icon

finanční krytí při vážné nemoci nebo smrti

icon

několik zajímavých druhů životního pojištění

icon

sjednání online

 

Nejlevnější životní pojištění

Životní pojištění je velmi zajímavou možností, jak se pojistit proti vážné nemoci nebo smrti. V obou případech vzniká nárok na pojistné plnění, přičemž u smrti jde ve prospěch pozůstalé určené osoby. Tato forma pojistky chrání před snížením příjmů dotyčného nebo pozůstalých.

Velkou výhodou je několik alternativ pojištění. Tzv. rizikové je v podstatě klasické pojištění. U investičního životního pojištění se část peněz investuje a při dožití může být vyplacena pojistníkovi. Kapitálové životní pojištění garantuje výplatu spořící složky v případě dožití.

Mnoho zaměstnavatelů poskytuje příspěvek na životní pojištění jako formu benefitu. Při splnění podmínek je to pro firmu daňově výhodné. Na daňové zvýhodnění můžete dosáhnout i vy, pokud dodržíte zákonné podmínky.

Životní pojištění je vhodné uzavřít dříve, než se objeví nějaké onemocnění. Částka za pojištění je v takovém případě výhodnější. Je běžnou praxí, že nižší pojistné platí mladší lidé. To je dáno systémem kalkulace a způsobem vyhodnocování rizik ze strany pojišťoven.

Výhody

icon

Životní pojištění kryje vážnou nemoc a smrt

icon

Pojištění lze kombinovat se spořením

icon

Součástí pojistky může být investování

icon

V nabídce je výplata části peněz po dožití

icon

Na pojištění může přispívat zaměstnavatel

icon

Daňové zvýhodnění

 

Co ovlivňuje cenu životního pojištění

  • Zdravotní stav – jelikož je životní pojištění primárně určeno jako ochrana proti smrti a vážné nemoci, hraje při určování pojistného otázka zdraví významnou roli. Některé choroby pojistku prodraží, jiné dokonce můžou způsobit neuzavření smlouvy.
  • Kouření – kouření je považováno za rizikový faktor, takže kuřáci musí počítat s navýšením pojistné částky.
  • Pojistná částka – čím vyšší pojistná částka, tím dražší pojistné.
  • Druh životního pojištění – existuje několik variant. Rizikové, investiční a kapitálové životní pojištění. Každé z nich má svoje výhody a odlišnou cenu pojištění.
  • Povolání – pojišťovny vyhodnocují rizika jednotlivých povolání. Podle toho pak určují cenu pojištění. Např. policista je z tohoto pohledu rizikovější, než účetní. 
  • Sport – aktivní sportovci a lidé milující rizikové druhy fyzických aktivit můžou mít o něco vyšší náklady na životní pojištění.
  • Věk – čím je člověk starší, tím se zvyšuje pravděpodobnost, že bude platit vyšší pojistné.
  • Pohlaví – některé pojišťovny rozlišují, jestli se pojišťuje muž nebo žena.
  • Doba pojištění – při kalkulaci pojistného se zohledňuje i délka pojistné smlouvy.

Naše doporučení

Životní pojištění by měl uzavřít každý, kdo má vyšší příjmy nebo potřebuje zajistit rodinu proti výpadku svých výdělků. Pojistné plnění se vztahuje na vážnou nemoc a smrt.

Samotná pojistka nemusí být uzavřena pouze na pojištění, ale může se z ní částečně stát i forma spoření a investování. Pokud se potom dožijete předem definovaného období, obdržíte určitou částku.

Při splnění zákonných podmínek můžete využít daňové zvýhodnění. To platí i pro zaměstnavatele, kteří na životní pojištění rádi přispívají formou zaměstnaneckých benefitů.