Přepis auta na nového majitele

Datum publikování: 16.05.2017
Přepis auta na nového majitele

Od roku 2016 platí zákon, který přinesl mnoho novinek při přepisu auta. Proto je nutné zapomenout na původní a zažité postupy. Nový systém je sice o trochu jednodušší, ale také obsahuje některé problematické věci. Jak tedy postupovat a co je k přepisu auta potřeba?

Důležité povinnosti prodávajícího při přepisu auta

Nejdůležitější informací pro každého prodávajícího je povinnost přehlásit vozidlo do 10 pracovních dní od prodeje. Jestliže toto ustanovení vyplývající ze zákona prodávající  nesplní, může být pokutován částkou až 50 000 Kč.

K přehlášení je ovšem nutná přítomnost nejenom prodávajícího, ale také kupujícího. V tom může být háček, jelikož k přehlášení dochází vždy v místě bydliště prodávající strany. Z toho vyplývá, že např. kupující z Brna musí přijet za prodávajícím do Karlových Varů. A to se každému nechce. Proto je k dispozici možnost ověřené plné moci, kterou kupující zmocní prodávajícího k zajištění přepisu vozidla.

Po přepisu na kupujícího by měl prodávající zrušit povinné ručení k již prodanému vozidlu. To je možné udělat emailem, písemně nebo osobně na pobočce pojišťovny. K doložení je nutná kopie technického průkazu se záznamem o přepisu na nového majitele vozidla.

Důležité povinnosti kupujícího

Kupující musí uzavřít povinné ručení, ke kterému obdrží zelenou kartu. Tu je nutné předložit při převodu vozidla na dopravním inspektorátu. Nejvýhodnější povinné ručení lze obvykle získat prostřednictvím online srovnání povinného ručení.

Další nezbytnou povinností je evidenční prohlídka vozidla. Po jejím absolvování obdrží vozidlo protokol o evidenční kontrole. Protokol nesmí být při přepisu starší, než 14 dní. Je častou praxí, že evidenční prohlídku platí kupující, ale může ji zaplatit i prodávající.

Kupující musí počítat i s možností ekologické daně. Ta se platí u vozidel, které mají normu EURO 0, 1 a 2. Výjimku mají držitelé ZTP, na které se povinnost jejího placení nevztahuje. Vzhledem k tomu, že se ekologická daň platí pouze jednou, mohla být již dříve zaplacena. Tento fakt by měl být uvedený v technickém průkazu.

Co všechno je k přepisu vozidla potřeba

 • přihláška k registraci vozidla do registru silničních vozidel
 • nabývací listina (kupní nebo leasingová smlouva, faktura apod.)
 • malý technický průkaz
 • velký technický průkaz
 • doklady totožnosti prodávajícího a kupujícího (lze nahradit ověřenou plnou mocí)
 • protokol o evidenční kontrole vozidla
 • zelená karta (potvrzení o uzavřeném povinném ručení)
 • OSVČ dokládají živnostenský list
 • právnické osoby dokládají výpis z obchodního rejstříku

Dalších 7 zajímavých tipů a nezbytných informací

 1. Uspořit čas při přepisu auta je možné rezervací konkrétního termínu předem. Stačí využít online systém dopravního inspektorátu, pokud je v dané lokalitě k dispozici.
 2. Jestliže nechce ani jedna smluvní strana ztrácet čas s převodem, můžou využít služeb někoho třetího. Dokonce existují specializované firmy, které vše zajistí. Také v tomto případě jsou potřeba ověřené plné moci.
 3. Upozorňujeme, že pro prodávajícího není příliš výhodné zmocnit k přepisu auta kupujícího. Je to z důvodu hrozící pokuty, kdyby k přepisu nedošlo do 10 dní od prodeje. K dodržení termínu totiž není kupující příliš motivován. Proto obvykle zmocní kupující prodávajícího nebo jdou na dopravní inspektorát obě smluvní strany osobně.
 4. Každému doporučujeme, aby v kupní smlouvě bylo uvedeno, kdo zajistí a hlavně zaplatí evidenční kontrolu, poplatek za převod na dopravním inspektorátu a případnou ekologickou daň.
 5. Standardně je vozidlo na kupujícího registrováno s původními registračními značkami. Jestliže mu to nevyhovuje, můžou mu být za poplatek vyměněny.
 6. Při dovozu vozidla s českým čistopisem velkého technického průkazu, se také musí dokládat protokol o technické kontrole, alternativně rozhodnutí o schválení technické způsobilosti. 
 7. U hodnotnějších vozidel nezapomeňte na havarijní pojištění. Výhodné nabídky nabízí porovnání havarijního ručení online.

Plná moc k přepisu vozidla 2020