Slovník pojištění 7. díl - pojištění odpovědnosti za škodu

Pojistný trh vytvořil během dlouhé doby své existence mnoho roztodivných produktů.  Některé se osvědčily a zůstávají v praxi již desítky let, jiné měly jepičí život. My jsme se podívali, jaké produkty nám pojišťovny nabízejí v současnosti. Vytvořili jsme jejich seznam a ke každému z nich přidali základní popis, výhody, nevýhody a také zda je možnost si toto pojištění tzv. odečíst z daní.

Slovník pojištění 7. díl - pojištění odpovědnosti za škodu

Prvních šest dílů jsme zaměřili na pojištění osob – jak základní, tak rozšířené varianty, dále na pojištění majetku občanů, na pojištění motorových vozidel a na pojištění určenému pro podnikatele (s výjimkou pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění právní ochrany), právě pojištění právní ochrany bylo rozebráno v díle šestém. V sedmém díle se podíváme na pojištění odpovědnosti. V dalších dvou dílech se pak zaměříme na cestovní pojištění a penzijní spoření, přestože toto nenese „pojištění“ ve svém názvu.

Díl sedmý: pojištění odpovědnosti za škodu

V tomto případě se jedná o pojištění finančních následků našeho jednání nebo dokonce i vlastnictví, kterým můžeme způsobit škodu někomu jinému – a tuto škodu finančně nahrazovat. Pojišťovna v rámci plnění z tohoto pojištění pak uhradí vzniklou škodu, většinou však s nějakou spoluúčastí.

Pojištění odpovědnosti za škodu má dvě základní podoby:

 1. pojištění občanů a 
 2. pojištění podnikatelů a právnických osob.

1. Pojištění občanů

Pojištění odpovědnosti občanů se nejčastěji sjednává jako součást pojištění domácnosti – a kryje rizika spojená s běžným občanským životem, jako je například vytopení sousedů z prasklé pračky, poškození věcí sousedů vaším domácím mazlíčkem, poškození cizích věcí při sportování nebo zábavě, případně škoda nechtěně způsobená vašimi dětmi, například v obchodě při nakupování, kdy dítě třeba shodí a rozbije zboží z regálu. Pojištění se vztahuje třeba i na kutily, pokud by svou činností nějak poškodili majetek či zdraví svého okolí.

Toto pojištění se vztahuje na všechny členy žijící v jedné domácnosti, a pokud jedete na dovolenou a o byt se vám bude starat někdo jiný, může se po dobu vaší nepřítomnosti vztahovat pojištění i na tohoto člověka.

Pojištění občanské odpovědnosti lze i rozšířit, například o:

 • pojištění při chovu domácích hospodářských zvířat (pokud by ovce utekly do pole a způsobily na něm škodu); 
 • pojištění legálního držení a používání zbraní k soukromým účelům; 
 • pojištění při jízdě na koni či jiné rekreační sportovní činnosti;
 • používání malých plavidel ke sportu a rekreaci atd.

Pojištění občanské odpovědnosti je platné na území ČR, ale lze jej rozšířit i na státy Evropy. Jsou v nabídce také různé limity pojistného plnění, ale i spoluúčasti.

Pojištění občanů může mít ještě další dvě podoby, konkrétně: 

 • pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu povolání a 
 • pojištění odpovědnosti za škodu z držení nemovitosti.

Svému zaměstnavateli odpovídá zaměstnanec za škody způsobené při výkonu povolání, a to až do výše 4,5 násobku platu. Je přitom jedno, zda škoda vznikla přímo v zaměstnání anebo naopak doma, například při používání služebního notebooku. V případě pojistné události nahradí škodu pojišťovna. Pojištění z výkonu povolání lze uzavřít i na služební automobil, ale v tomto případě musí být automobil v pojistné smlouvě výslovně uveden.

V případě držení nemovitosti jde například o pojištění škod způsobených jiným lidem na namrzlém chodníku patřícím k vaší nemovitosti. Škoda ale může vzniknout jakkoliv jinak, třeba uvolněním čehokoliv z vašeho domu, čímž dojde k poškození majetku souseda.

Všechny typy pojištění občanské odpovědnosti se vztahují i na škody způsobené na zdraví třetích osob.

2. Pojištění podnikatelů a právnických osob

Pojištění výdělečné činnosti podnikatelů a právnických osob lze v podstatě rozdělit do tří základních skupin podle toho, na co se vztahuje:

 • pojištění obecné odpovědnosti podnikatelů a právnických osob;
 • pojištění profesní odpovědnosti;
 • pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy statutárního nebo jiného orgánu společnosti.

Obecná odpovědnost je brána jako odpovědnost ve formě náhrady škody či újmy způsobené pojištěným podnikatelem nebo právnickou osobou v důsledku jeho výdělečné činnosti. Takže může jít například o škodu způsobenou vadným výrobkem, nedobře poskytnutou službou, škodu na věcech zaměstnanců, škodu způsobenou v areálu zaměstnavatele, poskytovatele služeb, v obchodě apod. Škoda se ze strany pojišťovny hradí až do výše dohodnutého limitu plnění.

Profesní odpovědnost je pojištěna povinně u zákonem vyjmenovaných profesí. Zde se jedná zejména o činnosti duševního charakteru, např. advokáti, architekti, autorizovaní inženýři, účetní, daňoví poradci, auditoři, pojišťovací agenti, makléři, ale také třeba lékaři, přestože jejich činnost mnohdy bývá i fyzická.

Co se týká členů statutárního orgánu, hradí toto pojištění škody způsobené třetím osobám (nikoliv firmě samotné) porušením povinnosti vyplývající z postavení člena statutárního nebo dozorčího orgánu, případně manažera.

Další články, které by vás mohly zajímat:

Pojištění

18.01.2023

Snadné a rychlé tipy, jak ušetřit na povinném ručení

Letošní rok se ponese v duchu velkého zdražování. Připlatíme si za půjčky, za energie, za práci, zkrátka za všechno. Proto není divu, že hledáme cesty, jak ušetřit a ulehčit tak alespoň z části napjatému rodinnému rozpočtu.

Pojištění

26.10.2022

Pojištění schopnosti splácet - má pro dlužníka nějaký smysl?

Zvažujete pojištění půjčky? Měli byste znát podmínky. Ukážeme vám, že pro pojistitele není úraz jako úraz a nemoc jako nemoc, ztrátu zaměstnání nevyjímaje!

Pojištění

15.07.2020

Na dovolenou autem? Jak správně pojistit auto před cestou do zahraničí

Rady a tipy, jak správně pojistit sebe, ale také jak pojistit svůj vůz, když cestujete autem na dovolenou do zahraničí.