Spoludlužník versus ručitel - jaký je v tom rozdíl?

Možná jste byli požádáni o pomoc při získání půjčky. Kamarádem, rodinným příslušníkem. Bez vašeho podpisu na smlouvě by jim totiž nepůjčili. A vy se rozmýšlíte, zda přistoupit na roli ručitele nebo spoludlužníka, případně zda odmítnout. Možná si půjčku vzal váš partner, a z vás je teď spoludlužník. Ukážeme vám, v jaké pozici se u spotřebitelského úvěru ocitá ručitel a v jaké spoludlužník. Někteří poskytovatelé definují ještě i přistupitele.

Spoludlužník versus ručitel - jaký je v tom rozdíl?

Klíčové informace

icon

Spoludlužníkem se stává osoba, která buď dobrovolně přijme tuto roli nebo je automaticky do ní zařazena rozhodnutím svého partnera.

icon

Spoludlužník je společně a nerozdílně odpovědný za splacení úvěru spolu s "hlavním" dlužníkem a věřitel si může vybrat, komu bude žádat o splácení.

icon

Ručitel má bezpečnější pozici než spoludlužník, ale stále nese riziko. Ručitel může po dlužníkovi žádat o splácení a může být uvolněn z ručení za dluh za určitých podmínek.

Kdo je spoludlužník

Spoludlužníkem se stává osoba, která:

  • se buď rozhodne jím být  - například souhlasem a podpisem u kamarádovy půjčky

  • nebo jím je automaticky z rozhodnutí svého partnera - půjčka jednoho z manželů, druhů, registrovaných partnerů automaticky zavazuje i druhého, bez okolků jej staví do pozice spoludlužníka. A je jen na poskytovateli, zda o tom druhého z manželů informuje. Povinnost zde ze zákona nemá.

Jaká je pozice spoludlužníka v úvěrové smlouvě

Spoludlužník odpovídá za splacení úvěru společně a nerozdílně s „hlavním“ dlužníkem. Jde o solidární závazek. V úvěrové smlouvě figuruje spoludlužník na straně dlužníka. Pro věřitele je ve stejné pozici jako dlužník. Nijak se od něj neliší.

Věřitel si dokonce může vybrat, po kom bude chtít plnění (splácení úvěru). V případě, že je spoludlužníků více a že „hlavní“ dlužník přestane splácet, smí si věřitel zvolit, kterého ze spoludlužníků osloví jako prvního s požadavkem na splácení. 

Spoludlužník odpovídá za celý dluh, bez ohledu na dohodě s dlužníkem

Dlužník i spoludlužník ručí za celou výši dluhu. Každý z nich. Rozhodně se mezi nimi nedělí na rovné díly - a to ani v případě, že by se tak spolu dohodli, a třeba o tom sepsali i nějakou smlouvu. Byla by neplatná od počátku (pakliže ji neodsouhlasí i samotný věřitel). 

Pokud hlavní dlužník přestane splácet, spoludlužník okamžitě přebírá celý závazek. Ale platí to i naopak: jakmile hlavní dlužník splatí celou částku, závazek zaniká najednou pro oba dva, pro dlužníka i spoludlužníka.

Jak je to s vymáháním dluhu od spoludlužníka

Věřitel smí vymáhat dluh po spoludlužníkovi stejnou intenzitou, s jakou smí vymáhat u kteréhokoliv jiného dlužníka. To znamená nejen upomínky a sankce z prodlení, ale i následné exekuce, se všemi jejich průvodními náklady. Spoludlužník může požádat o povolení oddlužení.

Majetek spoludlužníka může být použit k umoření dluhu stejně jako majetek dlužníka. To samozřejmě platí i v manželství, kdy například exekuce na účet a exekuce na plat smějí být nařízeny pro oba z manželů (registrovaných partnerů). A to i v případě, že druhý z manželů o půjčce a o jejím nesplácení vůbec nevěděl. Věřitel není povinen informovat spoludlužníka o prodlení hlavního dlužníka, takže se o dluhu můžete dozvědět až od inkasní agentury nebo z exekučního příkazu.

Spoludlužníkem mimo manželství? Banka bude chtít souhlas druhého z manželů 

Pokud se rozhodnete stát se spoludlužníkem u půjčky svého kamaráda, a přitom jste v manželství, může poskytovatel půjčky vyžadovat souhlas s tímto krokem od vašeho manžela/manželky. Ale ani tento krok není ze zákona povinný, jde spíše o nadstandardní opatrnost (banky k sobě). 

Musíte platit půjčku za svého manžela? Nic od něj nevysoudíte

Spoludlužníci si navzájem neodpovídají za dluh, ke kterému jsou oba zavázáni. Ručí za něj společně a nerozdílně, ovšem bez podílu. Proto pokud hlavní dlužník přestane splácet, ale přitom peníze z půjčky využil pouze on, nelze (snad až na výjimky) soudně vymáhat náhradu újmy, která se odehrála spoludlužníkovi. 

Spoludlužník musí doplatit nesplácenou půjčku, ale uhrazené peníze nemá jak po druhém z manželů vymáhat zpět. V případě spoludlužníků je zcela lhostejné, kdo úvěr čerpal. To platí i v případě, že se mezi sebou dlužník a spoludlužník dohodli, že splácet bude jen ten, kdo finance využil. Dohoda je od počátku neplatná.

Srovnejte si půjčky

Srovnat půjčky

 

Kdo je ručitel

Pozice ručitele je dost odlišná, řekněme bezpečnější. Ale rozhodně ne bezriziková. Ručitel je osobou, která se do aktivního vztahu s věřitelem dostane až v momentě, kdy dlužník přestane splácet. O tom, že dlužník nesplácí, musí být ručitel včas informován.

Za jakou část dluhu odpovídá ručitel

I ručitel musí splatit celý zbývající závazek, včetně sankcí z prodlení a nákladů na vymáhání. O nesplácení musí být věřitelem informován nejpozději po tříměsíčním nesplácení, kdy bude úvěr označen za nevýkonný. 

Pokud se stanete ručitelem u hypotéky svého příbuzného nebo známého, předem se připravte na to, že bude zastavena i vaše nemovitost. To znamená, že nebude možné na ní po celou dobu trvání zástavy provádět jakékoliv větší změny. Včetně vlastní hypotéky nebo prodeje, přepisu na jiného člena rodiny apod.

Ručitel smí vymáhat zaplacený dluh po původním dlužníkovi

Na rozdíl od spoludlužníka však ručitel může po dlužníkovi soudně vymáhat jím uhrazené splátky. Ale stejně jako u spoludlužníka, i po ručiteli smí věřitel dluh vymáhat, včetně kteréhokoliv z postupů při exekuci. I ručitel smí požádat o oddlužení.

Ručitel se smí z půjčky vyvázat

Ručitel smí být ze závazku uvolněn. Ale jen v případě, že věřitel uzná dlužníka za dostatečně bonitního (a doposud dobře splácejícího). Pokud se tak stane (například bude mít dlužník lepší příjem v novém zaměstnání, vrátí se do práce po rodičovské dovolené), věřitel zcela převede dluh na prvního dlužníka, samozřejmě vždy písemnou formou.

Kdo je přistupitel

Společně s ručitelem a spoludlužníkem se můžeme setkat ještě i s rolí přistupitele. Jakmile k dluhu přistoupíte, stáváte se spoludlužníkem. Ale vědomým spoludlužníkem. Jak jsem uvedla v kapitolce o spoludlužnících, v určitých případech se jím člověk stává automaticky, bez toho, aby o své nové roli byl vůbec informován. Přistoupení k dluhu je krokem vědomým, stvrzovaným podpisem.

Přistupitel přistupuje k dluhu podpisem smlouvu o přistoupení k závazku a o přistoupení k jeho podmínkám (nejčastěji k hypotéce, půjčce na bydlení, úvěru ze stavebního spoření, či k dlouhodobé půjčce ve vysokých částkách). 

Přistupitel se smí ze závazku vyvázat, podobně jako je tomu u ručitele. To samozřejmě neplatí u manželského páru, kde je přistupitel automatickým, a tak i nevylučitelným spoludlužníkem. Ještě dodejme, že přestože se všechny informace týkají i spotřebitelského úvěru, jsou role ručitele, spoludlužníka a proces přistoupení k dluhu definovány především v Občanském zákoníku. 

Zdroje: Zákon o spotřebitelském úvěru / Občanský zákoník / Asociace českých stavebních spořitelen / Advokáti Kutná Hora

Autor:

Lenka Rutteová

Lenka Rutteová

Pro Bezvamoney.cz píše články zaměřené na osobní finance, vystudovala na Ekonomicko-správní fakultě a součástí jejího vzdělávání je i složení zkoušky pro registraci u ČNB.

Zobrazit profil

Další články, které by vás mohly zajímat:

Půjčky

29.02.2024

Vzdělání bez dluhů: Jak financovat studium bez studentských půjček?

Studentská půjčka je nejrychlejší a nejsnadnější cestou, jak financovat studia. Mezi alternativní způsoby patří stipendia, brigády či vzdělávací fondy.

Půjčky

15.02.2024

Půjčka se spolužadatelem

Co je půjčka se spolužadatelem? Kdo se může stát spolužadatelem a jaké jsou na něj kladeny nároky? V čem vám spolužadatel pomůže, a jaká naopak přináší rizika?

Půjčky

19.12.2023

Finanční arbitr: bezplatná pomoc při sporu s poskytovatelem

Úřad finančního arbitra spotřebitelům zdarma pomáhá v řešení sporů ve finančních službách (banky, pojišťovny, směnárny, fondy, nebankovky aj.)