Slovník pojištění 6. díl - pojištění právní ochrany

Datum publikování: 13.06.2017
Slovník pojištění 6. díl - pojištění právní ochrany

Pojistný trh vytvořil během dlouhé doby své existence mnoho roztodivných produktů.  Některé se osvědčily a zůstávají v praxi již desítky let, jiné měly jepičí život. My jsme se podívali, jaké produkty nám pojišťovny nabízejí v současnosti. Vytvořili jsme jejich seznam a ke každému z nich přidali základní popis, výhody, nevýhody a také zda je možnost si toto pojištění tzv. odečíst z daní.

Prvních pět dílů jsme zaměřili na pojištění osob – jak základní, tak rozšířené varianty, dále na pojištění majetku občanů, na pojištění motorových vozidel a na pojištění určenému pro podnikatele (s výjimkou pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění právní ochrany). Díl šestý zaměříme na základní informace o pojištění právní ochrany. V následujících dílech přineseme potřebné informace o pojištění odpovědnosti a o cestovním pojištění. Do slovníčku zahrneme i penzijní spoření, přestože nenese „pojištění“ ve svém názvu.

Díl šestý: pojištění právní ochrany

Právní ochrana je věc, kterou na první pohled vůbec nepotřebujeme. Ale jen na ten první. Pojištění právní ochrany ocení zejména podnikatelé, protože díky své činnosti jsou vystaveni mnohem vyšší pravděpodobnosti řešení některých skutečností formou právních sporů. Ale i běžným rodinám se může stát, že je potká právní spor, který by je mohl stát dost peněz, například po dopravní nehodě.

V čem se jedná o právní ochranu?

Smyslem pojištění právní ochrany tedy je ochránit pojištěné před nepříznivými finančními důsledky nahodilých právních sporů na prosazení právních zájmů pojištěného.

Toto pojištění zahrnuje různé rozsahy pojištěných právních služeb – jejich rozsah je sjednán hned při uzavírání smlouvy o pojištění právní ochrany. Do jednoho pojištění lze také zahrnout více druhů právní ochrany.

Pojištění právní ochrany kryje:

 • poplatky a náklady na soudní řízení,
 • také náklady na právního zástupce,
 • náklady na potřebné soudní znalce a svědky,
 • výdaje protistrany, které musí pojištěný uhradit v důsledku rozhodnutí soudu,
 • cestovní výdaje pojištěného na soudní řízení.

Rozsah pojištěných právních služeb se stanovuje hned na začátku

Hned při sjednávání pojištění se stanovuje rozsah služeb, které pojišťovna svému pojištěnému poskytne v případě, že se pojištěný dostane do situace, ve které bude vyžadována právní ochrana. Takže například pojištění řidičů obsahuje mj. zastupování pojištěného po dopravní nehodě při následném přestupkovém řízení. Pojišťovna také zajistí uplatnění nároku na náhradu škody.

Právní ochrana může být pro účely pojištění dohodnuta např.:

 • na náhradu vzniklé škody;
 • na řešení soudních sporů;
 • na řešení otázek zavinění dopravní nehody;
 • na ochranu práv v případě porušení povinností;
 • na ochranu po zásahu do práv pojištěné osoby ze strany třetích osob.

Pojištění právní ochrany má několik nesporných výhod. Jednak se sjednává bez spoluúčasti, tedy pojišťovna hradí náklady v celé výši. A jednak je nabídka produktů pojištění právní ochrany poměrně pestrá.

K pojištění právní ochrany můžeme zařadit následující kategorie pojištěni:

 1. právní ochrana řidiče;
 2. právní ochrana vlastníka vozidla;
 3. právní ochrana rodiny;
 4. právní ochrana vlastníka nemovitosti;
 5. právní ochrana podnikatelů;
 6. právní ochrana pro případ pracovně-právních sporů;
 7. úraz.

Pojďme se nyní na každé z nich podívat podrobněji:

1. Právní ochrana řidiče

Jde o pojištění určené zejména profesionálním řidičům a vztahuje se pouze na škody vzniklé přímo jim – například neoprávněné pokuty, neuhrazení náhrady škody atd.

Lze ale dobře uplatnit i pro ty, kdo řídí vozidla z autopůjčovny – pokud třeba letíte na delší dovolenou a na místě pobytu si budete půjčovat vůz, abyste mohli dělat výlety, toto pojištění jistě vezměte v úvahu.

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 15 000 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

2. Právní ochrana vlastníka vozidla

Jde o podobnou ochranu jako u řidičů, ale s tím rozdílem, že se vztahuje pouze na řízení toho vozidla, kterého je řidič (pojištěný) majitelem. Rozšířit lze ochranu také o ostatní osoby, které mají právo tento vůz řídit (manžel, manželka, dospělé děti atd.). Pojištění automaticky chrání i spolucestující.

3. Právní ochrana rodiny

Jde o právní ochranu členů rodiny během nevýdělečných činností (nikoliv podnikání). Jaké že to jsou činnosti? Například chůze po přechodu, jízda na kole, výšlap na Sněžku atd. Jde o ochranu osob coby cyklistů, turistů, chodců, cestujících MHD, ale také obětí kapesních krádeží atd.

Pojištění zajišťuje úhradu za právní ochranu právě v situacích, kdy člen pojištěné rodiny utrpěl újmu při činnosti (byl při chůzi po chodníku sražen cyklistou), případně v souvislosti se svým movitým majetkem, zde však s výjimkou automobilu.

4. Právní ochrana vlastníka nemovitosti

Jde o právní ochranu vlastníků těch nemovitostí, které jsou používány k nekomerčním účelům. Nemovitostí může být rodinný dům, ale také třeba chata nebo garáž. Pokud by se klient v souvislosti s pojištěnou nemovitostí dostal do právního sporu, bude pojišťovna bezplatně hájit jeho zájmy a uhradí veškeré výlohy.

5. Právní ochrana podnikatelů

Jde o právní ochranu malých podnikatelů a jejich firmiček, případně pro živnostníky. V pojistné smlouvě musí být specifikován předmět podnikání. Pak teprve může být pojišťovnou poskytována právní ochrana při událostech souvisejících s podnikatelskou činností pojištěného podnikatele.

6. Právní ochrana pro případ pracovně-právních sporů

Jde o pojištění právní ochrany pouze pro zaměstnance. Dotýká se ochrany v rámci sporů vzniklých při plnění povinností z pracovněprávních vztahů. Jde například o pracovní úrazy, nedbalostní chování (podezření z něj).

Patří sem však i spory ohledně dodržování zákoníku práce – i v těchto případech pojišťovna platí všechny náklady zaměstnance spojené s tímto řízením.

7. Úraz

Je to zvláštní, ale lze se pojistit i pro případy, kdy (jiná) pojišťovna nevyplatí po úraze svému klientovi patřičnou náhradu, případně zaměstnavatel nevyplatí po pracovním úraze to, co vyplatit měl. V tomto případě je klient u sporu zastoupen svou pojišťovnou.

Pojištění ale nekryje všechny případy sporů

Musíme si však pamatovat, že pojištění právní ochrany nekryje všechny případy, kdy máme výlohy v právních sporech. Krytí se týká pouze situací, kdy pojištěný je, dalo by se říci, obětí. Takže v žádném případě nepočítejte s tím, že když dostanete oprávněnou pokutu za dopravní přestupek, že by ji pojišťovna proplatila. To se opravdu nestane.

Stejně tak vás nebude pojišťovna zastupovat tehdy, když by došlo ke sporu mezi vámi a právě tou pojišťovnou, u které máte smluveno pojištění právní ochrany.

Slovník pojištění 1. díl - základní druhy pojištění osob

Slovník pojištění 2. díl - ostatní formy pojištění osob

Slovník pojištění 3. díl - pojištění majetku občanů

Slovník pojištění 4. díl - pojištění motorových vozidel

Slovník pojištění 5. díl - pojištění určené pro podnikatele

Slovník pojištění 6. díl - pojištění právní ochrany

Slovník pojištění 7. díl - pojištění odpovědnosti za škodu

Slovník pojištění 8. díl - cestovní pojištění

Slovník pojištění 9. díl - penzijní spoření