V souhrnu

Půjčka Provident je středně nákladnou půjčkou, kterou lze získat v hotovosti i na účet. U hotovosti je vyšší cena (na stránkách poskytovatele se však neuvádí), ale získáte s ní i balíček služeb navíc. Půjčka na účet má měsíční splátkový kalendář bez možnosti hýbat se splátkami, hotovostní půjčka se dá splácet i týdně, splátky lze odkládat. Provident pojistí jen dlouhodobější variantu (od 12 měsíců), půlroční půjčka je nabízena bez pojištění. Chybí online správa půjčky.

Cena+ lze sjednat ochranu před poplatky z prodlení
- vyšší úroky i RPSN než u některých nebankovních půjček
- vysoká cena u hotovostní varianty půjčky
Flexibilita+ peníze vypláceny ihned (hotovost) nebo do 7 dnů od podpisu smlouvy (na účet)
+  lze dojednat splátkové prázdniny bez poplatku
- nelze měnit výši splátky, ani datum splácení
- nutná osobní schůzka, nelze zcela online
Transparentnost+ v případě úmrtí může být dluh automaticky smazán
- dvě varianty úvěru a na stránkách neuvedený speciální poplatek za jednu z variant
Zákaznická podpora+ vzdělávací blog i detaily půjčky přímo na webu
+ zákaznická linka i osobní poradci v provozu i ve volných dnech
- chybí online chat i správa půjčky online (důraz kladen na osobní kontakt)

BezvaMoney skóre: (3,0/5)

Na celkovém skóre půjčky se v tabulce uvedená kriteria podílejí následovně: cena 50 %, flexibilita 20 %, transparentnost 15 % a zákaznická podpora 15 %.

Půjčka Provident ve zkratce

Bez poplatku za zřízení- Ne
Bonus za online sjednání- Ne
Správa půjčky zdarma+ Ano
Možnost pojistit schopnost splácet+ Ano
Možnost zvolit výši splátek+ Ano
Bez potvrzení o trvalém příjmu od zaměstnavatele+ Ano
Předčasné splacení zdarma- Ne
Změna splátkového kalendáře nebo odklad splátek zdarma+ Ano
Navýšení půjčky během jejího trvání- Ne
Bonus za řádné splácení- Ne
Poskytnutí půjčky i během víkendu+ Ano

Reprezentativní příklad

Výše půjčky 50 000 Kč na 24 měsíců: měsíční splátka 2 757 Kč, poslední splátka 2 738 Kč, úrok 14 649 Kč, částka za zpracování 1 500 Kč, celková dlužná částka 66 149 Kč, úroková sazba 26 % p. a., RPSN 32,49 %. * Toto je pouze reprezentativní příklad půjčky. Skutečná výše a podmínky Vaší půjčky se mohou lišit v závislosti na Providentem provedeném posouzení Vaší úvěruschopnosti.
Přesné podmínky půjčky dostanete přímo od poskytovatele, který vás bude kontaktovat.

Průběh žádosti

Vyřízení půjčky od Providentu je poměrně snadné, potřebujete jen minimum dokladů. Počítat ovšem musíte s osobní návštěvou Provident finančního specialisty. Závěrečné kroky vyřízení půjčky se liší podle toho, zda stojíte o variantu bezhotovostní, nebo o vyplacení peněz na ruku. Provident se vám ozve vždy - i když by vaši žádost o půjčku zamítl. Operátor vám navrhne kroky, které bude možné udělat pro zlepšení bonity.

1. Vyjádřete zájem o půjčku

Po kliknutí na tlačítko „Chci si půjčit“ vyplňte náš online formulář a odešlete jej. Doputuje ihned přímo do Providentu.

2. Naplánujte schůzku

Operátor vám zavolá, ujasníte detaily půjčky a naplánujete schůzku s osobním finančním asistentem. Může být i u vás doma.

3. Vyberte si variantu půjčky

Je nutné si zvolit, zda chcete peníze v hotovosti nebo na účet. Od toho se odvíjí i další podmínky půjčky a způsob splácení.

4. Dohodněte podmínky a podepište smlouvu

Při osobním jednání s finančním asistentem dohodnete konečné parametry půjčky a podepíšete smlouvu.

5. Peníze jsou vaše

Hotovost bude vaše ihned po podpisu smlouvy. Bezhotovostní půjčky posílá Provident do sedmí dní od podpisu smlouvy.

Časté dotazy

1. Jak je to s variantami půjčky, resp. co mi přinese balíček Plus?
Půjčka Provident má tři varianty, které se od sebe liší zejména cenou a připojenými službami:

Základní varianta je bezhotovostní s penězi převáděnými na účet (až 130 000 Kč), se splátkami ve formě převodu z bankovního účtu a s pevným splátkovým kalendářem. Lze sjednat pojištění schopnosti splácet, ale žádnou další službu navíc. Poplatek za vyřízení je zde 1 500 Kč a nemění se.

Druhou variantou je půjčka hotovostní s penězi vyplacenými na ruku (do 90 000 Kč) a také splácenými v hotovosti. Varianta nese název balíček Plus. Vedle pojištění schopnosti splácet se k této půjčce vztahují další služby: ochrana před poplatky z prodlení (při zpoždění až o tři měsíce), možnost mít splátkové prázdniny a neuplatnění pohledávky v případě úmrtí dlužníka (za podmínky, že na půjčce nebyly před úmrtím nedoplatky).

Třetí variantou je půjčka malého rozsahu, konkrétně 3 000 až 10 000 Kč. Poskytována je na šest měsíců, a to jak na účet, tak také na ruku. Splácet ji lze měsíčně, u hotovostní varianty také na týdenní bázi. K této půjčce není poskytováno pojištění schopnosti splácet, její cena je o něco vyšší než u prvních dvou variant. Extra benefitem je zde předčasné splacení zdarma a též splátkové prázdniny.
2. Nutně musím na pobočku Providentu, když si chci půjčku sjednat?
Na pobočku Providentu jezdit za sjednáním půjčky nemusíte, ale bez osobního kontaktu se dojednání půjčky a podpis smlouvy přece jen neobejde. Schůzku si však můžete dohodnout na kdekoliv a dokonce i kdykoliv, proto finanční specialisté Providentu fungují i o víkendech a mohou přijet například k vám domů.
3. Za jak dlouho od požádání budu mít peníze z půjčky?
Podle toho, kterou variantu půjčky si zvolíte. Hotovost dostanete ihned po podpisu smlouvy. Převod peněz na účet bude Providentem zadán do sedmi dnů od podpisu o půjčce bezhotovostní. Na váš účet pak přijde podle toho, zda banka umí okamžité platby (peníze dorazí ihned), nebo přijímá jen běžné platby (peníze dorazí následující pracovní den).
4. Jak se splácí Provident půjčka v hotovosti?
Splácení také probíhá v hotovosti a ve smluvené termíny, kdy peníze přinesete svému osobnímu Provident bankéři. Ten vás také na požádání informuje o zbývajícím doplatku a dalších skutečnostech ohledně vašeho dluhu.
5. Jak fungují splátkové prázdniny?
Splátkové prázdniny jsou službou navíc, která se ale vztahuje jen k půjčce v hotovosti (balíček Plus). V rámci hotovostní půjčky si tuto možnost předem předplácíte formou poplatku za balíček Plus (hotovostní půjčka bez balíčku Plus ale možná není).

Splátkové prázdniny umožňují požádat o odložení splátky z jakéhokoliv důvodu. Tím se prodlouží splatnost půjčky. Lze využít i opakovaně, až čtyřikrát (počet možných odkladů závisí na době trvání úvěru). O splátkové prázdniny je nutno požádat nejpozději sedm dní před pravidelnou splátkou, a to telefonicky nebo emailem.
6. Opravdu Provident odpustí celý dluh při úmrtí dlužníka?
Ano, je tomu tak, ale pouze za těchto podmínek: zemřelý dlužník sjednánu Provident půjčku v hotovosti a celou dobu splácel řádně, jinými slovy není evidováno žádné prodlení ve splácení, nedoplatek. V takovém případě nebude Provident vymáhat zbylou dlužnou částku v dědickém řízení, dluh nechá na své náklady zaniknout.
7. Co kryje pojištění Provident půjčky? A kolik stojí?
Pojištění, které lze sjednat spolu s Půjčkou Provident, není klasickým pojištěním schopnosti splácet, jak jej známe od jiných poskytovatelů. Jedná se o jakýsi typ životního pojištění sjednaného na pracovní neschopnost (na max. 60 dní), na zlomeniny (úrazem), hospitalizaci a rekonvalescenci (na max. 40 dní), na úmrtí.

Co se krytí tímto pojištěním týká, nebude pojišťovnou uhrazen nějaký počet splátek, nýbrž se bude jednat o výplatu peněz přímo klientovi. Zda je použije na splátky půjčky, bude zcela na rozhodnutí klienta.

Pojistné částky jsou tu sice velmi omezené, ale to může být pojištění levnější. Pracovní neschopnost je pojištěna na max. 15 000 Kč, zlomeniny na max. 40 000 Kč, hospitalizace a rekonvalescence na max. 10 000 Kč a úmrtí na pevnou částku 20 000 Kč formou úhrady pozůstalým.

Pojištění se sjednává s pojišťovnou MetLife. A cena je stanovena na 129 Kč za měsíc nebo na 30 kč za týden (pevná částka, nemění se s výší půjčky nebo splátky). První úhrada za pojištění musí přijít nejpozději druhý den po podpisu smlouvy. Sjednat si toto pojištění mohou lidé do 79 let včetně, za podmínky, že nejsou invalidní v žádném stupni invalidity. Pojištění zanikne s doplacením půjčky. Pojištění nelze sjednat u půjčky poskytované pouze na 6 měsíců.
8. Opravdu si můžu předem zajistit, že mi nebudou u Providentu účtovat poplatky za prodlení?
Garance celkové ceny, tedy ochrana před poplatky z prodlení, je jednou ze služeb, které se vztahují k Půjčce Provident v hotovosti. Ochrana je aktivní při zpoždění se v platbách na až tři měsíce, po celou tu dobu nebude Provident účtovat žádné úroky z prodlení, poplatky za upomínky a ani smluvní pokuty.

Na bezhotovostní půjčku na účet se tato služba nevztahuje, u této varianty půjčky budou jakákoliv prodlení zpoplatněna ihned, jakmile na poplatky vznikne smluvní a zákonný nárok.
9. Jak se Provident staví k dlouhodobějšímu nesplácení?
V případě hotovostní půjčky máte až 4 měsíce splátkových prázdnin a ochrany před poplatky z prodlení na až tři měsíce opoždění se se splátkami. U bezhotovostní půjčky však ani jedna z těchto výhod není. Jakmile se opozdíte nad rámec toho, co je ve smlouvě povoleno, bude Provident účtovat zákonné úroky z prodlení, smluvní pokutu za nesplácení (0,1 % denně) a též účelně vynaložené náklady spojené s vymáháním dluhu, což jsou poplatky za zaslané upomínky a též za návštěvy oprávněného zástupce Providentu.

Recenze

Půjčka Provident patří ke středně drahým úvěrům. Je však schopna vyhovět i žadatelům bez bankovního účtu, nebo těm, kdo účet sice mají, ale peníze preferují úvěr v hotovosti. U hotovostní varianty se sice musí počítat s ještě vyšší cenou, než má základní verze Půjčky Provident na účet, nicméně se tímto navýšením předplácí osobní bankéř a ochranné služby. Tyto služby jsou u hotovostní půjčky povinné. V hotovosti je k mání 10 - 90 tisíc Kč, na účet až 130 tisíc Kč, se splatností od jednoho roku do tří let. RPSN tu začíná na 20,53 %.

Specialitou úvěru od Provident v hotovosti pak je odpuštění celého dluhu v případě, že dlužník zemře. Další ochrana dlužníka u hotovostní půjčky spočívá ve zdarma splátkových prázdninách (až 4 měsíce) a v osvobození od poplatků z prodlení, a to až na tři měsíce. Provident nabízí možnost zjednodušeného životního pojištění pro případ smrti, pracovní neschopnosti, zlomeniny, hospitalizace a rekonvalescence.

Novinkou od Providentu je půjčka v nižším rozsahu (3 000 - 10 000 Kč) a s kratší dobou splatnosti - jen 6 měsíců. I v tomto případě jde o půjčku jak na ruku, tak na účet. RPSN tu začíná na 31,59 %, proces splácení má stejná pravidla jako původní varianta půjčky, viz níže.

K vyřízení Půjčky Provident je vždycky nutné osobní jednání. Hotovost je k mání ihned, na účet je půjčka odesílána do 7 dní od podpisu smlouvy. Hotovostní varianty úvěru se splácejí také v hotovosti, lze i na týdenní bázi, peníze je nutno předávat osobně bankéři. Ten klienta informuje o stavu půjčky, zbývajícím doplatku a možnostech využití povinně sjednaných doplňkových služeb. Bezhotovostně se splácí měsíčně, dle fixního splátkového kalendáře, poskytovatel zasílá měsíční výpis. Online přehled o půjčce nebo její správa možné nejsou.

Navýšit půjčku nelze, ale jsou tu dvě možnosti, jak získat od Providentu více peněz během splácení stávající půjčky: vzít si druhou souběžnou půjčku, nebo refinancovat na novou (a vyšší) – zde pozor, předčasné splacení není zdarma. Obě varianty „navýšení“ bývají Providentem nabízeny cirka v polovině splácení a vždy jen za situace, kdy klient splácí řádně.

Poskytovatel

Provident Financial s.r.o.
Olbrachtova 9
140 00 Praha 4


Tel.: (+420) 241 029 111
E-mail: zakaznicky.servis@provident.cz
Web: www.provident.cz

Provident Financial s.r.o. logo
Provident Financial s.r.o., Olbrachtova 9, 140 00 Praha 4