Jak na rozpočet pro 4 člennou rodinu? Zkuste ho vyladit s námi!

Sestavit si rodinný rozpočet, pro celou domácnost, není zrovna snadné. Ale přitom jde o důležitý krok k učení se dobře vycházet se svými penězi a tvořit finanční rezervy. Aby se dostalo na všechny povinné výdaje i s nižšími rodinnými příjmy, je nutné mít dobrý plán. A tím je správně sestavený rodinný rozpočet. Co by mělo být zahrnuto v rodinném rozpočtu (jako povinná položka) a co může zůstat alespoň občas stranou? Jak velkou část výdajů je v pořádku dávat na bydlení, jídlo, dopravu nebo na volný čas? Pojďme se na to podívat.

Jak na rozpočet pro 4 člennou rodinu? Zkuste ho vyladit s námi!

Klíčové informace

icon

Sestavení rodinného rozpočtu je důležitým krokem k učení se správnému zacházení s penězi a tvorbě finančních rezerv.

icon

Procentuální rozdělení výdajů by mělo být následující: potraviny 20%, bydlení 42%, oblečení a obuv 4%, doprava 6%, telefon a internet 3%, zdraví a hygiena 3%, volný čas 10%, úspory 12%.

icon

Rodina by měla být schopná odkládat stranou asi 10 – 15 procent z celkových příjmů, aby zůstala finančně zdravá a nebyla nucená si opakovaně brávat krátkodobé půjčky.

icon

Je důležité pravidelně sledovat a přehodnocovat své výdaje, zejména v době inflace nebo když dojde k významným změnám v rodině, jako je příchod dítěte.

Komu se vyplatí sestavovat rodinný rozpočet?

Všem. Ano, takto snadná a jasná odpověď v tomto případě je. Najdeme rodiny, kde rozpočet může tvořit jen doplňkovou finanční strategii, ale i rodiny, kde to bez rozpočtu prostě nepůjde. Skvělý je rodinný rozpočet pro všechny, kdo s vlastním bydlením teprve začínají, nebo u koho nastala velká změna, třeba přibyl malý člen domácnosti. Příchod dítěte je navíc spojen s velkým úbytkem příjmů, takže výdaje se sice zvyšují, ale příjmy jsou na několik let výrazně nižší. A to je obrovská výzva pro finance!

Ovšem i ostřílení mazáci, kteří vedou svou domácnost již několik let, by se občas měli na své výdaje podívat zeshora, v globálním náhledu celkových měsíčních příjmů a výdajů, hlavně pokud se v posledních letech, poznamenaných nepříjemnou inflací, potýkají s nedostatkem financí již několik dní před výplatou. Bez rozpočtu se neobejdou ani ty domácnosti, kde se splácí jedna či více půjček, ať už patří k bankovním či nebankovním.

Odkud jsme čerpali informace jak sestavit vzorový rozpočet domácnosti?

Jistě vás po přečtení titulku hned napadlo, kde bereme tu odvahu doporučovat čtenářům obecné tipy pro vyladění jejich rodinného rozpočtu, když každý člověk a každá rodina jsou dost jiní a obecná doporučení se s realitou setkají jen stěží.

My jsme si ovšem půjčili poznatky od odborníků z ekonomie, sociologie a dalších důležitých oblastí vědy, kteří dva roky sestavovali přehled průměrných povinných nákladů na minimální důstojný život v České republice.

Pomáháme v rozhodování. Srovnejte si půjčky u nás

Zobrazit nabídky

Jak by měl vypadat rodinný rozpočet

Jako každý rozpočet, musí mít i měsíční rozpočet rodiny dvě strany: příjmy a výdaje. Zatímco příjmy si sestavíme snadno, neb příjmových zdrojů bývá v rodině jen několik, s výdaji je to trochu složitější. Ale žádný stres, i tohle se dá zvládnout.

Výdaje si vždycky rozdělte na:

 • povinné
 • nepovinné a 
 • úspory. 

K povinným výdajům zařaďte všechny platby, které musejí proběhnout (energie, nájem, hypotéka atd.), plus výdaje na minimální důstojný život (viz níže). K výdajům nepovinným patří zábava nebo nákupy navíc. A spoření je celkem jasné, co znamená, nikdy ho ovšem neodkládejte!

8 kategorií výdajů na minimální důstojný život

Jestliže totiž byly náklady na minimální důstojný život stanoveny v osmi kategoriích, pak z nich lze díky procentuálnímu výpočtu snadno odvodit, jakou část rozpočtu by každá domácnost měla věnovat na kterou ze základních osmi kategorií, pokud chce žít běžným životem bez velkého rozhazování. Nutno dodat, že výdaje na děti jsou rozvrženy do každé kategorie, nejsou sledovány zvlášť.

Kategorie jsou následující: potraviny, bydlení, oblečení a obuv, doprava, poplatky za telefon a internet, zdraví a hygiena, volný čas, úspory. Pojďme se na ně podívat blíže.

Potraviny

Výdaje na potraviny by měly tvořit okolo 20 procent celkových měsíčních příjmů (resp. výdajů) rodiny. Je proto, vedle bydlení, jednou z nejvyšších položek rodinných nákladů. A dá se do jisté míry ovlivňovat. Jak?

Zejména nakupováním v cenových akcích, správným skladováním a bezodpadovým hospodařením, přípravou pokrmů převážně doma a ze základních surovin, vyhledáváním receptů na jídla bez nákladných ingrediencí nebo například i pěstováním vlastní zeleniny a ovoce, třeba na balkoně. Během času, kdy děti dospívají, je nutné počítat se zvýšenými náklady na potraviny. Průměrné měsíční výdaje za jídlo se v čase zkrátka mění.

Bydlení

Nájem nebo splátka hypotéky, energie, vodné a stočné. To všechno dá dohromady přes čtyřicet procent měsíčních výdajů běžné české domácnosti. Příspěvek do fondu oprav, pokud je rodina vlastníkem bytu, znamená výdaje mnohem nižší, ale investice do udržení dobrého stavu vlastního domu mohou také narůst do vysokých částek. 

A ovlivnit je příliš nelze. Do bydlení se ovšem počítá i občasný nákup základních elektrospotřebičů, nábytku, koberců, zkrátka všeho, co je v domácnosti potřeba a bez čeho se bydlení velmi komplikuje, či by bylo zhola nemožné.

Jestliže pro vás náklady na bydlení představují více než cca 42 % pravidelného příjmu, vystavujete se riziku přílišného zatížení vaší peněženky. Možná by stálo za to pouvažovat o jiném bydlení, požádat o zvýšení mzdy nebo změnit zaměstnání tak, abyste dosáhli na vyšší příjem.

Oblečení a obuv

Ošacení všech členů rodiny se podle názorů odborníků má vejít do cirka čtyř procent rodinného rozpočtu na měsíc. To samozřejmě neznamená, že by se měla každý měsíc utratit ona čtyři procenta, spíše by se měla tato částka odkládat právě na nákupy oděvů a obuvi, protože ty jsou často nárazové, ve větším množství najednou, hlavně v souvislosti se změnou sezony, nástupem dítěte do školky, školy, do kroužků apod.

Doprava

Doprava je snad tou nejindividuálnější záležitostí. V průměru dělají náklady na dopravu podle odborníků cirka 6 procent měsíčních výdajů rodiny, ale sami víme, že některé rodiny stráví většinu týdne v okolí svého bydliště, a tak dopravu téměř neplatí, jiné musejí denně nacestovat desítky až stovky kilometrů, a právě doprava je tím, co se v jejich výdajích blíží nákladům na jídlo.

S novými slevami pro cestování dětí se rodinám dost finančně ulevilo, ale rozhodně se to netýká všech. Jestliže cestujete do práce autem, rozhodně se vyplatí třeba sehnat spolucestující, případně zorganizovat čas tak, abyste mohli cestou domů vyzvedávat nejen děti svoje, ale třeba i od sousedů, od známých. Do dopravy je nutné zahrnout i náklady na případný servis automobilu, když je rodina jeho vlastníkem.

Poplatky za telefon a internet

Dnes se dají služby mobilních operátorů a internetové připojení pořídit mnohem levněji, než tomu bylo ještě před pár lety. A tak na ně často stačí okolo dvou až tří procent rodinného rozpočtu, pokud se bavíme o základních tarifech na telefon, data a o běžné rychlosti připojení cca 25 Mbit/s. V oblasti, kde je konkurence poskytovatelů připojení vyšší, je samozřejmě mnohem snazší si zajistit nižší cenu.

Zdraví a hygiena

Na kategorii zdraví a hygieny vynakládáme cirka tři procenta rodinného rozpočtu s tím, že jde o model průměrné a relativně zdravé rodiny, která nemá zvýšené výdaje na léčiva, zdravotní pomůcky, rehabilitace, pravidelné dojížďky k lékařům apod. Zde s výší výdajů nic moc nezmůžeme.

Patří sem ovšem i náklady na pořízení čisticích prostředků, kosmetiky, které lze celkem snadno zlevnit tím, že budeme používat přírodní domácí kosmetiku, ekologické čističe v podobě jedlé sody, octa, kyseliny citronové. Velké úspory jsou i při minimalizaci návštěv kadeřníka, kosmetického salonu apod. Pokud náklady na zdraví a hygienu překračují u rodiny se zdravými členy výše zmíněná tři procenta, je vhodné se zamyslet nad strukturou výdajů v této kategorii.

Volný čas

Kategorie volného času je nutná i v tom nejzákladnějším modelu důstojného života rodiny s dětmi, protože právě děti mají spoustu volného času, který je nutno nějak zorganizovat, třeba školní družinou, za kterou se ovšem také platí. Sem tam kino, zábavní park, výlet, ale i spousta placených školních akcí. O kroužcích ani nemluvě.

Dospělí si rádi občas někde dají kávičku, pěstují si své koníčky, mají předplatné různých časopisů (i online), zajdou s kamarády na pivo či víno, na dovolenou. Zkrátka volný čas a zábava k životu patří a rozhodně jim v rodinném rozpočtu náleží cirka 10 procent všech výdajů – z čehož velká část jde na kroužky a volnočasové aktivity dětí

Úspory

Zapomenout nesmíme ani na úspory domácností, které se odkládají jak formou dlouhodobějších investic, termínovaných vkladů či stavebního spoření, tak také na spořicí účet, aby byly snadno dosažitelné v případě, že přijde řada na vyšší nečekané výdaje, kdy se třeba pokazí auto, odejde pračka, dítě přijde se žádostí o zaplacení lyžařského kurzu nebo nastane čas na zaplacení poplatku za komunální odpad apod. 

Rodina by měla být schopná dávat stranou asi 10 – 15 procent z celkových příjmů, aby zůstala finančně zdravá a aby nebyla nucená si opakovaně brávat krátkodobé půjčky na pořízení věcí do domácnosti, nakoupení vánočních dárků nebo zaplacení letní dovolené.

Malé shrnutí

Shrňme si nyní, že dle názorů odborníků by se měly výdaje domácností na minimální důstojný život skládat z osmi základních kategorií v následujících procentních podílech:

 • potraviny: 20%
 • bydlení: 42 %
 • oblečení a obuv: 4 %
 • doprava: 6 %
 • telefon a internet: 3 %
 • zdraví a hygiena: 3 %
 • volný čas: 10 %
 • úspory 12 %

Domácnosti s vyššími příjmy, které mají možnost financovat i jiné výdaje, mají pak procentuální skladbu rozpočtu jinou, znovu zopakujme, že v našem případě jde o základní rodinný rozpočet na základní a povinné výdaje, bez kterých se dá jen stěží obejít, což platí i o výdajích na volný čas.

Obrázkově

Jednoduše se procentní rozložení výdajů domácností dá vyjádřit grafem, ten koláčový je na první pohled jasný a přehledný.

Porovnejte si půjčky od ověřených poskytovatelů

Porovnat nabídky
Procentní rozložení výdajů domácností

Procentní rozložení výdajů domácností

Zdroj: Výdaje na minimální důstojný život 2019, vlastní zpracování

Jak na praktické úpravy v rozpočtu výdajů pro 4 člennou rodinu?

Abyste si udělali přehled o výdajích, které právě máte, sepisujte si po dobu dvou až tří měsíců veškeré své výdaje, pak je roztřiďte do výše zmíněných kategorií, vypočtěte procentuální zastoupení každé kategorie (výpočet je snadný: výdaj na kategorii děleno celkové výdaje a potom krát 100) a zkuste porovnat s doporučeními odborníků.

Při celkovém soupisu výdajů jistě snadno identifikujete ty, co v rozpočtu vůbec být nemusejí, jakmile se snažíte své výdaje snížit. A pak už jen  stačí sepsat návrh na měsíční rozpočet rodiny bez zbytečných výdajů, toho se držet. Bude to z počátku boj, ale brzy získáte ten správný grif.

Autor:

Lenka Rutteová

Lenka Rutteová

Pro Bezvamoney.cz píše články zaměřené na osobní finance, vystudovala na Ekonomicko-správní fakultě a součástí jejího vzdělávání je i složení zkoušky pro registraci u ČNB.

Zobrazit profil

Další články, které by vás mohly zajímat:

Osobní finance

10.11.2023

Kybernetické útoky a podvodné investice jdou odhalit včas

Kyberútoky na peníze probíhají rychle a chytře. Ukážeme vám, na čem jsou podvody založeny a jak se jim ubránit! Základní scénáře se totiž opakují stále dokola

Osobní finance

14.03.2023

Exekuce na plat - jak probíhá a kolik vám exekutor musí nechat

Co je exekuce na plat, jak a kdo ji počítá? Za jak dlouho přijde? Kolik peněz musí zůstat a jaké je maximum srážek ze mzdy? Dá se jí vyhnout? Vše se dozvíte zde.

Osobní finance

05.01.2023

Jak na rozpočet pro 4 člennou rodinu? Zkuste ho vyladit s námi!

Co by mělo být zahrnuto v rodinném rozpočtu a co může zůstat alespoň občas stranou? Jak velkou část výdajů je v pořádku dávat na bydlení, jídlo, dopravu nebo na volný čas?