Finanční arbitr: bezplatná pomoc při sporu s poskytovatelem

Úřad finančního arbitra je zaměřen na spotřebitelské mimosoudní řešení sporů. Sporů vzniklých mezi spotřebitelem a poskytovatelem finanční služby, jako je například půjčka, penzijní spoření, investice či směnárenské operace. Kdy a jak se můžete na finančního arbitra a kdy se jeho pomoci předem zříkáte? Jak vůbec pracuje a kde najít jeho dosavadní výsledky?

Finanční arbitr: bezplatná pomoc při sporu s poskytovatelem

Klíčové informace

icon

Finanční arbitr je bezplatná pomoc spotřebitelům, kteří se dostali do sporu s finanční institucí v oblasti plateb, půjček, životního pojištění, penzijních produktů, investic, směnárenství či stavebního spoření

icon

Podnikatelé se na finančního arbitra obrátit nemohou. Pozor: jste-li živnostník, ale vzali jste si spotřební půjčku pro osobní potřeby, jste zahrnuti mezi spotřebitele, a tím i do okruhu osob, kterým se arbitr může věnovat.

icon

Prvním krokem arbitra bude pokus o smír, o dohodu mezi vámi a finanční institucí. Nebude-li možný, přistoupí arbitr k vydání rozhodnutí.

icon

Rozhodnutí arbitra je stejně závazné jako rozhodnutí soudu. Je však i soudem přezkoumatelné.

Finanční arbitr je tu pro spotřebitele

Že bude arbitr řešit finanční služby, je jasné už z názvu tohoto úřadu. Důležité je však vědět, že půjde vždy jen o finance spotřebitelské. Nikdy o peníze a další služby použité v podnikání. Zejména na půjčku na IČO a půjčku pro OSVČ na svých stránkách arbitr varovně upozorňuje právě ve smyslu ztráty možnosti využít pomoc z jeho strany:

Sekce: Co mám dělat, když… „Potřebuji půjčit peníze a věřitel mi je půjčí jen tehdy, pokud mám živnostenský list?

Odpověď: „Vím, že kdybych takovou smlouvu uzavřel, zbavil bych se tím všech práv, která bych jinak měl podle zákona o spotřebitelském úvěru jako spotřebitel (předsmluvní informace, možnost odstoupení od smlouvy, předčasné splacení aj.). V případě jakýchkoliv problémů bych se pak ani nemohl obrátit na finančního arbitra, neboť ten není příslušný spory z takovýchto smluv řešit.“

Jaké postavení má finanční arbitr, čeho je součástí?

Finanční arbitr je úřad státu, vytvořený na základě zákona, konkrétně jde o zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Financovaný je ze státního rozpočtu, a díky tomu může své služby spotřebitelům poskytnout zdarma. Co se poskytovatelů týká, ti se na arbitra obracet nemohou (jsou to podnikatelské subjekty).

Prioritním cílem arbitra je nalezení smíru mezi spotřebitelem a poskytovatelem finanční služby. Jde totiž o „mimosoudní orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů na finančním trhu“. Teprve když není možné smírné řešení (dohoda), přistupuje arbitr k rozhodnutí, které má účinnost rozhodnutí soudu.

Arbitr smí rozhodovat spory v těchto oblastech

Finanční arbitr má zákonem vymezené oblasti, v nichž se smí angažovat. Jsou to:

 • platební služby - služby pro spotřebitele v oblasti plateb, elektronických peněz atp. Sem patří především bankovní a další peněžní účty, platební karty aj.
 • úvěry - jedině spotřebitelské půjčky poskytované bankami a licencovanými nebankovními společnostmi
 • investice - zde jde o fondy kolektivního investování nebo o nebo srovnatelné zahraniční investiční fondy
 • životní pojištění - pozor, pouze životní. Pojištění majetkové, jako je povinné ručení nebo pojištění nemovitosti, sem nespadá
 • stavební spoření - kompletní služby ze strany stavebních spořitelen a zprostředkovatelů stavebního spoření
 • penzijní produkty - vše ohledně doplňkového penzijního spoření a penzijního připojištění. Brzy sem bude patřit i dlouhodobý investiční produkt nebo alternativní fondy penzijního spoření
 • směnárenská činnost - asi netřeba popisovat, snad jen že se týká jak bank, tak i drobných poskytovatelů této služby.

Kam arbitr zasahovat nemůže

Všechny ostatní oblasti finančních služeb, byť by byly cíleny na spotřebitele, se ocitají mimo působnost tohoto úřadu. Ale to není vše: arbitr nesmí pomoci ani s těmi spory, které už jsou před soudem nebo před rozhodcem. A o kterých už bylo na těchto místech rozhodnuto.

Pomáháme v rozhodování. Srovnejte si půjčky u nás

Jednoduše a rychle

Srovnat půjčky

Co arbitr nejčastěji řeší

Abyste si udělali konkrétnější představu o arbitrově fungování, především o záležitostech, které řeší, následují kapitolky s vyjmenováním typických sporů, resp. oblastí, jimž se v dané sekci věnuje. 

Co arbitr nejčastěji řeší v oblasti úvěrů

 • posouzení úvěruschopnosti 
 • platnost smlouvy o úvěru, smluvní pokuty nebo jiného smluvního ujednání 
 • platnost odstoupení od smlouvy o úvěru nebo zprostředkovatelské smlouvy 
 • správnost poplatku za předčasné splacení úvěru
 • určení výše závazku ze smlouvy o úvěru
 • náhradu škody způsobené věřitelem nebo zprostředkovatelem
 • zesplatnění úvěru
 • poplatky ze smlouvy o úvěru nebo zprostředkovatelské smlouvy
 • výpočet RPSN
 • poplatky ze smlouvy, smluvní pokutě nebo jiného smluvního ujednání.

Co arbitr nejčastěji řeší v oblasti platebních služeb

 • spor v případě nevydání peněz bankomatem
 • spor v případě nezaúčtování hotovosti při vkladu
 • spor o výpověď platebního účtu
 • neprovedení platební transakce (odmítnutí provést platební transakci)
 • vícenásobné zaúčtování transakce 
 • zneužití platební karty třetí osobou
 • opožděná realizace platební transakce nebo neprovedení inkasa.

Co arbitr nejčastěji řeší v oblasti investic

 • vypořádání realizovaného pokynu k nákupu / prodeji / výměně podílového listu
 • spor o hodnotu podílového listu
 • spor o řádné provedení 
 • náhradu škody způsobené obchodníkem s cennými papíry nebo investičním zprostředkovatelem 
 • spor o poplatek
 • spor při plnění informačních povinností investiční společností nebo investičním fondem.
 • platnost nebo ukončení smlouvy o poskytování investiční služby. 

Co arbitr nejčastěji řeší v oblasti životního pojištění

 • platnost pojistné smlouvy nebo jejího ujednání
 • náhradu škody způsobenou porušením povinností při sjednávání smlouvy
 • výši odkupného. 

Co arbitr nejčastěji řeší v oblasti stavebního spoření

 • výši poplatku účtovaného stavební spořitelnou
 • platnost smlouvy o stavebním spoření nebo smluvního ujednání takové smlouvy
 • výši vyplacené státní podpory
 • platnost jednostranné změny smlouvy o stavebním spoření 
 • platnost výpovědi nebo ukončení smlouvy o stavebním spoření
 • náhradu škody za porušení povinností zprostředkovatele stavebního spoření.

Co arbitr nejčastěji řeší v oblasti penzijních produktů

 • platnost smlouvy o penzijním připojištění, doplňkovém penzijním spoření
 • platnost výpovědi smlouvy 
 • výši poplatku
 • výši připsaného a vyplaceného státního příspěvku
 • výplatu finančního plnění z penzijních produktů
 • náhradu škody za porušení povinností.

Co arbitr nejčastěji řeší v oblasti směnárenské činnosti

 • odstoupení od smlouvy o směnárenském obchodu,
 • výši poplatku za provedení směnárenského obchodu,
 • platnosti směnárenského obchodu,
 • výši směnného kurzu.

Jak se finančnímu arbitrovi dostat?

Stačí online. Všechny záležitosti nutné k podání návrhu na zahájení řízení vyřídíte přes internet. Ale: než se do toho pustíte, nejprve písemně kontaktujte poskytovatele finanční služby a chtějte po něm, aby na vaši stížnost reagoval, aby vám vyhověl, případně vysvětlil, proč nevyhoví.

Je to důležité, neboť se arbitr bude zajímat, zda podání návrhu předcházel pokus o smír mezi vámi a poskytovatelem služby. I kdyby poskytovatel neodpověděl, máte důkaz, že jste se o řešení situace pokoušeli. Ale marně.

Na stránkách finančního arbitra najdete formulář s návrhem na zahájení řízení. Ten smíte vytisknout a poslat klasickou poštou, nebo jej poslat elektronicky, nejlépe datovou schránkou. Postupujte podle Průvodce podáním návrhu, ukáže vám, jak na jednotlivé kroky.

Jak proběhne samotné řízení?

Arbitr vyzve poskytovatele finanční služby, s níž jste ve sporu, aby se k situaci vyjádřila. Důležitý je fakt, že oslovená finanční instituce má povinnost na výzvu finančního arbitra reagovat, a to do 15 dní, výjimečně déle. Nejprve bude celé řízení směřovat ke smíru. Je pokud se ho nepodaří dosáhnout, vydá arbitr rozhodnutí.

Celý proces se má stihnout do 90 dní od shromáždění všech nutných podkladů. Výsledku rozhodnutí se můžete vy i druhá strana podrobit. Anebo s ním jít k soudu a nechat jej přezkoumat. Jak vypadají výsledky řízení, si můžete prohlédnout ve Sbírce rozhodnutí.

Zdroje: Finanční arbitr / Zákon o finančním arbitrovi

 

 

Srovnejte si půjčky bez úroků a poplatků

Srovnat půjčky

Autor:

Lenka Rutteová

Lenka Rutteová

Pro Bezvamoney.cz píše články zaměřené na osobní finance, vystudovala na Ekonomicko-správní fakultě a součástí jejího vzdělávání je i složení zkoušky pro registraci u ČNB.

Zobrazit profil

Další články, které by vás mohly zajímat:

Půjčky

20.05.2024

Půjčka na zelené technologie: kdy má smysl?

Půjčka na fotovoltaiku znamená rychlé úspory na účtech i na daních. Kdo ji poskytuje, kolik stojí, jaké jsou podmínky a kde získat dotaci? Dozvíte se v článku

Půjčky

19.04.2024

Reverzní hypotéka: peníze za vaše bydlení, ale bez stěhování a bez splátek

Peníze z nemovitosti bez prodeje a stěhování? Jako důchodce můžete využít reverzní hypotéku. Jednorázová výplata, ale i doživotní renta. Kde jsou háčky? Na co pozor?

Půjčky

22.03.2024

Půjčka od lichváře: Jak je poznat? Jak se nenechat napálit?

Půjčka od lichváře je finanční zlo. Lichvář zneužívá tísně klientů a vydělává na sankcich a zabavování majetku. Přitom se mu dá snadno vyhnout. Zjistěte jak.