Půjčka na směnku: snadno dostupná a extrémně riziková

Potřebujete si půjčit, jenže s vaším pravidelným příjmem to není úplně růžové. V bance byste asi neuspěli a nebankovky už dnes nejsou, co bývaly – též už nepůjčí „na potkání“. Z doslechu však víte o půjčkách na směnku, a že se jejich schvalování obejde bez nepříjemného šťourání v účtu, ve výplatních páskách a v registrech dlužníků. Jenže na koho se s půjčkou na směnku obrátit a co je potřeba k jejímu vyřízení? A jsou půjčky na směnku spotřebitelským úvěrem?

Půjčka na směnku: snadno dostupná a extrémně riziková

Klíčové informace

icon

Půjčky na směnku nejsou spotřebitelskými úvěry a jejich poskytování je vysloveně zakázáno zákonem o spotřebitelském úvěru.

icon

Půjčky na směnku mohou být poskytnuty formou zápůjčky nebo úvěru, ale pouze pokud nejde o spotřebitelský úvěr.

icon

Přestože jsou půjčky na směnku legální za předem daných podmínek, jsou pro dlužníky extrémně nevýhodné.

Vezměme to od podlahy: co je spotřebitelský úvěr a proč se na něj v úvodu ptáme

Spotřebitelský úvěr je poměrně důležitý pojem – hlavně ve světě půjčování. Jde totiž o jediný druh půjčky, nad níž drží rozšířenou ochranu zákon, Česká národní banka a také Finanční arbitr. Jedině spotřebitelský úvěr je tím, u kterého si poskytovatel peněz nemůže k dlužníkovi dovolit úplně vše.

Zákon o spotřebitelském úvěru dává poměrně striktní pravidla jeho fungování, Česká národní banka dohlíží nad jejich dodržováním, no a Finanční arbitr zcela zdarma řeší případné spory mezi dlužníkem a poskytovatelem půjčky, dokonce i takové, které by jinak mohly vést k exekuci. Jeho rozhodnutí má stejnou sílu jako rozhodnutí soudu, přitom je řízení bezplatné.

Zákon o spotřebitelském úvěru najdete pod číslem 257/2016 Sb. Ale netřeba jej studovat – vše důležité jsme pro vás shrnuli v článku Vše, co musíte vědět o spotřebitelském úvěru.

A že Česká národní banka opravdu kontroluje a koná i v oblasti spotřebitelských úvěrů, dokládá třeba nedávná pokuta udělená společnosti Creamfinance (poskytuje půjčky s názvem CreditOn a CreditAir).

Co je půjčka na směnku a jak funguje?

Půjčka poskytovaná proti směnce je klasickou půjčkou peněz, kdy podepíšete smlouvu o úvěru a k ní i další papíry - a dostanete peníze. Ty pak podle splátkového kalendáře postupně vracíte zpátky věřiteli, i s navýšením o úroky a poplatky, na nichž jste se ve smlouvě dohodli.

Mezi těmi dalšími papíry, které podepisujete, pak bývá právě směnka, často ještě i rozhodčí doložka. Co je směnka? Jde o cenný papír, který slouží k zajištění peněžitého závazku - půjčky. Práva ze směnky se uplatňují poté, co dlužník nesplnil povinnost danou v původní smlouvě o půjčce - například se o jeden den opozdil se splátkou.

Za směnku ručí dlužník celým svým majetkem. Směnka se vypíše na hodnotu půjčky, plus její navýšení a plus náklady na vymáhání splátek - často se stanovuje jen hrubým odhadem, a samozřejmě dost vysokým. Držitel směnky ji může kdykoliv během její platnosti prodat - a tím získá hotové peníze. Dlužník pak dluží jinému věřiteli - hotovostní půjčka na směnku dokáže měnit “majitele” i několikrát do roka!

Jsou půjčky na směnku spotřebitelským úvěrem?

Nejsou. Zákon o spotřebitelském úvěru vysloveně zakazuje poskytovat půjčku proti směnce. Jedinou výjimkou je hypotéka na bydlení, a to jen v období, kdy ještě není hypoteční dluh čím zastavit – jinými slovy nemovitost, na kterou si lidé půjčí, ještě není postavena.

Ale vraťme se zpět k běžným půjčkám na směnku online, nebo i k těm vyřizovaným osobně. Od roku 2017 mají všechny banky a licencované nebankovní společnosti zakázáno poskytovat běžným lidem (spotřebitelům) půjčky na směnku.

Běžný spotřebitelský úvěr na směnku zkrátka neexistuje, resp. nesmí být poskytován.

Hledáte nejvýhodnější spotřebitelský úvěr?

Zobrazit nabídky

Internet je ale plný inzerátů nabízejících půjčku na směnku!

Často potkáváte inzeráty typu „půjčka na směnku na op“nebo „půjčka na směnku ještě dnes“ anebo „půjčka na směnku bez poplatků předem“ – jak je to možné?

Všechny inzeráty, které lákají na různé druhy půjček na směnku, jsou po právní stránce v pořádku, jsou zcela legální – ale jen pokud nabízejí jinou půjčku než spotřebitelskou. A hádáte správně, že se na ně nevztahuje jediný prvek ochrany spotřebitele. Půjčka na směnku ihned na ruku je formou půjčení peněz zakotvenou pouze v občanském zákoníku, ale jen velmi hrubě, s několika málo pravidly fungování – a bez zvýšené ochrany ze strany státu.

Jde o čistě soukromoprávní vztah, který není ze strany státního dohledu nijak významně omezován. Zájemce o peníze si může půjčit, kolik chce – a věřitel si na oplátku může dělat s dlužníkem v podstatě cokoliv. Třeba mu nechat sebrat dům i jen při třicetitisícovém dluhu s opožděnou splátkou. Zcela ilegální tedy půjčka na směnku není.

Soukromá půjčka na směnku není nezákonná – dokud není poskytnuta spotřebiteli

Jakmile poskytovatel půjček nabídne spotřebiteli půjčku na směnku, jde o krok nelegální. Proto jsou nyní soukromé půjčky na směnku poskytovány formou zápůjčky anebo úvěru. O co jde a čím se tyto formy půjčování liší od půjčky spotřebitelské?

Zápůjčku i úvěr najdeme v již zmíněném občanském zákoníku – a my jsme se jejich popisu věnovali v článku Smlouva o půjčce (peněz): co v ní musí být a na co byste nikdy neměli naletět. Jen v rychlosti si níže osvětleme, co je úvěr a co zápůjčka.

Zápůjčka na směnku

Zápůjčkou (§2390 – 2394 občanského zákoníku) si mohou mezi sebou dvě soukromé osoby zapůjčit cokoliv, co se použitím spotřebuje – a vrací se nová věc stejného druhu. Typicky jde o peníze, materiál, otop… Odměna za zápůjčku může, ale i nemusí být stanovena.

V námi řešeném případě jde o půjčky na směnku od soukromých osob jiným soukromým osobám. Dlužník se tu nedostává do role spotřebitele. Je jen soukromou osobou, stejně jako jeho věřitel. Ochranu spotřebitele nelze čekat, když tady žádný spotřebitel není.

Úvěr na směnku

Úvěrem má občanský zákoník (§2395 – 2400) na mysli obchodní vztah uzavíraný za účelem výdělku poskytovatele peněz. Nejčastěji jde o vztah mezi dvěma podnikateli, živnostníky, firmami. Nikdy ne firma vs. její koncový zákazník nepodnikatel – v tomto případě by totiž byl spotřebitelem, a posunuli bychom se k úvěru spotřebitelskému, kde je směnka zapovězena.

Úvěr je definován následovně: úvěrující poskytne úvěrovanému peněžní prostředky, přitom úvěrovaný se zavazuje peníze vrátit a zaplatit úroky. Typickým zástupcem úvěru jsou tzv. podnikatelské půjčky. Proč? Jakmile se totiž ze zákazníka (úvěrovaného) stane OSVČ s vlastním IČO a živnostenským listem, už to není spotřebitel – a opět se dostáváme do roviny zákonem tolerované. Opět zde ochranu spotřebitele nelze hledat, když tu žádný spotřebitel není.

I podnikatelským půjčkám jsme se již věnovali podrobněji – například v článku Podnikatelské půjčky: vše co potřebujete vědět + srovnání. Právě v podnikatelském světě najdeme i spoustu bankovních půjček na směnku. Ty se ale poskytují firmám na konkrétní podnikatelský plán, málokdy živnostníkům.

Nelegální je ještě půjčka na směnku v insolvenci

Vedle toho, že byla zakázána spotřebitelská půjčka na směnku, nesmí se jakákoliv půjčka poskytnout nikomu, kdo je v insolvenci. Takže zatímco půjčka na směnku s exekucí nebo půjčka pro nezaměstnané na směnku jsou po právní stránce v pořádku (dokud nejde o spotřebitelský úvěr), jakékoliv půjčky v insolvenci jsou státem zapovězeny.

Podrobné vysvětlení najdete v našem článku "Půjčka po insolvenci" v kapitolce A co půjčky pro dlužníky v insolvenci? Tady jen prozradíme, že jakmile si v insolvenci vezmete půjčku, a insolvenční správce to zjistí, oddlužení se zruší. Dlužník je znovu vystaven napospas všem svým věřitelům – a nová insolvence mu jen tak umožněna nebude.

Jak vlastně fungují půjčky na směnku a v čem se skrývá jejich obrovské riziko?

Proč se vlastně zákonodárci rozhodli zakázat půjčku na směnku jako formu spotřebitelského úvěru? Důvod je nasnadě: sice vám dodá půjčka na směnku ihned peníze, i když to s vaší úvěruschopností není zrovna růžové, ale také vás promptně může dostat do velkých problémů. Čím?

Právě tou směnkou. Ne nadarmo je směnka nejoblíbenějším nástrojem lichvářů. Jakmile se totiž zadlužíte na směnku, nikdy předem nevíte, komu ta směnka (a tím i váš dluh) skončí v rukou, komu budete dlužit a jaké podmínky splácení si na vás vymyslí. Směnky se totiž dají přeprodat – kdykoliv a komukoliv. A pozor: za směnku ručí dlužník celým svým majetkem!

Směnka tedy zakládá vysokou moc věřitele nad majetkem dlužníka. Navíc se zároveň se směnkou podepisuje ještě několik dalších dokumentů - jinak peníze vůbec nedostanete.  No a mezi dokumenty bývá zahrnuta i o rozhodčí doložka. Ta říká, že nic z toho, co se odehraje po podpisu smlouvy o půjčce na směnku, nelze řešit před soudem, ale vždy jen před (věřitelem nasmlouvaným) rozhodcem.

A to včetně exekucí. Pak je úplně jedno, že jde o půjčky na směnku bez zástavy – o nemovitost můžete přijít i během exekuce. Zástavní právo k tomu věřitel vůbec nepotřebuje. České zákony povolují zabavit nemovitost již od 30 tisíc korun nespláceného dluhu.

Na občanství nesejde

Stejné riziko v sobě skrývá i půjčka na směnku pro Slováky. Že mají jiné občanství a trvalé bydliště v cizině, tu totiž vůbec nic neznamená. Jakmile se zadlužili na našem území a uzavřeli smlouvu na základě českého právního řádu, vztahují se na ně i všechny povinnosti a rizika vyplývající z tohoto zadlužení.

Proč se nabídky inzerují jako „ověřené půjčky na směnku“ nebo „půjčka na směnku bez podvodu“?

Půjčka na směnku od soukromé osoby bývá často podvodem, kdy si domnělý poskytovatel nechá jen vyplatit zálohu (od budoucího dlužníka), aby se „ujistil“, že daný člověk o půjčku opravdu stojí. Ale peníze nakonec neposkytne. Případně měl zřízenu telefonní linku s vysokými poplatky – a vydělával na nich, půjčku ve skutečnosti žádnou nedával.

Soukromé osoby, které si půjčováním peněz vydělávají, či přivydělávají (tzv. soukromí investoři), chtějí tímto zněním inzerátu ukázat, že vám půjčku opravdu poskytnou. Zda to bude pravda, či nikoliv, nikdy předem nezjistíte – snad až na výjimky. Často tu najdete i tvrzení, že jde o půjčky z vlastních zdrojů, tedy o „úspory“ toho člověka, který půjčku na směnku poskytuje.

U nás najdete půjčky jen od ověřených poskytovatelů!

Srovnat půjčky

Jsou půjčky na směnku z vlastních zdrojů dobrým nápadem?

Jestli jste běžný spotřebitel a peníze potřebujete na běžné osobní záležitosti (nikoliv do podnikání), půjčce na směnku od lichváře byste se měli vyhnout obloukem. Je velmi riskantní – a předem se při jejím sjednání vzdáváte všech možností ochrany svého majetku i majetku svých blízkých (nikdy nezapomínejte, že za půjčky uzavřené během manželství ručí i druhý z partnerů!).

Tady je pak jedno, jestli půjčku poskytuje jednotlivec (soukromý investor, lichvář), nebo si ji vezmete od firmy, která se na internetu prezentuje jako poskytovatel půjček na IČO (bez licence České národní banky). Vždy půjde o úvěr s neskutečně vysokým rizikem, že vás a vaše blízké oberou o všechno, včetně střechy nad hlavou.

Možná vás bude zajímat: Jak poznat důvěryhodného poskytovatele spotřebitelských půjček

Kde si ale mohou půjčit lidé, které by banka i nebankovka asi odmítly?

Odpověď na tuto otázku rozdělme do dvou částí. Trh s nebankovními půjčkami je docela pestrý – a najdeme tu i nabídky s opravdu vysokou schvalovatelností. Typicky se jedná o okamžité půjčky pro dlužníky, o půjčky bez registru nebo o půjčky před výplatou. Takže se lze rovnou zaměřit na tuto kategorii. Některé nebankovky se totiž snaží vyhovět i lidem s dohodou o provedení práce, na sociální podpoře, či nezaměstnaným. Za tuto snahu si samozřejmě nechají zaplatit.

Ale i tohle půjčování má své hranice. Každé peníze se přece musejí někdy vrátit – vždy ještě s úrokem a s poplatky, které sumu k vrácení o dost navýší. A každý z poskytovatelů si dokáže předem spočítat, jestli budete svůj dluh schopni splatit, případně jestli vám bude v exekuci co zabavit.

Proto je nutné zastavit se a nepůjčovat si zbrkle. Vždycky s rozmyslem. Vždy zhodnotit svou situaci a pravděpodobnost, že bude z čeho splácet. Podívejte se na článek Kdy se do půjčky rozhodně nepouštět, a kdy vám naopak prospěje? Rozhodování vám jistě usnadní!

A možná vás překvapí, že se i banky umějí půjčit klientům, kteří mají záznam v registru. Přečtěte si, která banka půjčí se záznamem v registru. Porovnání najdete v sekci bankovních půjček.

Závěrem

Smyslem článku bylo ukázat vám, co je půjčka na směnku, resp. jaká jsou její rizika – a rozklíčovat její pozici na trhu s úvěry. Ukázat, že je sice legální, ale jen za předem daných podmínek, které jsou pro dlužníky extrémně nevýhodné. Půjčka na směnku rozhodně nemá nic společného s úvěry spotřebitelskými.

Člověk zadlužující se formou půjčky na směnku se zaručuje celým svým majetkem, že peníze splatí. Že splatí i tehdy, když mu poskytovatel naseká ohromné sankce, za byť i několikadenní zpoždění splátky. Dlužník se navíc předem vzdává práv řešit cokoliv ohledně půjčky soudní cestou.

Mnohem bezpečnější než půjčka na směnku jsou úvěry bez registru nebo půjčky před výplatou, které jsou přece jen poskytovány v mezích, jež povoluje zákon o spotřebitelském úvěru. Na jejich poskytovatele dohlíží ČNB a pomoci vám zdarma může Finanční arbitr, navíc se tu určitě nesetkáte s rozhodčí doložkou. 

Ještě lepší je ale s půjčkou počkat, než se vaše finanční situace zlepší. Nikdy si nepůjčovat na uhrazení staršího dluhu – ale raději se dohodnout s původním poskytovatelem na změně splátkového kalendáře tak, abyste spláceli pohodlněji, a tím i bezpečněji. Podívejte se, jak se správně zachovat, když nemáte na splátky! A jistě byste měli vědět i o tom, co vás čeká a nemine, když nebudete řádně splácet svou půjčku.

Zdroje: Zákon o spotřebitelském úvěru / Občanský zákoník

Autor:

Lenka Rutteová

Lenka Rutteová

Pro Bezvamoney.cz píše články zaměřené na osobní finance, vystudovala na Ekonomicko-správní fakultě a součástí jejího vzdělávání je i složení zkoušky pro registraci u ČNB.

Zobrazit profil

Další články, které by vás mohly zajímat:

Půjčky

20.05.2024

Půjčka na zelené technologie: kdy má smysl?

Půjčka na fotovoltaiku znamená rychlé úspory na účtech i na daních. Kdo ji poskytuje, kolik stojí, jaké jsou podmínky a kde získat dotaci? Dozvíte se v článku

Půjčky

19.04.2024

Reverzní hypotéka: peníze za vaše bydlení, ale bez stěhování a bez splátek

Peníze z nemovitosti bez prodeje a stěhování? Jako důchodce můžete využít reverzní hypotéku. Jednorázová výplata, ale i doživotní renta. Kde jsou háčky? Na co pozor?

Půjčky

22.03.2024

Půjčka od lichváře: Jak je poznat? Jak se nenechat napálit?

Půjčka od lichváře je finanční zlo. Lichvář zneužívá tísně klientů a vydělává na sankcich a zabavování majetku. Přitom se mu dá snadno vyhnout. Zjistěte jak.