Více půjček v jedné rodině? Sloučit půjdou všechny!

Publikováno: 25.01.2018
Více půjček v jedné rodině? Sloučit půjdou všechny!

Klasická konsolidace více půjček jednoho člověka je známa již snad všem.  Jde ve většině případů o výhodný krok, který dlužníkovi ušetří spoustu nákladů na poplatky za jednotlivé půjčky. Pomocí konsolidace lze také prodloužit splatnost všech půjček, a tím i zvýšit pravděpodobnost jejich hladkého splacení. Nově však přichází na řadu vlna konsolidací v rámci celé rodiny.

Služba není úplně nová

Konsolidace půjček celé rodiny nejsou žádnou novinkou. Některé úvěrové společnosti tuto službu nabízejí už nejméně dva roky. Novinkou je současné rozšíření služby mezi velký počet poskytovatelů půjček. Jde prostě o nový hit, díky kterému se daří i lákat nové klienty.

Do jedné půjčky lze konsolidovat tedy všechny půjčky, které jsou vzaty v rámci celé rodiny. To znamená půjčky obou partnerů, ale také půjčky jejich dospívajících nebo již dospělých dětí. Jde to i tehdy, kdy členové rodiny mají po jedné půjčce, takže konsolidace půjček jedné osoby by vlastně byla nemožná.

Nová služba doporučená na základě výsledků výzkumu

Jak na nabídku této služby úvěrové společnosti vůbec přišly? Podle jejich vlastních prohlášení si totiž nechaly opakovaně zpracovat průzkumy. A dozvěděly se, že v českých rodinách se často opakuje situace, kdy se sejde více půjček v rámci jedné rodiny, přičemž ale žádný z členů rodiny nemá více než jeden úvěr.

Úvěrové společnosti (bankovní i nebankovní) si také nechaly zjistit, že české rodiny o možnosti konsolidovat úvěry celé rodiny u jednoho poskytovatele půjček zatím příliš nevědí. A proto tuto službu ani moc nevyužívají. Ale stály by o ni, pokud by byla nabídnuta na trhu ve větším množství a pokud by se o ní dalo dostatečně nahlas vědět.

Rodinnou konsolidaci by využily více než dvě pětiny dotázaných

V několika průzkumech se také opakovaně ukázalo, že asi dvě pětiny dotázaných Čechů by tuto službu určitě využily. Další pětina váhá a rozhodla by se až podle konkrétních podmínek. A ještě jedna pětina stojí za zmínku – čtvrtá pětina dotázaných odpověděla, že o službě zatím nic neví, konsolidaci rozhodně nepotřebují. Ale pokud by se v rodině více půjček sešlo, pravděpodobně by službu využili.

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 4 500 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

V konsolidaci nevěří osm procent dotázaných

Přibližně osm procent dotázaných mělo v realizovaných výzkumech zcela opačný názor. Nevěří totiž v jakoukoliv úsporu vlivem konsolidace půjček. Zde je nutno podotknout, že každou nabídku prostě musíte propočítat. A jak na to jít co nejjednodušeji?

Například srovnat součet výsledných zaplacených částek všech půjček a výslednou zaplacenou částku konsolidované půjčky. Ovšem pozor, i pokud se stane, že po konsolidaci je výsledná splatná částka vyšší, je nutno vzít v úvahu počet let splácení půjčky. Kouzlo konsolidace je totiž často i v tom, že vám dovolí si rozložit splátky na delší dobu. Takže jsou měsíčně nižší a vy máte větší šanci na úspěšné splacení.

Delší splácení ano či ne?

Logickým následkem prodloužení splácení je nárůst celkové splatné částky. Tato situace je vždy na vašem zvážení a rozhodnutí, co upřednostníte – zda splácení původních půjček a vyšších částek ve vyšším tempu a kratší dobu, avšak s jazykem na vestě a s vyšší pravděpodobností, že si budete muset vzít další půjčku, když se doma něco vysype.

Anebo zda do budoucna obětujete mírný nárůst celkové splatné částky, ovšem s výhodou klidu na duši, že tempo splácení zvládnete a že si během trvání půjčky také vytvoříte finanční rezervu na případné horší časy.

Součástí konsolidace mohou být všechny typy úvěrů, včetně karet a kontokorentu

Pokud už nyní přemýšlíte, zda konsolidovat či ne, jistě do možnosti konsolidace zahrňte i karty a kontokorenty. Oba typy úvěrů totiž patří do skupiny těch, které lze do konsolidace zahrnout. A podle výsledků provedených průzkumů o tom dotázaní Češi často nevědí.

Dluhy na kontokorentních úvěrech a kreditních kartách Češi totiž považují za zcela jiný typ dluhu, který do konsolidace zahrnout nejde. Opak je však pravdou. Hypotéka je dalším z konsolidovatelných úvěrů. Jen proces konsolidace se u ní mírně liší – zejména kvůli výši dluhu a zástavě nemovitosti.

Každé konsolidaci musí předcházet řádné splácení dluhů

Nutnou podmínkou pro to, abyste mohli konsolidovat, je bezproblémové splácení závazků. Podmínka je to poměrně přísná, ale nutná. Na druhou stranu je výhodou fakt, že u nižších konsolidací nemusíte dokládat příjmy, když banka nebo nebankovka vidí vaši dobrou platební morálku.

Pokud je ale vaše zamýšlená konsolidace komplikovanějším případem, bude nutné opět absolvovat kolečko dokládání příjmů, a v některých případech to bude požadováno i po členech domácnosti, od kterých půjčky ke konsolidaci také pocházejí.

Pokud budete konsolidovat půjčky, v rámci nichž bude zahrnuta i hypotéka, anebo celkově velkou výslednou půjčku, může úvěrová společnost požadovat, aby konsolidovaný úvěr by veden na oba manžele. Tento typ konsolidace vám nejčastěji nabídnou banky. Menší konsolidace ale již nabízejí i nebankovní úvěrové společnosti.

U všech nabídek konsolidací (a jakýchkoliv jiných půjček) platí základní strategická pravidla: počítat, srovnávat, tvořit si rezervy a uvažovat do budoucna!

Komentáře