V souhrnu

Nebankovní půjčka s možností opakovaného čerpání (revolving) a s cenou nižší než kontokorent u banky. Bez poplatků za předčasné splacení nebo za odložení splátky (po 6 měsících řádného splácení). Výši splátky lze kdykoliv zdarma měnit. Peníze jsou odesílány během dne, úvěruschopnost klienta je pečlivě zkoumána (což neplatí pro opakované čerpání). Vysoké riziko předlužení z opakovaného čerpání.

Cena+ levnější varianta bankovního kontokorentu s bonusem za řádné splácení
+ zdarma veškeré změny typu výše splátek, předčasné splacení nebo splátkové prázdniny
- vyšší RPSN než u běžné spotřební půjčky od banky
Flexibilita+ rychlé a jednoduché vyřízení online s odesláním peněz během pracovního dne, ve kterém je podepsána smlouva
+ možnost hýbat s výší půjčky i jejích splátek
- schvalování půjčky jen přes pracovní dny
Transparentnost+ transparentní nebankovní úvěr (v základním nastavení)
- nebezpečí číhá v možnosti opětovného zadlužení ještě před doplacením celé půjčky
- smlouva o půjčce jejím splacením neskončí, jde o revolving
Zákaznická podpora+ rozhraní pro obsluhu půjčky pro PC i mobil
- zákaznická linka jen v běžnou pracovní dobu
- chybí online chat

BezvaMoney skóre: (3,3/5)

Na celkovém skóre půjčky se v tabulce uvedená kriteria podílejí následovně: cena 50 %, flexibilita 20 %, transparentnost 15 % a zákaznická podpora 15 %.

Flexibilní půjčka od Home Credit ve zkratce

Bez poplatku za zřízení+ Ano
Bonus za online sjednání- Ne
Správa půjčky zdarma+ Ano
Možnost pojistit schopnost splácet+ Ano
Možnost zvolit výši splátek+ Ano
Bez potvrzení o trvalém příjmu od zaměstnavatele+ Ano
Předčasné splacení zdarma+ Ano
Změna splátkového kalendáře nebo odklad splátek zdarma+ Ano
Navýšení půjčky během jejího trvání+ Ano
Bonus za řádné splácení+ Ano*
Poskytnutí půjčky i během víkendu- Ne

*25 % úroků za první rok řádného splácení

Reprezentativní příklad

Ilustrativní výpočet dle zákona pro revolvingový úvěr: Výše úvěru 50 000 Kč, roční úroková sazba 15,9 %, RPSN 17,1 %, celkem zaplatíte 54 307 Kč. Jednotlivé po sobě jdoucí měsíční splátky: 4 829 Kč, 4 774 Kč, 4 719 Kč, 4 664 Kč, 4 608 Kč, 4 553 Kč, 4 498 Kč, 4 443 Kč, 4 388 Kč, 4 332 Kč, 4 277 Kč a 4 222 Kč. Splátky a částka, kterou celkem zaplatíte, jsou matematicky zaokrouhleny. Uvedené hodnoty platí za předpokladu čerpání celé výše úvěru okamžitě, bezhotovostně, v plné výši, při výše uvedené úrokové sazbě a bez poplatku, při poskytnutí revolvingového úvěru na období jednoho roku a splacení ve 12 měsíčních splátkách se stejnou výší jistiny. Nabídka nezohledňuje další čerpání úvěru ani využití doplňkových služeb.
Přesné podmínky půjčky dostanete přímo od poskytovatele, který vás bude kontaktovat.

Průběh žádosti

Celý proces vyřízení půjčky je online – a pokud máte výše zmíněné informace a doklady předem připraveny, bude vše hotovo do 20 minut. Na vámi odeslaný formulář se Home Credit vždycky ozve zpátky, i kdyby žádost zamítl. V takovém případě vám sdělí, co vedlo k zamítnutí a co udělat, abyste svou úvěruschopnost zvýšili. Někdy je v tom třeba jen nepoužívaná kreditní karta.

1. Vyjádřete zájem o půjčku

Klikněte na tlačítko „Chci si půjčit“. To vás přesměruje na půjčkový formulář na našich stránkách.

2. Nastavte si parametry půjčky a vyplňte kontaktní údaje

Nyní vyplňte jak výši půjčky, tak své osobní a kontaktní informace. Po kliknutí na “Odeslat údaje” bude váš zájem odeslán Home Credit. 

3. Doplňte ostatní poskytovatelem požadované údaje a kopie dokladů

Pokud poskytovatel vašemu zájmu vyhoví, ozve se vám a navede vás do podrobnějšího formuláře přímo na svých stránkách. Dem nahrajete i kopie vyžadovaných dokladů.

4. Podepište smlouvu o půjčce

Jakmile Home Credit částku půjčku, pošle úvěrovou smlouvu, kterou podepíšete formou ověřovacího kódu zaslaného v SMS na váš mobil.

5. Peníze jsou vaše

Během téhož pracovního dne, kdy smlouvu podepíšete, vám budou na zvolený účet zaslány peníze v částce, kterou jste si dojednali.

Časté dotazy

1. Za jak dlouho od schválení přijdou peníze na účet?
Peníze jsou odesílány na klientem uvedený účet během toho pracovního dne, v němž došlo k podpisu smlouvy o úvěru. Později jsou klientovi kdykoliv dostupné všechny jím doposud splacené peníze (jistina), ty lze čerpat jak převodem z úvěrového účtu na svůj běžný bankovní účet, tak pomocí platební karty. Tu lze nahrát i do mobilu a využívat ji prostřednictví Apple Pay nebo Google Pay – a platit s ní na internetu i v kamenných obchodech.
2. Dá se Flexibilní půjčka získat i v hotovosti?
V podstatě ano – ale jen formou výběru peněz z úvěrového účtu pomocí Flexi karty. Zde však pozor: výběry z bankomatu jsou zpoplatněny vysokou částkou, stejně tak dotazy na zůstatek na účtu zadané v bankomatu. Splácení je možné také v hotovosti – například prostřednictvím terminálů Sazka, poštovní složenou (zde pozor na vysoké poštovní poplatky). Bezhotovostní transakce jsou u Flexibilní půjčky zdarma.
3. Dají se splátky kdykoliv zdarma měnit?
Ano, coby revolving úvěr je Flexibilní půjčka opravdu velmi flexibilní a svému jménu dělá čest. Kdykoliv můžete splátku zvýšit / snížit až na povolené minimum / po každých šesti řádných splátkách zcela odložit o jeden měsíc.
4. Lze zdarma splácet i v hotovosti?
Nikoliv, hotovostní splácení bude vždy zpoplatněno. Na výběr je platba poštovní složenkou typu A nebo přes platební terminál Sazka. Z obou služeb je Sazka tou levnější.
5. Vše, co je splaceno, se dá znovu vypůjčit, i opakovaně – bude to někdo schvalovat?
Nikoliv, další ověřování bonity už se po schválení základního úvěrového rámce neprovádí. Klient může opakovaně čerpat peníze, které má na úvěrovém účtu k dispozici, aniž by byl čímkoliv jiným omezen. V tom tkví i nebezpečí tohoto úvěru: přestože se může klientova bonita rapidně zhoršit, stále si může kdykoliv půjčit a po předem stanovený strop.
6. Dá se navýšit úvěrový rámec během čerpání?
Ano, lze navýšit. Pokud má klient potřebu vypůjčit si více, než o kolik prvně požádal (a zároveň nedosáhla první schválená částka na 250 000 Kč), může podat žádost o navýšení. Při jejím schvalování bude opět zkoumána klientova bonita a vyhodnoceno, zda je pro něj navýšení úvěrového rámce bezpečné a nepovede zbytečně do rizika předlužení. Zde druhé schvalování probíhá, neboť nejde o opětovné čerpání, ale o navýšení úvěrového rámce.
7. Co se stane, když nezbude na pravidelnou splátku?
Tato situace má v podstatě tři scénáře:

1. Lze poslat alespoň minimální ve smlouvě stanovenou splátku, která je nižší než splátka plánovaná ve splátkovém kalendáři – v tomto případě se nestane nic, jen odešlete vyžadované minimum, nikoho není nutno o tomto informovat. Nesplacená část se bude nadále úročit.

2. Nelze poslat ani minimální ve smlouvě vyžadovanou částku, ale předchozí splátky jste odesílali řádně – zde je možné využít zdarma splátkových prázdnin, pokud jste řádně spláceli alespoň šest splátek předchozích. Kontaktujte Home Credit a prázdniny si vyřiďte ještě před datem, kdy má splátka odejít.

3. Nelze poslat ani minimální ve smlouvě vyžadovanou částku a nemáte za sebou šňůru alespoň šesti řádných splátek - jestli vaše potíže nastaly dříve než po šesti měsících řádného splácení, kontaktujte Home Credit a dohodněte si individuální cestu, jak se s touto situací vyrovnat. Telefonát nebo email realizujte ještě před datem, kdy má splátka odejít.

Pak může nastat ještě jeden scénář, kdy sice nemáte na splátku, ale ani o tom poskytovateli nepovíte. Pak musíte počítat s poměrně velkými sankcemi, které se skládají z účelně vynaložených nákladů spojených s vymáháním, smluvní pokuty a zákonného úroku z prodlení (8 % plus repo sazba ČNB). Sazby budou účtovány dle aktuálního sazebníku). Po třech a více měsících vymáhání přejde Home Credit k zesplatnění půjčky.
8. Když si chci půjčit, co už jsem jednou splatil/a, jak na to?
Pokud máte zájem si půjčit ze své Flexibilní půjčky další peníze, můžete využít formu převodu na váš běžný účet v bance (zdarma), výběr z bankomatu (pozor, vysoký poplatek) nebo plateb Flexibilní kartou, kterou můžete k Flexibilní půjčce (i dodatečně) získat zdarma, dokonce ve více provedeních, aby s ní mohli operovat například i členové rodiny.
9. Na co se vztahuje pojištění schopnosti splácet a jaká jsou plnění?
Pojištění schopnosti splácet se v případě Flexibilní půjčky dá sjednat ve dvou cenových variantách. Levnější verze za 5,9 % z minimální měsíční splátky úvěru kryje pracovní neschopnost delší 30 dní (až 12 splátek), nezaměstnanost delší 30 dní (až 12 splátek), hospitalizaci delší 3 dní (až 12 splátek), invaliditu III. stupně (celou jistinu) a smrt pouze úrazem (celou jistinu).

Dražší varianta za 8,9 % z minimální měsíční splátky úvěru kryje pracovní neschopnost delší 30 dní (až 12 splátek), nezaměstnanost delší 30 dní (až 12 splátek), hospitalizaci delší 3 dní (až 12 splátek), invaliditu III. stupně (celou jistinu) a smrt pouze nemocí i úrazem (celou jistinu). Plus v této dražší variantě Home Credit může pomoci okamžitě tím, že odloží splátku.
10. Dá se půjčka vrátit, když si to dlužník přece jen rozmyslí?
Podmínky pro vrácení půjčky (odstoupení od smlouvy) jsou poměrně velkorysé. Klasické odstoupení od smlouvy o úvěru je možné v zákonné lhůtě 14 dní podle zákonem daných podmínek. Ale pokud klient splatí půjčenou částku do měsíce, nejsou za ni účtovány žádné úroky. Tímto se Flexi půjčka dostává na úroveň první půjčky zdarma (kterou lze využít i opakovaně) nebo kreditní karty s třicetidenní bezúročnou dobou.
11. Je Home Credit půjčka vhodná i pro ženy na mateřské dovolené, pro studenty nebo pro důchodce?
Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Vše závisí na úvěruschopnosti žadatele. Pokud jde o důchodce s dostatečnými příjmy a minimálními pravidelnými výdaji, poskytnutí půjčky jistě nic bránit nebude. U žen na mateřské dovolené se bude hodnotit celková rodinná situace, případně může být vyžádán souhlas nebo i ručení ze strany partnera/manžela. Podobně tomu bude u studentů starších 18 let - pokud prokáží příjmy nebo se za ně zaručí rodiče s dostatečnou bonitou, půjčka jistě půjde realizovat.

Recenze

Flexibilní půjčka od Home Credit je revolvingovým úvěrem, ve kterém si zvolíte úvěrový rámec (jaké maximum můžete najednou čerpat) a k tomu délku splácení vašeho prvního čerpání. Délka splácení je jen orientační, protože jakmile alespoň jednu splátku uhradíte, můžete si ji znovu vypůjčit. V souvislosti s touto půjčkou zřídí Home Credit klientům úvěrový účet, který je veden zdarma. K účtu lze vydat jednu nebo více platebních karet (tzv. Flexibilní karta, Mastercard).

Jde vlastně o jakousi obdobu kontokorentního účtu u banky s tím rozdílem, že u banky je nutno jednou za rok dorovnat dluh do nuly, u Home Credit musíte každý měsíc splatit alespoň minimální požadovanou částku (každý sedmý měsíc lze splátku zcela a zdarma odložit). Flexibilní půjčka je levnější než většina bankovních kontokorentů - i když jde o půjčku nebankovní.

Vyřízení Flexibilní půjčky je plně online a zdarma, nic se neplatí ani za správu úvěrového účtu. Splácet můžete v hotovosti (např. skrze terminály Sazka, kterými proběhne platba okamžitě) i převodem na účet; důležité je správně vyplnit variabilní symbol, pod kterým Home Credit vaši splátku identifikuje.

Příjemná je možnost pojištění schopnosti splácet. Podmínky pojištění jsou obdobné jako v bance. Co naopak může klientům zkomplikovat život, je možnost opětovného vypůjčení splacené části úvěru ještě před tím, než doplatí celý dluh. A to i v případě, že se klientova bonita za tu dobu výrazně snížila (při opětovném čerpání už bonitu nikdo zkoumat nebude). To prakticky umožňuje jak neustálé zadlužení, tak rychlé navyšování dluhu i nákladů na něj.

Smlouva o Flexibilní půjčce jejím splacením neskončí – kdo již o možnost rychlého půjčení bez dalšího schvalování nestojí, musí úvěrovou smlouvu sám vypovědět. Home Credit umožňuje individuální nastavení splátek při problémech se splácením, na druhou stranu si účtuje pokutu za prodlení, náklady na vymáhání, úroky z prodlení a též pokutu za případné zesplatnění dluhu.

Poskytovatel

Home Credit a.s.
Nové sady 996/25
602 00 Brno


Tel.: 542 100 100
E-mail: info@homecredit.cz
Web: www.homecredit.cz

Home Credit a.s. logo
Home Credit a.s., Nové sady 996/25, 602 00 Brno