Slovník pojištění 8. díl - cestovní pojištění

Pojistný trh vytvořil během dlouhé doby své existence mnoho roztodivných produktů.  Některé se osvědčily a zůstávají v praxi již desítky let, jiné měly jepičí život. My jsme se podívali, jaké produkty nám pojišťovny nabízejí v současnosti. Vytvořili jsme jejich seznam a ke každému z nich přidali základní popis, výhody, nevýhody a také zda je možnost si toto pojištění tzv. odečíst z daní.

Slovník pojištění 8. díl - cestovní pojištění

Prvních sedm dílů jsme zaměřili na tato pojištění: pojištění osob – jak základní, tak rozšířené varianty, dále na pojištění majetku občanů, na pojištění motorových vozidel a na pojištění určené pro podnikatele, pojištění právní ochrany a také pojištění odpovědnosti. V osmém díle se podíváme na cestovní pojištění a poslední devátý díl pak zaměříme na penzijní spoření, přestože toto nenese „pojištění“ ve svém názvu.

Díl osmý: cestovní pojištění

Cestovní pojištění, jak napovídá jeho název, kryje finanční následky rizik spojených s cestováním po České republice, ale i do zahraničí. Pojišťovny průběžně aktualizují seznam zemí, kam vás na cestování nepojistí – jedná se logicky o země, kde je například válka nebo které jsou Ministerstvem zahraničních věcí ČR označeny jako nebezpečné. Na cestu kamkoliv jinam se pojistit můžete.

Musím si pojistit zahraniční cestu jinak než cestu po ČR?

Cestovní pojištění, které platí v ČR, neplatí v zahraničí a naopak. Často bývají také zvlášť smlouvy cestovního pojištění po Evropě a zvlášť po zbytku světa.

Jaký typ cesty kryje cestovní pojistka?

Pojistit se lze jak na cestu turistickou, tedy na dovolenou, tak na cestu pracovní nebo dokonce na cestu sportovní. Pojištění jsou uzavírána jak pro jednotlivce, tak pro celé rodiny, případně skupiny (tzv. účastníky zájezdu).

Jaká rizika jsou finančně krytá cestovním pojištěním?

To vždy závisí na smlouvě s pojišťovnou. Povinnou součástí cestovního pojištění jsou tzv. léčebné výlohy. Do nich jsou zahrnuty náklady na:

 • ambulantní ošetření, 
 • hospitalizaci, 
 • předepsané léky a zdravotnický materiál, 
 • lékařsky neodkladnou operaci, 
 • zubní ošetření (ale pouze k odstranění akutní bolesti), 
 • převoz do ČR, 
 • v případě smrti také převoz ostatků do ČR.

Co ještě je součástí léčebných výloh?

Dále jsou z léčebných výloh hrazeny výlohy na cestování blízké osoby za vámi, její ubytování v blízkosti nemocnice a také návrat domů, výlohy na vaše opožděné cestování domů - pokud jste zaplacenou plánovanou cestu nemohli absolvovat právě ze zdravotních důvodů.

Pokud se ze zdravotních důvodů váš pobyt prodlouží, automaticky se prodlužuje také cestovní pojištění – ale tady pozor, každá pojišťovna k tomu přistupuje jinak – některá prodlouží pojištění maximálně o týden, jiná podle potřeb pojištěného.

Jsou hrazeny také tzv. asistenční služby, což je v podstatě jednak nonstop osoba na telefonu hovořící česky a také asistent, pokud je jeho přítomnost u vás nutná. Asistenční služby pomáhají nejen v případě zdravotních problémů, ale v případě jakékoliv pojištěné pojistné události, tedy například ztráty zavazadel, dokladů, škody způsobené třetí osobě, poruchy motorového vozidla (pokud je pojištění sjednáno) atd.

Lze připojistit něco dalšího?

K základu cestovního pojištění, tedy k pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb, lze sjednat takzvaná připojištění. Jejich součástí bývá:

 • pojištění úrazové (finanční odškodnění následků úrazu);
 • pojištění zavazadel – zničení, ztráty, ale i jejich zpoždění;
 • pojištění zpoždění cesty;
 • pojištění odpovědnosti;
 • pojištění storna zájezdu;
 • pojištění pro případ únosu či teroristického činu;
 • pojištění nevyužití dovolené (například když nebude na sjezdovkách sníh, jsou uhrazeny náklady na cestování k jiné sjezdovce, kde sníh je – často realizováno například v Alpách);
 • pojištění veterinárních výloh když cestujete s domácím mazlíčkem;
 • pojištění vybavení pro sport (golfové hole apod.);
 • pojištění při potápění;
 • pojištění jiných rizikových sportů;
 • pojištění pracovní cesty;
 • pojištění pracovní cesty s výkonem manuálních činností atd.

Podrobnější popis cestovního pojištění a návod jak jej vybrat i sjednat najdete v našem jarním článku pod názvem Další sezóna cestování se blíží. Jak se spolehlivě pojistit?

Cestovní pojištění má dvě základní podoby

 1. cestovní pojištění jednorázové
 2. celoroční cestovní pojištění

1. Cestovní pojištění jednorázové

Jednorázové cestovní pojištění se uzavírá na jednu cestu, přičemž její délka může být různá. Důležité je, že jde o jednu cestu, bez opakovaných návratů do ČR nebo domů po dobu jejího trvání.

2. Celoroční cestovní pojištění

Jedná se o pojištění na celý rok, zejména na opakované cesty. V těchto případech pojišťovny omezují maximální délku jedné cesty – na 30, 45 nebo dokonce 90 dní. Počet cest přitom není omezen, takže počet návratů domů také ne. V případě pojištění zahraničních cest není omezen ani počet návratů do ČR během trvání pojištění. Ale pozor, v ČR pojištění cesty do zahraničí neplatí.

Co si ještě musíte pamatovat?

Cestovní pojištění lze sjednat online nebo na pobočce pojišťovny. Cestovní pojistka bývá většinou platná momentem zaplacení pojistného (připsání peněz na účet pojišťovny).

A vždy mějte na mysli, že jakmile už cestujete, respektive jste v zahraničí, pojistku na danou cestu vám nikdo nedá. Vždy se musíte pojistit před začátkem cesty. Stačí několik okamžiků před jejím zahájením.

Je nutno pečlivě zvážit varianty pojistné smlouvy, která se u každé z pojišťoven liší výší pojistného plnění, ale i rozsahem krytých rizik. Abyste na dovolené třeba nezjistili, že nemáte pojištěné zpoždění zavazadla, takže vám nikdo neuhradí nákup nových věcí, které jste museli pořídit právě proto, že zavazadla přišla o dva dny později.

Co si vzít s sebou na cestu?

Před samotným odjezdem si vždy zkontrolujte, že s sebou máte potvrzení o pojistné smlouvě (většinou v podobě kartičky), raději i pojistnou smlouvu a pojistné podmínky – abyste věděli, na čem jste, a zejména kontakt na asistenční službu.

Šťastno cestu!

Další články, které by vás mohly zajímat:

Pojištění

18.01.2023

Snadné a rychlé tipy, jak ušetřit na povinném ručení

Letošní rok se ponese v duchu velkého zdražování. Připlatíme si za půjčky, za energie, za práci, zkrátka za všechno. Proto není divu, že hledáme cesty, jak ušetřit a ulehčit tak alespoň z části napjatému rodinnému rozpočtu.

Pojištění

26.10.2022

Pojištění schopnosti splácet - má pro dlužníka nějaký smysl?

Zvažujete pojištění půjčky? Měli byste znát podmínky. Ukážeme vám, že pro pojistitele není úraz jako úraz a nemoc jako nemoc, ztrátu zaměstnání nevyjímaje!

Pojištění

15.07.2020

Na dovolenou autem? Jak správně pojistit auto před cestou do zahraničí

Rady a tipy, jak správně pojistit sebe, ale také jak pojistit svůj vůz, když cestujete autem na dovolenou do zahraničí.