Slovník pojištění 9. díl - penzijní spoření

Pojistný trh vytvořil během dlouhé doby své existence mnoho roztodivných produktů.  Některé se osvědčily a zůstávají v praxi již desítky let, jiné měly jepičí život. My jsme se podívali, jaké produkty nám pojišťovny nabízejí v současnosti. Vytvořili jsme jejich seznam a ke každému z nich přidali základní popis, výhody, nevýhody a také zda je možnost si toto pojištění tzv. odečíst z daní.

Slovník pojištění 9. díl - penzijní spoření

Předchozích osm dílů jsme zaměřili na tato pojištění: pojištění osob – jak základní, tak rozšířené varianty, dále na pojištění majetku občanů, na pojištění motorových vozidel a na pojištění určené pro podnikatele, pojištění právní ochrany a také pojištění odpovědnosti, v neposlední řadě na pojištění cestovní. V posledním, devátém dílu tohoto slovníčku pojištění se podíváme na penzijní spoření, přestože toto nenese „pojištění“ ve svém názvu. Ale charakter pojištění v podstatě má.

Díl devátý: penzijní spoření

Podle názvu se jedná o shromažďování finančních prostředků, které pak člověk bude mít k dispozici v důchodu. V České republice je to nyní jediný nástroj, jak si s příspěvky od státu spořit na důchod. Cílem penzijního spoření je dát každému občanovi možnost zabezpečit si s předstihem na důchod takovou částku, jakou si sám zvolí, respektive jakou si může dovolit.

Stát penzijní spoření podporuje různě vysokými příspěvky. Důvod podpory je ten, že spoření výhodné nejen pro klienta samotného, ale následně i pro celou ekonomiku. Konkrétní výše podpory se pohybuje od 90 do 230 Kč měsíčně a závisí na výši klientem vkládaných prostředků.

Pojišťovny a penzijní společnosti ke svým produktům často nabízejí různá zvýhodnění a doplňkové programy, například ve formě spořících platebních karet, zvýhodnění naspořených částek, bonusových výnosů apod.

V čem je pojištění penzijní?

Jednoduše v tom, že finanční prostředky z něj lze bez sankcí čerpat až po dosažení důchodového věku. Čerpat lze dvěma způsoby – najednou celou částku nebo pravidelnou rentu.

Zaměstnavatel může svým zaměstnancům přispívat na penzijní spoření a tento příspěvek si odečítat ze svého daňového základu. Takto má možnost odečíst až 3% z vyměřovacího základu zaměstnance. 

Peníze lze vybrat i dříve, ale je to značně nevýhodné. Jednak musí člověk dodanit čerpané daňové úlevy a jednak získá pouze tzv. odbytné, tedy ne celou naspořenou částku – jinými slovy: o většinu peněz přijde.
 
Pokud klient zemře před dosažením důchodového věku, je předmětem dědického řízení také pouze odbytné. Peníze obdrží buď ten, koho klient při uzavírání smlouvy o penzijním spoření určil, nebo ten, o kom tak rozhodne soud v rámci dědického řízení (když nikdo ve smlouvě stanoven nebyl). Peníze mohou chodit i ve formě tzv. pozůstalostní penze – ale i to musí být předem stanoveno ve smlouvě.

Lze pojistné odečítat z daní?

Ano, po splnění zákonem daných podmínek lze odečítat ze základu daně z příjmu. V tomto případě se jedná o podmínku, že klient musí platit více než 12 tisíc korun ročně.

Výhody penzijního spoření

  • státní příspěvek minimálně 90 a maximálně 230 Kč měsíčně;
  • možnost odečítat z daní z příjmu 15% z částky nad 12.000 Kč za rok;
  • může přispívat i zaměstnavatel a odečíst si příspěvek z daňového základu;
  • možnost čerpat zvýhodnění nastavená společností, u které klient spoří na důchod.

Nevýhody penzijního spoření

  • nízké zhodnocení vkládaných částek – i přes státní podporu a daňové úlevy stěží pokryje inflaci – pojišťovny a penzijní společnosti se nesoustředí na dobré výsledky fondů právě proto, že stát poskytuje své příspěvky a úlevy;
  • peníze lze vybrat až po dosažení důchodového věku;
  • na vklady se nevztahuje klasické pojištění vkladů, jako známe například z bankovních účtů. Tato nevýhoda je částečně kompenzována funkcí tzv. depozitáře, kdy jde o banku, u které jsou účty penzijní společnosti a která zajišťuje obchodování na finančním trhu a běžný platební styk. Dále penzijní společnosti podléhají státnímu dozoru.

Další články, které by vás mohly zajímat:

Pojištění

18.01.2023

Snadné a rychlé tipy, jak ušetřit na povinném ručení

Letošní rok se ponese v duchu velkého zdražování. Připlatíme si za půjčky, za energie, za práci, zkrátka za všechno. Proto není divu, že hledáme cesty, jak ušetřit a ulehčit tak alespoň z části napjatému rodinnému rozpočtu.

Pojištění

26.10.2022

Pojištění schopnosti splácet - má pro dlužníka nějaký smysl?

Zvažujete pojištění půjčky? Měli byste znát podmínky. Ukážeme vám, že pro pojistitele není úraz jako úraz a nemoc jako nemoc, ztrátu zaměstnání nevyjímaje!

Pojištění

15.07.2020

Na dovolenou autem? Jak správně pojistit auto před cestou do zahraničí

Rady a tipy, jak správně pojistit sebe, ale také jak pojistit svůj vůz, když cestujete autem na dovolenou do zahraničí.