

Bankovní identita: snadní a rychlá identifikace na internetu

Co je bankovní identita, jak se využívá a u které banky ji získáte? Jak si vyřídit BankID a jak se o ni starat? Kde se dá BankID využít a může ji někdo ukrást?

Banky

23.03.2021

Podnikatelský účet 2024 - co nabízí, kdy ho musí OSVČ mít a které firmy ne?

OSVČ bankovní účet - jaké výhody vám nabídne a jakým nevýhodám s ním budete muset čelit? Kdy si ho musí OSVČ založit a které firmy ho mít nemusejí?