V souhrnu

Půjčka Creditea patří k nákladným úvěrům sloužícím jako rychlá finanční rezerva, revolving. Žadatel získá schválený finanční rámec - a může opakovaně vybírat až do jeho výše. Splácí jen čerpanou částku, ale s vysokými úroky. Vyřízení půjčky i její správa jsou online a bez poplatků. Po 6 řádných splátkách lze využít splátkové prázdniny. Půjčka Creditea není dostupná cizincům. Poskytovatelem je Provident.

Cena+ bez poplatků za vyřízení, vedení i za předčasné splacení
+ klient splácí jen za dny, kdy čerpal a z částky, kterou čerpal
- vysoká úroková sazba, pokud nevyužijete cenové akce
Flexibilita+ lze aktivovat splátkové prázdniny
+ čerpat lze kdykoliv a opakovaně - až do výše schváleného rámce
+ vše probíhá zcela online
- splátku lze odeslat až po vygenerování částky na aktuální měsíc
Transparentnost+ srozumitelně napsaná smlouva o úvěru
- než se vygeneruje nová minimální splátka, nemá klient přehled o platbě pro nadcházející měsíc (generuje se až 7 dní před splatností)
- minimální možná cena půjčky uváděná na webu se různí
Zákaznická podpora+ detaily půjčky přímo na webu
+ detailně vyhotovené časté otázky a odpovědi na ně
- chybí zákaznická linka - částečně je nahrazena chatem přes WhatsApp, ale pouze v pracovní dny

BezvaMoney skóre: (2,7/5)

Na celkovém skóre půjčky se v tabulce uvedená kriteria podílejí následovně: cena 50 %, flexibilita 20 %, transparentnost 15 % a zákaznická podpora 15 %.

Půjčka Creditea ve zkratce

Bez poplatku za zřízení+ Ano
Bonus za online sjednání- Ne
Správa půjčky zdarma+ Ano
Možnost pojistit schopnost splácet- Ne
Možnost zvolit výši splátek+ Ano
Bez potvrzení o trvalém příjmu od zaměstnavatele+ Ano
Předčasné splacení zdarma+ Ano
Změna splátkového kalendáře nebo odklad splátek zdarma+ Ano
Navýšení půjčky během jejího trvání- Ne
Bonus za řádné splácení- Ne
Poskytnutí půjčky i během víkendu- Ne

Reprezentativní příklad

Reprezentativní příklad spotřebitelského úvěru ve výši 20 000 Kč na 12 měsíců: měsíční splátka 2 081 Kč, pevný úrok 4 967 Kč, poplatek za zpracování, administrativní činnost a flexibilní splácení 0 Kč, poplatek za vedení zákaznického účtu 0 Kč, celková dlužná částka 24 967 Kč, úroková sazba 42 % p. a., RPSN 51,96 %.
Přesné podmínky půjčky dostanete přímo od poskytovatele, který vás bude kontaktovat.

Průběh žádosti

Vyřízení půjčky Creditea je velmi snadné a probíhá kompletně online. Potřebujete jen občanský průkaz, výpis z účtu nebo daňové přiznání potvrzující váš trvalý příjem a vlastní bankovní účet. Úvěrový rámec nastavuje poskytovatel na základě bonity žadatele - o jeho výši informuje ještě před podpisem smlouvy.

1. Vyjádřete zájem o půjčku

Po kliknutí na tlačítko „Chci si půjčit“ vyplňte náš online formulář a odešlete jej. Doputuje ihned k poskytovateli.

2. Jste spokojeni s limitem půjčky?

Poskytovatel vám sdělí maximální limit půjčky, který vám může poskytnout.

3. Vyberte částku k čerpání

Celý limit půjčky nemusíte čerpat ihned, proto zvolte, kolik teď chcete na účet poslat. 

4. Potvrďte podmínky půjčky a podepište smlouvu

Potvrďte podmínky půjčky a podepište smlouvu prostřednictvím PIN, který přijde formou SMS.

5. Peníze jsou vaše

Peníze budou na váš účet odeslány do 15 minut od podpisu smlouvy

Časté dotazy

1. Půjčka Creditea je dostupná opravdu jen online - nelze ji získat na pobočce Providentu?
Ano, opravdu se jedná o půjčku, kterou lze vyřídit pouze online skrze odeslání online žádosti.
2. Můžu nějak ovlivnit výšku schváleného limitu půjčky?
Maximální možný limit půjčky ovlivnit bohužel nelze. Poskytovatel jej počítá vždy podle úvěruschopnosti žadatele - a tím nastavuje maximální možné zadlužení. Služba navýšení rámce se teprve připravuje.
3. Budu něco platit, když právě nečerpám (mám vše splaceno, ale půjčku rušit nechci)?
Úvěrový rámec Creditea je poskytován na maximálně tři roky s tím, že čerpáte vždy jen podle toho, jak právě potřebujete. Pokud nyní žádné peníze navíc nepotřebujete a nic z Creditea nečerpáte, nečekají vás ani žádné poplatky.
4. Poskytuje se tato půjčka i studentům, důchodcům nebo ženám na mateřské dovolené?
Ano, i tyto skupiny obyvatel mohou Creditea půjčku získat, ale pouze za předpokladu, že budou schopné ji splácet. Pokud bude úvěruschopnost žadatele posouzena jako dostatečně vysoká, může být půjčka poskytnuta - bez ohledu na to, zda je žadatel pracující, studující, v důchodu anebo na mateřské/rodičovské dovolené.
5. Jak fungují splátkové prázdniny a kdy si je budu moci aktivovat?
Splátkové prázdniny jsou možností odložit splátku Creditea půjčky. První splátkové prázdniny si lze v klientském profilu aktivovat po řádném splacení šesti po sobě jdoucích rozpisů plateb. Splátkové prázdniny jsou dostupné jen těm klientům, kteří nejsou v prodlení se splácením a nemají otevřený (vygenerovaný) rozpis plateb.

Během splátkových prázdnin nelze vybírat další částku, přepočítá se výše splátky pro další měsíc, stále se načítají úroky. Pro aktivaci dalších splátkových prázdnin bude nutné opět nejprve zaplatit alespoň 6 rozpisů plateb (bez prodlení).
6. Budu platit něco za čerpání?
Nikoliv, čerpání není nijak zpoplatněno. Kdykoliv potřebujete peníze (a limit půjčky ještě nemáte vyčerpaný), zdarma si můžete nechat poslat vybranou částku na váš bankovní účet, v podstatě kdykoliv. Díky okamžitým platbám doputují peníze ihned po zadání výběru (máte-li účet u banky, která okamžité platby umí alespoň přijímat).
7. Opravdu musím se splátkou čekat až na vygenerování „minimální splátky“?
Ano, vyčkat na vygenerovaný předpis platby je opravdu nutné. Tímto krokem je stanovena minimální výše splátky pro daný měsíc. Každá splátka odeslaná na účet poskytovatele před datem vygenerování splátky na daný měsíc je vždy považována za splátku mimořádnou. Jinými slovy: pokud odešlete splátku dříve, budete muset po vygenerování předpisu platby odeslat ještě jednu splátku - tentokráte tu řádnou. Poskytovatel na svých stránkách uvádí, že tento postup nelze měnit.
8. Co když zapomenu odeslat splátku?
O vygenerované splátce na daný měsíc je klient informován 7 dní před datem splatnosti. Tři dny před datem splatnosti mu je poslána SMS zpráva s připomínkou nadcházející splátky. Zapomenutí je proto velmi nepravděpodobné. Pokud vás zajímá následek prodlení se splátkou, přejděte k otázkám níže.
9. Mohu opravdu splatit předčasně zdarma, třeba i jen pár dní od čerpání peněz?
Ano, předčasné splacení Creditea půjčky je vždycky zdarma. Jde o úvěrový rámec (revolving), z něhož lze opakovaně čerpat, a který lze splácet jakýmkoliv tempem - resp. vždy alespoň minimální předepsanou splátkou. Pozor, splacením půjčka nezaniká. Ukončena je až uplynutím doby dohodnuté ve smlouvě o úvěru.
10. Jak se Creditea staví k dlouhodobějšímu nesplácení?
Creditea preferuje společné řešení, když se klient dostane do problémů se splácením- zejména prostřednictvím uzavření splátkového kalendáře, nebo jiné dohody o způsobu úhrady dluhu. Pokud toto řešení není možné, bude účtována smluvní pokuta ve výši 0,1 % denně z dlužné částky a také případný poplatek za upomínky 300 Kč, plus úrok z prodlení. Po delším než tříměsíčním (neomluveném) nesplácení může být půjčka zesplatněna – tehdy je vrácení celé dlužné částky vyžadováno do 30 dní od oznámení o zesplatnění dluhu. Poskytovatel začne s vymáháním dluhu, a to i bez oznámení této slunečnosti dlužníkovi.
11. Kde najdu informace o stavu splácení půjčky?
Na stránkách půjčky Creditea se přihlásíte do osobního profilu. Informace o přihlášení obdržíte po uzavření smlouvy. Ve svém profilu najdete všechny informace o stavu vašeho zákaznického účtu, o vygenerované minimální splátce nebo o celkové čerpané částce, plus částce, kterou ještě máte k dispozici.

Recenze

Online půjčka Creditea je spotřebitelským úvěrem s možností opakovaného čerpání. Jde vlastně o revolving s limitem půjčky od 3 000 do 130 000 Kč. Čerpání peněz je vždy zdarma, stejně jako předčasné splacení. Dlužník musí vždy uhradit alespoň minimální předepsanou splátku, která je automaticky generována vždy 7 dní před datem splatnosti. Minimální splátka se odvíjí od výše čerpané částky (klient platí jen za to, co opravdu čerpá) a od počtu dní v měsíci, po které tuto částku čerpá.

Creditea je úvěrem poskytovaným společností Provident. O Creditea půjčku lze požádat kdykoliv a pouze online, peníze jsou poskytnuty výhradně na bankovní účet vedený na jméno žadatele. Vyřízení půjčky však probíhá jen v pracovní dny a v běžné pracovní době. Poskytovatel neprovozuje klasickou telefonní zákaznickou linku, ale jen chat prostřednictvím aplikace WhatsApp.

Creditea půjčka umožňuje splátkové prázdniny vždy po alespoň 6 řádných splátkách. Využití splátkových prázdnin je zdarma, ale úroky z čerpání se načítají právě i v období odkladu splátky. Vývoj půjčky může klient sledovat online ve svém profilu. Aby klienti nezapomínali na předepsanou splátku, poskytovatel jim datum splatnosti připomíná 3 dny předem - formou SMS zprávy.

V pracovní dny je vyřízení žádosti a posouzení úvěruschopnosti žadatele velmi rychlé, nezabere více než jednotky minut. Požadovaná částka je odesílána do 15 minut od schválení úvěrového rámce. Pro další čerpání není další schvalování nutné, klient má kdykoliv k dispozici celý limit půjčky.

Již jednou splacené peníze lze znovu čerpat - a v tom tkví zvýšené riziko Creditea půjčky, kdy se dlužník může opakovaným čerpáním předlužit. Klientem Creditea půjčky se mohou stát jen občané České republiky starší 18 let a s trvalým příjmem. Cizincům nabízí Creditea na svých stránkách alternativu v některé z Provident půjček.

Poskytovatel

Provident Financial s.r.o.
Olbrachtova 9
140 00 Praha 4


Tel.: (+420) 241 029 111
E-mail: zakaznicky.servis@provident.cz
Web: www.provident.cz

Provident Financial s.r.o. logo
Provident Financial s.r.o., Olbrachtova 9, 140 00 Praha 4