Solus už není jen negativní, umí třeba evidovat vaši ztracenou občanku

Slyšeli jste o registru SOLUS zatím jen to „špatné“? Že je to negativní registr, do kterého když se dostanete, už vám nikdo jen tak nepůjčí nebo dokonce ani nenabídne tarif na telefon? Může tomu tak být, ale rozhodně se nejedná o celou skutečnost. SOLUS registr má totiž více částí, některé z nich jsou vyloženě pozitivní, a dokonce pomáhají spotřebitelům. Navíc ani záznam v SOLUS někdy nemusí být ničím vážným. Podívejme se na registr dlužníků SOLUS podrobněji, jistě vás svou pestrostí překvapí!

Solus už není jen negativní, umí třeba evidovat vaši ztracenou občanku

Klíčové informace

icon

SOLUS není pouze negativní registr, ale obsahuje také pozitivní části, které pomáhají spotřebitelům.

icon

SOLUS eviduje nejen dlužníky, ale také zprostředkovatele služeb a ztracené / odcizené osobní doklady.

icon

Zápis do registru SOLUS se stává po tříměsíčním prodlení se splátkami.

icon

Dlužníci jsou z registru SOLUS automaticky mazáni tři roky po doplacení dluhu.

SOLUS totiž není jen jeden registr

Registr dlužníků SOLUS, to je soubor registrů, které jsou zaměřeny jak na dlužníky, tak i na zprostředkovatele služeb nebo dokonce na evidenci ztracených / odcizených osobních dokladů. Seznam všech SOLUS registrů vypadá v současnosti následovně:

 • Registr fyzických osob (Registr FO)
 • Registr podnikatelů a právnických osob (Registr IČ)
 • Pozitivní registr SOLUS
 • Insolvenční registr (Registr IR)
 • Registr neplatných dokladů (Registr ND)
 • Registr třetích stran SOLUS (R3S)

Poměrně dlouhý výčet, že? Dodejme teď, že negativními jsou Registr FO, Registr IČ, Registr IR nebo pro mnoho lidí neznámý R3S. Zbylé dva mají pozitivní charakter. Názvy dílčích SOLUS registrů sice mnohé napoví, ale i přesto si je pojďme více popsat. Ke konci textu se zaměříme i na výpis ze SOLUSu nebo na výmaz z něj.

Registr fyzických osob (Registr FO)

První z negativních registrů, do kterého se zapisují dlužníci s hříchem (ovšem jen spotřebitelé), je Registr FO, podnikatelům a firmám je určen Registr IČ. Zápis v tomto registru se stane černým puntíkem v úvěrové historii žadatele o půjčku nebo i zákazníka odebírajícího energie či využívajícího mobilní tarify. Velikost puntíku pak závisí na míře nesplácení – zda šlo jen o krátkodobý problém, nebo jestli nedoplatky trvaly příliš dlouho.

Do Registru FO se dostávají ti spotřebitelé, kdo se opozdili se splátkou úvěru či faktury, a to minimálně o:

 • dva měsíce v případě první splátky na začátku smluvního vztahu
 • tři měsíce u splátky během smluvního vztahu (první splátka byla uhrazena včas)
 • cirka tři měsíce na konci smluvního vztahu, kdy je neuhrazena jedna poslední splátka

V tomto případě se v registru zobrazí jen základní data o dlužníkovi, plus záznam o nespláceném dluhu, později o jeho uhrazení, když k němu dojde. Nic dalšího tu však nefiguruje – ani podané žádosti o další půjčky, ani žádosti zamítnuté nebo třeba další půjčky dlužníka (dokud jsou řádně spláceny). K podrobnější evidenci totiž slouží registry BRKI, NRKI a REPI, případně Pozitivní registr SOLUS.

Pomáháme v rozhodování. Srovnejte si půjčky u nás

Zobrazit nabídky

Registr podnikatelů a právnických osob (Registr IČ)

V případě Registru IČ jde o velmi podobné záznamy a cirka stejné podmínky, se kterými se lze do registru dostat. Platí výše zmíněné tři případy opoždění se se splátkou. Jenže vzhledem k tomu, že jde o podnikatelské úvěry (nikoliv spotřebitelské), je tu ještě další podmínka, po jejímž splnění je subjekt do registru zapsán: zesplatnění úvěru nebo odstoupení od smlouvy kvůli nesplácení (u podnikatelských půjček může dojít k zesplatnění i po měsíci nebo po dvou).

Pozitivní registr SOLUS

V tomto registru se provozovatel soustředí na evidenci celkového průběhu splácení dluhů, které si podnikatelé nebo spotřebitelé vzali od členů SOLUS. Zaznamenávají se jak pravidelné platby, tak zpoždění s nimi. Jde o podobný registr jako REPI, BRKI nebo NRKI, ale s trochu odlišnou členskou základnou.

Insolvenční registr (Registr IR)

Insolvenční registr SOLUS je databází soustředící se na insolvence nahlášené u soudu. Ale nepleťte si jej se státním Insolvenčním rejstříkem (ISIR), který provozuje Ministerstvo spravedlnosti a spravují krajské soudy. V případě Registru IR jde totiž o soukromou iniciativu. Registr IR samozřejmě čerpá data z registru státního. Do ISIR je totiž volný online přístup.

Tak v čem je přínos Registru IR, když se každý může podívat do ISIR? Je založen na vyšším uživatelském pohodlí a všestrannějším použití, nabídne totiž pestřejší možnosti vyhledávání – více variant a forem dotazů, dokonce i dotazy hromadné. A to státem spravovaný ISIR sám o sobě neumožňuje.

Registr neplatných dokladů (Registr ND)

Pro spotřebitele i OSVČ je Registr ND jistě velmi užitečnou databází, přestože s ní sami moc nepracují. Tento seznam totiž soustředí všechny nahlášené odcizené nebo ztracené doklady, aby poskytovatelé úvěrů či služeb založených na splátkách měli větší jistotu, že s nimi nejedná osoba s neplatnými doklady.

Informovat o krádeži nebo ztrátě dokladů tu můžete dokonce i vy sami, pokud k této události dojde – není nutno spoléhat na Policii ČR a na městské úřady, že to udělají za vás. Ale pozor, tento registr nenahrazuje nahlášení ztráty vašich dokladů Policii či městskému úřadu! Tohle musíte udělat vždy, kdežto do Registru ND ztrátu dokladů hlásit můžete (a nemusíte).

Registr třetích stran SOLUS (R3S)

Kdo jsou evidované třetí strany? Jedná se o zprostředkovatele služeb, které nabízejí členové SOLUS, tedy obchodní zástupce, dealery, subdealery apod. Smyslem tohoto registru je tvořit seznam třetích stran, které využívaly nežádoucích obchodních praktik, a poškodily tím buď koncového zákazníka (spotřebitele), nebo samotného poskytovatele.

R3S byl založen jako nástroj pro podporu kultivace českého trhu s půjčkami nebo splátkovým prodejem, dodavateli energií apod. Shromažďuje data o nekorektním či podvodném jednání třetích stran. Obchodní zástupci, zprostředkovatelé a dealeři, kteří tu mají více záznamů, přestanou být spolehlivými obchodními partnery a spolupráci s nimi se dodavatelé ve svém vlastním zájmu vyhnou.

Nekorektní jednání může i v tomto případě nahlásit sám spotřebitel, ale hlášení je nutné směřovat na centrálu dodavatele služby (úvěrová společnost, pojišťovna atd.), který, když je členem SOLUS, zanese informace do registru.

Samozřejmostí je registr dlužníků SOLUS online, kde si můžete jednotlivé registry projít ještě podrobněji – náš text slouží jen k základní orientaci.

Výpis z registru SOLUS

Členové SOLUS mají do registru přístup, kdykoliv jsou požádáni o úvěr nebo službu spojenou se splátkami, nahlédnout ale mohou jen na údaje spojené s žadatelem jejich služby. Nicméně i vy coby spotřebitel si můžete nechat udělat výpis z registru SOLUS, který vám může přijít na telefon formou SMS, případně vše vyřídíte online, a to dokonce během cirka minuty.

Podrobný návod i cenu najdete přímo na stránkách registru. Když ovšem na internetu potkáte nabídku, že vám poskytne Centrální registr dlužníků SOLUS výpis, rozhodně tuto nabídku ignorujte. Centrální registr dlužníků, alias CERD, je totiž dobře vymyšlený a důvěryhodně vypadající podvod. Vy byste zaplatili vysokou sumu za výpis, ale v ruce měli jen bezcenný cár papíru (ve fyzické či elektronické podobě). Skutečný výpis ze SOLUS stojí jen pár korun!

Výmaz z registru SOLUS

Zajímá vás u registru dlužníků SOLUS výmaz? I o něm se vyplatí vědět vše. Dlužníci jsou mazáni z registru buď automaticky po uplynutí doby, po kterou mohou být v registru vedeni, anebo jejich záznamy registr maže na základě žádosti, ve které dlužník prokáže, že jde o informace nepravdivé nebo už příliš staré.

Z registru dlužníků SOLUS jsou dlužníci mazáni:

 • tři roky po doplacení dluhu na úvěru
 • rok po doplacení dluhu k mobilnímu operátorovi
 • nikdy – v případě Registru IR, protože ani z ISIR se osoby s insolvencí nevymazávají
 • tři měsíce po podání žádosti zapsané osoby – když se prokáže, že zápis je chybný

Jakmile najdete starý zápis nebo zápis chybný, je vhodné neprodleně SOLUS kontaktovat a požádat o nápravu. Tu má správce povinnost provést do 3 měsíců ode dne, kdy vaši žádost obdržel. Proto ji podejte tak, abyste měli doklad o jejím doručení – například formou doporučeného dopisu.

Shrnutí na závěr

SOLUS je registrem, který je dlouhodobě vnímán jako negativní, neb se do něj zapisují prohřešky se splácením půjček, faktur či záloh na energie. SOLUS byl sice coby negativní zakládán, ale postupem času se vyvinul do celé skupiny registrů, mezi nimiž najdeme i ty pozitivní.

Rodinu SOLUS tvoří šest registrů, z toho jeden pozitivní, dva hříšnické, jeden insolvenční a ještě dva pomocné, kde se evidují ztracené doklady občanů a též zprostředkovatelé či obchodní zástupci, kteří uplatňují nekalé obchodní praktiky.

Výpis ze SOLUSu lze získat online nebo formou SMS. A každý má být vymazán tři roky poté, co doplatí dluh, u nějž měl problémy se splácením, případně rok po tom, co doplatí dluh u svého operátora. Do registru se zapisuje ve většině případů po tříměsíčním prodlení se splátkami, ale najdeme i jiné termíny.

Zdroje: SOLUS

Autor:

Lenka Rutteová

Lenka Rutteová

Pro Bezvamoney.cz píše články zaměřené na osobní finance, vystudovala na Ekonomicko-správní fakultě a součástí jejího vzdělávání je i složení zkoušky pro registraci u ČNB.

Zobrazit profil

Další články, které by vás mohly zajímat:

Půjčky

20.05.2024

Půjčka na zelené technologie: kdy má smysl?

Půjčka na fotovoltaiku znamená rychlé úspory na účtech i na daních. Kdo ji poskytuje, kolik stojí, jaké jsou podmínky a kde získat dotaci? Dozvíte se v článku

Půjčky

19.04.2024

Reverzní hypotéka: peníze za vaše bydlení, ale bez stěhování a bez splátek

Peníze z nemovitosti bez prodeje a stěhování? Jako důchodce můžete využít reverzní hypotéku. Jednorázová výplata, ale i doživotní renta. Kde jsou háčky? Na co pozor?

Půjčky

22.03.2024

Půjčka od lichváře: Jak je poznat? Jak se nenechat napálit?

Půjčka od lichváře je finanční zlo. Lichvář zneužívá tísně klientů a vydělává na sankcich a zabavování majetku. Přitom se mu dá snadno vyhnout. Zjistěte jak.