Půjčky od soukromých osob

Datum publikování: 28.11.2016
Půjčky od soukromých osob

Poměrně novým segmentem českého finančního trhu jsou půjčky od soukromých osob. Do této kategorie samozřejmě spadají i půjčky od rodiny a známých, ale v posledních letech zejména půjčky od soukromých investorů, kteří poskytují zájemcům o půjčku přímo své soukromé finanční prostředky.

Nejedná se o spotřebitelské úvěry, ale o soukromé půjčky, dokonce ani o klasickou obchodní činnost, proto v této oblasti platí zejména občanský zákoník a občanský soudní řád. 

V případě půjček od soukromých osob se pro označení věřitele, tedy soukromou osobu, která půjčuje své peníze, často používá pojem investor.

Přímé půjčování

Jednou z variant půjček od fyzických osob je přímé půjčovaní, kdy přímo investor jedná se zájemci o půjčku a poskytuje jim své vlastní finanční prostředky. Posouzení, komu půjčí a komu ne, je čistě věcí rozhodování daného investora, rozhoduje totiž o svých penězích. Není vázán žádnými firemními pravidly a omezeními, za případné chyby (nedobytné půjčky) si nese odpovědnost sám sobě.

Vysoce individuální přístup

Proces bývá administrativně absolutně nenáročný a peníze mohou dlužníkovi dorazit jak na účet, tak také v hotovosti. Výše splátek, doba splácení a náklady půjčky se odvíjejí zejména od situace dlužníka, investor na své peníze většinou tolik nespěchá. Raději vše rozloží do více nižších splátek, aby zvýšil pravděpodobnost, že se mu jeho investice vrátí, i se ziskem. 

Celkové náklady na půjčku bývají nižší než u ostatních poskytovatelů půjček, zejména u tzv. nebankovek.

Velká pravděpodobnost úspěchu

Šance na získání půjčky od soukromého investora bývá poměrně vysoká, dokonce mnohdy vyšší než u nebankovních úvěrových společností. Je to dáno právě tím, že soukromý investor se rozhoduje sám o svém riziku a také individuálně nastavuje dobu a výši splácení, na peníze tolik nespěchá.

Investor může nabízet své služby i dalším zájemcům o toto investování – tedy shromažďovat jejich vklady a půjčovat je zájemcům o půjčku.

Zprostředkované půjčování

Další možností půjček od fyzických osob je tzv. zprostředkované půjčování, kdy více investorů spolupracuje se zprostředkovatelem – firmou, která zajišťuje administrativní proces během schvalování a poskytování půjčky. 

Úroková míra a také poplatky u těchto půjček bývají výrazně nižší než v případě nebankovních úvěrových společností.

Investoři

Každý investor má u firmy založen svůj účet, na který zasílá své prostředky. S firmou má samozřejmě uzavřenu zprostředkovatelskou smlouvu. V momentě, kdy jsou investorovy peníze připsány na jeho účet u firmy, může investor určit, kolik peněz a kterému žadateli chce půjčit. Peníze, které investor doposud neinvestoval, může většinou kdykoliv ze svého účtu stáhnout zpět. 

Při rozhodování o tom, komu investor své peníze půjčí, se však nejedná o rozhodování podle jména, žadatelé jsou uváděni jen formou pohlaví, věku, výšky svých závazků a formy pravidelných příjmů. 

Žadatelé

Žadatelé si zažádají o půjčku a na základě jednání o půjčce bývají firmou, „oznámkování“ kritériem rizikovosti, od bezproblémového, po velmi rizikového. Tím firma dá investorům najevo, o jakého klienta se jedná. 

Je pak na zvážení samotného investora, zda i rizikovému žadateli své peníze poskytne. Odměnou v rizikových případech bývá vyšší úrok.

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 20 000 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 250 000 Kč

Diverzifikace rizika

Firma většinou nastaví pravidla diverzifikace investování do půjček – tedy jednomu žadateli o půjčku může investor poskytnout jen omezenou částku, např. jen okolo dvou tisíc. Bývá stanovena i minimální částka pro investici do jedné půjčky, většinou okolo dvou set korun. 

Dlužníci tedy celkovou půjčku dostanou od mnoha investorů najednou – prostřednictvím zprostředkovatelského účtu firmy. Například půjčku ve výši 10.000 Kč může poskytnout minimálně 5 investorů, maximálně 50.

Příjem investora a firmy

Zprostředkovatelská firma také spravuje účet dlužníka, kam přijímá splátky od něj. Na účty investorů pak firma zasílá měsíční splátky od dlužníků – a to v závislosti na investované (půjčené) částce a dohodnutém úroku. 

Firma si z těchto splátek bere předem dohodnutou část jako provizi. Provize je základním příjmem firmy, což slouží jako motivace k tomu, aby jí záleželo na úspěšnosti v oblasti splácení půjček.

Individualita přístupu se mírně ztrácí

Pravidla pro dlužníky jsou zde již trošku složitější a přístup už není tolik individuální. Přesto je individuálnější než u nebankovních poskytovatelů půjček, o bankách nemluvě. 

Proč se rozjel trh s půjčkami od soukromých osob?

Půjčky od soukromých osob, coby specifický segment finančního trhu, vznikly tzv. na západě, tedy v Americe a západněji ležících zemích Evropy. Postupně se rozšířily i k nám a získávají na oblibě. 

Tato forma půjčky, kdy se půjčuje na směnku, smlouvu či notářským zápisem, má své nesporné výhody pro obě strany – věřitele i dlužníka.

Výhody dlužníků

Dlužník, respektive zájemce o půjčku, má vyšší naději na získání půjčky s relativně rozumným úrokem. Soukromé osoby totiž nemusejí živit mašinérii administrativních zaměstnanců, proto si mohou dovolit žádat nižší úrok, než je zvykem u nebankovních poskytovatelů. Soukromý investor většinou ani nebývá tolik orientován na rychlý zisk. 

Dlužník má jistotu individuálního přístupu k jeho životní situaci, prodloužit dobu splácení a snížit splátky bývá mnohem jednodušší. 

Výhody investorů

Investor investuje zejména proto, že tímto způsobem si vydělá ze svých peněz mnohem více, než kdyby je uložil např. do termínovaného vkladu či podílových fondů. Na druhou stranu nese riziko nedobytnosti pohledávky od některých dlužníků. Ale vzhledem k tomu, že jde o čistě soukromý vztah mezi investorem a dlužníkem, možná řešení situace nabývají různých forem. 

Přímý investor si však sám spravuje celou administrativu a celkově vše okolo procesu půjčování a následného splácení.

V případě zprostředkovaného poskytování půjček od soukromých osob je situace investorů mnohem pohodlnější – vše za ně řeší zprostředkovatelská firma. Ta si, na druhou stranu, vezme za svou činnost odměnu. Zprostředkované investování je příjemné pro lidi, kteří chtějí zhodnotit své peníze lépe než v bance, ale nechtějí s nimi mít starosti.

Ostražitost vždy na místě

Pokud se budete rozhodovat o půjčce od soukromého investora, vždy buďte ostražití. Tato část finančního trhu je naprosto neregulovaná, nikdy nevíte, koho jste potkali a s kým uzavíráte smlouvu, jaké uplatňuje praktiky v případě, že se vy dostanete do potíží.

Před podpisem směnky či smlouvy si vždy pečlivě přečtěte, co podepisujete. I pokud se bude jednat o notářský zápis, vždy si vše řádně přečtěte, abyste nepodepsali něco, co vás v budoucnu nepříjemně překvapí.