Vzdělání bez dluhů: Jak financovat studium bez studentských půjček?

Studium na vysoké škole je spojeno s řadou výdajů, ať už jde o ubytování, stravování či nákup studijních knih a pomůcek. V některých případech musí zájemci o studium platit také školné. I z toho důvodu se čím dál více studentů potýká s otázkou, jak své vzdělání správně financovat. V tomto článku rozebereme všechny možnosti, které se studentům nabízejí.

Vzdělání bez dluhů: Jak financovat studium bez studentských půjček?

Klíčové informace

icon

Studentské půjčky nabízejí snadnou cestu k financování studia.

icon

Bez dluhů lze studium financovat prostřednictvím různých typů stipendií.

icon

Sociální stipendia pomáhají finančně znevýhodněným studentům.

icon

Program Erasmus+ umožňuje získat mezinárodní studijní zkušenosti.

icon

Pracovní činnost během studia přináší nejen finanční příjem, ale i pracovní zkušenosti.

icon

Nadace jako The Kellner Family Foundation a Nadace Zdeňka Bakaly podporují talentované studenty.

Studentské půjčky 

První z možností, jak financovat cestu ke vzdělání, jsou studentské půjčky. Dluhové financování může pokrýt širokou škálu výdajů, od školného, přes ubytování až po nákup studijních pomůcek. Přestože půjčky nabízejí relativně snadnou možnost, jak dosáhnout vytouženého vzdělání, je důležité si uvědomit i možné následky. Aby se půjčka nestala v budoucnosti finančním břemenem, je nezbytné správně pochopit nejen podmínky půjčky a úrokové sazby, ale také široké možnosti splácení, které různé finanční produkty nabízí. 

Finančních půjček v podobě spotřebitelských úvěrů, kontokorentních půjček či kreditních úvěrů pro studenty je celá řada, proto si pečlivě prostudujte našeho průvodce, jak na studentské půjčky. Pokud se rozhodnete financovat studium půjčkou, budete mít jistotu, že máte všechny potřebné informace.

Hledáte výhodnou půjčku?

Porovnat nabídky

Studentská stipendia: Financujte vzdělání bez dluhů

Jednu z nejefektivnějších cest, jak financovat vzdělání bez nutnosti zadlužení, představují stipendia. Na rozdíl od půjček nevyžaduje tato forma žádné splácení, což z nich činí atraktivní způsob financování pro mnoho studentů. Existuje několik typů stipendií, které mohou studentům pomoci pokrýt náklady na studium, a to včetně školného, ubytování, stravování, nákupu knih a studijních pomůcek. 

Výkonnostní stipendia

Výkonnostní stipendia jsou udělována na základě akademických či sportovních výkonů. Nejčastěji se jedná o stipendia prospěchová či za vědecké výsledky a výzkumy. Cílem je odměnit studenty za jejich výjimečné schopnosti a motivovat je k dalšímu rozvoji. Kritéria pro udělení se liší v závislosti na konkrétní vysoké škole, ale obvykle zahrnují vynikající studijní, výzkumné, vývojové, inovační či umělecké výsledky. Stipendia se liší podle jejich druhu – mohou být jednorázová či pravidelně se opakující.

Sociální stipendia

Cenným nástrojem pro podporu rovných příležitostí ve vzdělávání jsou sociální stipendia, která jsou určena studentům nacházejícím ve finančně náročné situaci či s jiným sociálním znevýhodněním

V České republice je možné získat sociální stipendium nejčastěji buď přímo od vysokých škol nebo od státu, přičemž každá instituce má svá specifická kritéria a postupy pro přiznání těchto stipendií.

  • Vysoké školy: V České republice mají vysoké školy zpravidla vlastní fondy pro sociální stipendia, která jsou určena k podpoře studentů ve finanční nouzi. Tyto stipendijní programy mohou být financovány z interních zdrojů školy nebo z darů soukromých dárců a nadací.
  • Stát: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytuje sociální stipendia jako součást svého systému podpory vzdělávání. Tato stipendia jsou určena studentům vysokých škol, kteří splňují určitá kritéria sociálního znevýhodnění. Státní sociální stipendium je určeno studentům vysokých škol, jejichž rodinné příjmy nepřesahují určitou hranici definovanou zákonem a splňují zákonná kritéria. Student musí splnit určitou příjmovou hranici, prokázat se příslušnými dokumenty a splnit akademické požadavky na studium.

Stipendia pro speciální obory

V České republice se setkáváme také s dalším typem stipendia, které poskytují zpravidla střední školy či soukromé organizace k podpoře různých učňovských oborů. Cílem je podpořit rozvoj těchto oblastí a přilákat do nich talentované studenty. 

Mezinárodní stipendia

Pro studenty, kteří mají zájem studovat v zahraničí nebo se zapojit do mezinárodních výměnných programů, existuje řada mezinárodních stipendií. Tyto příležitosti nejenže pomáhají pokrýt náklady na studium a život v zahraničí, ale také nabízejí cenné mezikulturní zkušenosti. Uznávaným a velmi populárním programem mezinárodních stipendií je Erasmus+, který nabízí studentům, učitelům a institucím z EU a dalších zemí jedinečnou příležitost k studiu, výuce, stáži nebo profesnímu rozvoji v zahraničí.

Příjem z pracovní činnosti: Studujte a získejte cenné zkušenosti

Práce během studia představuje nejen způsob jak financovat vysokoškolské vzdělání, ale také jak získat cenné pracovní zkušenosti. Ty mohou být velkým přínosem v budoucnu při hledání nového zaměstnání. Mnohé vysoké školy nabízejí pracovní příležitosti přímo pro studenty, což může zahrnovat různé asistentské pozice nebo práci v univerzitních službách. Velmi oblíbené jsou stáže, které umožňují výkon placené práce během studia. Jako student získáte nejen finanční příjem, ale také cenné profesní zkušenosti a kontakty v oboru. 

Pokud nenaleznete uplatnění v rámci své univerzity, práci na částečný úvazek nabízí také mnoho soukromých firem. Po ukončení vzdělání budete mít díky pracovním zkušenostem velkou výhodu na pracovním trhu.

Výhody pracovní činnosti během studia

  • Finanční nezávislost: Vlastní příjem může studentům poskytnout finanční nezávislost a snížit potřebu čerpání půjček nebo jiných forem finanční podpory.
  • Pracovní zkušenosti: Získání pracovních zkušeností může zvýšit šance na úspěch v konkurenčním pracovním trhu po dokončení vzdělání.
  • Rozvoj dovedností: Práce během studia pomáhá rozvíjet klíčové dovednosti, jako jsou časový management, komunikační schopnosti a týmová práce.

Vzdělávací fondy: Cesta k financování studia prostřednictvím grantů a dotací

Vzdělávací fondy a granty představují důležitou součást ekosystému finanční podpory studia. Tyto zdroje financí mohou pocházet od státních institucí, soukromých společností, neziskových organizací a nadací. Nabízejí studentům různé formy finanční pomoci, od jednorázových grantů až po dlouhodobé stipendijní programy, které mohou pokrýt školné, životní náklady nebo specifické výzkumné projekty.

Nadace The Kellner Family Foundation

Nadace The Kellner Family Foundation byla založena Petrem Kellnerem a jeho rodinou s cílem podporovat vzdělávací projekty v České republice i v zahraničí. Tato nadace se zaměřuje na podporu talentovaných studentů z ekonomicky slabších prostředí a nabízí jim finanční stipendia pro studium na prestižních středních a vysokých školách. 

Programy na podporu vzdělávání se zaměřují na poskytování stipendií českým studentům pro studium na renomovaných vysokých školách v České republice i v zahraničí. Kritéria pro udělení stipendií zahrnují jak akademické úspěchy, tak finanční potřebnost. Nadace se také věnuje podpoře vzdělávacích iniciativ a projektů, které cílí na zlepšení kvality výuky a přístupu ke vzdělání v České republice.

Srovnejte si půjčky bez úroků a poplatků

Srovnat půjčky

Nadace Zdeňka Bakaly

Nadace Zdeňka Bakaly je soukromá nadace, kterou založil český podnikatel Zdeněk Bakala. Tato nadace se zaměřuje na podporu vzdělávacích iniciativ a příležitostí pro studenty v České republice a dalších zemích. Hlavním cílem Nadace Zdeňka Bakaly je poskytovat stipendia talentovaným studentům, kteří pocházejí z méně zvýhodněných socioekonomických prostředí, a umožnit jim tak dosáhnout vysokoškolského vzdělání v ČR nebo v zahraničí. Nadace se také věnuje podpoře akademických a vědeckých projektů, které mají potenciál přispět k sociálnímu a ekonomickému rozvoji společnosti.

Mezi klíčové programy nadace Zdeňka Bakaly patří stipendijní programy, které jsou navrženy s cílem podporovat studenty na jejich akademické cestě. Nabízejí finanční pomoc pro pokrytí školného, ubytování, stravování a dalších nákladů spojených se studiem.

Co si z toho odnést?

Existuje řada cest, jak financovat vysokoškolské vzdělání bez nutnosti zadlužení. Od státních sociálních stipendií, přes pracovní příležitosti, až po podporu ze strany vzdělávacích fondů a stipendií pro výjimečné akademické či osobní výkony. Klíčem je důkladný průzkum dostupných možností a proaktivní přístup k získávání finančních prostředků. Tímto způsobem mohou studenti nejen pokrýt náklady spojené se studiem, ale také si vybudovat solidní základ pro svou budoucí kariéru.

Autor:

Iva Grácová

Iva Grácová

Ve světe bankovnictví se pohybuje od roku 2007 a voľný čas věnuje psaní článků převážně finančního charakteru s úvěrovou, bankovní a investiční tématikou.

Zobrazit profil

Další články, které by vás mohly zajímat:

Banky

10.04.2024

Chybně odeslaná platba: Co dělat a jak předejít omylům

Jak řešit a předcházet chybně odeslaným platbám? Co dělat, pokud peníze omylem zamíří na špatný účet a jak předejít chybám při jejich odesílání.

Banky

25.01.2024

Bankovní identita: snadní a rychlá identifikace na internetu

Co je bankovní identita, jak se využívá a u které banky ji získáte? Jak si vyřídit BankID a jak se o ni starat? Kde se dá BankID využít a může ji někdo ukrást?

Banky

23.03.2021

Podnikatelský účet 2024 - co nabízí, kdy ho musí OSVČ mít a které firmy ne?

OSVČ bankovní účet - jaké výhody vám nabídne a jakým nevýhodám s ním budete muset čelit? Kdy si ho musí OSVČ založit a které firmy ho mít nemusejí?