Půjčka od soukromé osoby: zoufalé řešení pro zoufalé žadatele?

authorLenka RutteováČtení na 8 minutPublikováno: 11.05.2023
Půjčka od soukromé osoby: zoufalé řešení pro zoufalé žadatele?

Půjčky od soukromých osob se dají rozdělit do dvou skupin. Tou první jsou půjčky od rodiny a známých. A tou druhou půjčky od soukromých investorů a společností, co nezískaly licenci ČNB. Půjčíte-li si u skupiny první, je vše v pořádku, pouze pamatujte na správně sepsanou smlouvu. Ale druhá skupina půjček je, bez nadsázky, jen zoufalým řešením pro zoufalé lidi. Proč? Dozvíte se v článku.

Soukromé půjčky od rodiny a známých vyžadují smlouvu. Vždycky

Přáteli buďme, ale dluhy si plaťme. To je motto, které platí od počátku lidského věku. A nejinak je tomu u půjčování peněz mezi známými, přáteli a rodinou. Vždycky byste je měli podložit smlouvou. Jedině tak budou obě strany přesně vědět, na čem jsou, na čem se dohodly. A jedině tak se budou moci domáhat případných nedodržovaných závazků.

Nazvěte ji „Smlouva o zápůjčce peněz“. A jak má vypadat? To nejdete v našem dalším článku: Smlouva o půjčce (peněz): co v ní musí být a na co byste nikdy neměli naletět? Sestavení takové smlouvy je snadné, a rozhodně se vyplatí. Co se platnosti týká, stačí, když na smlouvě budou podpisy obou stran, svědka nebo notáře netřeba.

Půjčka od soukromého věřitele je od firmy či jednotlivce bez licence ČNB

Jestliže se právě rozhodujete o půjčce od soukromého investora, zpozorněte, a tento text berte jako vážné varování. U soukromé půjčky totiž nikdy nepůjde o úvěr spotřebitelský (při kterém se na dlužníky vztahuje poměrně silná ochrana zákona o spotřebitelském úvěru). Poskytovatelé soukromých půjček nejsou nijak nuceni dodržovat „pravidla hry“.

Chybí zde i možnost zdarma řešit spory s věřitelem u Finančního arbitra. Rozhodnutí finančního arbitra má sílu rozhodnutí soudního. Proto pokud je ve smlouvě o spotřebitelském úvěru jakákoliv klička, nebo je smlouva pro dlužníka příliš nevýhodná, Finanční arbitr ji (v případě spotřebního úvěru) může prohlásit za neplatnou. Ale u půjčky od soukromého investora tuhle možnost nikdy mít nebudete.

Soukromé půjčky s nejasným záměrem

Vzhledem k tomu, že se na soukromé osoby obrací lidé, kterým žádost o půjčku zamítla banka i několik oslovených nebankovních společností, stěží předpokládat, že soukromý investor půjčku schválí proto, že se domnívá, že mu ji dlužník splatí i s úrokem a poplatky.

Několikanásobné zamítnutí půjčky bankou a licencovanou nebankovní společností totiž znamená, že žadatel není v dobré finanční kondici na to, aby půjčku bez problémů splácel. A soukromý „poskytovatel“ to moc dobře ví.

Do smlouvy o půjčce proto bez ostychu zahrne žadatelův majetek, formou ručení za splácení. A protože žadatel už je často zoufalý z opakovaných zamítnutí, rád souhlasí s jakoukoliv smlouvou. Hlavně, že je půjčka schválená.

Největší riziko půjček od investorů a firem bez licence? Vždy se skrývá ve smlouvě

Soukromí investoři, ať už to jsou firmy, nebo jednotlivci, si dokáží postavit smlouvu o půjčce peněz natolik šikovně, že na ní vydělají v každé situaci. Jinými slovy i tehdy, když vy půjčku nebudete moci splácet. Smlouvu totiž „obohatí“ o různé pokuty, poplatky a sankce v okolnostech, do nichž se dostanete, ani nebudete vědět jak.

Právě smlouvy jsou tím nejrizikovějším faktorem soukromých půjček. Když si půjčujete od banky či od licencované nebankovní společnosti, můžete mít jistotu, že smlouva je v pořádku, v souladu s legislativou. Dokumenty totiž prošly licenčním řízením. Pokud si půjčujete kdekoliv jinde, takhle jistota vám vždycky chybí.

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 20 000 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 250 000 Kč

Že máte smlouvu bez zástavy? To neznamená, že nemůžete přijít o střechu nad hlavou!

Soukromé půjčky často bývají spojené se zástavou nemovitosti: domu nebo bytu. Někdy je věřitel spokojí i s autem, případně s pozemkem: například zahradou, která není přímo součástí vašeho bydlení.

Jiní poskytovatelé se zástavám vyhýbají. To však neznamená, že by vás o bydlení nedokázali připravit. Stačí do smlouvy nastavit obrovské sankce za sebemenší odchylku od splátkového kalendáře, a už to fičí. Naskočí vám obří pokuty, půjčka se ihned zesplatní a putuje k exekutorům. Ti už se o prodej vašeho bydlení postarat mohou, i bez zástavy v původní smlouvě.

Půjčka na směnku od soukromé osoby se může vyvíjet dost nečekaně

Půjčovat na směnku se nesmí. Tedy alespoň ne ve světě spotřebních půjček. U soukromých investorů se se směnkami potkat můžete. Co je vlastně směnka? Jde o prodejný cenný papír. Na něm se upíšete k dluhu (k půjčce) a věřitel smí směnku kdykoliv komukoliv prodat - i když budete půjčku řádně splácet.

Jenže s novým majitelem jste smlouvu o půjčce neuzavírali - ta platí mezi vámi a investorem původním. Pokračování příběhu si asi dokážete domyslet sami…

Peněžitá zápůjčka nebo podnikatelská půjčka - dvě formy půjčky od soukromé osoby

Pokud si půjčujete od soukromé osoby, bude mít úvěr dvě možné podoby: peněžitá zápůjčka nebo podnikatelská půjčka. Máte-li IČO, počítejte s půjčkou podnikatelskou. Jestliže nejste OSVČ a ani si IČO zřídit nechystáte, vyřeší to investor formou peněžité zápůjčky.

To je stejná forma, kterou jsme zmínili u půjček v rodině, vzpomínáte? Jde totiž o univerzální druh půjčky, který se dá formou smlouvy upravit jakkoliv. Zkrátka: do smlouvy se dá schovat všechno. A co není zákonem přímo zakázáno, to má soukromá osoba dovoleno.

Můžete se bránit proti lichvě?

Lichva, která je nejčastějším jevem u půjček od soukromých investorů, není v české legislativě přesně definována. O tom, zda o lichvu jde, či nikoliv, rozhoduje soud. Na základě vágního popisu, který je uveden v občanském zákoníku (v § 1796) a v trestním zákoníku (v § 218). Lichvou je, (až po rozhodnutí soudu) neúměrně obohacení lichváře, který zneužije „něčí rozumové slabosti, tísně, nezkušenosti, lehkomyslnosti nebo něčího rozrušení“.

Soukromé půjčky nejsou „na veselou notu“

Končíme s pesimistickým nádechem, jenže je na místě. Půjčky od soukromých osob jsou natolik rizikové, že by se jim měl vyhnout každý. Vězte, že pokud vám banka, ale i licencované nebankovní společnosti zamítnou žádost o půjčku, mají k tomu důvod: předpokládají, že z toho, co si o vás zjistili, plyne jediné: měli byste problém se splácením, zbytečně by vás dostali do potíží.

Jestliže někde dlužíte, a chcete si na řešení dluhu půjčit, raději se domluvte na splátkovém kalendáři právě tam, kde dlužíte. Někdy je výhodnější sami prodat část svého majetku a z utržených peněz splatit maximum, co jde. Než pak sledovat, jak exekutor prodává vaše věci pod cenou.

Jste-li v obtížné finanční situaci, kontaktujte některou z poraden při finanční tísni. Jsou zdarma a pomohou vám najít spolehlivou cestu, jak z finanční šlamastyky ven.

Zdroje: Zákon o spotřebitelském úvěru / Občanský zákoník / Trestní zákoník