Nejlevnější životní pojištění

Životní pojištění je velmi zajímavou možností, jak se pojistit proti vážné nemoci nebo smrti. V obou případech vzniká nárok na pojistné plnění, přičemž u smrti jde ve prospěch pozůstalé určené osoby. Tato forma pojistky chrání před snížením příjmů dotyčného nebo pozůstalých.

Velkou výhodou je několik alternativ pojištění. Tzv. rizikové je v podstatě klasické pojištění. U investičního životního pojištění se část peněz investuje a při dožití může být vyplacena pojistníkovi. Kapitálové životní pojištění garantuje výplatu spořící složky v případě dožití.

Mnoho zaměstnavatelů poskytuje příspěvek na životní pojištění jako formu benefitu. Při splnění podmínek je to pro firmu daňově výhodné. Na daňové zvýhodnění můžete dosáhnout i vy, pokud dodržíte zákonné podmínky.

Životní pojištění je vhodné uzavřít dříve, než se objeví nějaké onemocnění. Částka za pojištění je v takovém případě výhodnější. Je běžnou praxí, že nižší pojistné platí mladší lidé. To je dáno systémem kalkulace a způsobem vyhodnocování rizik ze strany pojišťoven.

Výhody

Životní pojištění kryje vážnou nemoc a smrt

Pojištění lze kombinovat se spořením

Součástí pojistky může být investování

V nabídce je výplata části peněz po dožití

Na pojištění může přispívat zaměstnavatel

Daňové zvýhodnění

Postup

 • 1.Klikněte na „Porovnat nabídky“
 • 2.Vyplňte potřebné údaje
 • 3.Vyberte si vhodné životní pojištění

Co ovlivňuje cenu životního pojištění

 • Zdravotní stav – jelikož je životní pojištění primárně určeno jako ochrana proti smrti a vážné nemoci, hraje při určování pojistného otázka zdraví významnou roli. Některé choroby pojistku prodraží, jiné dokonce můžou způsobit neuzavření smlouvy.
 • Kouření – kouření je považováno za rizikový faktor, takže kuřáci musí počítat s navýšením pojistné částky.
 • Pojistná částka – čím vyšší pojistná částka, tím dražší pojistné.
 • Druh životního pojištění – existuje několik variant. Rizikové, investiční a kapitálové životní pojištění. Každé z nich má svoje výhody a odlišnou cenu pojištění.
 • Povolání – pojišťovny vyhodnocují rizika jednotlivých povolání. Podle toho pak určují cenu pojištění. Např. policista je z tohoto pohledu rizikovější, než účetní. 
 • Sport – aktivní sportovci a lidé milující rizikové druhy fyzických aktivit můžou mít o něco vyšší náklady na životní pojištění.
 • Věk – čím je člověk starší, tím se zvyšuje pravděpodobnost, že bude platit vyšší pojistné.
 • Pohlaví – některé pojišťovny rozlišují, jestli se pojišťuje muž nebo žena.
 • Doba pojištění – při kalkulaci pojistného se zohledňuje i délka pojistné smlouvy.

Naše doporučení

Životní pojištění by měl uzavřít každý, kdo má vyšší příjmy nebo potřebuje zajistit rodinu proti výpadku svých výdělků. Pojistné plnění se vztahuje na vážnou nemoc a smrt.

Samotná pojistka nemusí být uzavřena pouze na pojištění, ale může se z ní částečně stát i forma spoření a investování. Pokud se potom dožijete předem definovaného období, obdržíte určitou částku.

Při splnění zákonných podmínek můžete využít daňové zvýhodnění. To platí i pro zaměstnavatele, kteří na životní pojištění rádi přispívají formou zaměstnaneckých benefitů.