Víte, že máme Mapu exekucí?

Čtení na 5 minut Publikováno: 08.08.2019
Víte, že máme Mapu exekucí?

Mapa exekucí je nevládní neziskový projekt, který vznikl z popudu zjištění, že u nás nejsou exekuci nijak podrobněji monitorovány a řešeny. Jde o webový projekt, kde je Česká republika rozdělena na jednotlivé kraje a okresy, ve kterých je sledován vývoj stavu exekucí v čase. Zobrazit si můžete nechat spoustu dat. Data jsou doplňována s pochopitelným zpožděním, a tak zatím můžeme sledovat exekuce pouze do roku 2017.

Mapa exekucí

Mapa exekucí je projektem Otevřené společnosti, o.p.s, což je nevládní nezisková organizace, která se dlouhodobě a koncepčně věnuje prosazování demokratických principů řízení státu a dodržování lidských práv. Zakladatelem je již zmíněný Radek Hábl. 

Mapa exekucí je interaktivní webovou mapu, která ukazuje, ve kterých částech ČR je tento problém nejpalčivější. Důvodem založení webu a organizování akcí spojených s finanční gramotností a obranou dlužníků bylo zjištění, že přestože je tento problém dost palčivý, žádná vládní a ani nevládní instituce ho systematicky nemonitoruje a nesleduje. 

Proč Mapa exekucí? 

Podle tvrzení Otevřené společnosti v podstatě neexistují detailní statistické údaje o exekucích. Odůvodnění jejich neexistence, se kterými se otevřená společnost potkávala, bylo tvrzení, že shánět data pro statistiku exekucí nelze, či by to bylo časově i finančně dost náročné.

A jak dodává Otevřená společnost, o.p.s. na svých stránkách: „Zároveň tím chceme ukázat, že když se chce, cesta se vždy najde. Nebylo to náročné, ani finančně, ani časově. Doufejme, že to bude první vlaštovka k tomu, abychom tento fenomén lépe poznali a efektivněji na něj reagovali. Může to pomoci nám všem.“

Co z mapy vyčteme?

Mapu si můžeme nechat zobrazit v rozdělení na kraje, okresy, obce s rozšířenou působností (okrsky) a také jednotlivé obce. Vyčíst můžeme ve zobrazovaných územích, jaký je podíl osob v exekuci, jaká je průměrná jistina, kolik je vícečetných exekucí. Meziroční změna se zobrazuje zatím pouze mezi roky 2016 a 2017. 

Dostupná jsou samozřejmě i čísla za celou Českou republiku. V možnostech je také srovnání mezi okresy, kraji, okrsky a městy. Samotná mapa však není vším, co nám může projekt Mapa exekucí nabídnout. Data lze stáhnout v excelovských tabulkách. Navíc se na stránkách Mapaexekuci.cz dočteme i spoustu informací spojených s různými pohledy na exekuce jako takové.

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 15 000 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Tři pohledy na exekuce

V rámci projektu mapa exekucí je totiž tato nepříjemná životní situace rozebíraná ze tří různých pohledů, a to 

  • očima lidí, kteří se dostali do takzvané dluhové pasti
  • očima veřejného sektoru, který (ne)sbírá a (ne)analyzuje klíčová data týkající se zadluženosti a předluženosti v ČR
  • očima evropských zemí, které tento problém řeší již delší dobu

Výstupem kombinace těchto tří pohledů je kvalitativní analýza mapující a popisující životní trajektorie lidí žijících s nesplácenými dluhy, dále analýza datových zdrojů v oblasti zadlužení a exekucí a nakonec i studie zkoumající rozdíly v přístupech k exekucím v různých zemích, studie zkoumají i důvody, které k těmto rozdílným přístupům vedou.

Řešení a protidluhová podpora

projekt Mapa exekucí nabízí na svých stránkách také oddělení věnované řešení exekucí. Zde se dočtete například o teritorialitě exekutorů nebo o novinkách v insolvenčním zákonu. Protidluhová podpora je rozdělena zvlášť pro občany (veřejnost) a pro obce. Najdeme zde dluhové poradny, rady v oblasti oddlužení nebo tipy pro zastavování exekucí.

Mapa exekucí byla již několikrát oceněna

O tom, že jde o smysluplný projekt, hovoří i několik získaných ocenění. Mapa exekucí například získala ocenění mezinárodní organizací Ashoka, která si tento projekt vyhledala aby mu dávala podporu coby sociálnímu inovátorovi.

Mapa exekucí v roce 2018 získala 1. místo v kategorii Solution App v rámci soutěže pro nejlepší aplikace nad otevřenými daty Společně otevíráme data. A byla také hodnocena v rámci nominací mezinárodní ceny inovací SozialMarie 2018.

Komentáře