Jak funguje zápůjčka a vše, co o ní potřebujete vědět

authorIva GrácováČtení na 5 minutPublikováno: 15.12.2022
Jak funguje zápůjčka a vše, co o ní potřebujete vědět

V situaci, kdy nutně potřebujete půjčit finanční prostředky, se nabízí v podstatě dvě možnosti. Půjčit si od banky či nebankovní společnosti, nebo si půjčit v rodině, případně u známých. Zatímco v prvním případě bychom hovořili o úvěru a smluvní vztah by se řídil zákonem o spotřebitelském úvěru, v druhém případě je řeč o zápůjčce a pro podrobnější vysvětlení musíme sáhnout po občanském zákoníku. Co je to zápůjčka a v čem se liší od klasického úvěru se dozvíte v našem článku.

Půjčka neboli zápůjčka

V případě, že za vámi přijde kamarád a požádá vás, abyste mu půjčili pár stovek, žádá vás vlastně o zápůjčku. Tento smluvní vztah popisuje občanský zákoník (89/2012 Sb.), kterým se zápůjčka řídí. To, že máme zažitý spíše výraz půjčka, je zapříčiněno mimo jiné tím, že až do roku 2013 používala zákonná norma pro tyto smluvní vztahy právě termín půjčka. Zápůjčka přišla až s novým občanským zákoníkem. 

Zápůjčkou je tedy charakterizována situace, kdy „zápůjčitel“ (věřitel) přenechá „vydlužiteli“ (dlužníkovi) věc tak, by ji využil podle svého uvážení a po čase věc vrátil. A teď to zásadní. I když máme půjčku spojenou většinou s penězi, zápůjčka nemusí znamenat pouze půjčení peněz, ale i jiných věcí. Může jít o jakoukoli hmotnou věc, u které je možné určit množství, míru či váhu. Půjčit si můžete nářadí, počítač, přívěsný vozík nebo třeba písek.

Peněžitá zápůjčka

Uzavřením smlouvy o zápůjčce vzniká zapůjčiteli pohledávka za vydlužitelem, kterému vzniká na oplátku dluh vůči zapůjčiteli. Peněžitá zápůjčka může být neúročená, ale i úročená. Pokud se na žádných úrocích předem nedohodnete, je taková zápůjčka brána jako neúročená. Chcete-li za zapůjčené peníze obdržet také odměnu v podobě úroku, musíte tuto skutečnost s vydlužitelem výslovně sjednat.

Nepeněžitá zápůjčka

Pokud svému sousedovi půjčíte auto, bude předmětem zápůjčky váš osobní vůz. Předpokládejme, že vám ho soused po 4 týdnech vrátí a vám se nebude líbit, že za 4 týdny klesla jeho hodnota. V takovém případě hovoří zákon jasně. V případě nepeněžité zápůjčky je nutné vrátit zapůjčiteli věc stejného druhu, jakou vydlužiteli přenechal k užívání. Na to, jak se mezitím vyvíjela cena zapůjčené věci, už zákon nepřihlíží. Můžete si ale sjednat plnění přiměřeně většího množství nebo věci téhož druhu, ale lepší jakosti.

Co je psáno, to je dáno

Nejčastěji se setkáme se zápůjčkou v rodině či u přátel, tedy u lidí, kteří vůči sobě chovají vzájemnou důvěru. A protože u zápůjčky nemáte ze zákona povinnost podepsat písemnou smlouvu, uzavírá se velká část zápůjček ústně. Vždy je ale na místě důkladně promyslet, jestli by nebylo lepší zvolit spíše písemnou formu. Nejen mezi přáteli, ale také v rodině může dojít snadno k hádce či úmrtí a vymáhání zápůjčky se může ze dne na den razantně ztížit. Platí, že co je psáno, to je dáno. Proto je vhodné i v případě zápůjčky vždy uzavírat písemnou formu. Pokud jste v pozici dlužníka – také splátky raději zasílejte bezhotovostním převodem na účet, abyste měli důkaz o tom, že jste zapůjčené peníze splatili.

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 20 000 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 250 000 Kč

Jaké náležitosti by měla smlouva o zápůjčce obsahovat?

  • Identifikace smluvních stran – kdo peníze/věc půjčuje a komu.
  • Identifikace zápůjčky – popis věci, která je zapůjčovaná.
  • Způsob poskytnutí zápůjčky – hotově, nebo na účet.
  • Výše zápůjčky – částka/hodnota zapůjčené věci.
  • Úrok za poskytnutí zápůjčky – bezúročná půjčka či úročená, výše úroku.
  • Splatnost zápůjčky – termín vrácení. Splatnost jednorázová či ve splátkách.
  • Sankce za prodlení
  • Podpis, místo, datum

Vzor smlouvy o zápůjče ke stáhnutí zde.

Platnost smlouvy a vrácení zápůjčky

Smlouva o zápůjčce nabývá platnosti až po předání peněz (či jiné libovolné movité věci), to z ní činí tzv. smlouvu reálnou. Dobu, kdy je nutné zápůjčku vrátit, může určit smlouva. Pokud se mezi sebou smluvní strany nedohodly jinak, splatnost je vždy závislá na jejím vypovězení. Výpovědní doba zápůjčky činí 6 týdnů. Pokud se nedohodnete ani na žádných úrocích, je možné zápůjčku splatit i bez výpovědi. 

Můžete se dohodnout také na vrácení zápůjčky ve splátkách. Pokud však dojde ze strany vydlužitele k prodlení více než dvou splátek nebo nedojde k vrácení jedné splátky po dobu delší než tři měsíce, může zapůjčitel od smlouvy odstoupit a požadovat splnění dluhu i s úroky.

Zápůjčka, nebo úvěr?

Jak už jsme uvedli, zápůjčka tedy představuje situaci, kdy si peníze (či jinou hmotnou věc) půjčují mezi sebou fyzické osoby. Pokud si ale fyzická osoba půjčí peníze od registrovaného poskytovatele úvěrů (banka či nebankovní poskytovatel), hovoříme o tzv. spotřebitelském úvěru, který se na rozdíl od zápůjčky řídí zákonem o spotřebitelském úvěru (257/2016 Sb.). 

Předmětem spotřebitelského úvěru mohou být pouze finanční prostředky. Zároveň také platí, že zápůjčku může poskytnout prakticky kdokoliv, zatímco oprávnění poskytovat spotřebitelské úvěry mají pouze subjekty s podnikatelským oprávněním, tzn. instituce s platnou licencí od České národní banky.

Kromě zápůjčky a spotřebitelského úvěru lze uzavřít také čistě smlouvu o úvěru. Tento smluvní vztah se používá v případě, že oběma smluvními stranami jsou dva podnikatelé a půjčka je využívána pro podnikatelské účely. Tento smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem a typicky se jedná o příklad, kdy na jedné straně stojí např. banka a na druhé podnikatel, který si bere od banky úvěr na rozjezd nebo provoz svého podnikání.

author

Autor článku:

Iva Grácová

Ve světe bankovnictví se pohybuje od roku 2007 a voľný čas věnuje psaní článků převážně finančního charakteru s úvěrovou, bankovní a investiční tématikou.
Přečíst více