Změna povinného ručení

Změnu povinného ručení je možné udělat pouze z určitých důvodů nebo v konkrétních termínech. Přitom na trhu s tímto pojištěním panuje velká konkurence, z čehož můžou řidiči těžit. Proto by měl každý vědět, proč a jak změnit pojišťovnu.

Změna povinného ručení

Proč změnit pojišťovnu

Chytrým výběrem povinného ručení je možné získat nejenom levnější cenu pojistného, ale také různé bonusy a benefity. Mezi nejčastější impulsy ke změně a přechodu k jiné konkurenční pojišťovně patří:

 • vyšší limity pojistného krytí
 • úspora na povinném ručení v hodnotě až několika tisíc ročně
 • kvalitnější asistenční služby
 • výhodnější připojištění (úraz, zavazadla apod.)
 • zajímavé bonusy (cestovní pojištění, pojistné krytí skel atd.)

V případě, že o změně uvažujete, nejprve si důkladně prostudujte nabídky povinného ručení. K tomu je vhodné využít online srovnání povinného ručení. Zobrazením přehledné nabídky ušetříte čas i peníze, jelikož online pojistky jsou obvykle cenově výhodnější.

Kdy jde změnit povinné ručení a proč

Po uzavření smlouvy

Jestliže jste zjistili, že vaše nedávno uzavřená smlouva není tak výhodná, nemusíte klesat na mysli. Pokud ještě neuplynuly 2 měsíce od uzavření smlouvy na povinné ručení, můžete ji vypovědět bez udání důvodu. K ukončení smlouvy dojde za 8 dní od písemného doručení výpovědi pojišťovně.

Ke konci pojistného období

Když se blíží konec pojištění, máte vyhráno. Nemusíte řešit žádné důvody. Stačí, když pojišťovně doručíte písemnou výpověď včas. To znamená nejméně 6 týdnů před tzv. výročním datem. Nezapomeňte, že podstatný je termín doručení, nikoliv odeslání výpovědi!

Změna výše pojistného

Někdy pojišťovna přistoupí k jednostrannému navýšení ceny povinného ručení. V takové situaci nejste bezbranní, protože s vyšší cenou nemusíte souhlasit a je možné podat písemnou výpověď smlouvy. Stačí, když využijete lhůtu 1 měsíce od doručení oznámení o vyšším pojistném. Povinné ručení potom zanikne do 1 měsíce od doručení vaší písemné výpovědi.

Pojistná událost

Vznik pojistné události může být důvodem k ukončení povinného ručení. V tomto případě je potřeba doručit písemnou výpověď do 3 měsíců od oznámení vzniku pojistné události. Ve stejné lhůtě povinné ručení zaniká.

Odhlášení z registru

Dalším důvodem, kvůli kterému lze ukončit povinné ručení,  je odhlášení vozidla z registru. Může se jednat o dočasné nebo trvalé odhlášení. V obou případech povinné ručení končí ke dni oznámení této skutečnosti pojišťovně. Součástí oznámení musí být záznam o odhlášení vozidla.

Ostatní důvody

Zrušení povinného ručení je ještě možné po krádeži vozidla. K tomu potřebujete protokol od policie. Pojištění je zrušeno ke dni oznámení krádeže na policii.

Dalším důvodem je převod vozidla na jiného vlastníka. Ten se dokládá kopií velkého technického průkazu, kde je přepis uvedený. Termín zániku je ke dni oznámení převodu pojišťovně.

Někdy se můžou obě smluvní strany dohodnout na zániku povinného ručení. Ovšem k ukončení smlouvy dohodou dochází velmi zřídka, jelikož pojišťovna nemá zájem o to, aby přišla o klienta. Mezi občas akceptované důvody uvedené pojistníkem patří například uvedení v omyl při uzavírání povinného ručení nebo podložené vyjádření nespokojenosti s pojišťovnou.

Co určitě nezkoušejte

Neplacení pojistného

Snaha o ukončení smlouvy na povinné ručení z titulu neplacení pojistného je poměrně velký risk. Pojišťovna k ukončení smlouvy s neplatičem totiž nemá žádný důvod, jelikož je oprávněna na dlužníkovi vymáhat pojistné za celou dobu pojištění. K tomu se obvykle připočítávají různé smluvní sankce a náklady spojené s vymáháním dluhu.

Fiktivní prodej vozidla

Pokus o zrušení povinného ručení na základě fiktivního prodeje vozidla může sice někdy vyjít, ale zrovna tak ho dokáže pojišťovna odhalit. Jedná se totiž o poměrně častou snahu, jak dosáhnout zániku pojistné smlouvy. Pojišťovny si na to již dávají pozor. Kdyby se podvedená pojišťovna rozhodla domáhat svých práv, nakonec by musel pojistník zaplatit povinné ručení nejenom nové pojišťovně, ale i té původní.

Doporučený postup pro ukončení povinného ručení

 1. Změnu nebo ukončení povinného ručení proveďte v souladu s výše uvedenými důvody.
 2. Vždy si pohlídejte požadované termíny na doručení výpovědi pojišťovně.
 3. Výpověď musí mít písemnou formu s potřebnými náležitostmi (důvod výpovědi, údaje o pojistníkovi, číslo pojistné smlouvy, podpis pojistníka, uvedení seznamu příloh).
 4. Zjistěte si na pojišťovně, co všechno ještě musíte k výpovědi přiložit (zelená karta, kopie velkého technického průkazu apod.).
 5. Zásilku pošlete doporučeně nebo podejte výpověď osobně na pojišťovně. Jestliže ji chcete podat elektronicky, nejprve si na vaší pojišťovně zjistěte, zda a za jakých podmínek to je možné (např. podání datovou schránkou).
 6. Kdybyste se změnou nebo ukončením povinného ručení nechtěli sami zabývat, můžete tím pověřit třetí osobu. Tou může být rodinný příslušník, kamarád nebo firma zaměřená na tyto služby. Nezbytnou podmínkou je poskytnutí plné moci, jinak nebude pojišťovna výpověď akceptovat.

Další články, které by vás mohly zajímat:

Pojištění

18.01.2023

Snadné a rychlé tipy, jak ušetřit na povinném ručení

Letošní rok se ponese v duchu velkého zdražování. Připlatíme si za půjčky, za energie, za práci, zkrátka za všechno. Proto není divu, že hledáme cesty, jak ušetřit a ulehčit tak alespoň z části napjatému rodinnému rozpočtu.

Pojištění

26.10.2022

Pojištění schopnosti splácet - má pro dlužníka nějaký smysl?

Zvažujete pojištění půjčky? Měli byste znát podmínky. Ukážeme vám, že pro pojistitele není úraz jako úraz a nemoc jako nemoc, ztrátu zaměstnání nevyjímaje!

Pojištění

15.07.2020

Na dovolenou autem? Jak správně pojistit auto před cestou do zahraničí

Rady a tipy, jak správně pojistit sebe, ale také jak pojistit svůj vůz, když cestujete autem na dovolenou do zahraničí.