Pracovat můžete, i když jste na úřadu práce

Publikováno: 30.01.2018
Pracovat můžete, i když jste na úřadu práce

Zní to možná nelogicky, ale je to tak. Lidé, kteří jsou vedení na úřadu práce, mohou chodit do zaměstnání, a přitom být stále pod ochranou úřadu práce. Týká se to samozřejmě specifických případů, které mají své specifické podmínky. Pracovat lze na dohodu o pracovní činnosti anebo na pracovní či služební poměr, přičemž čistý výdělek nezaměstnané osoby nesmí překročit 4766 Kč měsíčně.

Podpůrčí doba

Dokud běží podpůrčí doba, tedy dokud nezaměstnaný vedený na úřadu práce dostává podporu v nezaměstnanosti, není možné si oficiálně přivydělávat. Že spousta lidí tuto podmínku porušuje, je veřejným tajemstvím, ale s tím asi obecně nic udělat nejde. Lidé jsou vynalézaví.

Podpůrčí doba trvá u různých lidí různě dlouhou dobu a také jsou vypláceny různě vysoké podpory v nezaměstnanosti. Lidé do 50 let věku mohou dostávat podporu po dobu pěti měsíců, lidé od 50 do 55 let ji mohou mít osm měsíců a lidé nad 55 let dokonce až jedenáct měsíců.

Podpora v nezaměstnanosti

Podle Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. má nárok na podporu v nezaměstnanosti ten uchazeč o zaměstnání, který získal v posledních dvou letech dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců, požádal krajskou pobočku Úřadu práce ČR, u které je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti a zároveň není poživatelem starobního důchodu.

Přitom podpora v nezaměstnanosti se stanoví procentní sazbou z průměrného čistého měsíčního výdělku z posledního ukončeného zaměstnání. Anebo z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období, který se přepočte na 1 kalendářní měsíc.

Procentní sazby se liší v různých situacích i časech

Podpora v nezaměstnanosti se počítá, jak jsme již naznačili, procentní sazbou. Ale to není vše. Výše procentní sazby, kterou se přepočítá váš vyměřovací základ, závisí například i na způsobu, jakým jste ukončili minulé zaměstnání – tedy zda šlo o výpověď vaši, o vyhazov pro porušení pracovní kázně, o nadbytečnost anebo například o oboustrannou dohodu.

Podpora je pak v závislosti na tom přiznávána ve standardní nebo snížené výši, anebo na ni nemáte vůbec žádný nárok. Nulovou podporu si vysloužíte v momentě, kdy dostanete vyhazov za zvlášť hrubé porušení pracovní kázně.

Pojďme ale ke konkrétním sazbám, když na podporu nárok máte: Běžná sazba podpory v nezaměstnanosti činí:

  • první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %,
  • další 2 měsíce 50 % a
  • po zbývající podpůrčí dobu (1 nebo 4 nebo 7 měsíců – podle vašeho věku) je to 45 % z průměrného měsíčního čistého výdělku, případně z vyměřovacího základu.

Jestliže jste ale vy sami ukončili zaměstnání z důvodu, který není brán zákonem jako důvod vážný, vaše podpora bude celou dobu jen 45 %. Vážné důvody jasně definuje právě zákon o zaměstnanosti. A jsou mezi nimi například i důvody rodinné.

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 15 000 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Při rekvalifikaci je podpora štědřejší

Ano, pokud se v době vaší evidence na úřadu práce zúčastníte rekvalifikačního kurzu, váš nárok na podporu v nezaměstnanosti stoupá na 60 % průměrného čistého měsíčního výdělku nebo vyměřovacího základu. A podpora se vyplácí po celou dobu trvání rekvalifikace. Stoupá i strop, do kterého je možné podporu v nezaměstnanosti vypočítat.

Maximum podpory je 0,58 násobek průměrné mzdy

Podpora v nezaměstnanosti má stanoven i svůj strop. Maximum, které může kdokoliv od úřadu práce obdržet, je zákonem o zaměstnanosti stanoveno na 0,58 násobek průměrné mzdy. Průměrná mzda je vždy jednou ročně vyhlašována Ministerstvem práce a sociálních věcí ve formě tzv. sdělení.

Ta současná, pro rok 2018, byla vyhlášena Sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí č. 447/2017 Sb. Byla zjišťována za 1. – 3. čtvrtletí roku 2017 a činila 28.761 Kč.

Maximum podpory v nezaměstnanosti v roce 2018 tedy činí 16.682 Kč. A to pro nezaměstnané, kteří se na úřad práce zaregistrovali po 1. lednu 2018. V loňském roce byl strop 15.660 Kč.

Při rekvalifikaci je strop dokonce 0,65 násobek průměrné mzdy

Pokud se přihlásíte na rekvalifikační kurz, tak nejenže dostanete 60 % průměrného čistého měsíčního výdělku, ale také se strop maxima, které vám může být vyměřeno, posouvá po dobu trvání rekvalifikace na 0,65 násobek průměrné mzdy. Maximálně lze tedy během rekvalifikace pobírat 18.695 Kč za měsíc, pro lidi, kteří jsou v evidenci od loňska je to ale jen 17.550 Kč měsíčně.

A jak je to s přivýdělkem?

Jak už jsme zmínili, během pobírání podpory v nezaměstnanosti není přivýdělek povolen vůbec. Tento zákaz ale skončí ukončením podpůrčí doby, tedy dnem, kdy už nemáte na podporu v nezaměstnanosti nárok. Tehdy můžete nastoupit do tzv. nekolidujícího zaměstnání.

Přivydělávat si pak můžete buď na dohodu o pracovní činnosti anebo ve služebním či pracovním poměru. Podmínkou ale je maximální výdělek ve výši poloviny minimální mzdy. V roce 2017 šlo o 5.500 Kč, od ledna 2018 už je to 6.100 Kč. Hrubého.

Vzhledem k tomu, že ze všech tří zmiňovaných forem zaměstnání je nutno odvádět pojištění a daň z příjmu, je výsledný výdělek pro letošní rok 3.536 Kč, když daň z příjmu necháte státu, a 4.766 Kč, pokud máte u zaměstnavatele podepsané tzv. růžové prohlášení, tedy prohlášení poplatníka k dani. Anebo když podáte následující rok daňové přiznání a daň z příjmu si necháte vrátit.

Dohoda o provedení práce není možná už od července 2017

Stát koncem července 2017 (s tříměsíční dobíhající dobou) ukončil možnost nezaměstnaným lidem bez podpory v nezaměstnanosti, aby pracovali ve formě dohody o provedení práce. Důvod je prostý – z tohoto typu pracovního příjmu se totiž až do výše 10.001 Kč měsíčně neodvádí zdravotní a sociální pojištění.

Tím byla pozice nezaměstnaného velmi ztížena, protože náklady na zaměstnance stouply o celých 34 procent (na odvody ze strany zaměstnavatele). Jak lze ale vyčíst ze statistik, i ve zpřísněných podmínkách se stále najde dost zaměstnavatelů, kteří nezaměstnaného vedeného na úřadě práce zaměstnají v rámci tzv. nekolidujícího zaměstnání.

Podpora sice už nepřijde, ale stát platí zdravotní pojištění

I když skončí tzv. podpůrčí doba a stát vám už nevyplácí podporu v nezaměstnanosti, jste pořád pod jeho ochranou v oblasti zdravotního pojištění. Platba zdravotního pojištění je totiž povinná pro každého.

Takže pokud byste byli nezaměstnaní, ale nebyli vedení na úřadu práce, přišla by vás měsíční platba na zdravotní pojištění celých 1.647 Kč měsíčně. A to není zrovna zanedbatelná částka.

Komentáře