Jak vrátit půjčku, když ji už nechcete?

Vzali jste si půjčku. Možná online, možná na přepážce. Ale teď víte, že jste se měli rozhodnout jinak. Půjčku už nechcete. CO s tím? Možností je několik, každá z nich jinak nákladná. Provedeme vás všemi možnostmi vrácení spotřebitelského úvěru.

Jak vrátit půjčku, když ji už nechcete?

Klíčové informace

icon

Spotřebitelský úvěr lze vrátit do 14 dní od podpisu smlouvy bez penalizace, platíte pouze úroky za dobu, kdy jste peníze měli u sebe.

icon

Předčasné splacení spotřebitelského úvěru po uplynutí 14 dní může být spojeno s poplatky, jejichž výše je limitovaná zákonem.

icon

Předčasné splacení podnikatelského úvěru není legislativně limitováno, poplatky nejsou definovány Občanským zákoníkem.

icon

Vrácení nákupu na splátky nebo finančního leasingu se řídí stejnými pravidly jako spotřebitelský úvěr.

Spotřebitelský úvěr versus ostatní půjčky

Než se dostaneme k vrácení půjčky, pojďme si ujasnit, o kterých případech se budeme bavit. Na trhu s půjčkami si totiž můžete vzít některou z celkově tří druhů:

  • spotřebitelský úvěr - bankovní půjčka či nebankovní půjčka pro běžné spotřebitele (občany), od licencovaných poskytovatelů a v souladu se zákonem o spotřebitelském úvěru, s významnou ochranou spotřebitele v pozici dlužníka
  • podnikatelský úvěr - půjčka na IČO pro OSVČ nebo půjčka pro firmy, do podnikání. Může být od kohokoliv, licence se tu nevyžaduje. Pravidla nastavuje Občanský zákoník, zcela chybí ochrana spotřebitele, protože tady se jedná o smlouvu mezi dvěma podnikateli
  • peněžitá zápůjčka - půjčky od soukromých osob, často i v podobě půjček na směnku nebo se zástavou (při nízké půjčované částce). Licenci zde nemá nikdo, obecně je tahle oblast rájem pro lichváře a jejich nekalé praktiky. Ochrana spotřebitele zcela chybí.

Následující řádky o možnostech vrácení půjčky se budou týkat úvěrů spotřebitelských. Pravidla určuje zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, zejména §117 až §120. Ke konci textu zmíním možnosti vrácení půjčky podnikatelské.

Co se týká peněžitých zápůjček, vše závisí jen na poskytovateli, jaká pravidla si zanese do smlouvy. U půjčky na směnku se situace odvíjí od směnky. A tak je krokem do prázdna - ve vztahu k jakýmkoliv pravidlům, která by měl poskytovatel dodržet. Tady prostě žádná nejsou. 

 

Pomáháme v rozhodování. Srovnejte si půjčky u nás

Zobrazit nabídky

1. Vrácení půjčky do 14 dní od podpisu smlouvy

Nejlevněji vás vyjde vrácení půjčky do 14 dní od podpisu smlouvy. Do 14 dní stačí jen smlouvu o půjčce vypovědět, písemně. Nejrychlejší cestou bude datová schránka. Ale poskytovatelé mohou přijmout i běžný email, v němž bude jako příloha naskenovaná na papíře sepsaná a vlastnoručně podepsaná výpověď smlouvy. Další možností je doporučené psaní.

K samotnému vrácení peněz může dojít až později - máte na to měsíc ode dne, kdy je poskytovateli doručena vaše výpověď smlouvy o úvěru. Peníze vrátíte stejnou cestou, jakou jste si dohodli splácení (příkaz k úhradě nebo splátka v hotovosti). Dodejme, že peníze z půjčky, kterou se rozhodnete vrátit, u sebe můžete mít maximálně 6 týdnů (dva týdny máte na výpověď a pak ještě měsíc na vrácení peněz).

Na odstoupení od půjčky je zákonný nárok, poskytovatel nic neschvaluje

Nárok na odstoupení od smlouvy máte u každé spotřební půjčky, nezáleží na tom, zda jste ji uzavřeli online nebo s kurýrem, případně na pobočce. Podmínka je jen jedna: musí jít o spotřebitelský úvěr od licencovaného poskytovatele (banka či nebankovní společnost s licencí ČNB).

Kolik zaplatíte při odstoupení od smlouvy o úvěru

Teď k nákladům: vrácení půjčky do 14 dní nesmí být jakkoliv zpoplatněno ani penalizováno. Jediné, co hradíte, je úrok z půjčených peněz za dny, co jste je měli u sebe. Například když půjčku vypovíte po týdnu a peníze odešlete 12. den od vypůjčení, uhradíte poskytovateli úrok za 12 dní.

Výpočet výše úroku je na poskytovateli. Vy je můžete sami odhadnout, poskytovateli poslat peníze ještě dříve, než vám zašle výpočet (vyčíslení). Případný doplatek či přeplatek vám poskytovatel musí zaslat (či vás k němu vyzvat).

Tip: Nechte si vystavit i potvrzení o ukončení smlouvy a o vyrovnání všech finančních závazků. To ostatně platí pro všechny půjčky, které doplatíte.

2. Vrácení půjčky po uplynutí prvních 14 dní: předčasné splacení

Jestliže se k vrácení půjčky odhodláte později, už půjde o předčasné splacení. A tady si poskytovatel může naúčtovat poplatek. Na předčasné splacení máte nárok ze zákona, poskytovatel je nesmí odmítnout, ani ve smlouvě zakázat.

Některé banky a nebankovní společnosti garantují předčasné splacení zdarma, ale jsou to spíše výjimky. U ostatních vracíte zbývající jistinu plus náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s předčasným splacením. Zákon stanovuje dva limity nákladů, podle doby zbývající do konce dohodnutého trvání půjčky:

  • 1 % z předčasně splacené části, pokud je doba mezi předčasným splacením a původně sjednaným koncem půjčky delší než 1 rok
  • 0,5 % z předčasně splacené části, pokud je doba mezi předčasným splacením a původně sjednaným koncem půjčky přesně 1 rok nebo méně.

I zde je na poskytovateli, aby vyčíslil částku k doplacení. Předčasné splacení mu musíte nejprve oznámit, počkat na vyčíslení, a pak teprve úvěr v zadané částce doplatit. Přečtěte si, kdy se vyplatí předčasné splacení půjčky.

 

Hledáte výhodnou půjčku?

Porovnat nabídky

3. Jak je to s nákupem na splátky nebo s leasingem?

Nákup na splátky i finanční leasing jsou spotřebitelským úvěrem. Vztahují se na ně stejná pravidla: odstoupení do 14 dní nebo předčasné splacení. Komplikace vám nastane jen s kupovanou věcí (nebo autem) - jestli si ji chcete ponechat, či vrátit. Ale z pohledu poskytovatele půjčky tohle nehraje roli.

operativního leasingu je možné jen vypovědět smlouvu o nájmu vozidla a auto vrátit (nikdy ani nemělo být vaše - operativní leasing vždycky končí vrácením vozu). Podle času to pak bude vrácení do 14 dní nebo předčasné splacení.

4. Zrušení kreditní karty nebo kontokorentu

Kreditní karta a kontokorent (povolené přečerpání) jsou úvěry s předem neomezenou délkou trvání. Proto se u nich uplatňuje výpovědní lhůta. Takže: odstoupit o nich můžete do 14 dní od podpisu smlouvy, na tom se nic nemění. Ale pokud chcete některý z produktů ukončit později, zašlete bance výpověď.

Výpovědní lhůta je v tomto případě jeden měsíc ode dne, kdy bance doručíte výpověď kreditní karty nebo výpověď kontokorentu. Pokud by banka naopak vypovídala některý z těchto produktů vám (ukončení z její strany), bude výpovědní lhůta dvouměsíční.

5. Vrácení podnikatelského úvěru

Podnikatelský úvěr je upraven Občanským zákoníkem, zejména v § 2395 - § 2400. Stanovuje jen jediné jednoduché pravidlo: dlužník (úvěrovaný) může poskytovateli vrátit peněžní prostředky kdykoliv před smluvenou dobou.

V takovém případě zaplatí úroky pouze za dobu, co měl peníze k dispozici: od poskytnutí půjčky do vrácení všech peněžních prostředků. O poplatcích zákon nemluví, nijak je neomezuje, nepřikazuje a ani nezakazuje. Jsou proto v gesci jednotlivých poskytovatelů.

Shrňme si to

Spotřební půjčky můžete vypovědět do 14 dní od podpisu smlouvy. Výpověď musí být písemná. Pokud to stihnete do 14 dní, poskytovateli zaplatíte jen úroky za dny, kdy jste peníze měli u sebe. Na vrácení peněz máte pak ještě měsíc ode dne odstoupení od půjčky. Někteří poskytovatelé umožní odstoupení zcela zdarma.

Jakákoliv později podaná výpověď spotřebního úvěru už je předčasným splacením. Poskytovatelé si mohou naúčtovat účelně vynaložené náklady. Jejich výše je limitovaná zákonem. Potkáte však i poskytovatele, kteří předčasné splacení nijak nepokutují.
Podnikatelský úvěr se dá jedině předčasně splatit (odstoupení od smlouvy tu není legislativně definováno). Z vrácené částky se platí úrok za období, kdy jste peníze měli k dispozici. Poplatky spojené s předčasnou splátkou nejsou Občanským zákoníkem jakkoli definovány. 

Zdroje: Zákon o spotřebitelském úvěru / Občanský zákoník

Autor:

Lenka Rutteová

Lenka Rutteová

Pro Bezvamoney.cz píše články zaměřené na osobní finance, vystudovala na Ekonomicko-správní fakultě a součástí jejího vzdělávání je i složení zkoušky pro registraci u ČNB.

Zobrazit profil

Další články, které by vás mohly zajímat:

Půjčky

02.07.2024

Splácení půjček: Jaké máte možnosti a na co si dát pozor?

Jak splácet půjčku? Zjistěte, jaké jsou možnosti splácení půjček a na co si dát pozor, abyste předešli opožděným platbám a finančním komplikacím.

Půjčky

20.05.2024

LTV, DTI, DSTI - co znamenají

Co jsou ukazatele LTV, DTI a DSTI a jak ovlivní proces vyřízení hypotéky či jiného úvěru? Jak ovlivní cenu půjčky? A jak si hodnoty LTV, DTI a DSTI vylepšit?

Půjčky

20.05.2024

Půjčka na zelené technologie: kdy má smysl?

Půjčka na fotovoltaiku znamená rychlé úspory na účtech i na daních. Kdo ji poskytuje, kolik stojí, jaké jsou podmínky a kde získat dotaci? Dozvíte se v článku