Úrok jako jeden ze základních parametrů úvěru

Všechno má svou cenu. Nejen zboží vystavené v regálech nebo služby poskytované vyškolenými odborníky. Pokud si vezmete úvěr v bance nebo u nebankovní společnosti, bude po vás věřitel požadovat splacení zapůjčené jistiny a úrok. Výše úroku představuje cenu peněz, které si od poskytovatele půjčíte. I přesto však není úrok tím jediným ukazatelem, kterému byste při porovnávání půjček měli věnovat svou pozornost. Na co si dát pozor, když srovnáváte úrokové sazby, jak si vypočítáte úrok z půjčky a jaký je rozdíl mezi nominální a reálnou úrokovou mírou?

Úrok jako jeden ze základních parametrů úvěru

Klíčové informace

icon

Úrok je finanční odměna za poskytnutý úvěr a je jedním ze základních parametrů úvěru.

icon

Skutečná cena úvěru se neodvíjí pouze od úroku, ale je nutné sledovat také ukazatel RPSN, který zahrnuje veškeré poplatky spojené s čerpáním úvěru.

icon

Úroková sazba se může vztahovat k různým obdobím, je třeba rozlišovat mezi úrokovou mírou a roční úrokovou mírou.

icon

Nominální úroková míra je ta, která je uvedena ve smlouvě, reálná úroková míra je od vlivu inflace očištěna.

Co je to úrok a jak se liší od úrokové sazby?

Úrok je finanční odměna za poskytnutý úvěr. Nízký úrok značí, že dlužník nezaplatí zbytečně velkou částku nad rámec jistiny. I to je důvod, proč se banky nízkými úroky tak rády vychloubají. Ovšem o skutečné ceně za poskytnutý úvěr nám úrok napoví jen část pravdy, proto se vyplatí sledovat také ukazatel RPSN, který v sobě zahrnuje veškeré poplatky spojené s čerpáním úvěru.

Výši úroku ovlivňují dva faktory. Prvním je čas, po který se věřitel vzdá svých peněz ve prospěch dlužníka. Druhým faktorem je úroková sazba (používá se také označení úroková míra), která představuje jeden ze základních parametrů úvěru. Udává se v procentech a v případě úvěrů představuje navýšení zapůjčené částky za stanovené období. U spoření je úroková míra odměnou za to, že máte peníze uložené na speciálním účtě a finanční společnost s nimi může nakládat dle svého uvážení.

Cenu půjčky může navýšit úrok z prodlení

Může se stát, že svůj závazek zapomenete včas uhradit. Za pozdní úhradu pak většinou následuje sankce v podobě úroku z prodlení a smluvních poplatků. Úrok z prodlení je tedy cena za to, že peníze z půjčky nesplácíte dle dohodnutých podmínek, případně cena za to, že státu neodvádíte povinné platby včas – zejména daně a platby za zdravotní a sociální pojištění.

Hledáte výhodnou půjčku?

Porovnat nabídky

Pozor na skutečnou roční úrokovou míru

Úroková sazba se může vztahovat k různým obdobím. Nejčastěji se uvádí roční úroková sazba, což lze snadno poznat podle zkratky p.a. (z lat. per annum), která následuje za číselnou procentní hodnotou. V praxi však můžete narazit také na jiné zkratky za úrokovými sazbami:

  • p. s. (per semestr) - pololetní úroková sazba,
  • p. q. (per quartum) - čtvrtletní úroková sazba,
  • p. m. (per mensem) - měsíční úroková sazba,
  • p. d. (per diem) - denní úroková sazba.

Tab. č. 1 Úroková míra vs. roční úroková míra

Úroková míraRoční úroková míra
2 % p.a.2 % p.a.
2 % p.s.4 % p.a.
2 % p.q.8 % p.a.
2 % p.m.24 % p.a.
2 % p.d.730 % p.a.

Zdroj: finance.cz

Z tabulky je celkem zřejmé, že nejsou 2 %, jako 2 %. Úroková sazba 2 % p. a. znamená roční úrokovou sazbu ve výši 2 %. Ovšem úroková sazba 2 % p.s. znamená, že roční úroková sazba půjčky bude jednou tak vysoká, tedy 4 %.

Jak vypočítám úrok z půjčky?

Jednoduše lze úroky z půjčky spočítat tak, že si výši měsíční splátky vynásobíte počtem splátek, čímž získáte celkovou zaplacenou částku, a od této částky pak odečtete výši úvěru. Výsledkem budou celkové úroky. Pokud však nemáte všechny tyto parametry k dispozici, je výpočet trochu složitější a s obyčejnou kalkulačkou si asi nevystačíte.

Pro správné pochopení problematiky výpočtu úroků je nutné zmínit trochu teorie. Úvěry se ve většině případů splácí tzv. anuitně. Anuitní splácení znamená, že splátka se hradí pravidelně a je stále stejně vysoká. Každá splátka se dělí na úrok a úmor. Úmor je částka, která slouží k umořování dlužné jistiny, to znamená, že snižuje výši dlužné částky. Úrok slouží k pokrytí aktuální výše úroku. Postupným splácením dochází k tomu, že úroková část se snižuje a úmorová zvyšuje. To vše se děje při stále stejné výši splátky. Díky tomu dochází ke stále rychlejšímu umořování dlužné jistiny.

Na výpočet úroku sice existuje vzorec, ovšem samotný výpočet je díky výše zmíněným faktorům trochu komplikovaný. Nejjednodušší cestou je využití některé z webových kalkulaček pro výpočet úroku, která výše zmíněné vypočítá za vás. Stačí jen zadat parametry jako výše úvěru, splatnost a úroková sazba. Pokud si výpočet chcete zkusit sami, pomůže vám v EXCELU funkce „PLATBA“ („PMT“ v anglické verzi).

Srovnejte si půjčky

Porovnat nabídky

Reálná vs. nominální úroková sazba

Z ekonomického hlediska má velký význam také rozlišení úrokových sazeb na nominální a reálné. Nominální úroková míra je ta, která je uvedena ve smlouvě, a je to skutečná peněžní cena, kterou dlužníci platí věřitelům za možnost použít jejich peníze. Jde např. o spotřebitelský úvěr s úrokovou mírou 6,9 % p.a., hypoteční úvěr s úrokovou sazbou 2,4 % p.a. nebo sazba na spořícím účtě ve výši 0,8 % p.a.

V ekonomice se však setkáváme s jevem, který nominální úrokové sazby do značné míry zkresluje. Nazývá se inflace a dochází při ní k nárůstu cenové hladiny a snížení kupní síly peněz. S tímto počítá reálná úroková míra, která je od vlivu inflace očištěna.

Kdy se můžete setkat s tzv. referenční úrokovou sazbou?

Banky mohou používat při výpočtu úroků z úvěrů či vkladů referenční úrokovou sazbu. Ta pochází z veřejně přístupného zdroje, smluvní strany si ji mohou kdykoli ověřit, avšak nemohou ji přímo ovlivnit. V praxi to pak vypadá tak, že poskytovatel úvěru půjčuje peníze za dohodnutou úrokovou sazbu, která je stanovena podle určité referenční úrokové sazby s připočítáním přirážky. Pokud je přirážka stanovena na 1 %, zaplacený úrok bude o 1 % vyšší než aktuální referenční sazba.

S referenční úrokovou sazbou se setkal každý, kdo někdy splácel variabilní hypotéku (hypotéku s plovoucí úrokovou sazbou). Splátka takové hypotéky se skládá ze splátky jistiny a z úroků odvozených právě od referenční úrokové sazby PRIBOR (Prague InterBank Offered Rate), tedy tržní úrokové sazby, za kterou si banky mezi sebou půjčují peníze a kterou vyhlašuje Česká národní banka.

Plovoucí úrokovou sazbu banky stanovují tak, že k sazbě odvozené do PRIBORu připočítají svou marži, která slouží k pokrytí nákladů a zisku banky a rizika souvisejícího s poskytnutím hypotéky. Měsíční splátka se mění v závislosti na proměnlivé úrokové sazbě. Tuto sazbu je nejvhodnější zvolit ve chvíli, kdy průměrné úrokové sazby klesají.

Zdroje: finance.czcnb.czecb.europa.eu

Autor:

Iva Grácová

Iva Grácová

Ve světe bankovnictví se pohybuje od roku 2007 a voľný čas věnuje psaní článků převážně finančního charakteru s úvěrovou, bankovní a investiční tématikou.

Zobrazit profil

Další články, které by vás mohly zajímat:

Půjčky

22.03.2024

Půjčka od lichváře: Jak je poznat? Jak se nenechat napálit?

Půjčka od lichváře je finanční zlo. Lichvář zneužívá tísně klientů a vydělává na sankcich a zabavování majetku. Přitom se mu dá snadno vyhnout. Zjistěte jak.

Půjčky

29.02.2024

Vzdělání bez dluhů: Jak financovat studium bez studentských půjček?

Studentská půjčka je nejrychlejší a nejsnadnější cestou, jak financovat studia. Mezi alternativní způsoby patří stipendia, brigády či vzdělávací fondy.

Půjčky

15.02.2024

Půjčka se spolužadatelem

Co je půjčka se spolužadatelem? Kdo se může stát spolužadatelem a jaké jsou na něj kladeny nároky? V čem vám spolužadatel pomůže, a jaká naopak přináší rizika?