Slovník pojištění 5. díl - pojištění určené pro podnikatele

Pojistný trh vytvořil během dlouhé doby své existence mnoho roztodivných produktů.  Některé se osvědčily a zůstávají v praxi již desítky let, jiné měly jepičí život. My jsme se podívali, jaké produkty nám pojišťovny nabízejí v současnosti. Vytvořili jsme jejich seznam a ke každému z nich přidali základní popis, výhody, nevýhody a také zda je možnost si toto pojištění tzv. odečíst z daní.

Slovník pojištění 5. díl - pojištění určené pro podnikatele

První čtyři díly jsme zaměřili na pojištění osob – jak základní, tak rozšířené varianty, dále na pojištění majetku občanů a na pojištění motorových vozidel. Pátý díl bude věnován pojištění určenému pro podnikatele.  Příští díly vám přinesou základní informace o pojištění odpovědnosti, pojištění právní ochrany a také o cestovním pojištění. Do slovníčku zahrneme i penzijní spoření, přestože nenese „pojištění“ ve svém názvu.

Díl pátý: pojištění určené pro podnikatele

Podnikání je specifický druh lidské činnosti, který potřebuje specifický druh pojistné ochrany. Podnikatelská rizika jsou zcela jiná než rizika plynoucí z běžného občanského života. K rizikům se pak ještě přidává odpovědnost podnikatele vůči zaměstnancům, pokud nějaké má, a také vůči prostředí, ve kterém působí.

Podnikatelská štěstěna je vrtkavá a často se stává, že kdo není připraven, ten je překvapen. Pojišťovny však nabízejí celou řadu produktů firemního (podnikatelského) pojištění, které riziko podnikání sice nesnižují, ale jeho finanční dopady dokáží výrazně zredukovat.

K pojištění určenému pro podnikatele můžeme zařadit následující kategorie pojištěni:

 1. pojištění majetku;
 2. pojištění odpovědnosti za škodu;
 3. pojištění právní ochrany;
 4. pojištění finančních ztrát;
 5. pojištění pohledávek;
 6. zemědělské pojištění.

Pojďme se nyní na každé z nich podívat podrobněji:

1. Pojištění majetku

Předmětem tohoto pojištění je v podstatě vše, co náleží firmě, danému podnikateli a dokonce i jeho zaměstnancům. Takže v tomto pojištění lze pojistit věci movité, nemovitosti, vybavení firmy, její zásoby, dále nosiče dat a data v nich obsažená, know-how, prostředky pro reprodukci (modely, formy), cenné papíry, důležité listiny, peníze a další cenné věci, včetně věcí zaměstnanců.

Konkrétně je v rámci pojištění majetku uzavíráno například:

 • živelní pojištění: to je základ pojistné ochrany každého podnikatele, v podstatě je podobné jako pojištění nemovitostí občanů.
 • technické pojištění: jedná se například o strojní pojištění, pojištění stavebních a montážních rizik apod.
 • pojištění přerušení provozu: pojištění kryje škody vzniklé v důsledku přerušení provozu, přičemž nehraje roli, zda k přerušení došlo vlivem živelní události, krádeže či loupeže. Pojištění uhradí buď jen náklady, které musí firma platit, i když přerušila provoz (platy zaměstnanců, leasing, nájemné, energie apod.). Zahrnovat může ale i pojištění ušlého zisku.
 • pojištění proti odcizení: Zde je kryto nejen samotné odcizení věcí a duševního vlastnictví, ale i škody způsobené pachatelem (i v případě, kdy by krádež nakonec nebyla vůbec úspěšná).
 • dopravní pojištění, resp. pojištění přepravy: kryje riziko spojené s přepravou věcí, tedy poškození, zničení, odcizení či ztrátu přepravované věci.

2. Pojištění odpovědnosti za škodu

Na pojištění odpovědnosti za škodu se podrobněji podíváme v příštím díle věnovaném jak občanské, tak podnikatelské odpovědnosti za škodu.

3. Pojištění právní ochrany

I pojištění právní ochrany podnikatele bude předmětem jednoho z dalších dílů povídání o pojištění.

4. Pojištění finančních ztrát

Jde o ztráty způsobené riziky z výkonu povolání a také z nedostatečných příjmů.

Předmětem ochrany jsou škody nehmotné způsobené například komerční kriminalitou, kontaminací surovin, poškození software, zrušení akce (koncert, výstava, promotion atd.), vznikem nároku na odměnu (například u komerčních golfových turnajů), nebo i únosem a vydíráním.

5. Pojištění pohledávek

Zde jde o krytí ztrát způsobených nezaplacením odebraného zboží či služby. V tomto případě pojišťovna zaplatí neuhrazenou fakturu, včetně škody, sama pak vymáhá platbu od subjektu, který nezaplatil.

Jde o pojištění, které je důležité zejména pro podnikatele, kteří se snaží proniknout na nové trhy. Celkově se jedná o produkt, který stabilizuje podnikatelské prostředí.

6. Zemědělské pojištění

Rostlinná a živočišná výroba jsou absolutně specifickou oblastí podnikání, kde více než kdekoliv jinde záleží výsledek na vnějších podmínkách, které podnikatel sám o sobě nedokáže ovlivnit – počasí, přemnožení škůdců a škodící zvěře – například vlivem klimatických podmínek, přemnožení infekcí, požáry, povodně apod.

Pojištění zemědělských rizik je zaměřeno zejména na pojištění plodin, zvířat, lesů a zemědělských staveb (zde jde zejména o skleníky, fóliovníky, chovná zařízení atd.).

Další články, které by vás mohly zajímat:

Pojištění

18.01.2023

Snadné a rychlé tipy, jak ušetřit na povinném ručení

Letošní rok se ponese v duchu velkého zdražování. Připlatíme si za půjčky, za energie, za práci, zkrátka za všechno. Proto není divu, že hledáme cesty, jak ušetřit a ulehčit tak alespoň z části napjatému rodinnému rozpočtu.

Pojištění

26.10.2022

Pojištění schopnosti splácet - má pro dlužníka nějaký smysl?

Zvažujete pojištění půjčky? Měli byste znát podmínky. Ukážeme vám, že pro pojistitele není úraz jako úraz a nemoc jako nemoc, ztrátu zaměstnání nevyjímaje!

Pojištění

15.07.2020

Na dovolenou autem? Jak správně pojistit auto před cestou do zahraničí

Rady a tipy, jak správně pojistit sebe, ale také jak pojistit svůj vůz, když cestujete autem na dovolenou do zahraničí.