Zjistěte si, zda máte nárok na osvobození od některých poplatků!

Máte nízké příjmy a každý měsíc bojujete s rodinným rozpočtem? Děláte vše možné i skoro nemožné, abyste vyšli do další výplaty? A jste, pokud splňujete podmínky nízkého příjmu, osvobození od některých poplatků? Že jste ani nevěděli, že některé poplatky možná platit nemusíte?

Zjistěte si, zda máte nárok na osvobození od některých poplatků!

Klíčové informace

icon

Pokud splňujete podmínky nízkého příjmu, můžete být osvobozeni od některých poplatků, což vám může ušetřit peníze.

icon

Koncesionářské poplatky za televizi a rozhlas neplatí domácnosti, jejíž příjem nedosahuje 2,15 násobku životního minima.

icon

Školné v mateřských a základních uměleckých školách neplatí rodiče, kteří splňují určité podmínky, například pobírají dávku pomoci v hmotné nouzi.

icon

Poplatek za odpad neplatí osoby umístěné v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech pro seniory.

Jestliže máte malé děti a nízké příjmy, případně jste pěstouny, můžete díky osvobozením ušetřit poměrně dost peněz. Vezměme to ale popořádku:

Kdy je možné se od poplatků nechat osvobodit?

Tehdy, když nedosahujeme stanovené hranice příjmů, případně splňujeme jiné legislativou dané podmínky. Hranice příjmů je většinou definovaná jako násobek životního minima domácnosti. Ostatní podmínky v legislativě bývají vázány na zdravotní stav, umístění v ústavu či na pěstounství.

Jaké je životní minimum vaší domácnosti? To zjistíte v kalkulačkách životního minima – stačí si frázi „kalkulačka životního minima“ zadat do vyhledávače. Anebo zajít na úřad práce, tam vám životní minimum také vypočítají.

1. Poplatek za televizi a rozhlas

Měsíčné se jedná dohromady o 180 korun za tzv. koncesionářské poplatky. A kdo je platit nemusí? Podle zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích je to ta domácnost, jejíž příjem nedosahuje 2,15 násobku životního minima. Každých 6 měsíců je potřeba na adresu televize a rozhlasu zasílat potvrzení o příjmech, aby osvobození trvalo.

Dále koncesionářské poplatky neplatí ty domácnosti, které nevlastní přijímače. Takže poplatek za televizi neplatí ten, kdo nemá televizi nebo TV kartu v počítači. Poplatek za rozhlas neplatí ten, kdo nemá rádio. O tom, že spotřebiče nevlastníme, posíláme na adresu televize nebo rozhlasu čestné prohlášení, které má právní sílu (pokud bude nepravdivé, můžeme za něj být finančně potrestáni).

A pozor, pokud má domácnost jen televizi, ve které jde ale naladit i rádio, musí platit poplatek za televizi i rádio. 

2. Školné v mateřských školách

Pokud dítě navštěvuje mateřskou školu, platí za něj rodiče tzv. školkovné – tedy příspěvek na úhradu provozních výdajů MŠ. Výjimkou jsou pouze předškoláci, tedy děti, které půjdou v následujícím roce do školy. Za ty se ve školkách neplatí, protože stát chce, aby poslední ročník mateřské školy navštěvovalo co nejvíce dětí, brzy bude poslední rok školky dokonce povinný.

Kdo se může nechat osvobodit od školkovného? Školský zákon (č. 561/2004 Sb) definuje osoby, které jsou osvobozeny od školkovného, následovně:

 • zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi;
 • zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči;
 • rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě;
 • fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče.

Nárok na osvobození od úplaty prokážeme předložením originálu písemného oznámení nebo rozhodnutí příslušného úřadu o dávce či statutu pěstouna. Měsíčně jde o několik set korun.

Hledáte výhodnou půjčku?

Porovnat nabídky

3. Školné v základních uměleckých školách

Zde platí podobné podmínky osvobození jako v případě mateřských škol. Konkrétně může být podle školského zákona a pak i vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání osvobozen ten, kdo:

 • pobírá sociální příplatek, 
 • fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče;
 • zákonný zástupce nezletilého žáka, pokud prokáže lékařskou zprávou dlouhodobou nemoc (minimálně 1 měsíc) nebo vážné zdravotní problémy.

Doklady o pobírání příplatku se dokládají vždy na začátku školního pololetí. Konečné rozhodnutí je na řediteli školy, osvobození udělit nemusí. Měsíčně se jedná také o stokoruny.

4. Poplatek za družinu

Školský zákon a pak také vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání stanoví, že i od poplatku za družinu mohou být zákonní zástupci dítěte osvobozeni. Osvobození je také v kompetenci ředitele a ten k němu může přistoupit tehdy, když:

 • účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,
 • účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo
 • účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli.

Úhrada za družinu také dosahuje řádu stokorun měsíčně.

5. Soudní poplatky

Soudní poplatky sice neplatíme běžně, ale může se stát, že přijdeme do situace, kterou bude muset řešit soud. Abychom se z finančních důvodů nebáli řešit naše spory u soudu (že to z rodinného rozpočtu neutáhneme), a nerozhodli se proto raději strpět křivdu - třeba ze strany nepoctivého obchodníka – je státem zavedena možnost nechat se osvobodit od soudních poplatků, které jsou stanoveny zákonem č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, podrobněji pak v zákonech o jednotlivých typech soudního řízení. 

Běžně se rodin týkají občansko-právní spory, u kterých od poplatků osvobozuje také zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Úplné osvobození od soudních poplatků je velmi výjimečné, částečné osvobození se uplatňuje poměrně často. Rozhodnutí je vždy na předsedovi soudního senátu.

Předseda Senátu nás od soudních poplatků osvobodí tehdy, když rozhodne, že to odůvodňují naše nepříznivé osobní poměry, jako je zdravotní stav, pokročilý věk nebo sociální postavení. Aby předseda senátu mohl od poplatků osvobodit, musíme o to požádat neboli podat návrh na osvobození od poplatků. V návrhu naši žádost odůvodníme tzv. „poměry účastníka“ a doložíme nízké příjmy či špatný zdravotní stav příslušnými dokumenty (někdy si soud vyžádá i další doplnění informací).

6. Poplatek za odpad

Osvobození od poplatku za odpad sice není dáno hranicí příjmu, ale i tak jej zde uvádíme, abyste ho mohli uplatnit, pokud vaše rodina splňuje podmínky stanovené zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.

Poplatek za odpad neplatí mimo jiné osoba, která je:

 • jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo
 • umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

Takže pokud s vámi doma bydlela babička či děda, ale museli být přemístěni do domova, kde se o ně mohou zaměstnanci postarat lépe, trvalé bydliště jim však zůstalo u vás, poplatky za odpad za ně platit nemusíte. Jde sice o desítky korun měsíčně, ale každá koruna se počítá.

7. Poplatek za půjčku

Pokud splácíte pravidelně každý měsíc půjčku, existují produkty, díky kterým můžete ušetřit na poplatcích a úrocích. Řeč je o konsolidaci půjčky, se kterou lze ušetřit měsíčně nemalé prostředky do rodinného rozpočtu. Pokud nutně potřebujete půjčku novou, někteří nebankovní poskytovatelé nabízejí přímo první půjčku zdarma, u které při splnění podmínek nepřeplatíte ani korunu navíc.

Další články, které by vás mohly zajímat:

Finanční mix

27.07.2023

Odložené platby: Záruka bezpečného placení

Odložené platby jsou platební metoda, kterou se dá platit zejména na e-shopech. Do budoucna se očekává, že zcela nahradí platby na dobírku.

Finanční mix

18.06.2021

Přepis auta na nového majitele

Od roku 2016 platí zákon, který přinesl mnoho novinek při přepisu auta. Proto je nutné zapomenout na původní a zažité postupy. Nový systém je sice o trochu jednodušší, ale také obsahuje některé problematické věci.

Finanční mix

04.06.2021

Odklad splátek v roce 2024

Potíže se splácením závazků může v některých případech vyřešit individuální žádost o odklad splátek. Výhody a nevýhody, a jak zažádat o odklad splátek.