Kolik zaplatíte za předčasné splacení hypotéky?

authorIva GrácováČtení na 5 minutPublikováno: 19.03.2021
Kolik zaplatíte za předčasné splacení hypotéky?

Před pár lety bylo běžné, že každý, kdo chtěl doplatit hypotéku předčasně, za to bance zaplatil nemalý poplatek. S účinností nového zákona o spotřebitelském úvěru by mělo jít hypotéku sjednanou od prosince 2016 doplatit levněji. Bohužel ne vždy tomu tak opravdu je. Některé banky vám skutečně za předčasné splacení hypotéky naúčtují poplatek ve výši stokorun, zaplatit ale můžete i několik desítek tisíc korun. Jak je možné, že jsou v poplatcích za předčasné splacení hypotéky takové rozdíly a v jakých případech lze hypotéku předčasně splatit zdarma? Víte, co o předčasném splacení hypotéky říká zákon?

Předčasné splacení hypotéky zdarma. Sen, nebo realita?

Podmínky pro předčasné splacení hypotéky upravil nový zákon o spotřebitelském úvěru, který vstoupil v platnost v prosinci 2016. Splatit úvěr z části nebo zcela může splácející kdykoli po dobu trvání spotřebitelského úvěru na bydlení.

Zákon také definuje případy, kdy lze předčasně splatit celou hypotéku zdarma:

  • při výročí fixace,
  • 3 měsíce po stanovení nové úrokové sazby,
  • v těžké životní situaci, která ovlivňuje splácení (doplacení hypotéky z důvodu smrti, dlouhodobé nemoci či invalidity),
  • kdykoliv u hypoték s pohyblivou sazbou.

Při splacení z důvodu prodeje financované nemovitosti nesmí poplatek bance u smluv trvajících déle než dva roky přesáhnout 1 % z této mimořádné splátky úvěru, maximálně 50 000 Kč. Zákon dále umožňuje splatit každý rok bezplatně až 25 % celkové výše hypotéky zdarma.

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 15 000 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 250 000 Kč

Co může být poplatkem za splacení hypotéky?

Při splacení nad 25 % celkové výše úvěru si banka může účtovat poplatky za předčasné splacení hypotéky, ovšem maximálně na úhradu účelně vynaložených nákladů. Zní to jednoduše, ovšem nabízí se otázka, co lze za takové náklady považovat?

Začátkem března 2019 vydala Česká národní banka (ČNB) stanovisko, ve kterém jasně definovala, co jsou to účelně vynaložené náklady v případě předčasného splacení hypotéky. ČNB za ně považuje „nutné náklady spojené s předčasným ukončením smlouvy, jejichž výše je zároveň odůvodněná“. Jedná se tedy zejména o administrativní náklady poskytovatele.

Za nepřípustné náklady jsou považovány:

  • provize vyplacené zprostředkovateli hypotéky,
  • snížení úrokových výnosů finanční instituce,
  • úrokové náklady z dluhů poskytovatele.

Někde stokoruny, jinde tisíce? Jeden zákon, různé interpretace

Může se zdát, že problematika účtování poplatků za mimořádné splátky hypoték má díky výše uvedeným pravidlům stanoven jednotný rámec. Ovšem není tomu tak. Jak je možné, že si některé banky účtují za předčasné splacení hypotéky stokoruny, zatímco jiné žádají i desítky tisíc. Proč se poplatek mezi jednotlivými finančními domy tak výrazně liší?

Důvodem je rozdílný výklad zákona o spotřebitelském úvěru. Stanovisko ČNB totiž finanční domy omezuje na účtování poplatků v řádech několik set korun. Zatímco poskytovatel hypotéky se v momentě, kdy se klient rozhodne doplatit hypotéku před koncem fixační doby, dostává mnohdy do složité a finančně nákladné situace, klient neplatí žádné sankce za předčasné splacení hypotéky a uhradí pouze poplatek ve výši účelně vynaložených nákladů.

Banky se u poskytnutých hypoték jistí proti pohybu úrokových sazeb tím, že je financují prostřednictvím speciálních dluhopisů s pevným úrokem. Když dlužník doplatí hypotéku před koncem fixační doby, banky musí dál platit své závazky plynoucí z těchto dluhopisů.

Banky žádají řešení vhodné pro obě strany

Banky s ČNB diskutují o možnosti najít řešení, které by bylo vhodným kompromisem pro obě strany a které by mělo podobu právně závazného výkladu. "Podle nás účelně vynaložené náklady v souvislosti s předčasným splacením spotřebitelského úvěru nezahrnují pouze administrativní náklady, nýbrž i úrokové náklady s ohledem na ekonomickou podstatu fixace úrokové sazby. Banka totiž musí pořídit pro klienta na zvolené úrokové období zdroje pro poskytnutí úvěru a hradí za ně cenu, která je po celé sjednané úrokové období neměnná," vysvětluje pro server aktualne.cz vyšší poplatek tiskový mluvčí Komerční banky Michal Teubner.

Předčasné splacení úvěru ze stavebního spoření

Úvěry ze stavebního spoření a překlenovacího úvěry jsou úvěry účelově určené na investici do bydlení, a tak se nachází v režimu úvěru na bydlení, včetně pravidel pro předčasné splacení. Stavební spořitelny rozlišují úvěry ze stavebního spoření a úvěry překlenovací. U většiny stavebních spořitelen zůstává i nadále předčasné splacení úvěru ze stavebního spoření zdarma, ovšem splacení překlenovacích úvěrů se řídí novelou zákona o spotřebitelském úvěru.

Výjimkou je Modrá pyramida, která požaduje náhradu za předčasné splacení úvěru podle nového zákona u všech úvěrů bez rozdílu, tedy nejen u úvěru překlenovacích, ale i u úvěrů ze stavebního spoření.

Předčasné splacení hypotéky 2021

Banky se staví ke stanovení poplatku za předčasné splacení hypotéky po svém. Bližší informace k poplatku lze najít až ve smluvní dokumentaci, v ceníku se ve většině případů dozvíte pouze způsob výpočtu nebo to, co je v poplatku zahrnuto. Jak české banky a spořitelny stanovují poplatky za předčasné splacení hypotéky v roce 2021?

Česká spořitelna

Ještě donedávna účtovala za předčasné splacení hypotéky Česká spořitelna svým klientům pouze administrativní náklady ve výši 700 Kč. Od září loňského roku však začala Česká spořitelna klientům účtovat také náklady na financování (úrokové náklady). Výpočet je založen na rozdílu úrokových sazeb nově poskytnutých hypotečních úvěrů z doby počátku aktuálního fixačního období a z doby provedení předčasné splátky. Možnost výpočtu online mají klienti zde.

mBank

mBank účtuje svým klientům pouze účelně vynaložené náklady se splacením úvěru překračujících 25 % výše poskytnutého úvěru, viz sazebník.

UniCredit Bank

UniCredit požaduje úhradu účelně vynaložených nákladů, které zahrnují administrativní náklady a finanční náklady. Výpočet finančních nákladů, stejně jako z čeho při výpočtu vychází, popisuje banka podrobně zde.

Komerční banka

Komerční banka je další ze skupiny bank, která v poplatku za předčasné splacení hypotéky zohledňuje také další náklady vyplývající z předčasného splacení, především tedy náklady plynoucí z rozdílného úrokového výnosu. Náklady na předčasné splacení si může klient sám spočítat v online kalkulačce.

Fio Banka

Fio banka nabízí možnost předčasného splacení hypotečního úvěru zcela zdarma, ovšem pouze v případě, že tak učiníte z vlastní kapsy. Pokud peníze, kterými hodláte předčasně doplatit úvěr na bydlení, doputují z jiné banky ve formě refinancování hypotéky, budete platit poplatek ve výši administrativních nákladů a také nákladů banky na pořízení finančních prostředků úvěru na finančním trhu, viz ceník finančních operací a služeb.

Air bank

Také Air bank umožňuje předčasné splacení hypotéky kdykoli v průběhu fixace zcela zdarma, ovšem pouze v případě, že tak učiníte vlastními penězi. Pokud budete hypotéku převádět k jiné bance, bude po vás banka vyžadovat úhradu účelně vynaložených nákladů.

ČSOB, Hypoteční banka

ČSOB a Hypoteční banka problematiku náhrady nákladů za předčasné splacení poměrně podrobně popisují v podmínkách pro předčasné splacení úvěru. Uvádí zde, že i když vznikají bance také náklady finanční (úrokové), účtuje svým klientům pouze náklady ve výši administrativních nákladů, které činí v současné době 500 Kč.

MONETA Money Bank

MONETA nabízí svým klientům možnost flexibilně splácet až 50 % z aktuální výše hypotéky každý rok zdarma, nejdříve však po prvním roce splácení. Mimořádné splátky ve výši 25 % z výše půjčené částky je možné opakovat každého půl roku. V případě předčasného splacení celé jistiny banka v sazebníku uvádí, že náklady budou sděleny písemně před předpokládaným datem předčasného splacení.

Raiffeisenbank

Raiffeisenbank vyžaduje za předčasné splacení hypotéky úhradu účelně vynaložených nákladů, které obsahují náklady na cenu peněz a administrativní náklady, viz informace ke splácení úvěru.

Equa bank

Equa bank vyžaduje úhradu účelně vynaložených nákladů, které banka vyčíslí v souladu se Smlouvu a Podmínkami, viz sazebník.

MONETA Stavební spořitelna

MONETA Stavební spořitelna, kterou jsme ještě před nedávnem znali pod jménem Wüstenrot, nabízí předčasné splacení úvěru ze stavebního spoření zdarma, stejně jako mimořádné splátky. V případě předčasného splacení překlenovacího úvěru bude banka požadovat úhradu účelně vynaložených administrativních nákladů, které bance v souvislosti s předčasným splacením vzniknou, viz sazebník.

author

Autor článku:

Iva Grácová

Ve světe bankovnictví se pohybuje od roku 2007 a voľný čas věnuje psaní článků převážně finančního charakteru s úvěrovou, bankovní a investiční tématikou.
Přečíst více