Předčasné splacení hypotéky? ČNB konečně stanovila pravidla!

Čtení na 5 minut Publikováno: 11.04.2019
Předčasné splacení hypotéky? ČNB konečně stanovila pravidla!

ČNB začátkem března 2019 konečně upřesnila, co je možné účtovat bankami jejím klientům za předčasné splacení hypotéky. V zákoně o spotřebitelském úvěru je totiž jen vágní definice, že banka může po klientovi chtít zaplatit účelně vynaložené náklady za předčasné splacení úvěru na bydlení. Jenže každá banka si tento termín vykládala jinak, dlužníci i samotní bankéři často zahlcovali ČNB dotazy na tuto definici. A tak ČNB konečně zjednala nápravu a stanovila definici mnohem přesnější.

Co jsou účelně vynaložené náklady za předčasné splacení úvěru na bydlení?

Podle nové definice ČNB jde o „nutné náklady spojené s předčasným ukončením smlouvy, jejichž výše je zároveň odůvodněná“. Z této definice jednoznačně plyne, že jde především o administrativní náklady a v podstatě o nic jiného.

Za zcela nepřípustné označila ČNB například „vyplacenou provizi zprostředkovateli hypotéky, snížení úrokových výnosů finanční instituce nebo její úrokové náklady z dluhů“. Takto své rozhodnutí sdělila Česká národní banka ve stanovisku vydaném 7. 3. 2019.

ČNB k tomuto stanovisku nadále uvedla, že: „Podle stanoviska ČNB lze za ´účelně vynaložené náklady´ považovat tzv. věcně nutné náklady spojené s předčasným ukončením smlouvy, jejichž výše je zároveň odůvodněná. Jedná se tedy zejména o administrativní náklady poskytovatele.

Další náklady vyloučeny nejsou

Případné další náklady ČNB z definovaného pojmu nevyloučila. Ovšem uplatnit se dají jen pod podmínkou, že v dané konkrétní situaci prokazatelně vzniknou. To znamená, že by bez předčasného splacení vůbec nevznikly, takže jsou opravdu vynaloženy účelně.

Provize jsou vyloučené vždycky

Jak ČNB ve svém stanovisku uvedla, „Příkladem nákladů, jejichž náhrada není přípustná, protože nemá oporu v zákoně, je provize vyplacená poskytovatelem zprostředkovateli za zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení.“ Ta totiž podle ČNB není novým nákladem souvisejícím právě s předčasným splacením úvěru.

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 15 000 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Úrokové výnosy s předčasným splacením také nesouvisejí

Pokud splatíme hypotéku předčasně, banka přijde o úrokové výnosy, se kterými podle naší smlouvy o hypotečním úvěru na bydlení počítala. Ale ani tyto nejsou dle ČNB účelně vynaloženými náklady za předčasné splacení úvěru na bydlení.

A proč sem ušlé úrokové výnosy nepatří? ČNB to zdůvodňuje takto: „V prvním případě se nejedná o náklad, nýbrž o ušlý zisk. Ve druhém případě nejde o náklad vzniklý v souvislosti s předčasným splacením spotřebitelského úvěru na bydlení, nýbrž o náklady na dluhy poskytovatele, například z přijatých úvěrů, vkladů nebo emitovaných dluhových cenných papírů."

Upřesnění přišlo po více než dvou letech

Zákon o spotřebitelském úvěru č 257/2016 Sb. je účinný již od prosince 2016. A teprve nyní přišlo upřesnění vágního pojmu „účelně vynaložené náklady za předčasné splacení úvěru na bydlení“. Přitom původním smyslem tvorby nového zákona bylo zvýšení ochrany klientů finančních institucí. Ale vágní definice tomuto cíli moc nepomohla.

Ohledne předčasného splacení hypotéky je v zákoně zakotveno ustanovení, že ji lze celou splatit kdykoliv mimo fixaci. Nebo i v období fixace, ale zde jen 25 procent jednou za rok, v době výročí smlouvy.

A právě k tomuto splácení je bankám přiznáno právo nárokovat si platbu za účelně vynaložené náklady za předčasné splacení úvěru na bydlení. Ovšem pozor, v těžkých životních situacích, například při dlouhodobé nemoci nebo úmrtí jednoho ze spoludlužníků, je předčasné splacení úvěru na bydlení zcela zdarma.

Komentáře