Pojištění motorových vozidel

Pojistný trh vytvořil během dlouhé doby své existence mnoho roztodivných produktů.  Některé se osvědčily a zůstávají v praxi již desítky let, jiné měly jepičí život. My jsme se podívali, jaké produkty nám pojišťovny nabízejí v současnosti. Vytvořili jsme jejich seznam a ke každému z nich přidali základní popis, výhody, nevýhody a také zda je možnost si toto pojištění tzv. odečíst z daní.

Pojištění motorových vozidel

První tři díly jsme zaměřili na pojištění osob – jak základní, tak rozšířené varianty, dále na pojištění majetku občanů. Čtvrtý díl bude věnován pojištění motorových vozidel. Další díly vám přinesou informace o pojištění odpovědnosti, právní ochrany, o cestovním pojištěním a pojištění určeném pro podnikatele. Do slovníčku zahrneme i penzijní spoření, přestože nenese „pojištění“ ve svém názvu.

Díl čtvrtý: pojištění motorových vozidel

K pojištění motorových vozidel zařazují pojišťovny následující pojištění:

 1. pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (povinné ručení);
 2. havarijní pojištění.

Pojďme se nyní na každé z nich podívat podrobněji:

1. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (povinné ručení)

Lidově nazývané povinné ručení je specifickým druhem pojištění – specifikum je právě v jeho povinnosti. Povinnost ho mít se vztahuje na všechny majitele motorového vozidla. Povinnost musí být dána zákonem – v tomto případě se jedná o zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Dokladem o tomto pojištění je tzv. zelená karta.

Smyslem pojištění je pojistná ochrana poškozených. Tedy finanční náhrady pro ty, kdo byly obětí dopravní nehody – náhrady jsou plněny z pojištění viníka dopravní nehody.

Kromě klasického povinného ručení lze toto pojištění rozšířit například o pojištění vztahující se na vlastní vozidlo: pojištění skel, úrazové pojištění osob, pojištění zavazadel, úhradu nákladů na pronájem náhradního vozidla – po nehodě i po poruše, připojištění asistenčních služeb nebo například pojištění pro případ živelní události.

Čím je pojištění zaměřeno na odpovědnost za provoz vozidla?

Toto pojištění poskytuje pojistnou ochranu pojištěného v případě, že je viníkem dopravní nehody či jinak způsobené škody na jiném voze (například na parkovišti) a že ten, kdo je nehodou či jinou událostí poškozen, od něj bude vyžadovat finanční odškodnění.

Minimální zákonem stanovený limit plnění z povinného ručení je 35 000 000 Kč na škodu na životě a zdraví na každého zraněného nebo usmrceného a 35 000 000 Kč na škodu na majetku pro všechny poškozené (celkem).

Toto pojištění je zaměřeno na uhrazení následujících škod způsobených provozem motorového vozidla:

 • škody vzniklé na zdraví nebo životě, včetně nákladů na léčení zraněných;
 • věcné škody – tedy poškození vozidla a věcí v něm;
 • škody, které mají povahu ušlého zisku toho, kdo byl poraněn a musel se léčit;
 • náklady na právní zastoupení poškozeného (zde to stanovuje zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla).

Lze pojistné odečítat z daní?

Nelze.

Celkovou výši pojistného ovlivňuje mnoho faktorů, namátkou například kategorie vozidla, výkon motoru, zvolený limit pojistného plnění, kritéria nastavená pojišťovnou (věk, počet najetých km, stáří vozidla, bydliště majitele apod.), předchozí průběh pojištění – kolikrát předtím majitel boural (systém bonusů a malusů).

Výhody a nevýhody pojištění popisovat nebudeme, protože vzhledem k povinnosti tohoto pojištění ztrácí smysl jakékoliv hledání výhod a nevýhod pro klienty.

2. Havarijní pojištění

Havarijní pojištění, je na rozdíl od povinného ručení, čistě dobrovolná záležitost. A vztahuje se na škody na vozidle a osádce vašeho vozidla (tedy nikoliv na toho, kdo byl obětí vámi způsobené nehody).

Do havarijního pojištění je zahrnuto i pojištění pro případ odcizení vašeho vozu nebo jeho části – vztahuje se samozřejmě na všechny typy vozů, tedy i na nákladní automobily, motocykly, autobusy, čtyřkolky apod.). A také na poškození vandalismem.

V případě pojistného plnění vždy musíme dopředu stanovit, zda budeme chtít cenu novou, nebo obvyklou/obecnou.

V čem je pojištění havarijní?

V tom, že vás finančně ochrání v případě vaší havárie – ale peníze nepůjdou poškozenému, nýbrž přímo vám. V tomto případě je zcela jedno, zda jste nehodu způsobili nebo byli její obětí. Pojistnou událostí je nehoda, poškození či krádež bez ohledu na viníka. Havarijní pojištění jde vždy za majitelem vozu.

V základní variantě se lze pojistit pro případ:

 • havárie;
 • živelní události;
 • odcizení celého vozidla, nebo jeho části;
 • vandalismu.

Pojištění můžeme rozšířit i o další pojistné události, například poškození čelního skla nebo všech skel ve vozidle, újmy osob ve vozidle (úrazové pojištění), škody na zavazadlech, nutnost zapůjčení náhradního vozidla kvůli nehodě i poruše, připojištění asistenčních služeb.

Výše pojistného závisí na mnoha faktorech, mj. kategorie vozidla, výkon motoru, zvolený limit pojistného plnění, věk majitele, počet najetých km, stáří vozidla, bydliště majitele, předchozí průběh pojištění – kolikrát předtím majitel boural (systém bonusů a malusů), způsob zabezpečení vozidla apod.

Lze pojistné odečítat z daní?

Nelze.

Výhody havarijního pojištění

 • pojištěný dostane pojistné plnění i v případě, že bude viníkem nehody;
 • pojišťuje se i krádež nebo poškození vozidla vandalismem;
 • v případě živelních událostí lze také získat pojistné plnění (zde pozor na definice různých živelních událostí);
 • možnost volit si rozsah škod a výši plnění.

Nevýhody havarijního pojištění

 • nelze náklady na něj odečítat z daní;
 • nutnost soustředit se na definice živelních událostí nastavené pojišťovnou;
 • nutnost seznámit se zejména s výlukami z pojištění.

Další články, které by vás mohly zajímat:

Pojištění

18.01.2023

Snadné a rychlé tipy, jak ušetřit na povinném ručení

Letošní rok se ponese v duchu velkého zdražování. Připlatíme si za půjčky, za energie, za práci, zkrátka za všechno. Proto není divu, že hledáme cesty, jak ušetřit a ulehčit tak alespoň z části napjatému rodinnému rozpočtu.

Pojištění

26.10.2022

Pojištění schopnosti splácet - má pro dlužníka nějaký smysl?

Zvažujete pojištění půjčky? Měli byste znát podmínky. Ukážeme vám, že pro pojistitele není úraz jako úraz a nemoc jako nemoc, ztrátu zaměstnání nevyjímaje!

Pojištění

15.07.2020

Na dovolenou autem? Jak správně pojistit auto před cestou do zahraničí

Rady a tipy, jak správně pojistit sebe, ale také jak pojistit svůj vůz, když cestujete autem na dovolenou do zahraničí.