Půjčka se zástavou - kdy ji přijmout, a kdy se jí naopak vyhnout obloukem?

Půjčka se zástavou nemovitosti nebo se zástavou auta jsou typem úvěrů, který je nabízen mnoha licencovanými poskytovateli spotřebitelského úvěru. Ale na trhu jsou i ostatní poskytovatelé, kteří licenčním řízením neprošli. A ani nemuseli, neboť tento úvěr přesunou jednoduchým trikem z kategorie „spotřebitelský“ do kategorie „podnikatelský/pro OSVČ“.  Ukážeme vám, jak poznat, která půjčka se zástavou je bezpečná, a které se naopak zdaleka vyhnout.

Půjčka se zástavou - kdy ji přijmout, a kdy se jí naopak vyhnout obloukem?

Klíčové informace

icon

Půjčka se zástavou je legální a může být poskytnuta jak spotřebitelům, tak podnikatelům. Spotřebitelské úvěry mají jasná pravidla a ochranu dlužníka, zatímco podnikatelské půjčky se řídí pouze občanským zákoníkem.

icon

Při přijímání půjčky se zástavou je důležité pečlivě zvážit schopnost splácení a podmínky půjčky. Spotřebitelé by se měli vyhnout půjčkám se zástavou pro OSVČ, které mohou představovat větší riziko.

icon

Podnikatelská půjčka se zástavou může být příležitostí pro firmy, jak získat levnější peníze na podporu své činnosti. Díky zástavě se riziko nesplacení úvěru snižuje.

icon

I když nezastavíme svůj majetek za účelem získání půjčky, můžeme o něj přijít při potížích se splácením.

Co je půjčka se zástavou?

Je to jednoduché - přesně jak název napovídá. Jde o úvěr, za jehož splácení ručí dlužník zastaveným majetkem. Jde o jakousi formu půjčky s ručením, ale v roli záruky tu nefiguruje další osoba (ručitel), nýbrž dobře zpeněžitelný majetek. 

Typicky byt, dům, pozemek nebo automobil. Konkrétní podmínky půjčky se pak odvíjejí od jejího poskytovatele a od zákonných omezení, která se na něj vztahují, viz níže. Pokud jde o zástavu drobností, jako jsou šperky, hodinky, elektronika, starožitnosti, pak i zde můžeme hovořit o půjčce se zástavou - i když o půjčku v pravém smyslu slova nejde, viz níže.

Objem poskytnutých peněz je ve všech případech půjčky se zástavou výrazně nižší než hodnota zastavované věci v momentě, kdy k zástavě dojde. Proč? Aby bylo kam „růst“ s poplatky a úroky za vypůjčené peníze. Ale zatímco hodnota šperků a nemovitostí v čase roste, u automobilů (pokud nejde o veterána) je tomu přesně naopak.

Je půjčka se zástavou legální?

Ano, úvěr se zástavou (nemovitosti, auta nebo drobností) rozhodně legální je. K nejznámějším z nich patří hypotéka, což je (nejčastěji) bankovní půjčka s ručením nemovitostí. Její podstatou je čerpání peněz právě proti zástavě nemovitosti. Takže splácení úvěru je pro poskytovatele pojištěno nemovitostí. Pokud by dlužník na splácení neměl, ani po rozložení splátek do delšího období, nemovitost se prodá, z výtěžku se uhradí zbytek dluhu - a případný přeplatek z prodeje zůstane původnímu dlužníkovi.

Velmi známým je také finanční leasing na auto. Ten není ničím jiným než půjčkou s ručením autem. V tomto případě je vůz v majetku leasingové společnosti až do doby, než je finanční leasing splacen. Při přijetí poslední splátky přejde vlastnictví vozu na splácejícího klienta. Ale pokud by došlo k problémům se splácením, vůz je zabaven. A po dlužníkovi mohou být pak ještě vymáhány peníze, které tvoří rozdíl mezi zbývajícím dluhem a aktuální hodnotou zabaveného vozu.

Pokud jde o zástavu drobností, nejedná se o klasickou půjčku. Neuzavírá se smlouva o úvěru, ale jen zástavní smlouva. Proč? Protože poskytovateli z této smlouvy nevzniká právo na vrácení peněz. Jde o krátkodobé poskytnutí hotovosti proti zastavené drobnosti - nejčastěji šperkům, hodnotnějším hodinkám, elektronice, starožitnostem apod. Pokud dlužník peníze splatí do dohodnuté doby, zastavená drobnost je mu vrácena. Pokud ne, přichází o ni, a to bez jakéhokoliv předchozího vymáhání splátky.

Zástavní právo mohou vyžadovat i poskytovatelé půjček pro problémové klienty. O co se jedná? O úvěry pro ty žadatele, kteří v minulosti nespláceli spolehlivě. A tak se úvěrové společnosti v dalších půjčkách pro tyto osoby „jistí“ zástavou. Proč? Zastavený majetek klienta mohou rychle prodat.

Pravidla pro půjčky se zástavou

První dva uvedené typy úvěru se zástavou - hypotéka a finanční leasing - mohou být uzavřeny buď jako spotřebitelský úvěr, nebo jako půjčka podnikatelská. To znamená ve dvou zcela odlišných režimech, které se řídí odlišnými zákony. 

Spotřebitelský úvěr podléhá zákonu o spotřebitelském úvěru - a detaily je ho fungování si můžete projít v našem článku věnovaném právě všem detailům spotřebitelských půjček. V článku zjistíte, že ochrana dlužníka v pozici spotřebitele je u nás již poměrně silná.

Půjčka pro podnikatele se řídí jen a pouze občanským zákoníkem. Zcela v ní chybějí prvky ochrany spotřebitele a je určena jen do podnikání. Nikdy by se neměla využívat pro zajištění soukromých potřeb. Cena půjčky pro podnikatele se totiž dá promítnout do nákladů. A v případě neschopnosti dluh uhradit nastupuje u firmy pouze omezené ručení. Jenže spotřebitel (i když si vzal půjčku pro OSVČ) za půjčku ručí celým svým majetkem.

Pak tu máme ještě peníze ze zastavárny - tady se činnost řídí také pouze občanským zákoníkem. Z účinnosti zákona o spotřebitelském úvěru je totiž zastavárenská činnost jmenovitě vyloučena (§4, odst. 1, písm. c). Důvod jsme uvedli výše.

Kdo může poskytnout půjčku se zástavou?

Vždycky záleží na tom, komu je půjčka se zástavou poskytována. Vynecháme teď zastavárny a zástavu drobných movitých věcí, zůstaneme pouze u opravdových úvěrů se zástavou - spotřebitelských a podnikatelských.

Spotřebiteli mohou tento úvěr poskytnout jen společnosti, které mají licenci České národní banky k poskytování spotřebitelského úvěru. Dodejme, že pod pojmem „spotřebitel“ je myšlena soukromá osoba, která potřebuje peníze na svou osobní potřebu, například na bydlení.

Tady poskytovatelem nikdy nemůže být jednotlivec. Ze strany státu jde o účinnou pomoc spotřebiteli s rozpoznáním půjčky od lichváře: mezi licencovanými poskytovali totiž nikdy nebudou. Ale ani firma, která licenčním řízením u ČNB neprošla.

Naopak úvěr se zástavou auta či nemovitosti určený pro podnikatele (OSVČ, na IČO) smí poskytnout kdokoliv. I soukromá osoba, i firma bez jakéhokoliv licencování ze strany ČNB, ale samozřejmě i ten poskytovatel, který licenčním řízením úspěšně prošel (typicky banka).

Populární jsou i půjčky bez zástavy

Srovnat půjčky bez zástavy

Jak poznat bezpečnou půjčku s ručením?

Jste-li spotřebitel, je pro vás bezpečnou půjčkou s ručením vlastně kterýkoliv spotřebitelský úvěr, u nějž se institut zástavy auta či bydlení využívá. Spotřebitelské úvěry mají daná jasná pravidla, jak smí zástava vypadat a jak je možné ji využít. Hypotéka nebo finanční leasing auta, případně nákup auta na splátky (formou běžné půjčky) jsou sešněrovány mnoha pravidly. 

To samozřejmě neznamená, že byste o zastavený majetek nemohli přijít. Přijít o něj můžete - ale než k tomu dojde, musí s vámi poskytovatel úvěru projít poměrně komplikovaným procesem vymáhání splátek, kdy dostanete relativně dlouhý čas na to, abyste nedoplatky uhradili a zastavený majetek si udrželi.

Jako spotřebitel se nikdy nepouštějte do půjčky se zástavou pro OSVČ (na IČO)!

Jenže jak poznat bezpečnou půjčku se zástavou, pokud jste podnikatel a peníze potřebujete do své firmy/živnosti? Je nutné si pozorně propočítat cenu půjčky, zvážit, zda utáhnete pravidelné splácení v navržené výši, projít si smluvní podmínky týkající se případného prodlení se splátkou anebo předčasného splacení. Vždy zvažte, jestli jste schopni vyžadované body nejen splnit, ale také akceptovat. Trh je plný poskytovatelů úvěru, rozhodně nemusíte souhlasit s podmínkami prvního, na kterého narazíte!

Čím je půjčka se zástavou poskytovaná na IČO/pro OSVČ riziková? A proč se jí coby spotřebitel vždycky vyhnout?

Spotřebitel ručí za své dluhy celým svým majetkem - a to i v případě, že si peníze vzal na IČO. Na rozdíl od toho podnikatel, například majitel s.r.o., ručí za případné dluhy jen v zákonem omezené výši. A právě z tohoto rozdílu pramení největší riziko půjčky se zástavou pro OSVČ, pokud byla poskytnuta pro osobní potřebu. Navíc nejsou půjčky na IČO vybaveny prvky pro ochranu spotřebitele tak, jak je známe z úvěru spotřebitelského. Podrobněji se tomuto tématu věnujeme v článku Půjčka na IČO.

Dalším rizikovým prvkem je poměr mezi výší půjčky a hodnotou zastavené věci. Zatímco formou spotřebitelského úvěru nelze zastavit dům při půjčce na 100 000 Kč, u podnikatelské půjčky toto možné je. Poskytovatel pak při sebemenších potížích se splácením záměrně „prodá“ dům pod cenou, a tím vydělá násobně více, než by vydělal na řádně spláceném úvěru.

Pro koho je tedy určena podnikatelská půjčka se zástavou, když pro spotřebitele je tak riziková?

Podnikatelská půjčka ručená nemovitostí nebo autem je skvělou příležitostí pro firmy, jak získat levnější peníze na podporu své činnosti. Využít se pak finance dají na investice do nových budov, pozemků, nového zařízení, ale i na vyrovnání cashflow.

Jak to, že levnější peníze? Odpověď je snadná: jakmile je úvěr zajištěn, může si poskytovatel dovolit nižší cenu. Riziko nesplacení se totiž díky zástavě rapidně snižuje. Stejná je situace i u spotřebitelských hypoték, které jsou díky zástavě nemovitosti těmi nejlevnějšími půjčkami na celém bankovním i nebankovním trhu.

Takže o střechu nad hlavou může přijít, jen kdo si vezme půjčku se zástavou svého domu či bytu?

Z výše uvedeného by to takto mohlo i vyznít. Ale opak je pravdou. Rozdíl ve vymáhání dluhu na zajištěném a nezajištěném úvěru je pouze v čase - pouze v tom, jak dlouho trvá zabavit a zpeněžit dlužníkovi jeho byt, dům nebo auto.

U půjček s ručením autem nebo nemovitostí je proces zabavení zastaveného majetku krátký a rychlý. Protože věci byly zastaveny s tím, že se v případě nesplácení využijí pro uhrazení dluhu, není nutno absolvovat nijak složité administrativní úkony. 

U úvěrů, kde se zástava nezřídila, dochází k zabavení věcí až o něco později: až po absolvování administrativního kolečka nutného pro uvalení a výkon exekuce. Proto vždy mysleme na to, že i když nezastavíme svůj byt, dům nebo auto (za účelem získání půjčky), můžeme o ně při potížích se splácením tak jako tak přijít.

Zdroje: Zákon o spotřebitelském úvěru / Občanský zákoník

Hledáte výhodnou půjčku?

Srovnání online půjček

Autor:

Lenka Rutteová

Lenka Rutteová

Pro Bezvamoney.cz píše články zaměřené na osobní finance, vystudovala na Ekonomicko-správní fakultě a součástí jejího vzdělávání je i složení zkoušky pro registraci u ČNB.

Zobrazit profil

Další články, které by vás mohly zajímat:

Půjčky

20.05.2024

Půjčka na zelené technologie: kdy má smysl?

Půjčka na fotovoltaiku znamená rychlé úspory na účtech i na daních. Kdo ji poskytuje, kolik stojí, jaké jsou podmínky a kde získat dotaci? Dozvíte se v článku

Půjčky

19.04.2024

Reverzní hypotéka: peníze za vaše bydlení, ale bez stěhování a bez splátek

Peníze z nemovitosti bez prodeje a stěhování? Jako důchodce můžete využít reverzní hypotéku. Jednorázová výplata, ale i doživotní renta. Kde jsou háčky? Na co pozor?

Půjčky

22.03.2024

Půjčka od lichváře: Jak je poznat? Jak se nenechat napálit?

Půjčka od lichváře je finanční zlo. Lichvář zneužívá tísně klientů a vydělává na sankcich a zabavování majetku. Přitom se mu dá snadno vyhnout. Zjistěte jak.