Insolvenční a exekuční rejstřík

V České republice existuje poměrně komplexní systém registrů dlužníků, jejichž informace se navzájem doplňují, a tím dávají poskytovatelům půjček rychlý náhled do úvěrové historie a bonity všech žadatelů, kteří je osloví svým zájmem o půjčku. Speciální pozornost je věnována evidenci těch dlužníků, kteří se z rozhodčí doložky nebo rozhodnutím soudu dostali do exekuce, případně už pro nezvládání svých dluhů vyhlásili osobní bankrot. Jde o tzv. insolvenční a exekuční rejstřík. Podívejme se nyní, kdo rejstříky vede, kde získat výpis z rejstříku exekucí i insolvencí a jak probíhá výmaz z nich. 

Insolvenční a exekuční rejstřík

Klíčové informace

icon

V České republice existuje komplexní systém registrů dlužníků, který poskytuje poskytovatelům půjček rychlý náhled do úvěrové historie a bonity žadatelů.

icon

Insolvenční a exekuční rejstřík eviduje dlužníky, kteří se dostali do exekuce nebo vyhlásili osobní bankrot.

icon

Centrální evidence exekucí (CEE) je provozována Exekutorskou komorou České republiky a zapisuje dlužníky, kteří nerespektovali exekuční výzvu a do 30 dní nezaplatili uvedenou částku.

Registry dlužníků

Běžné dlužnické registry jsou provozovány sdruženími poskytovatelů půjček, leasingů a dalších služeb spojených se splátkami, včetně například dodávek energie. Zápisy v těchto registrech většinou nebrání získání dalšího úvěru, dokonce si díky nim můžete budovat pověst dobrého klienta.

Jistě jste se s nimi běžnými registry dlužníků již několikrát setkali, možná se zajímali i o to, jak zjistit dluhy nebo jak získat výpis dluhů. Podrobnosti o nich najdete v našich dalších článcích věnovaných běžným registrům:

Exekuce a insolvence a jejich seznamy

V tomto textu však nahlédneme do speciálních registrů věnovaných jen a pouze vymáhání dluhů. Do těchto rejstříků se dostávají lidé v exekuci a/nebo v insolvenci. Databáze exekucí a insolvencí mají svá speciální pravidla pro zápisy do nich i výmazy z nich a také pro zjištění, zda jste v nich vedeni.

Pokud jste si tipovali, že jde o databáze vedené státní správou, když se do nich lidé dostanou často právě rozhodnutím soudu, máte pravdu jen z poloviny. Pouze jeden z obou rejstříků je vedený státem. Který? I to se v textu dozvíte. 

Dodejme jen, že jde o registry, které jsou nejčastěji navštěvovány poskytovateli půjček do výplaty nebo rychlých půjček.

Podrobné texty už jsme věnovali exekuci i insolvenci.

Centrální evidence exekucí neboli Exekuční rejstřík

Začněme Centrální evidencí exekucí (CEE), která bývá zjednodušeně označována jako Exekuční rejstřík. Jde o registr exekucí provozovaný Exekutorskou komorou České republiky (EK ČR), jinými slovy zájmovým sdružením soukromých fyzických osob vykonávajících činnost exekutorů.

Soukromá povaha tohoto seznamu exekucí je i důvodem, proč se v CEE evidují pouze exekuce, které nejsou vedeny soudy, orgány státní správy a samosprávy, finančními orgány či zdravotními pojišťovnami. Zapisovány jsou jen exekuce prováděné podle exekučního řádu (zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, zkráceně nazývaný exekuční řád).

Nicméně, činnost Centrální evidence exekucí není provozována „na divoko“, ale reguluje ji vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 329/2008 Sb. o centrální evidenci exekucí, která navazuje na exekuční řád, konkrétně je CEE upravena v jeho XIV. hlavě (§125).

Kdy se dlužník ocitne v rejstříku exekucí?

Zápis do Centrální evidence exekucí nepřichází ihned s vyhlášením exekuce a s doručením výzvy dlužníkovi. Do databáze exekucí se osoba dostane až po té, co marně uplyne 30denní lhůta k dobrovolnému plnění. Co to znamená? Dlužník, proti kterému je exekuce vedena, má 30 dní na to, aby doplatil dluh. Teprve když po dobu 30 dní nezaplatí, bude zapsán do CEE.

Exekuce se často uvalují na dlužníky, kteří si nedokázali předem spočítat cenu půjčky, nestačili pak na její splácení. Připomeňme si, že cenou úvěru je především RPSN neboli roční procentní sazba nákladů. Jak se RPSN liší od úroků a na co si dát pozor při porovnávání cen úvěrů, jsme psali v textu věnovaném právě RPSN.

Co se zapisuje do exekučního rejstříku?

V CEE jsou u každého člověka, na kterého byla uvalena exekuce podle exekučního řádu, zapisovány informace o zahájení exekuce, o jejím provedení, případně zastavení nebo o odkladu. Zapisovány jsou sem také dražební vyhlášky nebo oznámení dražebního roku. Ale pozor, technicky jsou dražby vedeny zvlášť v tzv. Portálu dražeb).

Po skončení exekuce nezůstává v CEE osoba vedena nijak dlouho – maximálně 15 dní po oficiálním završení exekuce. V CEE se také dozvíte, kdo a kdy byl pověřen provedením které exekuce, o jakou vymáhanou částku se jedná, jestli byla exekuce nařízena podle exekučního řádu, či jak se exekuční řízení vyvíjí.

O kom lze získat výpis exekuce?

Přemýšlíte, jak zjistit exekuci, kde získat seznam dlužníků exekuce, jak zjistit zda je někdo v exekuci, případně jak zjistit výši exekuce? Pak vězte, že je to poměrně snadné. Z CEE si můžete nechat vyjet záznamy o komkoliv! Výpisy však vždy budou bez rodného čísla osoby, na kterou se ptáte, a to i v případě, že se ptáte sami na sebe.

Exekutorská komora České republiky poskytuje službu nahlížení do exekučního rejstříku v podstatě jako preventivní ochranu pro všechny, kdo chtějí například pronajmout byt, půjčit známému, koupit auto či dům, prověřit nového partnera, zaměstnat nového člověka atd. Ještě před uzavřením smlouvy je takto možné si druhou stranu „proklepnout“, zda proti ní není vedena exekuce.

Jak požádat o výpis exekuce, kolik to stojí a lze zjistit exekuci zdarma?

Požádání o výpis z Centrální evidence exekucí je snadné, můžete si vybrat ze tří způsobů podání žádosti:

  • online přímo na webu exekučního rejstříku: www.ceecr.cz
  • osobně v sídle EK ČR v Praze nebo Brně (adresy najdete na tomto odkazu)
  • na poště či na úřadu - přepážka s Czech Pointem

Cena výpisů z exekučního rejstříku není nijak vysoká, jedna strana ověřeného výpisu z CEE stojí 50 Kč (pozor, některé výpisy se mohou protáhnout na více stran). Jestliže požádáte o online elektronický náhled, zaplatíte sice 60 Kč, ale můžete procházet neomezený počet stran. Abyste však mohli vyhledávat online, budete se muset registrovat. Kdo by stál o zaslání přihlašovacího hesla poštou, zaplatí ještě jednorázových 120,- Kč právě za papírové zaslání.

Takže jak zjistit dluhy zdarma? Je to možná zklamání, ale zdarma tuto službu téměř nikdo nenabídne. Pouze nahlédnutí do Insolvenčního rejstříku je zdarma. Výpisy z ostatních rejstříků rozhodně zdarma nejsou. A pokud ano, vězte, že jde o podvod! Databáze BRKI, NRKI, SOLUS, REPI nebo CEE jsou vedeny soukromými subjekty, kteří si za služby, tedy i za výpis, nechají zaplatit.

Jak zjistit exekuci podle jména nebo exekuci na osobu?

Postup je snadný – stačí zadat dotaz, zda se osoba daného jména a bydlící na dané adrese, případně právnická osoba (firma) nachází v seznamech CEE. Pokud bude nalezena, výpis ukáže i konkrétní informace o aktuálních exekucích.

Nabízí se i postup jak zjistit exekuci podle čísla – a to buď podle rodného čísla osoby, podle IČ nebo IČO, také podle spisové značky exekuce. Z ní vyčtete i evidenční číslo exekutora (trojčíslí před písmeny Ex), který proces dostal na starosti. V seznamu exekutorů na stránkách Exekutorské komory pak snadno zjistíte, který exekutor se pod evidenčním číslem skrývá.

Potvrzení z CEE ale můžete dostat i o osobě (včetně vás), která v seznamu exekucí není (že tu není). V tomto případě Exekutorská komora České republiky vydá potvrzení o tom, že určitý údaj v evidenci exekucí zkrátka není zapsán. Výpis z CEE a také toto potvrzení jsou veřejnými listinami. Prokazují platnost zápisu v CEE k okamžiku, který je na nich uveden.

Ptáte se „Jak se dozvím o exekuci?“

Ale co když nežádáte o výpisy z CEE pravidelně - jak se v takovém případě dozvíte o své exekuci? Vězte, že exekuce vám musí být doručena doporučenou poštou v podobě oficiálního vyrozumění o zahájení exekuce. Jste-li majitelem datové schránky, pak pouze touto digitální formou.

Spolu s vyrozuměním přijde i výzva ke splnění vymáhané povinnosti. V ní je vyčíslena pohledávka, a to s tzv. příslušenstvím a zálohou na snížené náklady exekuce (ty jsou padesátiprocentní, pokud se závazek z exekuce uhradí do 30 dní od doručení této výzvy). Jestliže do 30 dní nezaplatíte, ocitnete se v Centrální evidenci exekucí.

Jakmile v ní budete, je další zadlužení logicky téměř nemožné. Banky lidem v exekuci půjčit nesmějí a většina nebankovek také ne. Nicméně potkat můžete i takové poskytovatele půjček bez registru, kteří to „risknou“ i s exekucí a peníze půjčí. Že je to krok do pekla, snad ani netřeba dodávat.

Potvrzení o bezdlužnosti pro státní správu

Je mnoho situací, kdy po vás úřady nebo soudy chtějí potvrzení o bezdlužnosti. Co to znamená? Ve většině případů požadují právě výpis z exekučního rejstříku, někdy si řeknou i o výpis z Insolvenčního rejstříku, a to i přes fakt, že je přístupný volně a veřejně.

Insolvenční rejstřík

Jestliže se sejde příliš mnoho dluhů, případně se dlužník propadá do spirály roztočené byť z jedné jediné půjčky (třeba kvůli úrokům z prodlení), nabízí se řešení v podobě vyhlášení osobního bankrotu neboli insolvence neboli oddlužení. Všechny tři pojmy znamenají to stejné (podrobnostem oddlužení se věnujeme v tomto textu).

Mají i insolvence registr? Samozřejmě, že ano. Jakmile se dlužník ocitne v insolvenčním řízení, je zapsán do tzv. Insolvenčního rejstříku. Rejstřík insolvencí byl zřízen na základě Insolvenčního zákona (zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení).

Insolvenční rejstřík dlužníků bývá označován zkratkou ISIR (Informační Systém Insolvečního Rejstříku) a najdete jej na webové stránce s podobnou adresou: isir.justice.cz. Slovíčko „justice“ jasně značí, že Insolvenční rejstřík je součástí informačního systému českého soudnictví (celý informační systém se označuje zkratkou ISAS).

Kdo vede Insolvenční rejstřík?

ISIR je jediným seznamem dlužníků, který vede státní správa, konkrétně Ministerstvo spravedlnosti. Správu rejstříku mají na starosti jednotlivé krajské soudy, jedná se o tzv. rejstříkové soudy. Vedou agendu o dlužných subjektech spadajících do jejich územní působnosti.

Jaké informace jsou vedeny v Insolvenčním rejstříku?

ISIR obsahuje zejména seznam dlužníků v insolvenci. Je rozdělen do více častí, na insolvenční rejstřík fyzických osob, dále podnikajících fyzických osob (živnostníků) a samozřejmě i firem. Vedeni jsou zde všichni dlužníci, kteří kdy vyhlásili bankrot nebo (v případě podnikatelů a firem) stáli těsně před ním.

ISIR obsahuje též seznam insolvenčních správců a dokumentaci spojenou s insolvenčním řízením (tzv. insolvenční spisy). Všechny tyto údaje jsou veřejně přístupné. Nezapomeňme však ani na tzv. „nezveřejněné“ údaje, které v ISIR vedené sice jsou, ale nezobrazují se běžné veřejnosti, pouze soudům nebo např. insolvenčním správcům.

Kdy se dlužník zapisuje do Insolvenčního rejstříku?

Insolvenční rejstřík eviduje dlužníky poté, co podali návrh na zahájení insolvenčního řízení. Zápis do insolvenčního rejstříku upravuje zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád. Návrh na zahájení oddlužení lze podat i tehdy, když úpadek teprve hrozí.

V rejstříku bude vedle údajů o dlužníkovi, výši dluhu a věřitelích zapsána i forma prováděné exekuce. Na výběr přitom jsou čtyři způsoby, exekutor je smí kombinovat:

Kdy dojde k výmazu z Insolvenčního rejstříku?

Výmaz z registru dlužníků po insolvenci není nikdy úplný, dlužníci v něm zůstávají vedeni stále. Ale po pěti letech od skončení insolvence je zobrazení dlužníka ve veřejně přístupném ISIR znemožněno. Veřejnost (včetně poskytovatelů půjček) sice pak údaje o insolvenci dané osoby nevidí, ale v historii rejstříku přístupné soudům a insolvenčním správcům zůstává.

Jestliže však insolvenční řízení skončí zamítnutím ins. návrhu či jeho zastavením, může dlužník tři měsíce poté požádat o vyškrtnutí z rejstříku. Soud jej sice opět nevyškrtne úplně, ale údaje o něm znepřístupní do 15 dní od doručení žádosti.

A jak zjistit, jestli jsem v insolvenci?

Insolvenční rejstřík má podobu volně přístupného seznamu, ve kterém můžete na internetu zdarma vyhledávat, jakkoliv dlouho potřebujete. Najít můžete údaje jak o sobě, tak o komkoliv jiném, kdo je v insolvenci, a samozřejmě i o firmách, které vyhlásily bankrot.

Najdete zde jak identifikační data dlužníka, tak i vše o jeho insolvenci (či insolvencích). Pokud je bankrot zdárně ukončen, zapíše insolvenční správce do ISIR, že došlo k oddlužení nebo k vyřízení celé věci, případně u firmy k úpadku.

Shrnutí závěrem

O exekučním rejstříku i o rejstříku insolvencí tu padla spousta informací. Proto si je závěrem shrňme do jakéhosi přehledu, který byste si z textu měli odnést.

Exekuční rejstřík neboli Centrální evidence exekucí (CEE) je vedena Exekutorskou komorou ČR a zapisovány do ní jsou všichni dlužníci, kteří nerespektovali exekuční výzvu a do 30 dní nezaplatili uvedenou částku. Z CEE je dlužník vymazán do 15 dní po té, co je exekuce skončena. Výpis je zpoplatněn a dá se získat i online. Prověřit můžete nejen sebe, nýbrž i kohokoliv jiného – služba slouží i jako preventivní ověření kohokoliv, s kým potřebujete uzavřít obchod nebo třeba pracovní smlouvu.

Insolvenční rejstřík (ISIR) je spravován krajskými soudy, které do něj zapisují všechny dlužníky, co podali návrh na zahájení insolvenčního řízení. Po skončení oddlužení se však osoby z rejstříku nemažou, jen se po pěti letech „zneviditelňují“ pro veřejnost. Výpisy z ISIR jsou zcela zdarma, databáze je přístupná online.

Zdroje: Exekutorská komora ČR / isir.justice.cz / Sbírka zákonů / justice.cz

Autor:

Lenka Rutteová

Lenka Rutteová

Pro Bezvamoney.cz píše články zaměřené na osobní finance, vystudovala na Ekonomicko-správní fakultě a součástí jejího vzdělávání je i složení zkoušky pro registraci u ČNB.

Zobrazit profil

Další články, které by vás mohly zajímat:

Osobní finance

18.03.2021

Insolvence, nebo exekuce? Jak se dostat ven z dluhové pasti

Exekuce vs. insolvence. V čem se liší exekuce a insolvence? Kdy je výhodnější insolvence a jaké výhody přináší. Může nastat souběh exekuce a insolvence?

Půjčky

11.03.2021

Půjčka po insolvenci

Jak je to s půjčkou po insolvenci? Za jak dlouho o ni požádat? Půjčí po insolvenci i banka nebo jen nebankovka? Pro koho je půjčka po insolvenci vhodná?

Půjčky

12.01.2021

Jaké jsou v ČR registry dlužníků a k čemu slouží?

Co jsou registry dlužníků, k čemu je vlastně máme a co se v nich o vás dá zjistit? Kde získat výpis z registrů dlužníků a kde požádat o výmaz? Odpovědi jsou tady.