Půjčka a rozvod: Co se děje s dluhy v manželství a po něm

Rozvod je velmi citlivou a zároveň komplikující životní situací. Plány na budoucí život se v jeden moment zhroutí jako domeček z karet, a důsledky rozpadu vztahu člověk často řeší ještě dlouhou dobu poté. Jednou z otázek, která se v souvislosti s rozvodem často objevuje, je, co se stane se společnými půjčkami a závazky jednotlivých partnerů? Jak se řeší dluhy, které vznikly bez vědomí druhého partnera nebo ještě před vznikem manželství? A co s půjčkami, které partner přestane splácet?

Půjčka a rozvod: Co se děje s dluhy v manželství a po něm

Klíčové informace

icon

SJM zahrnuje společný majetek i půjčky, které vznikly během trvání manželství.

icon

V případě rozvodu se majetek a dluhy manželů obvykle dělí dohodou. Obecně platí pravidlo, že majetek a dluhy jsou rozděleny rovnoměrně.

icon

Některé dluhy se nezahrnují do společného jmění manželů. Jde o dluhy, které vznikly, jednomu z partnerů před manželstvím, dluhy na daních nebo např. na pojištění.

icon

Manželé mohou chránit svůj majetek uzavřením předmanželské smlouvy nebo dohodou o zúžení SJM během manželství.

icon

Zadlužení partnera a následné nesplácení půjček může způsobit komplikace i po rozvodu. V některých případech může exekutor sáhnout i na majetek bývalého partnera, který nebyl za dluh odpovědný.

Společné jmění manželů – společný majetek i půjčky

Během rozvodu nedochází pouze k rozdělení společného života, ale také k dělení společného majetku manželů. Nastává zánik společného jmění manželů (SJM), a je nutné zajistit jeho vypořádání. Do SJM patří vše, co manželům náleží a má majetkovou hodnotu. To zahrnuje nemovitosti, finanční prostředky, nemovitý majek, ale i finanční závazky.

Ano, také půjčky, které si manželé během trvání manželství vzali, jsou součástí společného jmění.

Vypořádání společného majetku a půjček

V případě rozvodu manželství je nejvhodnějším řešením vypořádání společného jmění dohoda. Tato dohoda by měla jasně stanovit, jak se majetek a půjčky mezi bývalé partnery rozdělí. Obecně platí, že majetek, včetně hodnoty půjček, bývá rozdělen na dvě poloviny. To znamená, že každý z partnerů obdrží polovinu majetku a půjček, které byly během manželství nabyty.

Manželé ale mohou uzavřít individuální dohodu ohledně vypořádání majetku, včetně půjček. To znamená, že jeden z partnerů může převzít odpovědnost za splácení určitých závazků, pokud s tím druhý partner souhlasí. Tato dohoda by měla být jasně a písemně stanovena, aby byly upřesněny povinnosti a práva obou stran. 

Které půjčky a finanční závazky do společného jmění nepatří? 

Vysvětlili jsme si, že do společného jmění manželů patří nejen majetek nabytý v době trvání manželství, ale také dluhy vytvořené během manželství. Bylo by však značně nespravedlivé, pokud by se toto pravidlo vztahovalo na veškeré finanční závazky bez výjimky. 

Jaké dluhy do SJM nepatří:

 • Dluhy týkající se majetku, který patří pouze jednomu z manželů. Může se jednat např. o nemovitý majetek, který jeden z manželů získal v rámci dědického řízení a který následně za vypůjčené peníze rekonstruuje. 
 • Dluhy, které vznikly bez vědomí druhého z manželů. Pokud vznikla půjčka bez vědomí toho druhé a nešlo o obstarání každodenních potřeb rodiny. Je ale nutné dokázat, že dluhy skutečně vznikly bez vědomí druhého z manželů. Zákon stanovuje, že ten z manželů, který o závazku nevěděl, musí vyjádřit svůj nesouhlas vůči věřiteli, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o dluhu dozví.
 • Dluhy na daních nebo pojištění. Takové dluhy je povinen uhradit jejich dlužník a na druhého z manželů se nevztahují. 
 • Další dluhy, které vznikly jednu z manželů ze zákona. Může se jednat např. o povinnost platit výživné či jiné dluhy na základě rozhodnutí soudu či správního orgánu. 
 • Půjčky, které vznikly ještě před manželstvím. Společné jmění vzniká okamžikem sňatku. Je tedy zřejmé, že dluhy, které vznikly před manželstvím, do SJM nepatří. Pokud si tedy váš bývalý partner do manželství přinesl také půjčky, které si vzal z mladické nerozvážnosti, zůstává takový závazek jeho výlučným dluhem.

Jak chránit svůj majetek: Předmanželská a „manželská“ smlouva

Řešením pro situace, kdy není jasné, zda je půjčka součástí společného jmění manželů či nikoli, může být uzavření předmanželské smlouvy. Ta jasně upravuje společný majetek a jeho následné dělení. Pokud jste tuto smlouvu nestihli uzavřít před začátkem manželství, stále máte možnost vytvořit takovou smlouvu i v průběhu manželství.

Pomáháme v rozhodování. Srovnejte si půjčky u nás

Jednoduše a rychle

Srovnat půjčky
 • Předmanželská smlouva – předmanželská smlouva se uzavírá před sňatkem a může jasně definovat, co bude patřit do společného jmění manželů a co zůstane osobním majetkem každého z partnerů. To zahrnuje i půjčky a finanční závazky, které byly uzavřeny před sňatkem. Smlouva může také stanovit, jak se majetek a dluhy budou vypořádávat v případě rozvodu. Je to smluvní prostředek, který poskytuje větší kontrolu nad tím, jak budou finanční záležitosti řešeny v manželství.
 • Dohoda o zúžení společného jmění manželů – pokud jste před sňatkem nestihli uzavřít předmanželskou smlouvu, můžete ještě v průběhu manželství vytvořit manželskou smlouvu (dohodu o zúžení společného jmění manželů), a tak jasně vymezit, co je dluhem pouze vašeho partnera. Tato smlouva může stanovit podobná pravidla ohledně majetku a dluhů jako předmanželská smlouva, a to i včetně půjček uzavřených před sňatkem. Záleží na vás a vašem partnerovi, jaké podmínky a ustanovení budou v takové smlouvě stanoveny. 

Půjčky v manželství a exekuce. Na co má exekutor nárok a co už zabavit nemůže?

Zadlužení jednoho z partnerů a následné nesplácení půjček může vyvolat mnoho komplikací. Pokud dlužník není schopen splácet své závazky, exekutor by měl nejdříve sáhnout po jeho výlučném majetku. Pokud ale tento ani majetek nestačí, může exekutor uplatnit právo na majetek, který je součástí společného jmění manželů (SJM). Týká se to nejen dluhů, které byly uzavřeny během manželství, ale také těch, které vznikly před jeho vznikem. V některých situacích může být dokonce zabaven i výlučný majetek každého z dvojice. 

 • Společné půjčky a dluhy – pokud dluh vznikl oběma manželům společně (např. u hypotéky), zavázáni jsou oba a exekutorem může zabavit nejen majetek ve SJM, ale i výhradní majetek každého z partnerů.
 • Dluh pouze jednoho z manželů – pokud druhý manžel s dluhem nesouhlasí, musí co nejdříve sdělit písemně věřiteli, že s dluhem nesouhlasí. V opačném případě může být postižen i jeho podíl na SJM. Pokud si jeden z manželů vzal dluh bez vědomí toho druhého, platí totéž. Navíc musí nedlužící manžel svůj nesouhlas vyjádřit hned poté, co se o dluhu dozví. V těchto případech platí, že výlučný majek exekucí ohrožen není. 

Kdy vám exekutor nemůže zabavit váš majetek?

V některých případech zákon chrání toho z manželů, který dluh nezavinil, a umožňuje věřiteli uspokojit dluh jen do výše podílu toho manžela, který je za dluh zodpovědný (tj. do výše ½).

Více o tom, co všechno může a nemůže exekutor zabavit, se dočtete v našem článku.

Aby mohla být tato výjimka uplatněna, je nutné splnit následující podmínky:

 • dluh vznikl jen jednomu z partnerů,
 • dluh vznikl proti vůli druhého manžela,
 • tento manžel zároveň vyjádřil svůj nesouhlas vůči věřiteli bez zbytečného odkladu, hned kdy se o dluhu dozvěděl.

Srovnejte si půjčky bez úroků a poplatků

Srovnat půjčky

Autor:

Iva Grácová

Iva Grácová

Ve světe bankovnictví se pohybuje od roku 2007 a voľný čas věnuje psaní článků převážně finančního charakteru s úvěrovou, bankovní a investiční tématikou.

Zobrazit profil

Další články, které by vás mohly zajímat:

Půjčky

20.05.2024

Půjčka na zelené technologie: kdy má smysl?

Půjčka na fotovoltaiku znamená rychlé úspory na účtech i na daních. Kdo ji poskytuje, kolik stojí, jaké jsou podmínky a kde získat dotaci? Dozvíte se v článku

Půjčky

19.04.2024

Reverzní hypotéka: peníze za vaše bydlení, ale bez stěhování a bez splátek

Peníze z nemovitosti bez prodeje a stěhování? Jako důchodce můžete využít reverzní hypotéku. Jednorázová výplata, ale i doživotní renta. Kde jsou háčky? Na co pozor?

Půjčky

22.03.2024

Půjčka od lichváře: Jak je poznat? Jak se nenechat napálit?

Půjčka od lichváře je finanční zlo. Lichvář zneužívá tísně klientů a vydělává na sankcich a zabavování majetku. Přitom se mu dá snadno vyhnout. Zjistěte jak.