V souhrnu

S nebankovní půjčkou Credit 365 můžete získat finance od částky 1 000 Kč až do 60 000 Kč na cokoli a bezhotovostně. Splatnost půjčky lze nastavit na 3, 6, 9 a 12 měsíců. Úrok začíná od 12 % a poplatek za sjednání půjčky je rozpočten do pravidelných splátek. Při řádném splácení lze dosáhnout na bonus v podobě snížení splátky.

Cena+ bonus za řádné splácení
- vysoké úročení i RPSN
- poplatek za předčasné splacení
Flexibilita+ vyplacení prostředků do několika minut od podpisu smlouvy
- schválení žádosti může zabrat až 2 pracovní dny
- není možné navýšení v průběhu čerpání
Transparentnost+ pevně dané poplatky
+ odpovědi na nejčastější otázky na stránkách poskytovatele
- smlouva se závazně podepisuje již potvrzením souhlasů se smluvními podmínkami
Zákaznická podpora+ online chat
- klientské centrum dostupné jen v pracovních dnech

BezvaMoney skóre: (2,0/5)

Na celkovém skóre půjčky se v tabulce uvedená kriteria podílejí následovně: cena 50 %, flexibilita 20 %, transparentnost 15 % a zákaznická podpora 15 %.

Credit 365 ve zkratce

Bez poplatku za zřízení- Ne
Bonus za online sjednání- Ne
Správa půjčky zdarma+ Ano
Možnost pojistit schopnost splácet- Ne
Možnost zvolit výši splátek+ Ano
Bez potvrzení o trvalém příjmu od zaměstnavatele+ Ano
Předčasné splacení zdarma- Ne
Změna splátkového kalendáře nebo odklad splátek zdarma- Ne
Navýšení půjčky během jejího trvání- Ne
Bonus za řádné splácení+ Ano
Poskytnutí půjčky i během víkendu- Ne

Reprezentativní příklad

Reprezentativní příklad: Půjčka: 15 000 Kč, Poplatky: 9 507,22 Kč, Úroky: 976,97 Kč, Celkem splatno: 25 484,19 Kč, Měsíční splátka:2 124 Kč, RPSN: 196,33 %, Úrok: 12,0 % p.a., Pokud splatíte vše včas, bude sleva za čtvrtletí: -1 062 Kč, Sleva celkem: -4 247 Kč Zaplatíte: 21 236,8 Kč, RPSN: 104,80 %, Úrok: 12,0 % p.a.
Přesné podmínky půjčky dostanete přímo od poskytovatele, který vás bude kontaktovat.

Průběh žádosti

Kompletní proces žádosti o půjčku, jejího schválení i podpisu smlouvy je online. Může se stát, že se CreditPortal po odeslání žádosti neozve. To může být způsobeno chybně vyplněnými kontaktními údaji, nebo faktem, že nesplňujete podmínky k získání půjčky. Vždy proto důkladně zkontrolujte správnost zadaného telefonu i emailu.

1. Vyjádřete zájem o půjčku

Zájem o půjčku vyjádříte kliknutím na tlačítko „Chci si půjčit“. Budete přesměrováni do formuláře s žádostí o půjčku na našich stránkách.

2. Nastavte si výši úvěru a přidejte údaje o sobě

Do formuláře vyplňte základní osobní a kontaktní údaje, k tomu částku, o jakou máte zájem. Tady vyplníte i číslo občanského průkazu, pravidelné příjmy, výdaje a číslo bankovního účtu.

3. Odešlete formulář

Jakmile máte formulář kompletně vyplněn, odešlete jej kliknutím na “Odeslat údaje”.

4. Odsouhlaste půjčku a nahrajte vyžadované doklady

Jestliže poskytovatel půjčku schválí, budete vyzváni k nahrání osobních dokladů a pak i k odsouhlasení nabídky a podpisu smlouvy, který provedete jen kliknutím do políčka se souhlasem. 

5. Peníze jsou vaše

Peníze jsou odesílány okamžitě po schválení žádosti.Počítat musíte jen s tím, že vyřízení žádosti zabere poskytovateli od 15 minut do dvou pracovních dní.

Časté dotazy

1. Za jak dlouho budu mít peníze k dispozici?
Poskytovatel odesílá peníze okamžitě po schválení žádosti. Jejich připsání na váš účet je však v kompetenci vaší banky. Pokud provádí okamžité platby, peníze vám budou na účet připsány v řádu vteřin od odeslání. Nejpozději je obdržíte následující pracovní den.
2. Lze získat peníze z půjčky také v hotovosti?
Ne, peníze z úvěru Credit 365 jsou vypláceny pouze bezhotovostně na účet.
3. Jakým způsobem probíhá splácení půjčky?
Půjčka se splácí formou měsíčních splátek podle stanoveného splátkového kalendáře, který každý klient najde po přihlášení do svého klientského portálu. Splátku lze zaslat formou:
  • bankovního převodu,
  • pomocí QR kódu, který se nachází v klientském profilu,
  • vkladem přes pobočky bank či vkladomaty.
4. Opravdu nemusím podepisovat písemnou smlouvu? Budu si moci smlouvu někde vytisknout?
Vlastnoruční podpis klienta je na smlouvě i souvisejících dokumentech nahrazen verifikačním podpisovým kódem („Dočasné heslo Klienta“), který je klientovi zaslán na jím uvedené telefonní číslo prostřednictvím SMS zprávy v době registrace žádosti o poskytnutí úvěru. Smlouva a související dokumenty tak nabývají platnosti a účinnosti okamžikem zadání verifikačního podpisového SMS kódu do příslušného pole na webových stránkách úvěrujícího. Smlouva jakož i související dokumenty jsou poté, po celou dobu trvání smluvního vztahu, klientovi zpřístupněny on-line na webových stránkách úvěrujícího v klientské sekci.
5. Jak bude banka postupovat, pokud nebudu úvěr řádně splácet?
Pokud klient nezaplatí věřiteli řádně a včas jakoukoli platbu dle smlouvy, je věřitel oprávněn požadovat po klientovi tyto platby z prodlení:
  • účelně vynaložené náklady, které mu vznikly v souvislosti s prodlením klienta,
  • smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z částky, ohledně níž je klient v prodlení,
  • úrok z prodlení ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 % procentních bodů.
6. Za jak dlouho po prodlení se splátkami dojde k zesplatnění úvěru?
Dostanete-li se do prodlení se splátkou, vyzve vás poskytovatel k úhradě dlužné částky a poskytne vám lhůtu alespoň 30 dní. V případě, že neuhradíte dlužnou částku ani v dodatečné lhůtě, bude úvěr ke dni následujícímu po posledním dni lhůty zesplatněn; v takovém případě je poskytovatel oprávněn požadovat uhrazení celého úvěru včetně příslušenství a smluvních pokut, a to v termínu splatnosti nejbližší pravidelné měsíční splátky, a dále smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z částky, s níž je v prodlení.
7. Je půjčka vhodná také pro matky na mateřské, studenty či důchodce?
Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Vše závisí na úvěruschopnosti žadatele. Pro získání je ovšem nutné doložit pravidelný příjem. Příjem z mateřské i rodičovské, stejně jako důchod je akceptován, ovšem je nutné splnit nastavené požadavky na bonitu nastavené poskytovatelem půjčky.

Recenze

S půjčkou Credit 365 si můžete půjčit finance od částky 1 000 Kč až do 60 000 Kč na cokoli a bezhotovostně. Do 4 000 Kč si lze půjčit pouze při splatnosti 3 měsíce, delší splatnost (6, 9, 12 měsíců) si můžete navolit u částky od 5 000 Kč.

Jedná se o nebankovní půjčku s krátkou dobou splatnosti, maximálně lze splácet 12 měsíců. Úročení půjčky není ve srovnání s celkovým RPSN až tak vysoké. To, co tak navyšuje cenu úvěru, je poměrně vysoký poplatek, který za půjčku zaplatíte. Poplatek však nemusíte hradit předem, protože je rozpočten do pravidelných splátek. Poskytovatel, kterým je společnost CreditPortal a.s, předem a zcela přehledně informuje o tom, kolik celkově za půjčku přeplatíte a jaký je poplatek i úrok.

Pokud budete řádně splácet, můžete dosáhnout na tzv. slevový program 365. Ten spočívá v tom, že splácející může při řádném splácení získat slevu až do výše 50 % jedné předepsané splátky spotřebitelského úvěru za hodnocené čtvrtletí (tj. 3 předchozí bezprostředně po sobě následující měsíce). Vzhledem k poměrně vysoké ceně úvěru je proto více než žádoucí řádně splácet a alespoň částečně si tak snížit celkové náklady.

Žádost o půjčku a její sjednání je zcela online, peníze poskytovatel zasílá na účet obratem po schválení žádosti. U půjčky Credit 365 ovšem musíme upozornit, že k podpisu smlouvy dochází dříve než u ostatních poskytovatelů - již při potvrzení souhlasu se smluvními podmínkami. Jejich znění budete mít k dispozici v tom kroku žádosti, kdy budete k potvrzení vyzváni.

Smlouva o úvěru je sice rozsáhlá, ale napsaná přehledně a srozumitelným způsobem. Sjednat si pojištění proti neschopnosti úvěr splácet není možné, v případě potíží se splácením však poskytovatel nabízí řešení v podobě refinancování půjčky. Přehled o půjčce je možné sledovat v klientském profilu.

Poskytovatel

CreditPortal, a.s.
U krčské vodárny 939/1a
140 00, Praha - Krč


Tel.: 222 208 211
E-mail: kontakt@creditportal.cz
Web: https://www.creditportal.cz/cs/

CreditPortal, a.s. logo
CreditPortal, a.s., U krčské vodárny 939/1a, 140 00, Praha - Krč