Slovník pojištění 7. díl - pojištění odpovědnosti za škodu

Datum publikování: 27.06.2017
Slovník pojištění 7. díl - pojištění odpovědnosti za škodu

Pojistný trh vytvořil během dlouhé doby své existence mnoho roztodivných produktů.  Některé se osvědčily a zůstávají v praxi již desítky let, jiné měly jepičí život. My jsme se podívali, jaké produkty nám pojišťovny nabízejí v současnosti. Vytvořili jsme jejich seznam a ke každému z nich přidali základní popis, výhody, nevýhody a také zda je možnost si toto pojištění tzv. odečíst z daní.

Prvních šest dílů jsme zaměřili na pojištění osob – jak základní, tak rozšířené varianty, dále na pojištění majetku občanů, na pojištění motorových vozidel a na pojištění určenému pro podnikatele (s výjimkou pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění právní ochrany), právě pojištění právní ochrany bylo rozebráno v díle šestém. V sedmém díle se podíváme na pojištění odpovědnosti. V dalších dvou dílech se pak zaměříme na cestovní pojištění a penzijní spoření, přestože toto nenese „pojištění“ ve svém názvu.

Díl sedmý: pojištění odpovědnosti za škodu

V tomto případě se jedná o pojištění finančních následků našeho jednání nebo dokonce i vlastnictví, kterým můžeme způsobit škodu někomu jinému – a tuto škodu finančně nahrazovat. Pojišťovna v rámci plnění z tohoto pojištění pak uhradí vzniklou škodu, většinou však s nějakou spoluúčastí.

Pojištění odpovědnosti za škodu má dvě základní podoby:

 1. pojištění občanů a 
 2. pojištění podnikatelů a právnických osob.

1. Pojištění občanů

Pojištění odpovědnosti občanů se nejčastěji sjednává jako součást pojištění domácnosti – a kryje rizika spojená s běžným občanským životem, jako je například vytopení sousedů z prasklé pračky, poškození věcí sousedů vaším domácím mazlíčkem, poškození cizích věcí při sportování nebo zábavě, případně škoda nechtěně způsobená vašimi dětmi, například v obchodě při nakupování, kdy dítě třeba shodí a rozbije zboží z regálu. Pojištění se vztahuje třeba i na kutily, pokud by svou činností nějak poškodili majetek či zdraví svého okolí.

Toto pojištění se vztahuje na všechny členy žijící v jedné domácnosti, a pokud jedete na dovolenou a o byt se vám bude starat někdo jiný, může se po dobu vaší nepřítomnosti vztahovat pojištění i na tohoto člověka.

Pojištění občanské odpovědnosti lze i rozšířit, například o:

 • pojištění při chovu domácích hospodářských zvířat (pokud by ovce utekly do pole a způsobily na něm škodu); 
 • pojištění legálního držení a používání zbraní k soukromým účelům; 
 • pojištění při jízdě na koni či jiné rekreační sportovní činnosti;
 • používání malých plavidel ke sportu a rekreaci atd.

Pojištění občanské odpovědnosti je platné na území ČR, ale lze jej rozšířit i na státy Evropy. Jsou v nabídce také různé limity pojistného plnění, ale i spoluúčasti.

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 20 000 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 250 000 Kč

Pojištění občanů může mít ještě další dvě podoby, konkrétně: 

 • pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu povolání a 
 • pojištění odpovědnosti za škodu z držení nemovitosti.

Svému zaměstnavateli odpovídá zaměstnanec za škody způsobené při výkonu povolání, a to až do výše 4,5 násobku platu. Je přitom jedno, zda škoda vznikla přímo v zaměstnání anebo naopak doma, například při používání služebního notebooku. V případě pojistné události nahradí škodu pojišťovna. Pojištění z výkonu povolání lze uzavřít i na služební automobil, ale v tomto případě musí být automobil v pojistné smlouvě výslovně uveden.

V případě držení nemovitosti jde například o pojištění škod způsobených jiným lidem na namrzlém chodníku patřícím k vaší nemovitosti. Škoda ale může vzniknout jakkoliv jinak, třeba uvolněním čehokoliv z vašeho domu, čímž dojde k poškození majetku souseda.

Všechny typy pojištění občanské odpovědnosti se vztahují i na škody způsobené na zdraví třetích osob.

2. Pojištění podnikatelů a právnických osob

Pojištění výdělečné činnosti podnikatelů a právnických osob lze v podstatě rozdělit do tří základních skupin podle toho, na co se vztahuje:

 • pojištění obecné odpovědnosti podnikatelů a právnických osob;
 • pojištění profesní odpovědnosti;
 • pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy statutárního nebo jiného orgánu společnosti.

Obecná odpovědnost je brána jako odpovědnost ve formě náhrady škody či újmy způsobené pojištěným podnikatelem nebo právnickou osobou v důsledku jeho výdělečné činnosti. Takže může jít například o škodu způsobenou vadným výrobkem, nedobře poskytnutou službou, škodu na věcech zaměstnanců, škodu způsobenou v areálu zaměstnavatele, poskytovatele služeb, v obchodě apod. Škoda se ze strany pojišťovny hradí až do výše dohodnutého limitu plnění.

Profesní odpovědnost je pojištěna povinně u zákonem vyjmenovaných profesí. Zde se jedná zejména o činnosti duševního charakteru, např. advokáti, architekti, autorizovaní inženýři, účetní, daňoví poradci, auditoři, pojišťovací agenti, makléři, ale také třeba lékaři, přestože jejich činnost mnohdy bývá i fyzická.

Co se týká členů statutárního orgánu, hradí toto pojištění škody způsobené třetím osobám (nikoliv firmě samotné) porušením povinnosti vyplývající z postavení člena statutárního nebo dozorčího orgánu, případně manažera.

Slovník pojištění 1. díl - základní druhy pojištění osob

Slovník pojištění 2. díl - ostatní formy pojištění osob

Slovník pojištění 3. díl - pojištění majetku občanů

Slovník pojištění 4. díl - pojištění motorových vozidel

Slovník pojištění 5. díl - pojištění určené pro podnikatele

Slovník pojištění 6. díl - pojištění právní ochrany

Slovník pojištění 7. díl - pojištění odpovědnosti za škodu

Slovník pojištění 8. díl - cestovní pojištění

Slovník pojištění 9. díl - penzijní spoření