Víte, že máme Mapu exekucí?

Čtení na 5 minut Publikováno: 08.08.2019
Víte, že máme Mapu exekucí?

Mapa exekucí je nevládní neziskový projekt, který vznikl z popudu zjištění, že u nás nejsou exekuci nijak podrobněji monitorovány a řešeny. Jde o webový projekt, kde je Česká republika rozdělena na jednotlivé kraje a okresy, ve kterých je sledován vývoj stavu exekucí v čase. Zobrazit si můžete nechat spoustu dat. Data jsou doplňována s pochopitelným zpožděním, a tak zatím můžeme sledovat exekuce pouze do roku 2017.

Mapa exekucí

Mapa exekucí je projektem Otevřené společnosti, o.p.s, což je nevládní nezisková organizace, která se dlouhodobě a koncepčně věnuje prosazování demokratických principů řízení státu a dodržování lidských práv. Zakladatelem je již zmíněný Radek Hábl. 

Mapa exekucí je interaktivní webovou mapu, která ukazuje, ve kterých částech ČR je tento problém nejpalčivější. Důvodem založení webu a organizování akcí spojených s finanční gramotností a obranou dlužníků bylo zjištění, že přestože je tento problém dost palčivý, žádná vládní a ani nevládní instituce ho systematicky nemonitoruje a nesleduje. 

Proč Mapa exekucí? 

Podle tvrzení Otevřené společnosti v podstatě neexistují detailní statistické údaje o exekucích. Odůvodnění jejich neexistence, se kterými se otevřená společnost potkávala, bylo tvrzení, že shánět data pro statistiku exekucí nelze, či by to bylo časově i finančně dost náročné.

A jak dodává Otevřená společnost, o.p.s. na svých stránkách: „Zároveň tím chceme ukázat, že když se chce, cesta se vždy najde. Nebylo to náročné, ani finančně, ani časově. Doufejme, že to bude první vlaštovka k tomu, abychom tento fenomén lépe poznali a efektivněji na něj reagovali. Může to pomoci nám všem.“

Co z mapy vyčteme?

Mapu si můžeme nechat zobrazit v rozdělení na kraje, okresy, obce s rozšířenou působností (okrsky) a také jednotlivé obce. Vyčíst můžeme ve zobrazovaných územích, jaký je podíl osob v exekuci, jaká je průměrná jistina, kolik je vícečetných exekucí. Meziroční změna se zobrazuje zatím pouze mezi roky 2016 a 2017. 

Dostupná jsou samozřejmě i čísla za celou Českou republiku. V možnostech je také srovnání mezi okresy, kraji, okrsky a městy. Samotná mapa však není vším, co nám může projekt Mapa exekucí nabídnout. Data lze stáhnout v excelovských tabulkách. Navíc se na stránkách Mapaexekuci.cz dočteme i spoustu informací spojených s různými pohledy na exekuce jako takové.

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 4 500 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Tři pohledy na exekuce

V rámci projektu mapa exekucí je totiž tato nepříjemná životní situace rozebíraná ze tří různých pohledů, a to 

  • očima lidí, kteří se dostali do takzvané dluhové pasti
  • očima veřejného sektoru, který (ne)sbírá a (ne)analyzuje klíčová data týkající se zadluženosti a předluženosti v ČR
  • očima evropských zemí, které tento problém řeší již delší dobu

Výstupem kombinace těchto tří pohledů je kvalitativní analýza mapující a popisující životní trajektorie lidí žijících s nesplácenými dluhy, dále analýza datových zdrojů v oblasti zadlužení a exekucí a nakonec i studie zkoumající rozdíly v přístupech k exekucím v různých zemích, studie zkoumají i důvody, které k těmto rozdílným přístupům vedou.

Řešení a protidluhová podpora

projekt Mapa exekucí nabízí na svých stránkách také oddělení věnované řešení exekucí. Zde se dočtete například o teritorialitě exekutorů nebo o novinkách v insolvenčním zákonu. Protidluhová podpora je rozdělena zvlášť pro občany (veřejnost) a pro obce. Najdeme zde dluhové poradny, rady v oblasti oddlužení nebo tipy pro zastavování exekucí.

Mapa exekucí byla již několikrát oceněna

O tom, že jde o smysluplný projekt, hovoří i několik získaných ocenění. Mapa exekucí například získala ocenění mezinárodní organizací Ashoka, která si tento projekt vyhledala aby mu dávala podporu coby sociálnímu inovátorovi.

Mapa exekucí v roce 2018 získala 1. místo v kategorii Solution App v rámci soutěže pro nejlepší aplikace nad otevřenými daty Společně otevíráme data. A byla také hodnocena v rámci nominací mezinárodní ceny inovací SozialMarie 2018.

Komentáře