Uzavíráte pojistku? Zaměřte se také na výluky z pojištění!

O co jde? Výluky z pojištění jsou věci nebo rizika, které jsou vyňaty z pojistného krytí, takže pojištění se na ně prostě nevztahuje a škody na nich či jimi způsobené nebude pojišťovna hradit. Některé z výluk nelze dokonce ani připojistit za zvýšené pojistné – prostě je pojišťovna nepojistí vůbec. Typickým příkladem je pojištění nemovitosti v oblasti, kam může přijít povodeň. Takovou nemovitost nikdo proti škodám způsobeným vodou nepojistí. Tohle je ale okatý a zcela klasický příklad.

Uzavíráte pojistku? Zaměřte se také na výluky z pojištění!

Pak jsou i výluky, kterých si třeba ani nevšimnete. A pokud na ně nejste zástupcem pojišťovny předem upozorněni, může po pojistné události nastat nepříjemné rozčarování. Ve výsledku může nastat z takové výluky velmi svízelná  ekonomická situace nejen pro pojištěného, ale pro celou jeho rodinu.

Na co se tedy hlavně zaměřit?

Cestovní pojištění (na dovolenou)

U cestovního pojištění jsou to zejména aktivity, které můžete nebo naopak nemůžete během dovolené dělat. Některé pojišťovny totiž neproplatí škody způsobené při potápění anebo například při lyžování mimo sjezdovku či vyznačenou trať pro běžky. Výluky se mohou týkat třeba i zrušení cesty, krádež zavazadel, jejich zpoždění apod.  - a je nutno ho dokoupit. Nepojistitelnou výlukou u cestovního pojištění vždycky bude pokročilé těhotenství.

Často bývá u cestovního pojištění definováno, zda pojišťovna bude či nebude krýt škody způsobené například únosem anebo teroristickým činem.

Pojištění životní

Tady jsou výluky dány zejména zdravotním stavem pojištěného. Jde o ta onemocnění pojištěného, která existovala (byla diagnostikována nebo léčena) už v době projevení zájmu o pojištění. A jde často o veškeré následky tohoto onemocnění. Takže například v případě trombózy u pacienta s křečovými žílami může být pojistné plnění zcela zamítnuto. Ale jen u některých pojišťoven.

Jiné pojišťovny k výlukám přistupují s rozumem a pojistné plnění vám dají i po té, co se stala událost, která byla spojená s vaším předchozím zdravotním stavem. Ale musejí na to být předem upozorněny – tedy se musíte ke zdravotním potížím přiznat už v době, kdy smlouvy podepisujete (samozřejmě, pokud je v té době máte).

Jakmile pojišťovně při sjednávání pojištění přiznáte například problémy se žlučníkem a že bude potřeba je řešit, pak v případě operace žlučníku můžete dostat pojistné plnění za pobyt v nemocnici. Vše záleží na přístupu pojišťovny. Jestliže však žlučník zamlčíte a pojišťovna dostane od lékaře informaci, že žlučníkové kameny byly nalezeny ještě před sjednáváním pojištění, s pojistným plněním jistě nepočítejte.

Výluky bývají i v případě pojistného plnění po úmrtí. Někde je totiž vyloučeno pojistné plnění v případě smrti sebevraždou (některé pojišťovny ji vylučují na dva roky od sjednání smlouvy anebo od navýšení pojistné částky, jiné napořád) anebo smrti jako následku zranění při výkonu rizikových sportů a aktivit. Takže jestli jste adrenalinoví, životní pojistku si prostudujte opravdu důkladně. To stejné se týká pojištění úrazového!

 

Pojištění úrazové

I tady je adrenalin často ve výlukách, a je to pochopitelné. Vyloučen však může být i úraz následkem nemoci. Například cukrovka, s ní související tzv. diabetická noha a nešťastné došlápnutí, které nemocný neukočíruje, a si zlomí nohu.

Některé pojišťovny takový úraz, respektive denní odškodné za úraz a případné trvalé následky, neproplatí. Jiné sice proplatí, ale jen v případě, že budou předem a i průběžně správně informovány o zdravotním stavu pojištěného. V některých případech pojišťovna sice stanoví vyšší pojistné, ale je to vždy lepší, než riskovat, že se pojistná událost stane a my nedostaneme ani korunu.

Většinou je vyloučeno pojistné plnění i po té, co je pojištěný uznán vinným pro spáchání úmyslného trestného činu, při němž se zranil. Úraz pod vlivem alkoholu a drog též bývá vyloučen.

Havarijní pojištění

Zde se budou výluky zcela logicky vztahovat na případy, kdy pojištěný řídil pod vlivem alkoholu nebo omamných a psychotropních látek. A budou nepřipojistitelné. A nemusíte ani jít na krevní zkoušku – pokud ji totiž odmítnete, automaticky to pojišťovna bere jako kladný výsledek testu – že jste tedy pod vlivem byli.

Pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti

Zde se jedná o notoricky známé výluky z pojištění, o kterých jsme již mnohokrát slyšeli minimálně z médií, kdy v některých publicistických pořadech býváme upozorňováni na to, jaké praktiky pojišťovny rády aplikují po té, co se v klientově domácnosti anebo s klientovou nemovitostí něco stalo.

Pojištění domácnosti i nemovitosti je klasickým rizikovým pojištěním, takže pojištěné je vždy jen to, co máte uvedeno ve smlouvě. Mnohdy tam nemusí být například vada spotřebiče, která způsobila požár nebo vytopení.

Jsou stanoveny i obecné výluky, které neproplatí většina z pojišťoven – jde například o válečné události, vnitřní nepokoje, terorismus, jadernou reakci, úmysl (úmyslné poškození čehokoliv klientem, nikoliv cizí osobou), hrubou nedbalost pojištěného (například nedodržení minimální teploty v nemovitosti během zimy a pak praskne potrubí), škody způsobené pojištěncem pod vlivem alkoholu nebo omamných látek.

Ani kutilové to v domácnosti nemají jednoduché – pokud sestaví a zapojí přístroj, který pak způsobí v domácnosti nebo na nemovitosti škodu, většinou nebude proplacena.

Stejné je to například s pojištěním domácnosti v případě vloupání – jestliže neosadíte dveře tím správným zabezpečením (jak vybrat bezpečnostní dveře?), které pojišťovna ve smlouvě vyžaduje, nemáte na oknech ty správné mechanismy, pak po té, co se k vám někdo vloupal, na pojistné plnění zapomeňte.

Pojištění odpovědnosti

Zde jsou vyloučeny všechny úmyslné činy, kterými pojištěný někomu způsobil škodu na majetku či na zdraví. Dokazování úmyslu je pak většinou na soudu (v případě trestných činů), na přestupkové komisi (v případě přestupků), někdy do procesu vstoupí i sama pojišťovna.

Vždy pořádně čtěte a hodně se ptejte!

Případů a příkladů výluk lze v praxi pojišťoven a jejich smluv najít celé kupy. V textu jsme uvedli několik základních a nejčastějších, na které neinformovaní nebo nedbalí klienti pojišťoven už mnohokráte „dojeli“.

Tak se nestaňte dalším z nich – před podpisem smlouvy si řádně prostudujte všeobecné pojistné podmínky, které jsou (musejí být) součástí návrhu všech pojistných smluv. A zástupce pojišťovny, který s vámi jedná, se opravdu důkladně ptejte. A pozvěte si ho třeba i třikrát, než se opravdu dobře rozmyslíte – některé otázky vás totiž na prvním sezení jistě nenapadnou.

Často se vyplatí i diskutovat se známými o pojištění – zejména v době, kdy se jim stala nějaká pojistná událost a kdy třeba narazili na nečekanou výluku. Hned si ji ověřte i u svého pojištění. A pokud tam je také, můžete zkusit najít pojišťovnu, která bude vstřícnější. V mnoha případech vám pomůže i online srovnávač pojištění.

 

Další články, které by vás mohly zajímat:

Pojištění

18.01.2023

Snadné a rychlé tipy, jak ušetřit na povinném ručení

Letošní rok se ponese v duchu velkého zdražování. Připlatíme si za půjčky, za energie, za práci, zkrátka za všechno. Proto není divu, že hledáme cesty, jak ušetřit a ulehčit tak alespoň z části napjatému rodinnému rozpočtu.

Pojištění

26.10.2022

Pojištění schopnosti splácet - má pro dlužníka nějaký smysl?

Zvažujete pojištění půjčky? Měli byste znát podmínky. Ukážeme vám, že pro pojistitele není úraz jako úraz a nemoc jako nemoc, ztrátu zaměstnání nevyjímaje!

Pojištění

15.07.2020

Na dovolenou autem? Jak správně pojistit auto před cestou do zahraničí

Rady a tipy, jak správně pojistit sebe, ale také jak pojistit svůj vůz, když cestujete autem na dovolenou do zahraničí.