Exekutorem nezabavitelná částka výrazně naroste od července 2019

Čtení na 5 minut Publikováno: 05.03.2019
Exekutorem nezabavitelná částka výrazně naroste od července 2019

V minulém textu jsme vás informovali o nezabavitelné částce a nezabavitelném minimu platných od ledna 2019. Ve zkratce si je připomeneme a pak se podíváme na změny v této oblasti, plánované od července tohoto roku. Budou velké. A jejich smyslem je motivovat dlužníky k tomu, aby i nadále pracovali, chtěli profesně růst, zkrátka aby zůstali zapojeni do běžného ekonomického života.

Nezabavitelná částka a nezabavitelné minimum v prvním pololetí 2019

V současnosti jsou státem určované částky nezabavitelného minima a také nezabavitelná částka nastaveny v těchto výších: Nezabavitelná částka na jednotlivce: 6 428,67 Kč (vždy musí dlužníkovi zůstat).

Obecné nezabavitelné minimum: maximálně 9 643 Kč. Pracuje se s ním po odečtení nezabavitelná částky od souhrnu čistých příjmů dlužníka. Dále se pak dělí na třetiny, jedna třetina jde dlužníkovi, dvě třetiny mohou jít pryč - na přednostní a nepřednostní pohledávky. Pryč odchází také vše nad tuto hranici (opakujeme, že po odečtení nezabavitelné částky).

Nezabavitelná částka a nezabavitelné minimum od července 2019

podle novely exekučního řádu vydané pod číslem č. 31/2019 Sb. vzroste od šestého měsíce tohoto roku částka maximálního nezabavitelného minima. Takže více vydělávajícím si dlužníkům se sníží množství peněz, které bezvýhradně odejdou ve prospěch věřitelů.

Zopakujme, že maximální nezabavitelné minimum je částka vzniklá z rozdílu mezi čistým příjmem a nezabavitelnou částkou. Nad touto částkou už vše odchází věřitelům. A od července 2019 se posuneme z 9 643 Kč na neuvěřitelný dvojnásobek, konkrétně na 19 286 korun.

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 15 000 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Co odejde věřitelům v plné výši?

V plné výši odejde vše nad součet maximálního nezabavitelného minima a nezabavitelné částky, tedy 6 428,67 Kč a 19 286 Kč, ve výsledku 25 714,67 Kč. Nad hranici tohoto příjmu půjde věřitelům úplně vše. Doposud je tato hranice 16 071,67 Kč, navýší se k prvnímu červnu, promítne se do červencových výplat.

Z výdělku pod hranicí 25 714,67 Kč půjdou věřitelům jen dvě třetiny z maximální částky nezabavitelného minima, a to 12 856 korun. Při nižších exekucích, kde nejsou přednostní i nepřednostní pohledávky zároveň, může odcházet i jen 6428 Kč měsíčně.

Pod 16 tisíc se nic nemění

Pro dlužníky, kteří vydělávají do 16 071,67 Kč měsíčně, se nemění nic. Dlužníci s příjmem nad tuto částku budou mít ponecháno více finančních prostředků na živobytí, nově by se jim v exekuci mělo snadněji žít a lépe dýchat. Mělo by být snazší si i během exekuce tvořit základní finanční rezervy pro nenadálé situace.

Stát chce tímto krokem motivovat lidi v exekuci, aby stáli o lepší práci za vyšší mzdu, aby se nebáli profesního růstu a aby byli i nadále ekonomicky aktivními lidmi. O navýšení svého platu totiž nepřijdou zcela, ale jen z jedné nebo ze dvou třetin. Třetí třetina bude vždy k dobru.

Komentáře