Pojistit majetek na cenu časovou nebo na cenu novou?

Datum publikování: 09.06.2017
Pojistit majetek na cenu časovou nebo na cenu novou?

Když budeme uzavírat majetkové pojištění, vždy se musíme rozhodnout, jak se bude vypočítávat výše pojistného plnění v případě vzniku pojistné události. Pojišťovny totiž mohou výši náhrady škody počítat různými způsoby. Nejčastější jsou dva základní: cena nová a cena časová. Objevuje se ale i cena obvyklá.

Která je která?

Řekněme, že jsme byli šikovní a zničili jsme si notebook. Nedávali jsme chvilku pozor a batole nám ho prostě stáhlo ze stolu i s ubrusem. Notebook je na kusy, batole je naštěstí v pořádku, jen je v mírném šoku (a příště už za ubrus tahat nebude a my si ubrus hlavně pořádně připevníme ke stolu). Notebook byl dva roky starý a stál 25.000 korun.

Pojišťovna bude při výpočtu pojistného plnění postupovat podle toho, jakou cenu jsme si v pojištění sjednali.

Cena nová

Pokud jsme sjednali cenu novou, vypočte ji pojišťovna jako tu, za kterou lze v současnosti a ve vašem kraji koupit ekvivalent pojištěného notebooku – tedy notebooku se stejnými parametry. Bude zjišťovat cenu nového, neopotřebeného notebooku.

Výsledná cena bude, logicky, o kousek nižší, protože notebook se stejnými parametry se již prodává o něco levněji, řekněme okolo 22.000. Ale můžeme si za pojistné plnění pořídit nový notebook ve stejné kvalitě.

Tato cena je asi nejvýhodnější (pokud nepřemýšlíme o starožitnostech). Ale samozřejmě, že výše pojistného při sjednání této ceny bude největší.

Cena časová

Pokud chceme mít pojistné o něco levnější, můžeme zvolit cenu časovou, která není nic jiného než cena pojištěné věci těsně před tím, než byla zničena. Vychází se z nové ceny a započítávají se různé faktory, v případě notebooku to bude opotřebení (amortizace), které výslednou cenu časovou sníží, někdy dost výrazně.

Může nastat ale i navýšení ceny, a to v případě, kdy jsme pojištěnou věc před jejím zničením modernizovali – k notebooku jsme přikoupili nějaké plug-iny, a tím pádem jsme jeho výkon i hodnotu navýšili.

I tak ale časová cena nedosáhne u notebooku ceny nové, stejný stroj si za pojistné plnění nepořídíme. Poroto i pojistné bývá u sjednané ceny časové o něco nižší.

U starožitností, případně veteránů mluví čas naopak v náš prospěch, jejich hodnota postupně roste.

HyperpůjčkaHIT
Výše úvěru do 250 000 Kč
malá Hyperpůjčka
Výše úvěru do 15 000 Kč
Čínska půjčkaTop
Výše úvěru do 190 000 Kč

Cena obvyklá

V posledních letech bývá cena časová nahrazovaná cenou obvyklou. Jak se od sebe liší? Tím, že se nezjišťuje cena nová a neodečítá se od ní opotřebení. Tady se postupuje tak, že se v podstatě využijí možnosti bazarů. Zjišťuje se, za kolik se prodává stejná věc na trhu použitých věcí. Jedná se tedy o cenu, kterou by pojištěný získal v případě, že by pojištěnou věc (v našem případě notebook) prodal v běžném obchodním styku, v tomto případě v bazaru.

Pojistné bývá obdobné jako u ceny časové.

Vždy se zajímejte, na jakou cenu majetek pojišťujete

Ne každá pojišťovna nabízí možnost pojistit majetek na cenu novou. Pokud s vámi zástupce pojišťovny nemluvil o možnostech výše pojistného plnění (stanovování cen zničených věcí), zeptejte se ho. Jinak byste totiž mohli být v případě pojistné události nemile překvapení.

A co když není pojištěná věc zničená zcela?

Ve většině případů, kdy se dá věc opravit, platí pojišťovny náklady na opravu, resp. na uvedení věci do původního stavu. Ale většinou jsou hrazeny pouze do výše časové ceny, někdy do výše ceny obvyklé. Proto je potřeba si rozmyslet, zda má příliš drahá oprava už příliš staré věci vůbec nějaký smysl.

Na novou věc totiž máte minimálně dva roky záruku, což u opravené staré věci rozhodně neplatí.