Slovník pojištění 3. díl - pojištění majetku občanů

Pojistný trh vytvořil během dlouhé doby své existence mnoho roztodivných produktů.  Některé se osvědčily a zůstávají v praxi již desítky let, jiné měly jepičí život. My jsme se podívali, jaké produkty nám pojišťovny nabízejí v současnosti. Vytvořili jsme jejich seznam a ke každému z nich přidali základní popis, výhody, nevýhody a také zda je možnost si toto pojištění tzv. odečíst z daní.

Slovník pojištění 3. díl - pojištění majetku občanů

První dva díly jsme zaměřili na pojištění osob – jak základní, tak rozšířené varianty. Díl třetí bude věnován pojištění majetku občanů. Pokračovat budeme pojištěním odpovědnosti, motorových vozidel, právní ochrany, cestovním pojištěním a pojištěním určeným pro podnikatele. Do slovníčku zahrneme i penzijní spoření, přestože nenese „pojištění“ ve svém názvu.

Díl třetí: pojištění majetku občanů

K pojištění majetku občanů zařazují pojišťovny následující pojištění: 

 1. pojištění budov (nemovitostí);
 2. pojištění domácnosti.

Pojďme se nyní na každé z nich podívat podrobněji:

1. Pojištění budov (nemovitostí)

Pokud si chceme pojistit náš dům, respektive obytnou budovu jako takovou, sáhneme po pojištění budov (nemovitostí). Jedná se pojištění domu jakoby zvenčí, vůči vnějším vlivům. A také vůči živlům, i když vznikly vevnitř budovy (požár).

Konkrétně jde o pojištění pro případ škod způsobených požárem, výbuchem nebo přímým úderem blesku, pádem letadla, popř. jeho části nebo nákladu, v neposlední řadě vichřicí nebo krupobitím – toto je minimální varianta rozsahu pojištění budov.

Varianty lze rozšiřovat na pojištění pro případ krádeže vloupáním, povodně či záplavy, zřícením skal nebo zeminy, zemětřesením, vandalismem, kouřením, pádem stromů či stožárů, vodou vytékající z vodovodního zařízení, přepětí nebo podpětí v síti, také tíhou sněhu nebo námrazy či zatečení atmosférických srážek.

Nejméně obvyklými variantami pojištění jsou škody způsobené nárazem dopravního prostředku, náhrada výdajů za ztrátu vody (vodné a stočné), pojištění elektromotorů proti zkratu nebo přepětí, poškození zateplení domu zvířetem či třeba pojištění rozbití oken.

Pojišťovny často požadují spoluúčast klienta, což není nic jiného než dohodnuté snížení pojistného plnění, za které dostaneme nižší cenu pojistného.

V čem je pojištění zaměřeno na budovy (nemovitosti)?

V tom, že řeší pouze budovy, tedy stavby jako takové. Nikoliv jejich vnitřní vybavení. Vztahuje se nejen na dům, ale i na související stavby umístěné na témže pozemku. Tímto pojištěním můžeme pojistit rodinný dům, bytový dům (činžák, panelák), chatu, chalupu, byt v osobním vlastnictví (pouze ten byt, ne jeho vybavení) a všechny stavby na našem pozemku související s bydlením (garáž, dílna, altán, plot, bazén, skleník a podobně).

Pojištění lze sjednat již v době výstavby oněch budov a příslušenství.

Lze pojistné odečítat z daní?

Nelze.

Výhody pojištění budov (nemovitostí)

 • pojištění proti vlivům, které sami nedokážeme nijak ovlivnit a jejich působení nezabráníme;
 • volitelný rozsah sjednaných pojistných rizik;
 • volitelná výše zvolené spoluúčasti;
 • volitelná výše sjednané pojistné částky.

Nevýhody pojištění budov (nemovitostí)

 • ovlivnění ceny pojištění lokalitou místa pojištění - s ohledem na možnost výskytu jednotlivých pojistných událostí. Pojišťovny mají vysledováno, jak často kde dochází k jednotlivým pojistným událostem, a podle toho odvíjejí i cenu pojištění v různých oblastech republiky;
 • nutnost dobře zvolit rozsah pojistných nebezpečí, aby pojištění plnilo svou roli;
 • nutnost zvolit si spoluúčast;
 • nutnost seznámit se s limity a případnými výlukami z pojištění.

Pojištění domácnosti

V tomto případě se jedná o pojištění vnitřního vybavení budov určených k bydlení, včetně vybavení budov s bydlením souvisejících. 

V pojištění domácnosti jsou vždy pojištěny škody způsobené požárem, výbuchem nebo přímým úderem blesku, pádem letadla, popř. jeho části nebo nákladu, vichřicí nebo krupobitím.

Rozšířeno může být pojištění o škody způsobené například krádeží vloupáním, vystoupení vody z vodovodního zařízení, sesouváním půdy nebo sněhových lavin, pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů, tíhou sněhu nebo námrazy, zemětřesením, vodou vytékající z vodovodního zařízení, vandalismem, přepětím či podpětím v síti, zatečením atmosférických srážek, havárií rozvodů, škody na věcech v motorových vozidlech.

Nejméně obvyklými škodami, pro které je domácnost pojištěna, bývá například rozbití skel, škody způsobené nepřímým úderem blesku, škody vzniklé na obsahu chladicích zařízení, škoda na zvířatech, na peněžní hotovosti uložené v trezoru, na věcech sloužících k výdělečným účelům nebo k výkonu povolání.

Pojištění domácnosti lze sjednat i na krátkou dobu, například na dobu, co jsme na dovolené. Opět lze vyžadovat spoluúčast. Pojišťovny také zkoumají způsob zabezpečení domácnosti, a podle toho nastavují výši placení pojištění.

V čem je pojištění zaměřeno na domácnost?

V tom, že pojištěním domácnosti pojišťujeme movité věci, tvořící zařízení domácnosti a sloužící nejen jejímu provozu, ale i uspokojování potřeb členů pojištěné domácnosti.

Do pojištění domácnosti se zahrnuje také vybavení domácnosti, které je na první pohled součástí nemovitosti, tedy například plovoucí podlaha, obklady stěn a stropů, kuchyňská linka, vana, sprchový kout, toaleta apod.

Pojišťuje se i vybavení půd, sklepů a jiných prostor spojených s bydlením, přestože nejsou třeba součástí pojištěného bytu (jsou mimo prostor pojištěného bytu). Pojišťuje se domácnost na konkrétní adrese.

Lze pojistné odečítat z daní?

Nelze.

Výhody pojištění domácnosti

 • pojištění proti vlivům, které často sami nedokážeme ovlivnit a jejich působení předem nezabráníme;
 • volitelný rozsah sjednaných pojistných rizik;
 • volitelná výše zvolené spoluúčasti;
 • volitelná výše sjednané pojistné částky.

Nevýhody pojištění domácnosti

 • ovlivnění ceny pojištění lokalitou místa pojištění - s ohledem na možnost výskytu jednotlivých pojistných událostí. Pojišťovny mají vysledováno, jak často kde dochází k jednotlivým pojistným událostem, zejména k povodním či vloupáním, a podle toho odvíjejí i cenu pojištění v různých oblastech republiky;
 • nutnost dobře zvolit rozsah pojistných nebezpečí, aby pojištění plnilo svou roli;
 • nutnost zvolit si spoluúčast;
 • nutnost seznámit se s limity a případnými výlukami z pojištění.

Další články, které by vás mohly zajímat:

Pojištění

18.01.2023

Snadné a rychlé tipy, jak ušetřit na povinném ručení

Letošní rok se ponese v duchu velkého zdražování. Připlatíme si za půjčky, za energie, za práci, zkrátka za všechno. Proto není divu, že hledáme cesty, jak ušetřit a ulehčit tak alespoň z části napjatému rodinnému rozpočtu.

Pojištění

26.10.2022

Pojištění schopnosti splácet - má pro dlužníka nějaký smysl?

Zvažujete pojištění půjčky? Měli byste znát podmínky. Ukážeme vám, že pro pojistitele není úraz jako úraz a nemoc jako nemoc, ztrátu zaměstnání nevyjímaje!

Pojištění

15.07.2020

Na dovolenou autem? Jak správně pojistit auto před cestou do zahraničí

Rady a tipy, jak správně pojistit sebe, ale také jak pojistit svůj vůz, když cestujete autem na dovolenou do zahraničí.