Konzervativní vs. dynamická – jak investice poznat a které vybrat?

Když se začnete trošku zajímat o investice, mezi prvními informacemi na vás vyskočí rozdělení na konzervativní a dynamické, někdy také vyskočí investice vyvážená nebo růstová. No jo, to se hezky čte, ale podle čeho se v tomto případě orientovat, rozhodovat? Podle čeho se investice dělí na vyvážené, dynamické nebo konzervativní? Jak zařadit konkrétní investici do některé z kategorií? Jak zjistit, který druh investice je pro vás nejlepší a co si nakonec vybrat? Nabízíme základní přehled o typech investic a o tom, jak se pro jejich pořízení rozhodovat.

Konzervativní vs. dynamická – jak investice poznat a které vybrat?

Důležitá poznámka: Pozor, počítáme s tím, že jste ve službách odborníků – podílové fondy, penzijní fondy apod., pouze se rozhodujete o strategii, rozhodujete se, zda se do investování vůbec někdy pustíte, případně zrovna vybíráte mezi nemovitostními fondy, komoditami, dluhopisy apod. Pokud byste se chtěli na dráhu investování pustit zcela sami, tento text rozhodně stačit nebude!

Konzervativní investice

Podle čeho se investice rozdělují na konzervativní, vyvážené nebo dynamické? Jde o základní dělení do tří největších skupin, což se provádí pomocí rizikovosti a výnosnosti. Mezi rizikem a výnosem je vždy přímá úměra, takže o to jednodušší logika:

Čím rizikovější je investice, tím vyšší může být její výnos (ale i ztráta). A naopak: čím nižší riziko, tím i nižší výnos (a samozřejmě i ztráta).

Takhle to samozřejmě neplatí vždy, protože do vztahu rizikovosti a výnosnosti se ještě promítá likvidita, česky časová dostupnost peněz, které jste do investice vložili. Na čím delší dobu máte zainvestováno (a nelze peníze vybrat bez pokuty), tím vyšší výnos může plynout – a to i v případě konzervativní, málo rizikové investice (typicky například. termínovaný vklad).

Co je tedy konzervativní investicí? Vše, co je nějak zajištěno nebo pojištěno, takže podstupujete jen neznatelné riziko ztráty, ale také poměrně malý výnos.

Pojištěné jsou například termínované vklady, garantované je zhodnocení na úrovni kladné nuly v původních penzijních fondech nebo v konzervativních penzijních fondech, zajištěny jsou dluhopisy (spolehlivého) státu, většina nemovitostních fondů (které nefinancují nákupy nemovitostí z více než 30 % úvěry), patří sem také například zlato coby uchovatel hodnoty – ale v extrémních letech i jeho cena dost kolísá.

Možná vás překvapí, že do konzervativních investic lze zařadit i akcie, v tomto případě akcie největších světových firem, případně státem spoluvlastněných podniků fungujících v prosperujících oblastech.

Zajímavost pro odpůrce investování: V letech, kdy je repo sazba České národní banky na vyšší úrovni, se rozhodně vyplatí hledat dlouhodobé termínované vklady s výnosem nad tři procenta. Na dobu cirka deseti let totiž zajistí stabilní a jistý výdělek pro všechny, kdo se jakýchkoliv jiných investic obávají a nedokázali by v roli investora nervozitou spát.

Jak se postavit ke konzervativním investicím?

Z konzervativních investic klidně můžete poskládat celé své investiční portfolio. Může být na rok, na dva, ale klidně i na pět let. V možnostech delšího trvání investic už se doporučuje sáhnout i po něčem dynamičtějším, protože rizikovost se zmenšuje s délkou trvání investice (se snižující se likviditou). Dodejme, že se zde bavíme o výnosnosti do 4 procent, ale to jsou výjimky. Průměr je na 1 – 2 %.

Vyvážená investice

Vyvážená investice se coby pojem nijak často nepoužívá, ale v souvislosti s investováním se setkáte s označením „vyvážená investiční strategie“. O co jde? Jde o rozdělení investic do rizikových a konzervativních oblastí tak, aby se na střednědobém horizontu (do 10 let) optimalizovalo riziko ztráty – vzhledem k rozumnému navýšení zhodnocení investovaných peněz.

O podobě vyvážené investiční strategie pak rozhoduje odborník – vy si třeba v podílovém fondu zadáte požadavek na vyváženou strategii, zaměstnanec fondu podle dalšího podrobnějšího zadání (po komunikaci s vámi) rozhodne, kolik procent půjde do konzervativní složky a kolik do té dynamické.

Jak se postavit k vyváženým investicím?

Vyvážená investiční strategie je tou nejlepší pro většinu investorů, kteří jsou ochotni investovat na déle než 5 let. Ve vyvážených investicích se dynamická složka (většinou akcie) pustí cirka do 40 – 60 % investovaných peněz. Zbytek tvoří konzervativní záležitosti. Výnosnost dokáže nabídnout i okolo 6 %.

Vyváženě a na dlouho? I tady pro vás máme tip!

I takto může vypadat pojetí vyvážené investiční strategie: pokud investujete například na 25 let, je dobré si se správcem investice dohodnout, že:

 • prvních 15 let pojedete dynamickou investici,
 • pak 5 let vyváženou
 • a nakonec, až bude na účtu nejvíce peněz, nasadíte na posledních 5 let strategii konzervativní, s minimem rizika.

Dynamická investice

Z výše popsaného jasně plyne, že dynamickou investicí je vše, co se chová rizikově, ale může (a také nemusí) generovat vyšší výnos. Typickými příklady jsou akcie. V posledních letech však i firemní dluhopisy – zejména u méně známých podniků, případně investice do start-upů apod. K dynamickým investicím lze zařadit také obchody na burze s komoditami typu stříbro, platina, palladium, dále investice do cizích měn a další spekulativní obchody.

Jak se postavit k dynamickým investicím?

Dynamické investice se mohou vyplatit. Ale abyste minimalizovali riziko ztráty, je vhodné je naplánovat na co nejdelší dobu. Alespoň 20 let. Nikdy z dynamických investic neskládejte celé své portfolio, zejména pokud nemáte dost peněz ještě i na spořicích účtech a termínovaných vkladech. Za dynamické se považuje portfolio, kde konzervativní složka tvoří jen 0 – 20 % objemu investice.

Několik let před plánovaným ukončením investice je vždy dobré přetočit své dynamické investice na konzervativní, abyste třeba rok před výběrem nepřišli o 30 % hodnoty. I takové propady jsou u dynamických investic zcela běžné – z dlouhodobého hlediska se však srovnají. Výnosnost dokáže být v dobrých letech nad 7 %, ale to se týká i ztráty.

Růstová investice

Ve spojení s investicemi se také můžete setkat s pojmem „růstový“. Zase ale nejde o investici samotnou, nýbrž o poskládané růstové investiční portfolio, strategii. Nachází se mezi strategií vyváženou a dynamickou. To znamená, že se riskuje o něco víc, než je dlouhodobý průměr mezi většinovými investory. Konzervativní složka portfolia dělá většinou 25 – 35 % celého objemu investic, zbytek je investován v dynamice.

Pravidelná investice

Teď malinko odbočíme, ale ještě si řekněme, že zejména u dynamických investic je vhodné pravidelné přidávání částky, měsíc co měsíc. Zatímco do konzervativní investice můžete vlít najednou celou její plánovanou výši, i dynamických investic to dobrým krokem není I rozložením investování v čase totiž snižujete riziko nižší výnosnosti – průměrujete totiž nákupní cenu v čase (až na výjimky, kdy třeba významně klesla cena akcií a čeká se její opětovný růst).

Je toho dost, malé shrnutí jistě neuškodí

Závěrem si zopakujme to hlavní, o čem by vás měl tento text informovat:

 • Investice se dělí podle svého rizika (a s tím související výnosnosti) na konzervativní a dynamické. Jistější jsou investice, které jsou garantovány státem, velkou nadnárodní firmou nebo alespoň zajištěny nemovitostí či komoditou.
 • Čím nižší riziko, tím nižší je i výnos.
 • U konzervativních investic se bavíme o riziku nízkém a výnosnosti také.
 • Dynamická investice je na opačném pólu, ta nabídne vyšší možné zhodnocení, ale s vyšším rizikem, že to nakonec nedopadne.
 • Čas je dalším parametrem, který mění riziko i výnosnost (dynamické) investice. Čím déle necháte zainvestováno (nevybíráte peníze), tím masivněji snižujete rizikovost dynamického investování
 • Skladba investic (portfolio) by měla být pestrá a obsahovat od každého něco. Podle složení ji pak dělíme na konzervativní, vyváženou, růstovou nebo dynamickou
 • Skladbu investic je dobré měnit během doby jejich trvání. Začít dynamicky, pokračovat vyváženě, končit konzervativně.
 • Dynamické investice se vyplatí nakupovat postupně formou každoměsíčíního nákupu za stejnou částku, do konzervativních můžete napumpovat celou investici najednou.

Zdroje: Finez.cz / Podnikatel.cz / Ekonom.cz

 

Autor:

Lenka Rutteová

Lenka Rutteová

Pro Bezvamoney.cz píše články zaměřené na osobní finance, vystudovala na Ekonomicko-správní fakultě a součástí jejího vzdělávání je i složení zkoušky pro registraci u ČNB.

Zobrazit profil

Další články, které by vás mohly zajímat:

Investování

26.11.2020

Konzervativní vs. dynamická – jak investice poznat a které vybrat?

Uvažujete o investování, čtete návody, ale není vám jasné, co autoři textů rozumí pod pojmy konzervativní a dynamická investice? Tady se to dozvíte!

Investování

03.11.2020

Investovat? Bez znalosti těchto 5 pravidel to raději nezkoušejte!

Přemýšlíte nad investováním? Bez znalosti základních pravidel to nikdy nezkoušejte! V tomhle článku najdete všechna pravidla, kterých se v investování držet.

Investování

21.07.2020

Investování s P2P půjčkami. Jak na to?

Prostřednictvím P2P platforem si můžete výhodně půjčit peníze přímo od lidí, stejně tak můžete své peníze také investovat. Jak začít a pro koho je P2P investování vhodné?