Státní půjčka na bydlení nevystačí? Dá se výhodně doplnit!

Státní půjčka na bydlení se, podobně jako hypotéka, poskytuje proti zástavě nemovitosti.  Úrok ze státní hypotéky pro mladé je extrémně nízký.  Jenže velmi nízká je i poskytovaná částka – a v dnešních cenách nemovitostí se za ni kloudné bydlení pořídit nedá. I proto přišly banky se zajímavou nabídkou účelové půjčky na bydlení, která díky účelovosti také patří k těm levnějším na trhu – a nevyžadují k ní zástavu nemovitosti.

Státní půjčka na bydlení nevystačí? Dá se výhodně doplnit!

Státní program půjček na bydlení byl již ukončen. 

Místo toho můžete využít půjčky na zelené technologie...

Půjčky na zelené technologie

...nebo si můžete porovnat půjčky na bydlení

Srovnání půjček na bydlení

Klíčové informace

icon

Státní půjčka na bydlení je určena pro mladé rodiny nebo páry do 40 let, které ještě nečerpaly úvěr od SFPI. Maximální částka je 3,5 milionu korun s možností splatnosti až 30 let.

icon

Banky nabízejí doplňkovou účelovou půjčku na bydlení, která nepožaduje zástavu nemovitosti a je levnější na trhu. Tato půjčka může navýšit celkovou částku pro bydlení až na 4,5 milionu korun.

icon

Státní půjčka na bydlení umožňuje odklad splátek při významných životních událostech.

icon

Komerční půjčka na bydlení nebo na rekonstrukci může doplnit státní půjčku až o další milion korun, a to bez prioritní zástavy nemovitosti.

 

Co je státní půjčka na bydlení a k čemu slouží?

Nejprve se podívejme na detaily státní půjčky na bydlení. Je poskytována státem, jak její název napovídá, a to prostřednictvím Státního fondu podpory investic - SFPI. Žádost o půjčku se nepodává přes žádnou banku, ale osobně na pobočce fondu (Praha, Olomouc), nebo poštou, lze samozřejmě i datovou schránkou (wikaiz5).

Co je na ní tak zvláštního, čím pomáhá českému člověku a proč ji stát vlastně „zavedl“? Je většinou levnější než průměrná sazba hypoték na trhu. A umí být vstřícná, co se splátkového kalendáře týká. Zajímavé jsou i možnosti odkladu splátek jistiny při nejrůznějších životních zlomech, jakým je například narození dítěte, ale třeba i nemoc. O tom však později.

K čemu státní půjčka na bydlení slouží? Samozřejmě k podpoře vlastního bydlení mladších obyvatel ČR. Dodejme, že je určena pro mladé rodiny nebo páry, kteří zatím žádný úvěr od SFPI nečerpali. Ohledně kupované nebo opravované nemovitosti nejsou nastaveny žádné limity (původní limity na podlahovou plochu byly zrušeny). Využít státní půjčku na bydlení mohou její příjemci na tyto projekty:

 • výstavbu rodinného domu (novostavba)
 • koupi rodinného domu
 • koupi bytu
 • koupi družstevního podílu v bytovém družstvu s právem nájmu družstevního bytu
 • modernizaci obydlí (rekonstrukce)

Kdo může získat státní půjčku na bydlení?

Půjčku na bydlení mohou dostat mladí lidé ve věku do 40 let. To je jedna z hlavních podmínek. Pozor, věk do 40 let stačí prokázat jen u jednoho ze žadatelů žijících v páru (manželství nebo registrované partnerství). Žádat samozřejmě mohou i rodiče samoživitelé, pro ně však platí, že musejí v době podávání žádosti pečovat alespoň o jedno dítě mladší 15 let. Zdůrazněme, že pokud jsou žadatelé sezdaní, mohou být bezdětní (ale alespoň jeden z nich ještě nesmí být starší 40 let).

Pak jsou tu ještě doplňkové podmínky. Žadatelé o státní půjčku na bydlení:

 • nesmějí být v době podávání žádosti majiteli nebo spolumajiteli jiného domu či bytu, ale ani podílu v bytovém družstvu (netýká se samozřejmě půjčky na modernizaci)
 • nesmějí chtít využít prostředky na splacení jiného úvěru (nelze použít na refinancování, ani konsolidaci)

Kolik si lze od státu na bydlení půjčit?

Jak jsme uvedli, účelů, na které se dá státní půjčka na bydlení získat, je více. Tomu odpovídá i více částek, které se z tohoto úvěru nabízejí. Obecně platí, že jsou poskytnuty na maximálně 90 % skutečných nákladů koupě nebo výstavby (u rekonstrukce limit stanoven není). Pojďme si poskytované částky vyjmenovat postupně podle typu jejího využití:

 • koupě nebo výstavba domu – nejvýše 3 500 000 Kč
 • koupě bytu či družstevního podílu v bytovém družstvu – nejvýše 3 000 000 Kč
 • rekonstrukce domu nebo bytu  - nejméně 50 000 Kč a nejvýše 750 000 Kč

Pokud nejsou známy skutečné náklady, nebo pokud je cena při koupi příliš vysoká, pro stanovení limitu 90 procent poskytnuté částky se berou „ceny obvyklé podle zákona o oceňování majetku, je-li nižší než cena sjednaná, a to včetně ceny pozemku“.

Jaká se vyžaduje zástava?

I v případě zástavy se samozřejmě podmínky liší. Jinak je tomu u koupě domu nebo bytu, a jinak u jeho rekonstrukce. Jakmile se zastavuje nemovitost, její hodnota musí být 1,3násobkem poskytnutého úvěru.

A jak se hodnota nemovitosti určuje? U výstavby nebo modernizace určuje hodnotu buď položkový rozpočet, nebo hodnota díla. U koupě či výstavby určuje hodnotu zástavy odhad ceny obvyklé nemovitosti, která bude zastavována. Zastavit se přitom dá i jiná než úvěrovaná nemovitost.

Podívejme se na konkrétní podoby zástavy za účelem poskytnutí půjčky na bydlení od státu, nastavena je tu i více než jedna možnost:

 • úvěr do 750 tisíc Kč - zajištění  ručitelským prohlášením – ručitelem (věk maximálně do 55 let a průměrný měsíční příjem za poslední tři měsíce nad 15 000 Kč), nebo zajištění zástavou nemovitosti v prvním pořadí ve prospěch Fondu a vinkulací pojistného plnění ze živelního pojištění nemovitosti, které zahrnuje pojištění povodně a záplavy, ve prospěch Fondu
 • úvěr nad 750 tisíc Kč na koupi domu nebo bytu - zástavním právem k pořizované nemovitosti (nebo jiné nemovitosti, navržené klientem) ve prospěch Fondu, i zde v prvním pořadí, včetně vinkulace pojištění. Možností je i zajištění zástavním právem ve druhém pořadí ve prospěch Fondu, ručitelským prohlášením a vinkulací z pojistného plnění
 • úvěr na pořízení družstevního podílu v bytovém družstvu – do 750 tisíc platí zajištění stejné jako u výše zmíněného úvěru do 750 000 Kč. Při úvěru vyšším je zástava řešena zcela individuálně.

Jak dlouho se státní půjčka na bydlení splácí?

Splatnost státní půjčky pro mladé je až 30 let. Opět se liší v různých případech půjčky, plus je možné ji přizpůsobit potřebám dlužníka – i pokud se potřeba vyskytne až během splácení. Státní fond podpory investic uvádí splatnost půjčky následovně:

 • úvěr na rekonstrukci obydlí - 10 let od uzavření smlouvy
 • úvěr na pořízení obydlí - 30 let od uzavření smlouvy

Jaké jsou možnosti odkladu splátek, či naopak splacení předčasného?

A jak je tomu u půjčky na bydlení se změnou tempa splátek? Mimořádná splátka navíc nebo předčasné splacení celé částky jsou kdykoliv možné zdarma. Pokud klient naopak potřebuje splácení odložit, je možné až na 6 měsíců – ale nelze tímto odkladem prodloužit maximální délku splatnosti. 

Fond také umožní přerušení splácení jistiny až na dobu 2 let (úroky se platí stále), celková doba splatnosti včetně doby prodloužení splácení ale v takovém případě nepřesáhne u úvěrů na modernizaci 12 let, u úvěrů na pořízení bydlení 25 let. Až o dva roky se dá splácení úvěru odložit z důvodu: narození, osvojení, poručenství, svěření dítěte do péče nebo pěstounství, dále z důvodu ztráty zaměstnání na dobu delší než 3 měsíce, nemoci trvající déle než 3 měsíce nebo úmrtí člena domácnosti.

Jak se úvěr od státu na bydlení čerpá?

Čerpat peníze z úvěru se dají jednorázově i postupně – podle toho, k jakému účelu je chcete využít (zda koupě nebo postupná výstavba apod.). V případě rekonstrukce musí být čerpání ukončeno do 1 roku od uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru. Pokud bydlení kupujete, je také potřeba peníze vyčerpat do jednoho roku od uzavření smlouvy.

Jestliže se rozhodnete obydlí vystavět, máte na čerpání úvěru 3 roky od uzavření smlouvy. Doba čerpání se však dá v tomto případě i prodloužit – pokud pošlete žádost, Fond smí v odůvodněných případech čerpání o něco protáhnout. 

Využití peněz se samozřejmě prokazuje, a to ve všech způsobech využití peněz (na koupi, výstavbu i rekonstrukci). Jak se čerpání prokazuje? Fond nevypisuje žádné varianty, jen na stránkách informuje, že příjemce úvěru předloží doklady prokazující účelné vynaložení poskytnutých peněz. Půjde jistě o faktury, kupní smlouvu apod. S fotografiemi stavu „před“ a „po“ se Fond pravděpodobně spokojit nemůže.

Státní půjčku na bydlení si můžete navýšit až na 4,5 milionu korun

Na koupi či výstavbu domu nebo bytu vám 3,5 milionu možná nevystačí. Ale pokud byste si úvěr dokázali navýšit na 4,5 milionu, už by bylo možné hezky rozšířit nabídku, z níž byste vybírali. Ale jak to udělat, aby vám Fond půjčil milion nad maximální schválenou částku? Nijak. Milion navíc si totiž můžete sjednat v podobě komerční půjčky na bydlení nebo na rekonstrukci.

Ta se poskytuje buď jako účelová půjčka, při níž prokazujete účelné využití poskytnutých peněz, nebo jako běžný spotřebitelský úvěr bez prokazování účelu. Využít jej proto můžete i jako peníze na bydlení (a jejich porovnání najdete v kategorii půjček dlouhodobých). V obou případech se dostáváme na stropovou částku okolo milionu korun, ovšem s některými poskytovateli lze dohodnout až 2,5 milionu korun – a to bez prioritní zástavy nemovitosti. 

Vzhledem k tomu, že státní půjčka na bydlení je úvěrem se zástavou, doplňková forma úvěru na bydlení od bank nebo nebankovních poskytovatelů nevyžadující zástavu nemovitosti, se může velmi dobře hodit. Pokud sáhnete po půjčce účelové, bude navíc i o něco levnější. Aby byla poskytnuta, musí žadatel splňovat poměrně přísná kritéria úvěruschopnosti.

Shrnutí

Státní půjčka na bydlení je určena lidem žijícím v páru (manželství nebo registrované partnerství), kde alespoň jednomu z nich ještě nebylo 40 let. Vzít si ji ale mohou i rodiče samoživitelé s alespoň jedním dítětem mladším 15 let. Maximální částka, kterou lze čerpat, je 3,5 milionu korun, se splatností až 30 let a s možností odkladu splátek při významnějších událostech v rodině, či v osobním životě příjemce úvěru. 

Půjčka je poskytována (ve výši nad 750 tisíc korun) proti zástavě nemovitosti. A dá se šikovně doplnit o další až jeden milion korun, pokud si příjemce úvěru zažádá o běžnou půjčku na bydlení poskytovanou bankami a nebankovními společnostmi, ovšem poskytovaná bez zástavy nemovitosti. Poskytovatele samozřejmě bude zajímat bonita žadatele (vždy snížená již schválenou půjčkou na bydlení od státu). Ale pokud není žadatel zatížen předchozími krátkodobými půjčkami, přitom má pravidelné příjmy ze zaměstnání, je šance na získání obou úvěrů poměrně vysoká.

Autor:

Lenka Rutteová

Lenka Rutteová

Pro Bezvamoney.cz píše články zaměřené na osobní finance, vystudovala na Ekonomicko-správní fakultě a součástí jejího vzdělávání je i složení zkoušky pro registraci u ČNB.

Zobrazit profil

Další články, které by vás mohly zajímat:

Půjčky

02.07.2024

Splácení půjček: Jaké máte možnosti a na co si dát pozor?

Jak splácet půjčku? Zjistěte, jaké jsou možnosti splácení půjček a na co si dát pozor, abyste předešli opožděným platbám a finančním komplikacím.

Půjčky

20.05.2024

LTV, DTI, DSTI - co znamenají

Co jsou ukazatele LTV, DTI a DSTI a jak ovlivní proces vyřízení hypotéky či jiného úvěru? Jak ovlivní cenu půjčky? A jak si hodnoty LTV, DTI a DSTI vylepšit?

Půjčky

20.05.2024

Půjčka na zelené technologie: kdy má smysl?

Půjčka na fotovoltaiku znamená rychlé úspory na účtech i na daních. Kdo ji poskytuje, kolik stojí, jaké jsou podmínky a kde získat dotaci? Dozvíte se v článku