Podnikatelská půjčka - pro koho je určena?

Datum publikování: 19.10.2016
Podnikatelská půjčka - pro koho je určena?

Jak už z jejího názvu vyplývá, je to půjčka určená pro podnikatele. Ale pro jaké? Pro ty, kteří se rozjíždějí, pro ty, co už rozjetí jsou a potřebují se rozšířit, dokonce i pro ty, kteří potřebují pokrýt nějaké ztráty či zachránit podnikání.

Začínající podnikatelé

Banky jim moc nevěří

V případě podnikatelů, kteří své podnikání chtějí teprve rozjet, bývají banky poněkud obezřetné a začínající podnikatel spíše uspěje u nebankovního poskytovatele půjčky. Proč? 

Protože banky nesmějí chodit do příliš velkého rizika. A podnikatel bez minulosti, který se teprve rozjíždí, je pro banku velkým rizikem. 

Banky jsou celkem ochotné půjčovat těm podnikatelům, kteří jsou na trhu zavedeni již minimálně jeden rok a relativně se jim daří. Pokud takový podnikatel předloží rozumný podnikatelský plán, nebývají s bankovní půjčkou problémy.

Výjimkou v této oblasti jsou advokáti, notáři, lékaři, stomatologové, veterináři nebo třeba daňoví poradci. Těm banky ochotně půjčí i do začátku. Důvod je jasný - tato podnikání jsou jen velmi málo riziková, pravděpodobnost neúspěchu takového podnikatele se blíží nule. 

Najdou se ale i banky, které půjčí do začátku – např. Komerční banka, Creditas, Fio banka, Raiffeisenbank.

S určitostí půjčí jen nebankovní poskytovatel

Nebankovní půjčky pro začínající podnikatele bývají povětšinou v nižších částkách. Pokud se pohybují do 30 tisíc korun českých, nebankovní instituce žádají pouze doklad totožnosti, nejlépe občanský průkaz. Takovou půjčku lze sjednat z domu, on-line.

Při vyšších částkách, například až 10 milionů Kč, požadují nebankovní poskytovatelé (např. Zóna Financí) dva doklady totožnosti, doklady totožnosti manžela, partnera, doložení schopnosti splácet budoucí půjčku (podnikatelský plán). 

V případě zastavení půjčky nemovitostí, kdy jsou nebankovní instituce ochotny půjčit třeba až 50 milionů Kč, je nutno doložit navíc ještě doklad o vlastnictví nemovitosti (vámi nebo ručitelem) – tedy tzv. nabývací titul, dále výpis z katastru nemovitostí, nazývaný též list vlastnictví.

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 15 000 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Podnikatelé, kteří chtějí podnikání rozšířit

Najdou se i půjčky určené pro rozšíření současného podnikání. Jsou určeny pro podnikatele, kteří chtějí například založit novou pobočku, rozšířit výrobu o novou položku, nakoupit více zásob atd.

Rozšíříme s pomocí nebankovního poskytovatele

Nebankovní instituce nabízejí v tomto případě podobné podmínky jako při rozjezdu podnikání, jen úrokové sazby mohou být o něco nižší, protože riziko v těchto případech výrazně klesá. Zavedené podnikání nekrachuje tak často jako podnikání v začátcích, kdy ještě není vůbec jisté, zda podnikatel našel tu správnou mezeru na trhu.

Nebankovní instituce pro tyto půjčky vyžadují doklady totožnosti, kopie výpisu z účtu, kopie živnostenského listu a v případě ručení nemovitostí i doklady související se zástavou (viz výše), dále doklady o obratu firmy – většina z „nebankovek“ posuzuje spíše obrat než reálný příjem. Zajímají je tedy uzavřené obchodní transakce, nikoliv to, kolik z nich je podnikateli již zaplaceno. 

Tady půjčí už i banka

Bankovní půjčky jsou v případě zavedených podnikatelů mnohem vstřícnější a jsou ochotny půjčit třeba i 300 milionů Kč (Fio banka). 

V tomto případě vyžadují buď ručení nemovitostí, možné je ale ručit i bonitními pohledávkami nebo movitým majetkem. Ručení je banka ochotná kombinovat i z řady různých typů záruk, včetně cenných papírů, dopravní techniky po skončení leasingu apod. Výše úvěru pak odpovídá kvalitě poskytnutého zajištění.

Krytí ztrát, záchrana podnikání, provozní financování, druhotná platební neschopnost, …

Během podnikání někdy nastanou situace, se kterými se dopředu nepočítalo, a podnikatel na ně nebyl připraven. Typickým příkladem je druhotná platební neschopnost, tedy situace, kdy nemůžete platiti svým dodavatelům proto, že vám ještě nezaplatili vaši odběratelé.  

Pro tyto případy jsou připraveny i banky, takzvaným provozním financováním, které slouží právě ke zlepšení podnikatelova cash-flow. 

Podnikatelské půjčky ale mohou sloužit i pro krytí ztrát, které vznikly důsledkem špatného rozhodnutí podnikatele, případně vlivem nepředvídatelných vnějších okolností. 

Záchranu podnikání jsou ochotnější zafinancovat opět nebankovní poskytovatelé. Bývají ochotní půjčit až 10 milionů Kč, také nabízejí konzultace pro individuální řešení nepříjemných situací, například exekucí.  

Refinancování

Mnohé instituce nabízejí i refinancování půjček, tedy jejich konsolidaci do jedné. V tomto případě nabízejí stabilizaci podnikatelovy finanční situace právě snížením nákladů na provozování více půjček najednou. Jde v podstatě o ušetření poplatků za vedení více půjčkových účtů, v případě dobré schopnosti splácet může poskytovatel půjčky i snížit úrokovou sazbu za sloučenou půjčku.

Možnosti financování podnikatelské činnosti jsou pestré. Ale jako všude jinde ve světě půjček je i zde nutno důkladně prostudovat všechny podmínky, za kterých se půjčka má realizovat. Zejména tam, kde dochází k zastavení nemovitosti či movitého majetku firmy nebo podnikatele coby fyzické osoby.