Půjčky pro cizince – jaké jsou podmínky a čím se liší od půjček pro Čechy?

authorLenka RutteováČtení na 5 minutPublikováno: 09.06.2020
Půjčky pro cizince – jaké jsou podmínky a čím se liší od půjček pro Čechy?

Půjčky pro cizince se od půjček poskytovaných Čechům v podstatě ničím neliší. Tedy až na jednu výjimku: požadované doklady. Čech musí doložit občanský průkaz a často i druhý doklad totožnosti, cizinec je na tom trochu jinak. Ostatní podmínky už jsou pak stejné. Takže jaké doklady musejí cizinci předložit? Jak se na cizince nahlíží po stránce bonity?

Nutno hned na úvod zmínit, že je několik nebankovních společností zaměřených jen a pouze na Čechy, cizincům nepůjčují vůbec. Poznáte je tak, že v podmínkách je, vedle dospělosti a trvalého bydliště na území ČR, uvedeno i české občanství. Nicméně větší nebankovní společnosti i banky cizincům ochotně půjčují, jakmile žadatelé cizí národnosti splní předem definované podmínky. A ty se od podmínek půjčky stanovených pro Čechy opravdu moc neliší.

Jak poznáte, že je půjčka bez problému dostupná i pro cizince? Například tak, že v podmínkách je vyžadována pouze plnoletost, případně pobyt v ČR, nikoliv české občanství.

Není cizinec jako cizinec

Tahle věta u nás platí od roku 2004, kdy jsme se stali součástí Evropské unie a kdy evropští cizinci přestali být na trhu tolik cizí. V EU a v Schengenském prostoru platí mírnější podmínky pro vzájemný mezinárodní obchod, než je tomu vůči třetím zemím (mimo EU). Občan EU si proto v české bance nebo nebankovní společnosti vezme půjčku snadněji než cizinec ze země mimo EU.

Ministerstvem zahraničí jsou jmenovány i země mimo EU, které jsou považovány za důvěryhodné a bezpečné pro obchodování, včetně finančního sektoru. Proto ani občané těchto zemí u nás problémy s úvěrem mít nebudou, pakliže předloží vyžadované doklady a budou dostatečně bonitní.

Jaké doklady musí předložit občan cizí země, když žádá o úvěr?

V případě cizince nelze vyžadovat občanský průkaz, kterým se běžně mohou prokázat jen občané České republiky. Cizinec je proto vyzýván, aby předložil svůj pas či ID Card, k tomu je nutné doložit povolení k pobytu v ČR.

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 20 000 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 250 000 Kč

Toto povolení má dvě základní podoby, a těmi je pobyt trvalý nebo pobyt přechodný.

  • V případě trvalého pobytu cizince v ČR v podstatě není co řešit, takový žadatel je pro poskytovatele úvěru de facto na úrovni občana české republiky (například cizinec, který má českého partnera/partnerku a trvale s ním/s ní žije v České republice). Tento se pouze prokáže svým pasem nebo ID Card, povolením k pobytu a doloží své příjmy. Stav jeho ostatních dluhů už si banka či nebankovka (až na výjimky) sama prověří v registrech dlužníků, zváží jeho bonitu a dál k němu přistupuje v podstatě stejně jako k občanovi ČR.
  • Ale v případě pobytu přechodného nastávají komplikace, vyřídit si úspěšně (zejména u banky) větší úvěr na přechodný pobyt v ČR, to většinou možné není. Nebankovky však bývají v této oblasti k riskování ochotnější.

U bonity nehraje národnost žádnou roli

Co se bonity týká, je zcela lhostejné, zda jste Čech nebo cizinec, bonitní musíte být tak jako tak, abyste na úvěr dosáhli. A jestliže vám žádost zamítnou právě pro nedostatek bonity (úvěruschopnosti), podívejte se jak postupovat do budoucna.

Jestliže tu žijete coby cizinec a pobíráte český důchod, pak si před podáním žádosti o půjčku vyptejte od České správy sociální zabezpečení (ČSSZ) rozhodnutí o přiznání důchodu, případně potvrzení o důchodovém výměru. Toto rozhodnutí nesmí být v den podávání žádosti starší 12 měsíců.

Chcete mít jistotu, že půjčku coby cizinec opravdu dostanete? Máte tři možnosti, jak své šance posílit!

Jestliže si přejete mít stoprocentní jistotu, že uspějete s žádostí o peníze i coby cizinec, máte tři možnosti, jak své šance posílit. Můžete zvolit strategii ručitele, spolužadatele nebo zástavy své nemovitosti.

  • Když se za cizince zaručí dostatečně bonitní Čech, je úspěšnost vyřízení žádosti v podstatě stoprocentní.
  • Když je spolužadatelem dostatečně bonitní Čech, je i zde úspěšnost vyřízení žádosti v podstatě stoprocentní.
  • Když se zaručíte vlastní (nebo spoluvlastněnou) nemovitostí stojící na území České republiky, která bude mít dostatečnou hodnotu vzhledem k požadované výši dluhu, je i v tomto případě úspěšnost vyřízení žádosti v podstatě stoprocentní.

Mohlo by vás zajímat i zdravotní pojištění cizinců v České republice.

author

Autor článku:

Lenka Rutteová

Pro Bezvamoney.cz píše články zaměřené na osobní finance, vystudovala na Ekonomicko-správní fakultě a součástí jejího vzdělávání je i složení zkoušky pro registraci u ČNB.
Přečíst více