Rozvod či rozchod? Ale co s hypotékou?

Publikováno: 03.07.2018
Rozvod či rozchod? Ale co s hypotékou?

Když spolu lidé začínají žít a bydlet ve vlastním,  je to období plné optimismu,  očekávání a nadějí. Ale podle statistik se u každého druhého páru změní krásná v období v situace natolik nepříjemné,  že spolu už nadále trávit svůj čas nechtějí. Polovina manželských párů u nás v současné době končí rozvodem. A jak rozvod, tak obyčejný rozchod často bývají spojeny s řešením rozdělení majetku. Jaká pravidla rozdělení majetku jsou spojena s případy, kdy jde o nemovitost, na niž má bývalý pár vzatou hypotéku?

Nejjednodušším řešením je prodej nemovitosti

Pokud jdou manželé nebo partneři od sebe, je nejjednodušším řešením nesplacené hypotéky a majetkového vyrovnání prodej nemovitosti, na kterou mají hypotéku vzatou. Výnosem z prodeje se pak hypotéka předčasně splatí. A případný zbytek se mezi manžele či partnery rozdělí rovným dílem.

Jenže ne vždy je možné nastavit toto ideální řešení. Jeden z partnerů si mnohdy přeje, aby v domě zůstal bydlet. Důvody k tomu mívá různé. Nejčastěji jde o toho partnera, kterému po rozvodu zůstávají v péči děti. A aby si děti nemusely zvykat na vše nové, chtějí jim rodiče alespoň zachovat původní bydlení.

Když jeden v nemovitosti zůstává

Pokud se jeden z partnerů rozhodne v nemovitosti zůstat, je nutné se dohodnout (většinou) na jednom ze dvou scénářů. Prvním je situace, kdy ten partner, co z domu odchází, převede komplet celou hypotéku na partnera, který zůstává. Navíc má právo na získání náhrady za to, že se vzdá poloviny domu. A nestačí k tomu jen tak nějaký papír, je nutné tuto změnu provést u banky, uzavřít novou úvěrovou smlouvu. Jakmile by toto neproběhlo, partner, který odchází, by se v budoucnu mohl dostat do pozice člověka, který je chronickým neplatičem úvěrů.

Náhrada a další náležitosti se pak samozřejmě řeší u rozvodového soudu. Situace je však finančně velmi nevýhodná pro toho partnera, který v domě zůstává. Nejenže totiž musí platit celou hypotéku sám, ale také musí finančně odškodnit bývalého partnera za odchod. A pokud je zůstávajícím žena, s dětmi a často s nižším příjmem, je situace v podstatě finančně neřešitelná.

Druhý scénář je ten, kdy jeden z partnerů sice odejde, ale na splácení domu se nadále podílí. Bere to například jako formu placení výživného, protože polovina domu se pak přepíše do majetku dětí. V tomhle případě se vyplatí smlouva o smlouvě budoucí, že tomu tak po doplacení hypotéky opravdu bude.

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 20 000 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 250 000 Kč

Pokud se manželé nedohodnou, rozhodne soud

Jakmile se manželé nejsou schopni nebo ochotni dohodnout, kdo v nemovitosti zůstane a kdo odejde, případně se nedohodnou na jejím prodeji, tak většinou soud nařídí odchod jednoho z nich. A rozhodne také o způsobu náhrady, když na domě je hypotéka, kterou platili oba manželé. V tomto případě soud přihlíží především k tomu, který z partnerů má v péči děti.

Tato situace však vytváří právo odcházejícího partnera zůstat ve společné domácnosti do doby, než mu druhý z manželů zajistí náhradní bydlení. Situace z toho plynoucí pak vůbec nejsou příjemné ani pro bývalé manžele a ani pro děti. I z tohoto důvodu je mnohem vhodnější dům prodat, navzájem se vyrovnat po doplacení hypotéky a začít zcela znovu.

Refinancování hypotéky pro partnera zůstávajícího v domě?

Tak na tuhle možnost musí většina lidí po rozvodu zcela zapomenout. Lidé, kteří zůstanou v domě po rozvodu nebo rozchodu, totiž často nemají takovou bonitu, aby jim banka poskytla nový, refinancovaný hypoteční úvěr, který by sice spláceli déle, ale s nižšími splátkami, co půjdou lépe utáhnout.

Banky totiž na tyto situace nahlížejí čistě obchodně. A když splátka hypotéky převyšuje čistý měsíční příjem toho, kdo v nemovitosti po rozchodu zůstává, případně je téměř tak vysoká, banka většinou odmítne situaci zmírnit. S odůvodněním, že na uzavření nové úvěrové smlouvy nemá žadatel dost vysokou bonitu. Ale finanční situace jejich klientů po rozvodu je vzhledem k vysokým splátkám současné hypotéky vůbec nezajímá. I proto je obecně nejvýhodnější nemovitost prodat a hypotéku doplatit najednou.