Nejlevnější úrazové pojištění

Úrazové pojištění je v tuzemsku stále podceňováno. Přitom úrazů rozhodně neubývá, spíše naopak. Se vzrůstajícím zájmem o různé pohybové aktivity, které jsou často rizikové, se mnoho lidí zraní. Pobyt v nemocnici, pracovní neschopnost nebo dokonce trvalá invalidita ovšem můžou zásadním způsobem změnit kvalitu života, díky snížení příjmů. Přitom právě v tom může toto pojištění pomoci.

Při výběru úrazového pojištění je nutné si dobře promyslet, na co všechno se má vztahovat. Pojišťovny nabízejí různé varianty krytí. To samé platí pro výši pojistné částky. Zodpovědný člověk  se také bude rozhodovat o tom, jestli by neměl pojistit celou rodinu. Sice to bude stát o něco více, ale část pojišťoven cenově zvýhodňuje pojistky, které se uzavírají na větší počet osob.

Před samotným uzavřením pojistné smlouvy se důkladně informujte o tom, na co všechno se pojištění vztahuje. Existují pojistné události, za které není plnění vypláceno. Typickými příklady jsou úrazy pod vlivem alkoholu nebo omamných látek. Pohlídejte si i tzv. vyloučenou dobu, což je období, po které není některé pojistné (ze začátku pojistné události) vypláceno. K plnění dochází až po jeho uplynutí.

Výhody

Úrazové pojištění kryje škody při úrazu a během pracovní neschopnosti

Pojistka nabízí náhradu finančních ztrát při pobytu v nemocnici i doma

Je možné si sjednat pojištění v případě smrti

Lze získat krytí pro všechny druhy úrazů

Smlouvu jde uzavřít online

Pojistka se nabízí pro dospělé i děti

Postup

  • 1.Klikněte na „Porovnat nabídky“
  • 2.Vyplňte potřebné údaje
  • 3.Vyberte si vhodné úrazové pojištění

Co ovlivňuje cenu úrazového pojištění

  • Program pojištění – většina pojišťoven nabízí několik druhů úrazového pojištění. Jednotlivé nabídky se rozlišují podle toho, jaké druhy pojistných událostí kryjí.
  • Pojistná částka – výši pojistné částky si můžete vybrat. Platí přímá úměra, že čím vyšší pojistná částka je, tím vyšší náhradu škody můžete získat. Současně je nutné počítat s nákladnějším pojistným.
  • Rizikové kategorie podle profese – pojišťovny rozlišují různé kategorie rizik. Je velký rozdíl, jestliže někdo pracuje v kanceláři nebo se živí kácením stromů. Zrovna tak kaskadér bude v rizikovější skupině, než pokladní v bance.
  • Rizikové sporty – z běžného pojištění jsou obvykle vyloučeny rizikové druhy sportů. Pokud je provozujete, je vhodné si je pojistit. Ovšem zvýší to cenu pojistného.
  • Počet osob – některé pojišťovny umožňují pojištění celé rodiny. V takovém případě je cena vyšší, než u pojištění jednotlivce. Zároveň je možné, že získáte množstevní slevu.

Naše doporučení

Výpadek příjmů z titulu úrazu, průběhu jeho léčby nebo z důvodu trvalých následků je velmi nepříjemný. Přitom se tomu lze vyvarovat uzavřením úrazového pojištění. To může krýt i smrt člověka, aby pozůstalí nezůstali bez finančních prostředků.

Pojistku je možné uzavřít pro jednotlivce nebo pro celou rodinu. K dispozici jsou různé varianty  krytí a výše pojistných limitů. Důležité je si důkladně přečíst podmínky smlouvy. Existují některé výjimky, kdy k plnění nemusí vůbec dojít. V dalších případech je plnění zahájeno až po uplynutí vyloučené doby.