Pracovat můžete, i když jste na úřadu práce. Jak je to v roce 2023?

authorIva GrácováPublikováno: 25.03.2021
Pracovat můžete, i když jste na úřadu práce. Jak je to v roce 2023?

Věděli jste, že evidence na úřadu práce nijak nebrání tomu, aby uchazeč o zaměstnání zároveň legálně pracoval? Jak je to možné? Řeč je o tzv. nekolidujícím zaměstnání. To umožňuje každému, kdo je registrován na úřadu práce, zároveň pracovat a přivydělat si tak až 8 650 Kč měsíčně. Jak velká je podpora v nezaměstnanosti pro rok 2023? Co je nekolidující zaměstnání a jak je to s brigádou při úřadu práce v roce 2023?

Jste nezaměstnaný? Zamiřte na úřad práce

Pokud jste se ocitli bez zaměstnání, vaše první kroky by měly směřovat na úřad práce (nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení předchozího zaměstnání). Zde si uchazeč o zaměstnání požádá o zprostředkování zaměstnání a podporu v nezaměstnanosti. Navštívit můžete kterékoli kontaktní pracoviště úřadu práce v místě obvyklého pobytu. Stejně tak lze obě žádosti podat elektronickou cestou či poštou.

Podpora v nezaměstnanosti

Podle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. má nárok na podporu v nezaměstnanosti uchazeč, který:

 • získal v posledních dvou letech zaměstnáním či výkonem podnikání dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců,
 • podal žádost o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti,
 • není poživatelem starobního důchodu.

Podporu v nezaměstnanosti je možné pobírat pouze během podpůrčí doby. Ta závisí na věku žadatele a je následující:

 • do 50 let věku 5 měsíců,
 • nad 50 do 55 let věku 8 měsíců,
 • nad 55 let věku 11 měsíců.
HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 20 000 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 250 000 Kč

Jak velká je podpora v nezaměstnanosti v roce 2023?

Vyplácenou podporu v nezaměstnanosti, stejně jako dobu vyplácení podpory, ovlivňuje průměrná čistá mzda v posledním zaměstnání, způsob ukončení pracovního poměru a věk žadatele o poskytnutí podpory. Pokud bylo v posledním zaměstnání vyplaceno žadateli o podporu odstupné, vyplácení podpory v nezaměstnanosti se posouvá o tolik měsíců, na kolik měsíčních platů měl žadatel nárok.

Podpora v nezaměstnanosti se počítá z průměrné čisté mzdy v posledním zaměstnání a činí:

 • první 2 měsíce podpůrčí doby 65 % průměrného čistého výdělku,
 • další 2 měsíce 50 % průměrného čistého výdělku,
 • po zbývající podpůrčí dobu je to 45 % z průměrného měsíčního čistého výdělku,
 • 45 % z průměrného měsíčního čistého výdělku po celou dobu vyplácení podpory, pokud byl pracovní poměr ukončen výpovědí zaměstnance či dohodou bez vážného důvodu.

Využít můžete také některou z webových kalkulaček pro výpočet podpory v nezaměstnanosti. Maximální výše měsíční podpory v nezaměstnanosti je pro rok 2023 částka 22 788 Kč.

Podpora v nezaměstnanosti a půjčka. Jde to dohromady?

Bez práce se může ocitnout každý. Horší je, když zároveň nutně potřebujete půjčku a banka vás díky statusu nezaměstnaného odmítne. Můžete se pokusit obrátit s žádostí o půjčku na nebankovního poskytovatele, ovšem i v kategorii půjček bez doložení příjmu je nutné mít nějaký pravidelný příjem (důchod, mateřská…). Pokud jste bez zaměstnání a otázku nedostatku financí chcete řešit finanční půjčkou, vždy důkladně zvažte, zdali neexistuje i jiná možnost, jak si potřebné peníze obstarat (brigáda, finanční rezervy - spoření apod.)

Podmínky nekolidujícího zaměstnání v roce 2023

Každého jistě napadne, zdali je možné mít nějakou formu přivýděleku, pokud jste zároveň vedeni na úřadu práce. Ano, tahle možnost existuje v rámci tzv. nekolidujícího zaměstnání. Nekolidujícím zaměstnáním je tedy práce, kterou lze vykonávat, zatímco jste evidování na úřadu práce a stát za vás tudíž platí zdravotní pojištění.

Příklady nekolidujícího zaměstnání:

 • Výkon činnosti na základě dohody o pracovní činnosti – v případě, že výše měsíční odměny nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy (8 650 Kč hrubého), je možné, aby uchazeč o zaměstnání vedený na úřadu práce zároveň vykonával práci na základě dohody o pracovní činnosti.
 • Výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru – v případě, že měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy (8 650 Kč hrubého), je možné, aby uchazeč o zaměstnání vedený na úřadu práce zároveň vykonával práci na základě pracovního či služebního poměru.

Přivýdělek na úřadu práce v roce 2023

Jaké formy přivýdělku jsou tedy umožněny v případě, kdy jste evidováni na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání v roce 2023? A jak je to s podporou v nezaměstnanosti a příjmy z nekolidujícího zaměstnání? Vše se dozvíte níže v našem stručném přehledu.

1. Dohoda o provedení práce (DPP) a úřad práce

„Od roku 2017 si již nelze při evidenci na úřadu práce přivydělávat formou dohody o provedení práce, a to bez ohledu na výši výdělku.“

2. Podnikání a úřad práce

„Není možné souběžně podnikat a být evidován jako uchazeč o zaměstnání na úřadu práce.“

3. Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) a úřad práce

„Pokud odměna nepřesáhne za měsíc 8 650 Kč hrubého, je možné vykonávat činnost na základě dohody o pracovní činnosti a zároveň být evidován na úřadu práce.“

4. Brigáda a úřad práce

„Záleží na tom, na základě jaké smlouvy uchazeč o zaměstnání brigádu vykonává. Pokud jste vedeni na úřadu práce, můžete mít brigádu pouze na základě dohody o pracovní činnosti, případně vykonávat práci na základě pracovního nebo služebního poměru. Tohle jsou jediné dva případy, kdy je legálně umožněno být evidován na úřadu práce a zároveň mít brigádu.“

5. Přivýdělek a podpora v nezaměstnanosti 2023

„Něco zcela jiného však představuje situace, kdy uchazeč o zaměstnání (je evidován na úřadu práce) pobírá podporu v nezaměstnanosti a zároveň má brigádu na základě DPČ (či služebního nebo pracovního poměru). Za žádné situace není umožněno pobírat podporu v nezaměstnanosti a mít příjmy z nekolidujícího zaměstnání. V případě takového souběhu je podpora v nezaměstnanosti pozastavena a vyplácena až po ukončení nekolidujícího zaměstnání.“

Zdroje: kurzy.cz/ uradprace.cz/ portal.pohoda.cz/ podnikatel.cz

author

Autor článku:

Iva Grácová

Ve světe bankovnictví se pohybuje od roku 2007 a voľný čas věnuje psaní článků převážně finančního charakteru s úvěrovou, bankovní a investiční tématikou.
Přečíst více